Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomar in på arbetsmarknaden. Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomar in på arbetsmarknaden. Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomar in på arbetsmarknaden

2 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör

3  Andelen deltagare i Jobbgarantin för ungdomar som har en arbetsplatsförlagd aktivitet inklusive utbildning har ökat från: 25% (8 800) i oktober 2011 till: 40% (15 800) i oktober  Nolltolerans för ungdomar i sysselsättnings- fasen. Antalet har minskat från: 392 i september till: 337 i november.  Ca nyinskrivna ungdomar som ej tillhör prioriterade grupper har fått tidiga insatser under januari till september Arbetsförmedlingen fokuserar på ungdomar

4 Täta kontakter med Arbetsförmedlingen Vägledning Utredande samtal Praktik Arbetsmarknadsutbildning Kompletterande arbetsförmedlingstjänster Förberedande utbildning Rehabiliterande insatser Arbetsplatskartläggning Folkhögskola Coachande samtal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fördelning av tidiga insatser till ungdomar

5 Arbetsgivare En ingång till Arbetsförmedlingen Behov av arbetskraft. Förbättra möjligheterna att växa eller att fullgöra sitt uppdrag. Samarbetet stärker arbetsgivarens varumärke som attraktiv arbetsgivare Visa att man har en öppen attityd, kan tänka nytt och är intresserade av mångfald. Skapa det sociala kontraktet. Fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen Underlätta för prioriterade grupper att inträda eller återgå till arbetsmarknaden. Bättre användning av befintliga verktyg. Större möjligheter att få ut sökande i insatser. Ökad chans att nå målen. Verksamhetsutveckling. Gränsöverskridande samarbete inom EU. Varför nära samarbete med arbetsgivare

6 Verifiering av kunskap Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Praktik Osubventionerat arbete Nystartsjobb Instegsjobb Regeringskansliet Försvarsmakten Migrationsverket Nordjobb Skogsstyrelsen Fritidsresor Swedbank LKAB ABB VOLVO WSP-group Keolis Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI Rejlers ICA Max Hamburgare Sparbankerna Svensk Travsport Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Nordic Choice Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Coca-Cola Relacom (El-tele) Empower Folktandvården Teknikföretagen Svensk Bilprovning Carspekt Regeringskansliet Försvarsmakten Migrationsverket Nordjobb Skogsstyrelsen Fritidsresor Swedbank LKAB ABB VOLVO WSP-group Keolis Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI Rejlers ICA Max Hamburgare Sparbankerna Svensk Travsport Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Nordic Choice Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Coca-Cola Relacom (El-tele) Empower Folktandvården Teknikföretagen Svensk Bilprovning Carspekt Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska Samarbetspartners Anpassade aktiviteter Resultat

7 Clas Olsson Analysavdelningens chef

8 Procent AKU år Af år Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet i relation till arbetskraften, befolkningen resp den registerbaserade arbetskraften. Årsgenomsnitt Arbetslösa i % av arbetskraften Arbetslösa exkl. stud i % av arbetskraften Arbetslösa i % av befolkningen Totalt inskrivna arbetslösa i % av registerbaserad arbetskraft Totalt inskrivna arbetslösa i % av befolkningen Arbetslösa exkl.stud i % av befolkningen

9 Figur 1. Arbetslösa totalt och för ungdomar år i procent av arbetskraften respektive grupp. OBS. Ungdomar höger skala. Källa: SCB (AKU) Ungdomar Totalt

10 Figur 2. Sysselsatta år. Januari mars 2012.

11 Antal Figur 3. Antal ungdomar i befolkningen, år och år. Källa: SCB

12 Eva Lindh-Pernheim Ung i fokus

13 Standardiserad inskrivningsrutin Differentierad service t ex tidiga insatser 1:a besök t ex tidiga insatser, rekryteringsträffen, gruppaktiviteten Matchning vid varje kontakt! Pågående tidiga insatser Planerad kedja av insatser Matchning vid varje kontakt! Förberedelse inför Jobbgarantin för ungdomar - Information planering Matchning vid varje kontakt! Ny handlingsplan samt arbetsmarknadspolitisk bedömning Kedja av insatser, jobbnära aktiviteter, hög aktivitetsnivå Nyttja program och anställningsstöd Matchning vid varje kontakt! Gruppaktiviteter – Rekryteringsträffar – Vägledning - Coachning Månad 1 Månad 2 Månad 3 Jobbgaranti för ungdomar Personliga möten i genomsnitt 2 ggr/månad Standardiserat arbetssätt för ungdomsarbetet

14  Handlingsplanens betydelse  Ökad aktivitetsnivå  Arbetsplatsförlagda aktiviteter  Nyttja folkhögskolesatsningen  Nyttja vägledning  Tydlig information innan garantierna  Tydlig uppstart i garantierna  Återkommande, dokumenterade erbjudanden om Jobbgaranti för ungdomar  Högt nyttjande av kompletterande tjänster  Ökad användning av anställningsstöd Matchning vid varje kontakt KEDJOR AV INSATSER OCH ACKVIRERING AV PLATSER Framgångsfaktorer

15  Ökat förmedlingsstöd för ungdomar utanför Jobbgarantin för ungdomar  Förlängning och utvidgning av folkhögskolesatsning  Förlängning av det högre studiebidraget  Förstärkning av nystartsjobben  Flyttningsbidrag för långtidsarbetslösa unga  Praktikprogram inom staten  Ökning av antalet utbildningsplatser inom reguljära utbildningssystemet såsom; yrkesvux, lärlingsvux, yrkeshögskola, folkhögskola, universitet och högskolor Budget 2013


Ladda ner ppt "Ungdomar in på arbetsmarknaden. Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser