Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomar in på arbetsmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomar in på arbetsmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomar in på arbetsmarknaden

2 Angeles Bermudez-Svankvist
Generaldirektör

3 Arbetsförmedlingen fokuserar på ungdomar
Andelen deltagare i Jobbgarantin för ungdomar som har en arbetsplatsförlagd aktivitet inklusive utbildning har ökat från: 25% (8 800) i oktober till: 40% (15 800) i oktober 2012. Nolltolerans för ungdomar i sysselsättnings- fasen. Antalet har minskat från: 392 i september till: 337 i november. Ca nyinskrivna ungdomar som ej tillhör prioriterade grupper har fått tidiga insatser under januari till september 2012. 31% av de nyinskrivna under jan-sept som bedömts ha behov av tidiga insatser har varit ungdomar.

4 Fördelning av tidiga insatser till ungdomar
. Täta kontakter med Arbetsförmedlingen Vägledning Utredande samtal Praktik Arbetsmarknadsutbildning Kompletterande arbetsförmedlingstjänster Förberedande utbildning Rehabiliterande insatser Arbetsplatskartläggning Folkhögskola Coachande samtal . . . . . . . . . .

5 Varför nära samarbete med arbetsgivare
En ingång till Arbetsförmedlingen Behov av arbetskraft. Förbättra möjligheterna att växa eller att fullgöra sitt uppdrag. Samarbetet stärker arbetsgivarens varumärke som attraktiv arbetsgivare Visa att man har en öppen attityd, kan tänka nytt och är intresserade av mångfald. Skapa det sociala kontraktet. Fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen Underlätta för prioriterade grupper att inträda eller återgå till arbetsmarknaden. Bättre användning av befintliga verktyg. Större möjligheter att få ut sökande i insatser. Ökad chans att nå målen. Verksamhetsutveckling. Gränsöverskridande samarbete inom EU.

6 Anpassade aktiviteter
Regeringskansliet Försvarsmakten ICA Migrationsverket Max Hamburgare Nordjobb Sparbankerna Skogsstyrelsen Svensk Travsport Fritidsresor Mekonomen Swedbank Apoteket AB LKAB Clarion Hotel ABB Nordic Choice VOLVO Arbetsförmedlingen WSP-group H&M, IKEA Keolis Coca-Cola Swedavia Relacom (El-tele) Arriva, Empower Nobina Folktandvården Atkins Teknikföretagen Rejlers Svensk Bilprovning STRI Carspekt Samarbetspartners Anpassade aktiviteter Resultat Verifiering av kunskap Osubventionerat arbete Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Instegsjobb Nystartsjobb Praktik Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska

7 Clas Olsson Analysavdelningens chef

8 Procent AKU år Af år 10 20 30 Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet i relation till arbetskraften, befolkningen resp den registerbaserade arbetskraften. Årsgenomsnitt 2011. Arbetslösa i % av arbetskraften Totalt inskrivna arbetslösa i % av registerbaserad arbetskraft Arbetslösa exkl. stud i % av arbetskraften Arbetslösa i % av befolkningen Totalt inskrivna arbetslösa i % av befolkningen Arbetslösa exkl.stud i % av befolkningen

9 Figur 1. Arbetslösa totalt och för ungdomar år i procent av arbetskraften respektive grupp. OBS. Ungdomar höger skala. Källa: SCB (AKU) Totalt Ungdomar Totala arbetslösheten 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 4 6 8 Ungdomar 16-24

10 Tusental 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 200 400 600 800 Källa: SCB, säsongrensade och utjämnade värden Figur 2. Sysselsatta år. Januari mars 2012.

11 Figur 3. Antal ungdomar i befolkningen, 16-19 år och 20-24 år
Figur 3. Antal ungdomar i befolkningen, år och år. Källa: SCB 16-19 Antal 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 20-24

12 Eva Lindh-Pernheim Ung i fokus

13 Personliga möten i genomsnitt 2 ggr/månad
Standardiserat arbetssätt för ungdomsarbetet Standardiserad inskrivningsrutin Differentierad service t ex tidiga insatser 1:a besök t ex tidiga insatser, rekryteringsträffen, gruppaktiviteten Matchning vid varje kontakt! Pågående tidiga insatser Planerad kedja av insatser Matchning vid varje kontakt! Förberedelse inför Jobbgarantin för ungdomar - Information planering Matchning vid varje kontakt! Ny handlingsplan samt arbetsmarknadspolitisk bedömning Kedja av insatser, jobbnära aktiviteter, hög aktivitetsnivå Nyttja program och anställningsstöd Matchning vid varje kontakt! Månad 1 Månad 2 Månad 3 Jobbgaranti för ungdomar Gruppaktiviteter – Rekryteringsträffar – Vägledning - Coachning

14 Matchning vid varje kontakt
Framgångsfaktorer Matchning vid varje kontakt KEDJOR AV INSATSER OCH ACKVIRERING AV PLATSER Handlingsplanens betydelse Ökad aktivitetsnivå Arbetsplatsförlagda aktiviteter Nyttja folkhögskolesatsningen Nyttja vägledning Tydlig information innan garantierna Tydlig uppstart i garantierna Återkommande, dokumenterade erbjudanden om Jobbgaranti för ungdomar Högt nyttjande av kompletterande tjänster Ökad användning av anställningsstöd För att nå vår vision- nolltolerans för unga i sysselsättningsfasen krävs:

15 Budget 2013 Ökat förmedlingsstöd för ungdomar utanför Jobbgarantin för ungdomar Förlängning och utvidgning av folkhögskolesatsning Förlängning av det högre studiebidraget Förstärkning av nystartsjobben Flyttningsbidrag för långtidsarbetslösa unga Praktikprogram inom staten Ökning av antalet utbildningsplatser inom reguljära utbildningssystemet såsom; yrkesvux, lärlingsvux, yrkeshögskola, folkhögskola, universitet och högskolor Kvaliteten och aktiviteten ska höjas i UGA


Ladda ner ppt "Ungdomar in på arbetsmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser