Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övning 1: Stödplatta Denna uppgift skall stärka följande färdigheter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övning 1: Stödplatta Denna uppgift skall stärka följande färdigheter:"— Presentationens avskrift:

1 Övning 1: Stödplatta Denna uppgift skall stärka följande färdigheter:
R 20 mm Denna uppgift skall stärka följande färdigheter: • Skissa linjer • Tillföra geometriska relationer • Skissa på standardplan • Skissa på plana ytor • Göra fillets • Skapa cuts och bosses • Införa länkade värden Design Intent 1. Tjockleken t =20 mm på features plan och vägg är lika och skall så förbli. 2. Hålen är lika i diameter och skall så förbli. D=20 mm. Samma cen- trumpunkt som radierna för hörnen. (Add Relations = Concentric) 3. Features plan och vägg är i plan vid den bakre och högra sidan. Arbetsgång: 1 Börja rita i Top-vyn. Se figur till höger. Kolla i läge för origo. R 20 mm R 12 mm R 6 mm R25 mm

2 Övning 2: Slitsad länk Skapa denna part enligt bifogad ritning.
Använd relationer där det är tillämpligt för att upprätthålla design intent. Denna uppgift redovisar följande färdigheter: • Skissning/spegling • Genomgående cuts Måttenheter: mm Design Intent 1. Den rundade slitsen är centrerad mot delen. 2. Plattan är centrerad på den runda delen. 3. Mått enligt figur. 4. Alla hål är genomgående. Arbetsgång: Planera ditt ritande: Hur ska du gå tillväga för att solidmodellera detaljen? Skissa din tankegång! Partens detaljer Val av bästa profil Val av skissplan

3 Övning 3: Gejder Denna övning redovisar följande färdigheter:
• Skissning • Relationer • Extruderingar • Fillets Konstruktrionsvillkor: 1. Delen är inte symmetrisk 2. Den stora cirkeln är tangentiell med den yttre kanten. 3. Alla plattjocklekar är lika 4. Slitsen är symmetriskt placerad Arbetsgång: Planera ditt ritande: Hur ska du gå tillväga för att solidmodellera detaljen? Skissa din tankegång

4 Övning 4: Hängare Skapa enkel ”Hängare” enligt bild och bifogad ritning av kork och platta. Din redovisning (svar) skall bestå av partritningar, krok+platta och en sammanställningsritning enligt bild till höger. Skruvhål: ISO Counterzink M3 genomgående Denna övning redovisar följande färdigheter: • Skissning • Hole Wizard • Spegla Features • Fillets • Dome

5 Övning 5:Talja Extruded Feature: Midplane
Tjocklek 10 mm Draft outward 3 grader Delen är symmetrisk och kan ritas som en part. Alla fillets är 1 mm om ej annat sägs. Ögla mått enligt figur. Tjocklek 4 mm. Alla radier vid lyftögla är 0.5 mm, likaså övergången mellan ögla och huvudkroppen. Använd Extruded Feature: Midplane Draft outward: 3 grader. Utnyttja symmetri. Hål i mitten D=3 mm

6 Övning 6: Skalkonstruktion och släppning
Denna övning ska stärka följande färdigheter: • Skapa släppning under extrudering • Skapa referensplan • Skalkonstruktion Enhetsmått: millimeter Designvillkor • Symmetrisk part • En cirkulär boss är centrerad på basen, base • Förstyvningen är centrerad på en cirkulär boss tjocklek=4 mm och med R=1 mm runtom. • Skalet har konstant tjocklek = 2 mm • Måttsatta vyer: Använd följande grafik samt designvillkor för att skapa din part. R=4 mm på utvändiga kanter. Se figur.

7 Övning 7: Skruvmejsel Uppgift
Skapa skruvmejsel enligt figurer på följande 2 sidor

8 Extra uppgift Låt skaftet gå igenom helaa handtaget Komplettera handtaget med någon typ av mönster för bättre grepp. Se figur till höger.

9 Låt ljusstaken stå på Top-planet
Övning 8 Ljusstake plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 Plan 5 plan 6 plan 7 plan 8 plan 9 plan 10 Tips! Låt ljusstaken stå på Top-planet

10 Övning 9: Pelarstöd Denna övning tränar följande färdigheter:
• Skissning • Revolved Part • Skapa förstärkningar – Rib Feature – 4 st • Använda Hole Wizard – Counterzink M6 – 8 st

11 Skapa förstärkning – Rib Feature
Circular Pattern Front Plane

12 Hjälplinje för placering av hål
R = 62 mm från centrum Använd sedan: Click Hole Wizard on the Features toolbar or Insert, Features, Hole, Wizard Välj CounterZink, ISO M6 Genomgående. Kontrollera att centrum kommer rätt! Sedan Circilar Pattern 8 st lika delning

13 Övning 10: Pumphus Skapa denna part med angivna mått.
Använd relationer och ekvationer där så är lämpligt för att uppfylla designvillkor. I denna övning tränar du på följande färdigheter: • Skissning • Extruderingar • Skalkonstruktion • Speglade mönster Enhetsmått: mm Designvillkor 1. Öronen har alla samma storlek och form 2. Öronens hål är alla lika 3. Alla fillets har lika radie R= 3 mm. 4. Väggtjockleken är konstant (8 mm) 5. Slitsen är centrerad på kanten. 6. Förutom slitsen är din part centrerad kring två axlar Måttsatta vyer Använd följande grafik och designvillkor för att skapa din part. Skissa på planet front.

14 Övning 11: Mugg En repetion på Revolve och Sweep Feature Fillets och Cut Revolve Skapa denna part med angivna mått. Starta skissandet i frontplanet. Lägg ut nödvändiga hjälplinjer.

15 Du kan behöva Add Relations!
Skapa handtag Lägg ut hjälplinjer, centrum vertikalt och horisontell 19 mm och 77 mm ner. Se figur till vänster. Förflytta (offset) konturlinjen 34 mm Komplettera med horisontella linjer från centrumlinjen. Runda av med radier, får anpassas lite efter eget tycke. Men handtaget skall se snyggt ut, inga hack i konturlinjen. Du kan behöva Add Relations! För att få en öppning i muggen flytta in ytterkonturen (offset 7 mm) OBS! Sluten kontur! Kör Cut revolved Skapa tvärsnitt Lägg ut hjälplinjer vertikalt och horisontellt genom en av kontur-linjens ändpunkter. Koppla in mirror. Rita nya korta hjälplinjer som ska bilda en rektangel med måtten 11 och 16 mm. Med Mirror påkopplad rita 2 st 3Pt Arc med r=10 resp 20 mm. Se skiss till vänster.

16 Övning 12: Modellera upp nedanstående uppgifter.

17 Övning 13:Modellera nedanstående uppgift.
Hålen är genomgående och har diametern 6 mm. Avrundningarna har radien 6 mm och utgår från främre hålens centrum.

18 Övning 14:Modellera nedanstående uppgift.

19 Övning 15:Modellera nedanstående uppgift.

20 Övning 16 Kapsylöppnare Chamfer 0.75 x 3 mm Plåttjocklek= 2.5 mm
Börja på Top-planet.


Ladda ner ppt "Övning 1: Stödplatta Denna uppgift skall stärka följande färdigheter:"

Liknande presentationer


Google-annonser