Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnförordningen- Arbetet inom PDCO samt artikel 45

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnförordningen- Arbetet inom PDCO samt artikel 45"— Presentationens avskrift:

1 Barnförordningen- Arbetet inom PDCO samt artikel 45
Marie Johannesson Docent Barnmedicin Läkemedelsverket Ledamot PDCO-EMEA 1 november 2007

2 100 miljoner barn (20 %) inom EU
Mellan % av läkemedel för barn har inte genomgått sedvanliga prövningar Risker biverkningar (överdosering) ineffektivt (underdosering) barn får inte tillgång till "senaste nytt"

3

4 Syftet med den nya EU lagen-att förbättra hälsan hos Europas barn genom att
öka högkvalitativ forskning på läkemedel för barn främja utveckling/godkännande av dessa läkemedel förbättra informationen gällande läkemedel för barn

5 försena godkännande av läkemedel för vuxna
Samtidigt inte utsätta barn för onödiga studier och inte försena godkännande av läkemedel för vuxna

6 EU work sharing assessment of paediatric data
1st wave – 21 produkter (16 klara) 2nd wave – 12 produkter (1 klar)

7 Paediatric regulation
Vissa uppgifter lagda på EMEA (PDCO) Vissa uppgifter lagda på NCA

8 Artikel 45 By 26 January 2008, any paediatric studies already completed, by the date of entry into force, in respect of products authorised in the Community shall be submitted by the marketing authorisation holder for assessment to the competent authority. The competent authority may update the summary of product characteristics and package leaflet, and may vary the marketing authorisation accordingly. Competent authorities shall exchange information regarding the studies submitted and, as appropriate, their implications for any marketing authorisations concerned. The Agency shall coordinate the exchange of information.

9 Article 46 1. Any other marketing authorisation holder-sponsored studies which involve the use in the paediatric population of a medicinal product covered by a marketing authorisation, whether or not they are conducted in compliance with an agreed paediatric investigation plan, shall be submitted to the competent authority within six months of completion of the studies concerned. 2. Paragraph 1 shall apply independent of whether or not the marketing authorisation holder intends to apply for a marketing authorisation of a paediatric indication. 3. The competent authority may update the summary of product characteristics and package leaflet, and may vary the marketing authorisation accordingly. 4. Competent authorities shall exchange information regarding the studies submitted and, as appropriate, their implications for any marketing authorisations concerned. 5. The Agency shall coordinate the exchange of information

10 Barnförordningen omfattar läkemedel i samtliga faser
nya läkemedel läkemedel med exklusivitets tid kvar läkemedel utan kvarvarande exklusivitets tid

11 Ekonomiska stimulansåtgärder
Om studier genomförs enligt PIP erhålls 6 månaders ytterligare exklusivitet på marknaden oavsett om studierna leder till en barnindikation eller inte Vid godkännande av nya läkemedel krävs att resultat av samtliga studier som ingår i PIP föreligger.

12 PIP En PIP ska lämnas in tidigt under läkemedelsutvecklingen
för att få fram läkemedel till barn så snart som möjligt. PIP kan dock ändras allt eftersom mer kunskap om läkemedlet erhålls.

13 För mer än 10 år gamla läkemedel (som ej har exklusivitet)
Ett företag kan göra studier enlig PIP och därmed få 10 års ensamrätt för de data som tagits fram (PUMA) Således kan generika läkemedel ej hänvisa till dessa studier…

14 Särläkemedel (orphan drugs)
Förlängning av exklusivitetstiden från till 12 år. Återigen gäller detta oavsett om studierna leder till godkänd pediatrisk indikation eller inte.

15 Pediatriska regulationsbasen…
Utvärdering av de terapeutiska behoven Europeiskt nätverk av "center of excellence" Offentlig databas för barn studier Utökad (förlängd) "pharmacovigilance"

16 PDCO CHMP members (5) Patient/family and health professionals (3 + 3) Experts from National Competent Authorities (22) + 2 EEA

17 Svenska ledamöter Professor Marta Granström, Mikrobiologen, KS
vaccin expert Docent Marie Johannesson Läkemedelsverket barnmedicin (cystisk fibros….)

18 Bedöma PIP/waivers/deferrals
PDCOs arbete Bedöma PIP/waivers/deferrals Bedöma data enligt överenskommen PIP formulera ståndpunkter gällande kvalitet, säkerhet eller effektivitet Rådgivande organ gällande läkemedel för barn

19 PDCOs arbete forts… Utreda behovet av läkemedel för barn
Utarbeta "symbolen" för barn-läkemedel Etablera det Europeiska Nätverket gällande forskning på barn och läkemedel

20 Inventering av pediatriska behov

21

22 Sökandes ansökan om PIP- tidig dialog med EMEA/PDCO
Val av tidpunkt ny produkt: slutet på Fas 1 studier äldre läkemedel eller PUMA-när som…. Fullständig information ej nödvändig men hur ändringen är tänkt ska vara känd

23 Fakta som ska finnas med i PIP ansökan
Namn på tillverkaren (kontaktperson) /Active substance (INN) Typ av produkt (kemisk, biologisk ../ målorgan) Detaljer (styrka, form) Regulatorisk status i EU (ex MA, restriktioner) Regulatorisk status utanför EU Diagnos (enlighet med ICD – IO) hos vuxna och/eller barn 7. Föreslagen terapeutisk indikation (+ATC-kod)

24 Information gällande sjukdomen
Likheter/skillnader mellan vuxna/barn 2. Förväntade likheter/skillnader på effekten hos vuxna/barn 3. Förekomst av sjukdomen hos barn 4. Nuvarande metoder för diagnos/behandling hos barn (inkluderat "unauthorised" standard of care) 5. Signifikanta terapeutiska fördelar

25 Signifikanta terapeutiska fördelar ??
-förväntad förbättrad effektivitet ? - förbättring av säkerhet ? - förbättrat dosering ? (ex en gång/dag) förbättrad beredningsform ? -om tidigt i utvecklingen-grundad på antaganden…. Beslutas av PDCO

26 Begäran om waiver-ingen barnindikation
Grunder Avsaknad av effektivitet och säkerhet Sjukdom eller tillstånd endast hos vuxna Avsaknad av signifikanta terapeutiska fördelar

27 Lista på waivers Alzheimer's sjukdom Vaskulär demens
Organiskt amnestiskt syndrom, inte föranlett av alkohol eller annan psykooaktiv substans Amyotrofisk lateral skleros Parkinson´s sjukdom Åldersrelaterad macula degeneration Osteoartrit Menopausala och andra perimenopausala krämpor Kvinnlig infertilitet Komplikationer associerade med konstgjord befruktning

28 Deferrals Begäran att skjuta upp studier enligt PIP
På initiativ från sökande eller PDCO Gällande alla eller olika åldergrupper hos barnen (0-2 mån, 3-23 mån, 2-5 år, 6-12 år, år)

29 Deferrals- Anledningar
Längre uppföljning på vuxna behövs Behov av ytterligare icke-klinisk data Längre tid behövs för att utveckla en adekvat läkemedelsform för barn Årlig uppföljning på "deferrals"

30 ÖVERSIKT PIP ANSÖKAN Före procedurens början Procedurens fas 60 dagar
+ 60 dagar (valfritt) Skrivelse Dag 60 PDCO positivt omdöme eller PDCO negativt omdöme Negativ validering Dag 120 PDCO positivt omdöme eller negativt omdöme Dag 60 Anhållan om ändring av föreslaget PIP skickat till sökande Positiv validering/ procedurens början

31 Förväntad Arbetsbörda
Tom Cardy - EMEA Business Pipeline

32 Områden Tom Cardy - EMEA Business Pipeline

33 GLOBAL UTVECKLING UTÖKAT SAMARBETE EMEA-FDA BARN OCH LÄKEMEDEL

34

35 Det pediatriska initativet
Ett jättearbete som måste göras för våra barn med tanke på deras framtid (och vår….)

36 Det pediatriska initativet
övertygad om att den nya EU lagen kommer att leda till bättre och fler läkemedel för barn

37


Ladda ner ppt "Barnförordningen- Arbetet inom PDCO samt artikel 45"

Liknande presentationer


Google-annonser