Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemteori & Omvärldsbevakning (scanning) Åsa Smedberg Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemteori & Omvärldsbevakning (scanning) Åsa Smedberg Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100."— Presentationens avskrift:

1 Systemteori & Omvärldsbevakning (scanning) Åsa Smedberg asasmed@dsv.su.se Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100

2 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 2 Vad är ett system? kEtt system är en helhet som inte kan tas isär utan att viktiga egenskaper försvinner. Därför måste det betraktas som en helhet. kI dagligt tal använder vi system som förkortning för datasystem och datorsystem - Nu introduceras ett vidare begrepp!

3 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 3 Exempel på system kSociala system kOrganisationer kIT-system för individ/grupp kGrupp av människor kMänniskan kCellen

4 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 4 Systemtänkande kMaskinåldern Ùvärlden bröts ned i beståndsdelar Ùarbete betraktades utifrån produktivitet och automation Ùmänniskan eftersträvade att bli som en maskin Ùlöpande-band principen kSystemåldern Ùefter andra världskriget Ùrelation del - helhet introducerades kIdag: processer och kunskapsbaserade arbeten

5 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 5 ”Informations- och IT-åldern” kIT och information för att stödja människors arbete - istället för att människan skall efterlikna maskiner/tekniken kHelhetssyn på organisationer kräver fungerande relationer internt; mellan människor och grupper av människor samt externt; mellan organisation och externa kunder och leverantörer

6 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 6 Systembegrepp kHelhetsbegreppet kRelationer mellan objekt kÖppenhet / slutenhet kOmvärlden och omvärldsbevakning kKomplexitet kStyrning och kontroll kInformation och kommunikation

7 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 7 Analytiskt kontra systemsynsätt Analytiskt synsätt Systemsynsätt Belyser Typ Omgivning Entropi Målkoncept Hierarki Tillstånd delarna förhållandevis slutet icke specificerad går mot entropi statiskt få stabilt helheten öppet en eller fler systemet interagerar med omgivningen föränderligt många möjliga anpassningsbart, söker sig till nya jämviktslägen

8 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 8 System Input of Data resources Output of information Products Processing Data into Information An Information System A Manufacturing System PROCESS INPUT OUTPUT

9 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 9 Systemdefinition (Churchman) àMål samt mått för prestanda àSystemets omgivning àSystemets resurser àKomponenter àStyrning

10 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 10 Generell systemdefinition (Hall&Fagen mfl) En mängd objekt samt relationer mellan objekten och mellan deras attribut, relaterade till varandra och till deras omgivning så att de utgör en helhet

11 Åsa Smedberg, DSV, 2001 11 System System 1Mängd 2ObjektInputs Process Output 3RelationerSymbiotiska Synergistiska Redundanta 4EgenskaperDefinierande Medföljande 5Omgivning 6Helhet Seriella Återkoppling Konsumerade av andra Av själva systemet Avfall Unipolära Bipolära 2I-1100

12 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 12 Ett systems huvudparametrar IPO 1.Inputs (I) 2.Process(P) 3.Output(O) 4.Feedback(kontroll) Feedback Systemgräns Systemomgivning

13 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 13 Kapital Arbetskraft Materiel och utrustning Mark Ekologi Regeringen Allmänhet Konkurrenter Teknologi Organisationen Omgivning och resurser Feedback InputProcessOutput Kunder Omgivning Organisation

14 14 Systemets parametrar,gräns och omgivning Feedback InputProcessOutput Från andra system Till andra system I P O I P O O P I I P O I P O 14 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100

15 Omvärldsbevakning (Scanning) Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 15

16 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 16 En organisations omgivning kOlika organisationer lever i olika omgivningar kVilken är en organisations omgivning? ÙSubjektiv definition Ù“What is your business?” ÙFlera affärsinriktningar ger flera omgivningar kOmgivningen har flera dimensioner ÙOsäkerhet, förändring, komplexitet

17 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 17 Interaktion mellan organisation och omgivning kDefinition av omgivning: påverkar i någon mån organisationen, utan att organisationen kan styra den kOrganisationers försök att reducera osäkerheten i omgivningen (för att göra omgivningen förutsägbar) kAnpassning av organisationen

18 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 18 Osäkerhet om omgivningen kBrist på information om faktorer i omgivningen relaterade till en viss beslutsituation kOförmåga att bedöma hur faktorer i omgivningen inverkat på organisationens framgång eller misslyckande kBrist på information rörande kostnad för felaktiga beslut

19 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 19 Komplexitet kKvantitativ ÙAntalet element ÙAntalet relationer mellan elementen kKvalitativ ÙEgenskaper hos elementen ÙGrad av organisation

20 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 20 Förändringstakt 1Frekvens (Antalet förändringar) 2Storlek (Graden i förändringarna) 3Stabilitet (Regelbundenheten i förändringarna) Fyra typer av förändringstakter (Jurkovich): - Låg stabil - Hög stabil - Låg instabil - Hög instabil

21 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 21 Duncans modell osäkerhet, komplexitet, förändring EnkelKomplex Statisk Dynamisk Få faktorer och komponenter i omgivningen Likartade faktorer och komponenter Oföränderliga faktorer och komponenter Många faktorer och komponenter i omgivningen Olikartade faktorer och komponenter Oföränderliga faktorer och komponenter Få faktorer och komponenter i omgivningen Likartade faktorer och komponenter Faktorer och komponenter är i förändring Många faktorer och komponenter i omgivningen Olikartade faktorer och komponenter Faktorer och komponenter är i förändring 4 12 Osäkerhet 3

22 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 22 Omgivningens påverkan på organisationer kStabila omgivningar - mekanistiska organisationer kDynamiska omgivningar - organiska organisationer Omgivningen kan förändras från stabil till dynamisk - kräver förändring i organisationen.

23 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 23 Process för scanning av omgivningen kDå olika omgivningar ställer olika krav och ger olika möjligheter bör omgivningsvariabler uttryckligt ingå i organisationella analyser. kOrganisationer lär känna sådana krav och möjligheter genom datainsamling om händelser i omgivningen och de efterföljande analyserna och utvärderingen av data kScanning: Aktivitet eller process av informationsförvärvande för beslutsfattande.

24 Omgivning/organisation i växelverkan kVarje målinriktat system relaterar sig till omgivningen genom två kanaler - den afferenta kanalen —scanningdelsystemet— och den efferenta kanalen —beslutsfattande Restriktioner Möjligheter Hot X = önskat läge Y = utfall (XY) Intervall Fås oavbruten scanning 1 Scanning-delsystem 2 Organiseringssystem 3 Beslutsystem Manipulering och/eller anpassning OutputProcessInput Feedback OutputProcess Feedback Inputs OutputProcessInput Feedback Söks Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 24

25 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 25 Scanning-intensitet Beroende av: 1 Ekonomiska resurser 2 Bedömning av relationen Omgivning- Organisation 3 Förändringarnas frekvens och storlek

26 Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 26 Scannings syften kAlla scanningsätt kan ses som processer för ÙAtt öka medvetenhet och bekantskap med ens omgivning ÙInsamling av data om problemstrukturen ÙSökande efter en problemlösning ÙAtt göra en bedömning av informationens duglighet

27 Scanningssätten Beroende av både interna behov och dynamiken i omgivningen Enda skillnaden mellan de olika graderna är processens intensitet Sökning Överskådning Bevakning Utredning Forskning Övervakning Scanning Omgivning Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100 27


Ladda ner ppt "Systemteori & Omvärldsbevakning (scanning) Åsa Smedberg Åsa Smedberg, DSV, 2001 2I-1100."

Liknande presentationer


Google-annonser