Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång av agenda Tankar/funderingar sedan sist En praktisk övning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång av agenda Tankar/funderingar sedan sist En praktisk övning"— Presentationens avskrift:

1 Genomgång av agenda Tankar/funderingar sedan sist En praktisk övning Vad är kommunikation? Samtalsövning Reflektion

2 Tankar /funderingar sedan sist
Tankar /funderingar sedan sist? Någon som vill berätta om sin hemuppgift?

3 Praktisk övning Helena kommer att dela in er i grupper med 4pers i varje grupp. Två av deltagarna kommer att vara observatörer och skriva ner sina noteringar. Två deltagare kommer att utföra experimentet (operant-respondent) Därefter byter man roller.

4 Praktisk övning Diskutera hur man kan underlätta för kommunikation?
Sätt er med ryggarna mot varandra så ni inte ser vad den andre bygger. En av er bygger en figur med de legobitar den fått. Observatörerna noterar Beskriv för den andre hur din figur ser ut. Den person som ska bygga ska vara helt tyst. Växla roller så observatörerna får bygga Gör nu en ny figur och upprepa som ovan, men nu får respondenten ställa frågor som operanten kan svara ja och nej på. Gör nu en ytterligare figur och ni kan nu prata fritt under konstruerandet. Diskutera hur man kan underlätta för kommunikation?

5 Vad är kommunikation?

6 Icke verbalt budskap Den ordlösa kommunikationen
Hur orden talas (andningsrytm, tonläge, betoning mm)

7 Icke-verbal kommunikation
Syfte Istället för orden då de ej är möjliga/ej lämpliga Komplement och stöd till det verbala Reglerar samtalet Uttrycker känslor Förtydligar relationen Visar avsikter, attityder och värderingar Visar vem du är och bekräftar andras Samtalet i en kontext/socialt sammanhang

8 Icke- verbal kommunikation uttryck och intryck

9 Icke-verbala signaler

10 Icke-verbala signaler
Kroppen, gester och personligt utrymme

11 Icke-verbala signaler
Klädsel och utsmyckning

12 Icke-verbala signaler
Ljud Beröring Lukt Smak Ritualer

13 Vilken teori ska man lita på?
Renodlad teori vs eklektiskt synsätt Behaviorismen Skinner C. Hovland ”vem”, ”vad”, ”till vem”, ”i vilket medium” och ”effekt” Haney – mellan sändare och mottagare finns brus och filter R. S. Hartman I(intrinsic), E(extrinsic), S(systemic) Perry Watzlawick två typer av förändring och språkets indelningar A. Antonovsy KASAM Argyris Ivey Basic Listening Sequence Bandler och Grinder E. Bernes

14 R. S. Hartman I= känslomässiga och intuitiva värderingar uttryck i ord E= värderingar som berör funktion/roll/nyttan S= logisk bedömning Graderas och skapar en form av personlig profil eller kan också ses som nivåer i samtal.

15 W. Perry Abstraktionsnivåer Elementnivå Konkreta världen, fakta, samtalsämnets innehåll (ratt) Meta nivå Mönster, kategorier, regler, synsätt (volvo) Meta-metanivå Ytterligare en övergripande nivå(bilindustrin)

16 bildspråk symbolspråk
Watzlawick Språk definierande analytsikt logiskt bildspråk symbolspråk analogiskt

17 Watzlawick Analoga språkmönster (parallella syftningar) Skämt
Metaforer Poesi Aforism (tänkvärt komprimerat uttryck) Eufemism (använder sig av ett mildare uttryck mogen ålder) Fantasi Musik Mycket ord/tankar RFT (Relationsinramning)

18 A. Antonovskys KASAM Känslan av sammanhang = KASAM Begriplighet
Förstår orsak och verkan. Kan se samband på kort och lång sikt Goda kunskaper som sig och tillvaron generellt Hanterbarhet Förmågan att förändra sin tillvaro Mening Att vara en del i något större, mening med livet som gör det värt att leva Kanske kan man i det svåra mötet fundera över mottagarens KASAM?

19 Bandler och Grinder Generalisering Utelämningar Förvrängning
medvetenhet Ytstruktur fullständigt språk Djupstruktur

20 Bandler och Grinder Generalisering Ingen bryr sig om vad jag säger.
Jag ser ut som en tönt Män är inte att lita på Hon måste ju förstå att hon inte kan hålla på sådär. Operationalisera begreppen

21 Bandler och Grinder Utelämnande Det är svårt att prata Jag är besviken Hon är cool Det är ju bättre.. Uppenbart är det så… Fråga vidare Hur? Vad?

22 Bandler och Grinder Förvrängning Olika sätt att undvika problemets kärna och egna ansvaret eller se sin egen del i situationen. Jag kan inte för att… Jag vet att hon inte gillar mig… Han tyckte mitt skämt var dåligt Vad talar för/emot. Hur kan man veta? Finns det något annat sätt att se på saken?

23 E. Bernes Varje person har inom sig: Förälder (F) Barn (B) Vuxen (V)
Vad är norm, tillåtet eller ej, måsten Barn (B) Impulsstyrd, hjälplöst, säga emot Vuxen (V) Medlare mellan ovan, sansad, saklig och känslomässigt stabil

24 Innehåll och process Innehåll- det man pratar om Process- riktning dit man vill/syftet med samtalet/ hur man handskas med kommunikationen Upp på berget / helikoptern

25 Teorierna i ett samtal Ni har nu fått ett axplock av olika teoretiska synsätt. I samma grupper som tidigare ska ni nu utse två som ska utföra ett samtal och två observatörer. Samtalet ska ha något känslomässigt innehåll och vara ca 10min Observatörerna fyller i ett observeringsschema där några teorier är representerade. Därefter diskuterar ni er samman utifrån teorierna och det samtal som utspelades. Byt nu roller och genomför ytterligare ett samtal om ni hinner. Samling

26 Struktur och ramar

27 Samtalets ramar och struktur
Förberedelse inför samtalet Tiden Rummet Efter samtalet

28 Förberedelse inför samtalet
Syftet med samtalet: Kartläggning Målet är att den andra parten har en tydligare bild över situationen och ökad medvetenhet om möjligheter och begränsningar Motiverande Används vid t.ex. missbruksproblematik för att förändra vid motstånd. Målet är att påvisa ambivalens och få en person till förändring trots motstånd Stödjande Lyssnande, uppmuntrande och speglande. Målet är att personen ska klara sig själv och att stödet stegvis tas bort. Problemlösande Målet är att definiera problemets kärna och lösa det utifrån olika tänkbara parametrar. Information Målet är att alla tagit el av informationen som delgivits. Hur vet man det? Behandlande Målet/syftet med samtalet är…

29 Förberedelse inför samtalet
Vem ska delta i samtalet? Stödpersoner ALLA inblandade Hur väljer man ut? På vilka grunder? Finns det risk för maktobalans?

30 Förberedelse inför samtalet
Hur blir man kallad till samtalet? Vad är anledningen till samtalet? Du, kan du komma in till mig en stund… Avtalad tid Kallelse per brev Kontaktad per telefon Kontaktad via mail

31 Förberedelse inför samtalet
Tänkt plan för framtiden Kartläggning/inledning /förväntningar Avstämning/utvärdering Planerad åtgärd/behandling Utföra åtgärden/behandlingen

32 Förberedelse inför samtalet
Kunskap inom området Skolans organisation och arbetssätt Psykiska/fysiska problemet Behandling Avtal Löneläge Policydokument för företaget Lagstiftning

33 Förberedelse inför samtalet
Begränsningar Kan inte språket/ej akademiskt språk… Har en dålig relation sedan tidigare Ovan miljön Hur ser din lök ut? Vad kan bli svårt för dig? (förklara med enkla ord) Hur ser dina värderingar/attityder ut? (löken) Alla kan inte komma, alla kan inte stanna under hela samtalet Osv.

34 Förberedelse inför samtalet
Skriv en agenda till samtalet Välkommen Per Genomgång av agendan för samtalet Sluttid för samtalet Förväntningar på detta medarbetarsamtal Genomgång av formuläret inför medarbetarsamtalet Utvärderande av förra årets utvecklingsområden Upprättande av nya mål för utvecklingsområde Tid för utvärdering halvvägs Sammanfattning av det som bestämts Kort reflektion av detta möte

35 Tiden Kom i god tid till samtalet
Hur stora är oddsen att den personen som ska komma till samtalet kan komma just avsatt tid? Hur länge orkar du vara fokuserad på samtalets alla nivåer? (45-60min) Fredag som samtalsdag? Hur håller du reda på tiden? (Viktigt att hålla tidsramen)

36 Rummet Sitta snett mitt emot varandra. Lika höga stolar
Kan motparten vila ögonen på något? Litet bord emellan, undvik ”två läger” Neutral miljö Vatten och glas Näsdukar

37 Efter samtalet Alla lämnar rummet och går åt varsitt håll
Känslan du får från samtalet föds utifrån en tanke/tolkning du gjort Utvärdera om syftet/målet uppnåddes

38 Reflektion Vad tänker du omkring dagens föreläsning? Vad fastnade hos dig och vad tar du med dig? Diskutera kort med din bänkkamrat och om några minuter gör Helena några nedslag.


Ladda ner ppt "Genomgång av agenda Tankar/funderingar sedan sist En praktisk övning"

Liknande presentationer


Google-annonser