Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur och hälsa Norrbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur och hälsa Norrbotten"— Presentationens avskrift:

1 Kultur och hälsa Norrbotten

2 ”Jag, som molekylärmedicinare, sysslar med gener
”Jag, som molekylärmedicinare, sysslar med gener. Ett annat sätt att uttrycka det är att jag arbetar med så kallad hardcore, hårdfakta. Det skall ställas mot kulturen som anses vara något mjukt och mera svårgripbart. Det jag vill visa är att så inte är fallet, det vill säga att även kultur är hardcore. Kulturen har biologiska effekter”. ”Kulturen är ett oerhört kraftfullt instrument från början till slutet av våra liv för att hålla oss friska” (Gunnar Bjursell, professor cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet)

3 Vad säger vetenskapen? Forskningen visar att
Konsumtion av och deltagande i kulturaktiviteter främjar god hälsa Kulturupplevelser påverkar biologiskt Kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement inom Vård – akutsjukvård, operation, psykiatri, palliativ Omsorg (demens) Rehabilitering (smärta, stroke) 3

4 ... Och med djur i vården kan vi spara miljoner! Gomorron Sverige 1/6
Hjärnan - ett lärande organ som behöver ha roligt! Med humor, uppmuntran och ett rikt socialt liv får vi fler synapser (kontaktytor mellan hjärnceller) = vi mår bättre! Med medveten träning utvecklas god hälsa = träna hjärna regelbundet! Människor har också behov av att känna delaktighet och ingå i sammanhang

5 Fredrik Ullén, Inst för Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska
Institutet och Stockholm Brain Institute (11 maj 2009): - Aktiv musikundervisning höjde kognitiv förmåga medan dramaundervisning förbättrade social förmåga Från Schellenberg (2004), Psychological Science

6 Kultur och hälsa i Norrbotten
Syftet att utveckla kopplingen mellan kultur och hälsa i landstingets organisation och med externa aktörer att utveckla delmetoder för uppföljning, utvärdering och mätning av kulturens verkan på hälsa och av kulturverksamhet. Målet på sikt: att kultur ska fungera som ett verktyg inom vård, omsorg och rehabilitering. Fokus på projekt där deltagaren själv är med och skapar!

7 Kultur och hälsa i Norrbotten
Information internt och externt om kultur och hälsa Kommunbesök, Norrlandstingen, beredningsgrupper Folkhälsostrategiturné, kommun- och landstingsmöte m m Stimulera till mer kultur genom inspirationsdagar Ingå i olika nätverk, bland annat det nationella nätverket Kultur i Vården i Sverige, FoU NLL, Vital i Norr Initiera, utveckla och driva kultur- och hälsaprojekt i samverkan med kommuner, studieförbund med flera Ett tal projekt vilka bygger på aktivitet från deltagarna.

8 Kultur och Hälsa i Norrbotten
Musiklust Sjung o minns Kultur och Hälsa i Norrbotten Bilder i taket Skaparkraft Sjung o minns En kul tur till Glädje Minnesträning Sjung o minns Konst o bild Musik o rörelse Sjung o minns Berättande Djur i vården Kultur och natur Minnesträning Berättande Minnesväskor Minnenas teater Skapande konst Skaparkraft Ljud på Ljusglimten Konst o bild Sjukhusclowner Sång, musik o rörelse Röda tråden, Share Music Delaktighet o framtidstro

9 Kultur är bra för hälsan!
Generellt Lyckade projekt som hade betydelse för främst psykisk men i viss mån även för fysisk hälsa Aktiviteterna var uppskattade Det fanns ett värde i att någon utifrån kommer in – d v s kulturarbetaren behövs Det är mycket viktigt med kontinuitet Generellt sett gott samarbete med personalen vilket är en förutsättning. Hinder Motivation ”men det är svårt att tvinga på folk, det där måste man känna för.” – ”Men tvinga, du jobbar ju”. Bristande kunskaper ”En del är ju jättesvåra att aktivera”. Attityder /…/ men det är ju klart att det är lättare att sätta in ett piller än att säga att den här personen behöver komma ut en halvtimme om dagen, /…/har en övertro på läkemedelseffekter /…/ Tiden

10 Exempel från andra landsting och kommuner
Region Skåne - i samverkan med Kommunförbundet Skåne och FoU-enheten Region Västra Götaland - Kultur och hälsa – Forskning, tillämpning, utvärdering Jönköpings läns landsting - Hälso- och sjukvård/folkhälsa Stockholms läns landsting/Kulturförvaltningen - Kultur i vården och vården som kultur. Forskningsprogram med Stockholms länsmuseum o KI - Verksamheten driven sedan 1980-talet – barn, äldre och psykiatrin får ta del av musik, sång, dans, teater och högläsning Landstinget Västernorrland - Kultur som friskvård – forskningsprojekt i samverkan med Institutet för psykosocial medicin, Stockholms universitet Västerbottens läns landsting ALVA kultur på Umeå regionsjukhus, Skellefteå och Lycksele lasarett Umeå kommun Kultur och hälsa, Kultur för seniorer

11 Tankar framåt … Landstingets roll? Januari – juni 2009 Mål
- Plan/strategi - Organisering av arbetet? - Målgrupper? Områden Forskning Utbildning/information - Inspiration Januari – juni 2009 5 projekt med stimulansmedel Analysarbete av projekt i Arvidsjaur 2008 Insamling/sammanställning av utvärderingar Sammanställning av projekt och aktiviteter Enkät till kultur- och socialförvaltningar AER

12 Kultur – en resurs att räkna med!
Kultur som resurs i aktusjukvården - Musikministeriet i SVT feb 2009 Ronnie Garndiner’s rytmmetod RGRM, strokerehab - SVT/Fråga Doktorn den 9 feb 2009 Man är inte lika noga med gamla människor - SVT/Fråga doktorn den 23 feb 2009 Thyra Frank – äldreboendet Lotte i Danmark, SVT Fråga doktorn den 23 feb 2009

13 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Kultur och hälsa Norrbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser