Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Fellenius Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning www.ki.se/ip.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Fellenius Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning www.ki.se/ip."— Presentationens avskrift:

1 Eva Fellenius Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning www.ki.se/ip

2 Eva Fellenius Sjukvården främjar långa sjukfall Studie 1 syfte: Identifiera problem i sjukvården kring handläggning av patientens sjukskrivning

3 Eva Fellenius Problemområden 1.LEDNING 2.Kompetens 3.Samverkan 4.Patientens väg genom systemet 5.Läkarrollen 6.Läkares arbetssituation 7.Faktorer utanför sjukvården

4 Eva Fellenius Orsaker till sjukskrivning Sjskr. praxis Konse- kvenser av sjskr. 2 Kunskapsläget (forts.)

5 Eva Fellenius 3 Samverkan  Internt  Externt Försäkringskassan FHV, AMV, Arbetsgivare, Socialtjänst, Rehabiliteringsaktörer

6 Eva Fellenius 4 Patientens väg genom systemet  Parallella processer  Passiva väntetider  Fragmentisering  Bristande kontinuitet  Medikalisering

7 Eva Fellenius 5 Läkares arbetssituation och roll  Sjukskr ökande andel av arbetet  Saknar stöd och handledning  Bristande kunskap  Oklarhet kring roller  ”Saknar val”

8 Eva Fellenius 6 En bristande psykosocial arbetsmiljö  Känner inte att man kan göra ett bra jobb  Känslor av vanmakt  Urholkad yrkesidentitet

9 Eva Fellenius Copingstrategier  Sjukskriva efter tidboken  ”Sjukskrivningshögen betas av” av en läkare  Skriva diagnoser som ”accepteras av kassan”  Förlänga sjukskrivningen

10 Eva Fellenius ”Det händer, och inte sällan heller, att jag förlänger sjukskrivningar av ren utmattning för man orkar inte… Visst är det så. Jag orkar inte ta det, jag orkar inte ta den diskussionen idag, vi förlänger en månad till. Och så är det två månader till…”

11 Eva Fellenius 7 Faktorer utanför sjukvården  Arbetsmarknad  Regelverk

12 Eva Fellenius 1 Ledning och styrning  Ingen ”ägde” frågan - mål saknades - incitament saknades  Strategier saknades för: - kompetensutveckling - kunskapsgenerering - kvalitetssäkring

13 Eva Fellenius Hanteringen av patientens sjukskrivning var en icke-fråga i organisationen

14 Eva Fellenius Studie 2: Syfte  Få baslinjedata för utvärdering av miljardsatsningen  Få kunskap om chefers syn på ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning

15 Eva Fellenius Datainsamling Intervjuer av 82 chefer Nivå 1: Landstingsdirektörer (LD) Deltagare: 18 (86%) Nivå 2: Chefer, direkt underställda LD Deltagare: 35 (80%) Nivå 3: Verksamhetschefer Deltagare: 29 (68% bland individuella)

16 Eva Fellenius Sjukskrivningsfrågan finns nu på agendan i högsta ledningen…

17 Eva Fellenius … men skillnader mellan chefsnivåerna 1.Prioritering 2.Syn på ansvar 3.Möjlighet att utöva ansvaret

18 Eva Fellenius Bedöms ge sjukskrivningsfrågan hög prioritet (%) Nivå 1Nivå 2Nivå 3 Ja894314 Nej63472 Oklart52314

19 Eva Fellenius Frågan bedöms varit uppe i ledningsgruppen (%) Nivå 1Nivå 2Nivå 3 Ja94403 Nej0952 Oklart65145

20 Eva Fellenius Landstingsdirektörernas syn på ledning och styrning  via cheferna i linjen - 2/3  utanför linjen (via läkare/stab ) – 1/3

21 Eva Fellenius Nivå 2-chefernas syn på ledning och styrning  Hälften arbetade med frågan  Fokus på läkarnas arbete  Tveksamhet i gränsdragningen mellan chefer/läkare

22 Eva Fellenius ”Det här är en jättesvår fråga… var går linjerna… det administrativa ansvaret och det medicinska ansvaret. Var korsar dom här linjerna varandra? Det är jättesvårt. Det är en sådan där fråga jag brottas med varje dag. Det går inte att säga i det här…”

23 Eva Fellenius Verksamhetschefernas syn på ledning och styrning  Få tog aktivt chefsansvar  Såg det ej som chefsfråga  Saknade stöd från högre chefer  Stora oklarheter om uppdraget

24 Eva Fellenius ”Det är ju ingen som tycker idag att de har mer ansvar än någon annan i det här. Man pratar ju inte om det. Och sedan är det ju då, alltså det är väl det här, ledning och styrning av det, för det görs ju inte idag, det är ingen som leder och styr det här idag, utan det är ju enskilda doktorer som sjukskriver. Frågan måste ju in i linjen för att få någon styrbarhet. ”

25 Eva Fellenius Svårigheter att leda läkare

26 Eva Fellenius Kvalitetssäkring  vet inte vad det innebär här…  saknar rutiner  saknar ofta egna data om sjukskrivning

27 Eva Fellenius Samverkan Av de intervjuade nämner:  57% inte arbetsgivare  83% inte FHV  23% inte sjukhusvård  38% inte andra vårdyrken än läkare

28 Eva Fellenius Kvinnors ohälsa  Otydligt vad innebär  Otydligt formulerat

29 Eva Fellenius Miljardsatsningen bedöms ha påverkat agerandet (%) Nivå 1Nivå 2Nivå 3 Ja946310 Nej63183 Oklart067

30 Eva Fellenius Slutsatser  Frågan finns på agendan, men skillnader mellan chefsnivåerna  Oklart vad som ska ledas och styras  Tydligare uppdrag behövs kring kvinnors ohälsa  Oklara gränser chefer-läkare

31 Eva Fellenius Intervjuerna blev en intervention i sig

32 Eva Fellenius Vad kan vi göra? Vad ger engagemang? Hur får vi det att hända? Strategier för att  generera kunskap och beprövad erfarenhet  få ut information om evidensbaserade metoder  kvalitetssäkring  samverkan internt och externt

33 Auditprocess 2008-2009 Britt Arrelöv, Eva Fellenius 2008-11-25 Representant från FK och FörKom medverkar 27 jan 3 feb 10 feb 17 feb Utbildningsinsatser Logistikförbättringar 6/10 – 31/10 Registrering webb Audit Fånga upp förbättrings- & utbildningsidéer Reflekterande möten med kollegor i egna verksamheten Skapa lokala handlägg- ningsrutiner Deltagarna leder själva dessa möten. Processtöd om verksamheten så önskar December Februari Lokala rutiner skickas in senast 2 mars 2009 Ersättning utbetalas Januari 2009 - April Uppföljnings- möten Reflektionsmöten vid 7 tillfällen Öppna möten vid 4 tillfällen.


Ladda ner ppt "Eva Fellenius Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning www.ki.se/ip."

Liknande presentationer


Google-annonser