Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med
patienters sjukskrivning Eva Fellenius

2 Sjukvården främjar långa sjukfall
Studie 1 syfte: Identifiera problem i sjukvården kring handläggning av patientens sjukskrivning Eva Fellenius

3 Patientens väg genom systemet Läkarrollen Läkares arbetssituation
Problemområden LEDNING Kompetens Samverkan Patientens väg genom systemet Läkarrollen Läkares arbetssituation Faktorer utanför sjukvården Eva Fellenius

4 Konse-kvenser av sjskr.
2 Kunskapsläget (forts.) Orsaker till sjukskrivning Sjskr. praxis Konse-kvenser av sjskr. Eva Fellenius

5 3 Samverkan Internt Externt
Försäkringskassan FHV, AMV, Arbetsgivare, Socialtjänst, Rehabiliteringsaktörer Eva Fellenius

6 4 Patientens väg genom systemet
Parallella processer Passiva väntetider Fragmentisering Bristande kontinuitet Medikalisering Eva Fellenius

7 5 Läkares arbetssituation och roll
Sjukskr ökande andel av arbetet Saknar stöd och handledning Bristande kunskap Oklarhet kring roller ”Saknar val” Eva Fellenius

8 6 En bristande psykosocial arbetsmiljö
Känner inte att man kan göra ett bra jobb Känslor av vanmakt Urholkad yrkesidentitet Eva Fellenius

9 Copingstrategier Sjukskriva efter tidboken
”Sjukskrivningshögen betas av” av en läkare Skriva diagnoser som ”accepteras av kassan” Förlänga sjukskrivningen Eva Fellenius

10 ”Det händer, och inte sällan heller, att jag förlänger sjukskrivningar av ren utmattning för man orkar inte… Visst är det så. Jag orkar inte ta det, jag orkar inte ta den diskussionen idag, vi förlänger en månad till. Och så är det två månader till…” Eva Fellenius

11 7 Faktorer utanför sjukvården
Arbetsmarknad Regelverk Eva Fellenius

12 1 Ledning och styrning Ingen ”ägde” frågan - mål saknades
- incitament saknades Strategier saknades för: - kompetensutveckling - kunskapsgenerering - kvalitetssäkring Eva Fellenius

13 patientens sjukskrivning
Hanteringen av patientens sjukskrivning var en icke-fråga i organisationen Eva Fellenius

14 Studie 2: Syfte Få baslinjedata för utvärdering av miljardsatsningen
Få kunskap om chefers syn på ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning Eva Fellenius

15 Datainsamling Intervjuer av 82 chefer
Nivå 1: Landstingsdirektörer (LD) Deltagare: 18 (86%) Nivå 2: Chefer, direkt underställda LD Deltagare: 35 (80%) Nivå 3: Verksamhetschefer Deltagare: 29 (68% bland individuella) Eva Fellenius

16 Sjukskrivningsfrågan finns nu på agendan i högsta ledningen…
Eva Fellenius

17 … men skillnader mellan chefsnivåerna
Prioritering Syn på ansvar Möjlighet att utöva ansvaret Eva Fellenius

18 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ja 89 43 14 Nej 6 34 72 Oklart 5 23 Bedöms ge
sjukskrivningsfrågan hög prioritet (%) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ja 89 43 14 Nej 6 34 72 Oklart 5 23 Eva Fellenius

19 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ja 94 40 3 Nej 9 52 Oklart 6 51 45
Frågan bedöms varit uppe i ledningsgruppen (%) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ja 94 40 3 Nej 9 52 Oklart 6 51 45 Eva Fellenius

20 Landstingsdirektörernas syn på ledning och styrning
via cheferna i linjen - 2/3 utanför linjen (via läkare/stab) – 1/3 Eva Fellenius

21 Nivå 2-chefernas syn på ledning och styrning
Hälften arbetade med frågan Fokus på läkarnas arbete Tveksamhet i gränsdragningen mellan chefer/läkare Eva Fellenius

22 ”Det här är en jättesvår fråga… var går linjerna… det administrativa ansvaret och det medicinska ansvaret. Var korsar dom här linjerna varandra? Det är jättesvårt. Det är en sådan där fråga jag brottas med varje dag. Det går inte att säga i det här…” Eva Fellenius

23 Verksamhetschefernas syn på ledning och styrning
Få tog aktivt chefsansvar Såg det ej som chefsfråga Saknade stöd från högre chefer Stora oklarheter om uppdraget Eva Fellenius

24 ”Det är ju ingen som tycker idag att de har mer ansvar än någon annan i det här. Man pratar ju inte om det. Och sedan är det ju då, alltså det är väl det här, ledning och styrning av det, för det görs ju inte idag, det är ingen som leder och styr det här idag, utan det är ju enskilda doktorer som sjukskriver. Frågan måste ju in i linjen för att få någon styrbarhet. ” Eva Fellenius

25 Svårigheter att leda läkare
Eva Fellenius

26 vet inte vad det innebär här… saknar rutiner
Kvalitetssäkring vet inte vad det innebär här… saknar rutiner saknar ofta egna data om sjukskrivning Eva Fellenius

27 38% inte andra vårdyrken än läkare
Samverkan Av de intervjuade nämner: 57% inte arbetsgivare 83% inte FHV 23% inte sjukhusvård 38% inte andra vårdyrken än läkare Eva Fellenius

28 Kvinnors ohälsa Otydligt vad innebär Otydligt formulerat Eva Fellenius

29 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ja 94 63 10 Nej 6 31 83 Oklart 7
Miljardsatsningen bedöms ha påverkat agerandet (%) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ja 94 63 10 Nej 6 31 83 Oklart 7 Eva Fellenius

30 Slutsatser Frågan finns på agendan, men skillnader mellan chefsnivåerna Oklart vad som ska ledas och styras Tydligare uppdrag behövs kring kvinnors ohälsa Oklara gränser chefer-läkare Eva Fellenius

31 Intervjuerna blev en intervention i sig
Eva Fellenius

32 Vad kan vi göra? Vad ger engagemang? Hur får vi det att hända?
Strategier för att generera kunskap och beprövad erfarenhet få ut information om evidensbaserade metoder kvalitetssäkring samverkan internt och externt Eva Fellenius

33 Auditprocess 2008-2009 Utbildningsinsatser Logistikförbättringar
Fånga upp förbättrings- & utbildningsidéer Reflekterande möten med kollegor i egna verksamheten Registrering webb Audit Skapa lokala handlägg- ningsrutiner Uppföljnings- möten Öppna möten vid 4 tillfällen. 6/10 – 31/10 December Januari 2009 Februari - April Lokala rutiner skickas in senast 2 mars 2009 Ersättning utbetalas Reflektionsmöten vid 7 tillfällen Deltagarna leder själva dessa möten. Processtöd om verksamheten så önskar Representant från FK och FörKom medverkar 27 jan 3 feb 10 feb 17 feb Britt Arrelöv, Eva Fellenius


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med"

Liknande presentationer


Google-annonser