Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inte bara ett stick! En föreläsning om blodprovtagning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inte bara ett stick! En föreläsning om blodprovtagning"— Presentationens avskrift:

1 Inte bara ett stick! En föreläsning om blodprovtagning
på barn, patientbemötande och preanalys Copyright: Inte bara ett stick HB Copyright: Inte bara ett stick HB

2 Korkeavuori Kvarnström
Riittaleena Korkeavuori Kvarnström Leg. biomedicinsk analytiker Gunnel Sandqvist Copyright: Inte bara ett stick HB

3 Copyright: Inte bara ett stick HB
Nicklas 12 år Copyright: Inte bara ett stick HB

4 BARNET SOM PATIENT Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
FN:s konvention om barnets rättigheter: “Mänskligheten är skyldig att ge barnen det bästa den har att ge” Alla barn är lika värda Alla barn har rätt att bli hörda och ha medinflytande Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Ger barn och ungdomar rätt till begriplig information NOBABs standarder Copyright: Inte bara ett stick HB

5 människor, smärta och tröst
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Vårt arbete består av möten mellan människor, smärta och tröst Copyright: Inte bara ett stick HB

6 Minsta möjliga trauma för patienten
MÅLSÄTTNING Bästa möjliga provkvalitet Rätt rör, rätt mängd, rätt taget, rätt behandlat Minsta möjliga trauma för patienten Med adekvat smärtlindring Bästa möjliga arbetsmiljö för provtagaren Bra stolar för provtagaren och patienten mm Copyright: Inte bara ett stick HB

7 Copyright: Inte bara ett stick HB
VÅRA OLIKA PROVTAGNINGSSÄTT Venöst - armveck - handrygg vacutainer (slutet system, liten smittorisk) öppen kanyl (smala och sköra vener som inte klarar av vakuumsuget, större smittorisk) Kapillärt (komplement till den venösa) - fotsulestick (fotens utsidor) - finger, tå automatlansett, mindre blodvolymer, stor smittorisk Copyright: Inte bara ett stick HB

8 Copyright: Inte bara ett stick HB
PREANALYTISKA FEL VID PROVTAGNINGEN Venös Stas Stora cellskador med nål ”viftande” i venen Kontamination av antikoagulantia Fel rör, fel mängd, fel taget, fel behandlat Tid, temperatur och transport Kapillär Dålig blodcirkulation Dålig blandning av rör med antikoagulantia Tillblandning av vävnadsvätska/handsvett Koagel-/hudavskrap Ev. salvrester Copyright: Inte bara ett stick HB

9 Copyright: Inte bara ett stick HB
GRUNDREGLER All provtagning skall helst vara planerad och utföras venöst Provtagningsvolym > 1mL = venöst taget prov Den kapillära provtagningen är ett komplement till den venösa - ”liten provtagning” - ålder/samarbetsvilja - funktionshindrade barn - venerna upptagna/behövs till behandling Copyright: Inte bara ett stick HB

10 Copyright: Inte bara ett stick HB
Hur vi väljer provtagningssätt? Spädbarn < 1 månad Venöst på handryggen Kapillärt på fotsulan 1-6 månader Venöst på handryggen/i armvecket Kapillärt på fotsulan och på fingret(gäller ej prematurer) Barn > 6 mån Kapillärt på fingret (enstaka prov/små volymer) (kanske dela upp provtagningen på flera tillfällen) Provets art/volym och patientens/föräldrarnas önskemål avgör Copyright: Inte bara ett stick HB

11 Smärtan är individuell
” SMÄRTA är en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan skada” Den internationella smärtorganisationen IASP (International Association for the Study of Pain), har enats om ovanstående definition av smärta. Definitionen innebär alltså att smärta är en sinnes- och känsloupplevelse som kan uppstå dels ”naturligt” på grund av en verklig skada (t.ex. ett benbrott eller hål i en tand), dels på grund av att nervsystemet ”luras” att registrera smärta utan att det är fråga om någon vävnadsskada eller sjukdom. Det är bara du själv som kan avgöra hur ont du har Smärtan är individuell Copyright: Inte bara ett stick HB

12 Copyright: Inte bara ett stick HB
SMÄRTLINDRING - I DAG Copyright: Inte bara ett stick HB

13 Copyright: Inte bara ett stick HB
Emotionell smärtlindring Omvårdnad - lugn och avspänd miljö, bekväm provtagningsställning personligt, lyssnande och bekräftande samtal före, under och efter provtagningen samarbete, avledning och hjälp till ”lugna, djupa andetag”: in genom näsan – ut genom munnen klappa/rör vid/ta på patienten Avledning - för de yngre barnen: sång är ofta effektivt, ”popup- plingplong- leksaker” och bilderböcker - för de äldre barnen: samtalsämne som barnen själv valt Copyright: Inte bara ett stick HB

14 Medicinsk smärtlindring
Emla® - plåster/salva 1- 2 tim. (grövre hud 2 tim.) - erbjuds alla som vill ha; används alltid till barn < 7år, till barn < 1 mån efter läkarordination (läs i Fass) - kontroll av bedövningseffekt = ”nyptest” - före provtagning bör huden vara EMLA®-fri ca 15 min Glukos - högst 1 mL 30% glukos droppas i munnen i direkt anslutning till sticket och barnet får suga på bröst/finger/napp Copyright: Inte bara ett stick HB

15 Fysisk smärtlindring Trycksmärta - ges vid nagelroten strax före sticket för att minimera upplevelsen av sticksmärtan(kapillärprov) Värme värmekuddar med skydd /varmvatten i handske Copyright: Inte bara ett stick HB

16 Copyright: Inte bara ett stick HB
Patientbemötande i en lugn och avspänd miljö för att kunna skapa trygghet och förtroende Vid första ögonkastet Närvarande Delaktighet Konkretisera Beröring Improvisation Tid Copyright: Inte bara ett stick HB

17 Copyright: Inte bara ett stick HB
PROVTAGNINGENS TRE FASER 1.Information och förberedelse = möte ”mellan människor” - I en lugn och avspänd miljö skapar man med emotionell smärtlindring förtroende och tillit - Ställ enkla frågor t. barn/förälder t.ex. om namn/ålder/ tidigare erfarenheter. Svaren ger en uppfattning om barnets mognadsgrad/samarbetsvilja Copyright: Inte bara ett stick HB

18 Copyright: Inte bara ett stick HB
När man valt provtagningssätt, använd den bildserie som bäst stämmer överens med detta sätt. Titta på bilderna i förberedelseboken tillsammans med barnet och förklara vad man gör och varför. Låt barnet ställa frågor! - Avdramatisera provtagningen genom att visa provtagningsmaterialet Var ärlig, ljug aldrig för barnet och förneka ej ev. smärta Stick aldrig sovande barn och som stickplats undvik vagn och säng, välj hellre förälderns eller någons famn - Gör inga övergrepp! (när mer än en människa håller fast barnet då är det övergrepp) Arbeta efter Barnkonventionens grundläggande princip ställ dig frågan: ” Vad är det bästa för detta barn?” Copyright: Inte bara ett stick HB

19 Copyright: Inte bara ett stick HB
2. Själva provtagningen = Möte med ”smärta” - Provtagaren måste ha en bra stickteknik såväl venös som kapillär - Arbeta två kollegor tillsammans för * bra provkvalité * färre stick vid provtagningen - Ibland behövs hjälp med avledning eller ”hållhjälp” 3. Efter provtagningen = Möte med ”tröst” - Trösta alla barn, så de inte lämnar rummet gråtande - Belöna barnen med en liten ”sticktröst” Reflektera gärna med patienten och sedan i personalgruppen Copyright: Inte bara ett stick HB

20 Vår önskan är att provtagningen
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Vår önskan är att provtagningen skall bli ett positivt minne Copyright: Inte bara ett stick HB

21 Copyright: Inte bara ett stick HB
TEAMARBETE - Teamet kan bestå av 2-4 personer - Fordrar träning - Tydlig rollfördelning: provtagare, armhållare, rörhållare och avledare - Reflektion Barnprovtagarens gyllene regel: Försätt aldrig barnet eller dig själv i en sådan provtagningssituation som du inte klarar av ensam Copyright: Inte bara ett stick HB

22 Copyright: Inte bara ett stick HB
Det vanligaste är att teamet består av 2 personer men… Copyright: Inte bara ett stick HB

23 Copyright: Inte bara ett stick HB
Kapillärprovtagning på finger med ”den hängande droppen” Den lugna och harmoniska provtagningen på spädbarn- kapillärt på fotsulan Copyright: Inte bara ett stick HB

24 Blodcirkulationen ökas med hjälp av värme som även ger
fysisk smärtlindring och minimerar upplevelsen av sticksmärtan. Copyright: Inte bara ett stick HB

25 Den högerhänta provtagaren:
Sätt din vänstra hand på insidan av patientens högra hand och din tumme vid stickfingrets nagelrot. Copyright: Inte bara ett stick HB

26 Stasa fingret något för att försäkra dig om bra blodcirkulation!
Tvätta fingret och låt lufttorka. Copyright: Inte bara ett stick HB

27 Strax före sticket: tryck vid nagelroten och sänd iväg en
trycksmärtesignal för att minimera upplevelsen av sticksmärtan. Stick på något uppstasat ring-/långfinger på sådan plats som inte besväras av senare beröring (inte på fingerblomman). Copyright: Inte bara ett stick HB

28 Torka bort den första droppen.
Arbeta sen rytmiskt: Tryck - släpp - hämta droppen osv. Undvik att skrapa på huden (ev. koagel vid sårets kanter). Copyright: Inte bara ett stick HB

29 Fotsulestick Blodcirkulationen ökas med hjälp av värme som även ger
fysisk smärtlindring och minimerar upplevelsen av sticksmärtan Copyright: Inte bara ett stick HB

30 För att få bra grepp lägg foten
i vänstra handens klyka mellan tumme och pekfinger. Copyright: Inte bara ett stick HB

31 Välj stickområde längs fotens in- eller utsida.
Lokalisera hälbenet. Välj stickområde längs fotens in- eller utsida. Copyright: Inte bara ett stick HB

32 Copyright: Inte bara ett stick HB
Tvätta och låt lufttorka. Copyright: Inte bara ett stick HB

33 Stasa något över foten och sträck huden innan du sticker.
Copyright: Inte bara ett stick HB

34 Torka bort den första droppen (ev. tunt lager silikonpasta).
Arbeta sen rytmiskt: Tryck - släpp - hämta droppen osv. Undvik att skrapa på huden (ev. koagel vid sårets kanter). Copyright: Inte bara ett stick HB

35 Copyright: Inte bara ett stick HB
Den lugna och harmoniska provtagningen på spädbarn- venöst på handryggen Copyright: Inte bara ett stick HB

36 Lugnt diande barn. Provtagning med öppen kanyl.
Copyright: Inte bara ett stick HB

37 Fortsatt lugn efter provtagningen.
Copyright: Inte bara ett stick HB Copyright: Inte bara ett stick HB

38 Tack för att ni lyssnade
Copyright: Inte bara ett stick HB Copyright: Inte bara ett stick HB


Ladda ner ppt "Inte bara ett stick! En föreläsning om blodprovtagning"

Liknande presentationer


Google-annonser