Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Länsteknik Elektroniska läkarintyg –etapp 1 Elektroniska läkarintyg på NLL har varit igång sedan den 24/10 Mätning mot kravet 90% sker under tiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Länsteknik Elektroniska läkarintyg –etapp 1 Elektroniska läkarintyg på NLL har varit igång sedan den 24/10 Mätning mot kravet 90% sker under tiden."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Länsteknik Elektroniska läkarintyg –etapp 1 Elektroniska läkarintyg på NLL har varit igång sedan den 24/10 Mätning mot kravet 90% sker under tiden 1/11-30/11 Problem under resans gång ProblembeskrivingLösning Saknade SITHS-kort (färre än förväntat)Beställ kort. Workaround: Använd kollega för översignering tillsvidare Läkare utan svenskt personnummer/samordningsnummer kan inte signera Ny version av EyeDoc krävs (driftsätts 30/11). Workaround Använd kollega för översignering tillsvidare. Stafettläkare kan inte signera intygÅtgärdas eftersom problem anmäls till Teknikakuten. Nytt certifikat läses ned på kortet. Hängning i VAS för privata vårdgivare i samband med elektroniska läkarintyg Problemlösning pågår. Workaround: Ta ner process via aktivitetshanteraren.

2 DIVISION Länsteknik Statistik e-läkarintyg 111101-111121 ParameterAntal Antal utfärdade intyg2926 Antal med samtycke Ja (endast dessa kan sändas till Fk) 2393 Antal med samtycke Nej317 Antal med Samtycke Vet ej216* Antal intyg sända till Fk2110 ( 88% av 2393)** * Oklart om intyg med Samtycke Vet ej skall avräknas från statistiken (se nästa sida) ** Av de 283 intyg med samtycke som inte är sända till Fk är 103 st signerade och borde ha kunnat sändas

3 DIVISION Länsteknik Trender och handlingsplan för sista veckan. Under den första veckan var siffran för inskickade intyg till Fk 83%. Vi har alltså en stigande trend, vilket är bra. Det som är något oroande är att vi inte riktigt vet hur bedömningen kommer att gå till. Följande finns skrivet från Fk – Det totala antalet inkomna läkarintyg beräknas som summan av alla elektroniskt inkomna intyg samt alla pappersintyg som inkommit och skannats vid Försäkringskassans Inläsningscentral. Det bereds möjlighet för landstingen att exkludera de läkarintyg som skickats in i pappersform till Försäkringskassan på grund av att patienten inte har gett samtycke till elektronisk överföring. Detta gäller under förutsättning att respektive landsting redovisar hur många läkarintyg som skickats in i pappersform (p.g.a. att samtycke inte getts) till Försäkringskassan under uppföljningsperioden, dvs. november månad 2011. Landstingens uppgifter om detta bortfall ska vara baserat på information från berörda intygsskrivande läkare. Fk PL (Hans Ahlqvist) berättade igår att information kring bedömningen kommer att delges av SKL under slutet av vecka 47 eller början av v 48. Rimligen är det så att även de med Samtycke Vet Ej skall avräknas MEN det är inte säkert.


Ladda ner ppt "DIVISION Länsteknik Elektroniska läkarintyg –etapp 1 Elektroniska läkarintyg på NLL har varit igång sedan den 24/10 Mätning mot kravet 90% sker under tiden."

Liknande presentationer


Google-annonser