Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lindring av svåra symtom Bertil Axelsson Östersund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lindring av svåra symtom Bertil Axelsson Östersund."— Presentationens avskrift:

1 Lindring av svåra symtom Bertil Axelsson Östersund

2 Malign tarmobstruktion DistensionKräkningarSmärta Högt hinder -+++- Tunntarm ++++++ (intervall) Lågt hinder +++-/+-/+ (mol)

3 Saliv 1 500 ml/d Magsaft 3 000 ml/d Bukspott 750 ml/d Galla 500 ml/d Tarmsaft 1 500 ml/d Totalt 7-8 l/dygn + dryck Vätska in i colon 1-2 l/d Vätska i avföringen 150 ml/d GI-kanalens vätskor

4 Åtgärdsalternativ Kirurgi –Förbikoppling –Yttre stomi Stent –Colon –Oesofagus –Ventricel/duodenum Läkemedel PEG Sond

5 Åtgärd beroende på var i förloppet! Obotligt Livsförlängande Brytpunkt till vård i livets slutskede Sen palliativ fas (dagar-månader) Livskvalitet Symtomlindring Närståendestöd Tidig palliativ fas (månader–år) Livskvalitet Kirurgi Stent Läkemedel

6 Ileus – när ev. konservativ terapi? Pat vill ej Dåligt AT/terminal Tid. kirurgi svår Ingen distension (högt hinder uteslutet)

7 Ileus – konservativ terapi Smärta – stark opioid parenteralt Illamående – Haldol 2- 4 mg/d alt Nozinan 10 – 50 mg/d Kolik/vätskeförlust – Buscopan 60 -200mg/d alt Sandostatin 300 – 600 mikrog/d Vätska/nutrition i dropp Ev cortisonförsök, inj Betapred 8mg/d 1-2 dygn Ev PEG/gastrostomi Ripamonti CI, Easson AM, Gerdes H. Management of malignant bowel obstruction. Eur J Cancer 2008, 44(8):1105-15. Von Gunten CF, Roeland E. Current concepts in malignant bowel obstruction management. Curr Oncol Rep 2009 11(4):298-303

8 Malign ascites Kort medianöverlevnad (1,5-2 mån) –Undantag kan vara ovarialca, bröstca, lymfom Behandla bara vid besvärande symtom! Terapialternativ: Laparoscentes Diuretika Shunt

9 Laparoscentes Snabb lindring –Spänningskänsla –Ej smärta! Blå cystofix i vä fossa i lokalanestesi Hur mycket? Substitution?

10 Diuretikaterapi BT, puls, Crea, Na, K, vikt Furosemid 40 mg + spironolakton 100 mg Upptrappning till högsta tolerabla dos Lätt hyperkalemi  öka dosen furosemid Noggrann kontroll av Na, K, vikt, BT, puls ≈ 50% svarar

11 Dyspné Behandlingsbar orsak? Hypoxi? –Reversibel med O2? Icke-farmakologisk åtgärd: –Andningsteknik –Prioritering –Ångestkontroll –Fläkt!

12 Dyspné Cortison? Morfin! Bensodiazepin? –Midazolam vb?

13 Utvärdering NRS 0-10 Andetag/min Saturation

14 Illamående Kräkcentrum Cortex GI-kanalen Kemotriggerzon Vestibularis Ca Uremi Leversvikt LM Ångest/oro Syn/lukt Betingat Rörelseutlöst Ileus Obstipation Gastrit/ulcus Cyt/strålning dopaminGABA Ach Histamin Ach Serotonin

15 Illamåendestrategi Noggrann analys + NRS!!! –Ileus –Candida –Oesofagit –LM –Smärta Kombination av LM Cortison Nozinan 5-HT3

16 Akut blödning Proaktivitet Förneka inte, var beredd Förebygg Vad vill patienten? Vad är möjligt? Info pat/anhörig Info personal + doku Ordinationer och LM på plats

17 Blödning Minska risken –INR-test, seponera ASA, Waran –Cyklokapron, Konakion –Kirurgi, strålning, coiling LM att ha till hands: –Dormicum –Cyklokapron Gröna dukar Dämpad belysning När ambulans?

18 Vad göra när inte morfin hjälper?

19 Tar patienten medicinen? Bilkörning Rädsla för biverkningar –Beroende –Sista anhalten –Spara på krutet –Tappa kontrollen –etc

20 Absorberar patienten medicinen? Ileostomi Gastropares Ventricelretention

21 Suboptimal dos Man med levermetastaserande coloncancer inkommer med kräkningar och buksmärtor. Har tidigare stått på T Dolcontin 100 mg x 2. Ordinationer av smärtstillande?

22 Suboptimal dos? Iv morfintest! Vb-dos = 1/6 av dygnsdosen? Otillräcklig doshöjning (30-50%) Per os  iv/sc = 2 : 1

23 Ny smärtanalys! Neuropatisk smärta? –Brännande, utstrålande, svidande, huggande –Påverkad hudsensibilitet

24 Neuropatisk smärta! Öron-näsa-hals cancer Brachialplexus – apical lungcancer, axillmetastaser Retroperitonealt – t ex pancreascancer Sacralplexus – rectalcancer, cervix m fl

25 Neuropatisk smärta - terapi Tryptizol/Anafranil ® 10-30 mg tn Tambocor ® 100 mg 1-2 x 2 Gabapentin 1200 – 2400 mg/d Lyrica® 50-150 mg x 2 Ev. Lamictal, Efexor, Cymbalta

26 Neuropatisk smärta - terapi Blockad t ex spinal TNS Kombination med starka opioider Ketalar

27 Ny smärtanalys! Starkt inflammatoriskt inslag? Sår –NSAID, morfingel, antibiotika Skelettmetastaser –NSAID, strålning, bisfosfonater, cortison, cyt/hormoner, isotoper, ortopedi Hjärnhinna –Cortison, Toradol, strålning

28 Ny smärtanalys! Psykiskt Socialt –Kurator –Jurist –Försäkringsman Existentiellt –Samtal –Präst/diakon

29 När inget hjälper? Morfintest? Spinal? Ketalar? Strålning? Opioidrotation? Präst/diakon?

30 Balanserad analgesi? Tidigt täcka in: –neuropatiskt –Inflammatoriskt Exempel på kombination: paracetamol + NSAID + TCA Opioidkombination???

31 Det bästa är Smärtfrihet varje dag Redan idag Även om det krävs morfin, strålning, antineurogena LM, etc OBS! Smärtupplevelsens olika komponenter (total pain) Patient/anhöriga måste vara införstådda

32 Förvirring Genes? –Infektion? –Metabolt – calcium, lever-, njursvikt, glukos –LM – antikolinerga, NSAID, digoxin, opioider –Hypoxi? –Urinstämma, obstipation –Sömnbrist? –Abstinens? Kausal behandling! Extra personal/avlastning? Ev Haldol

33 Anhörigsvikt Se anhöriga Hur får de vila/andningshål? –Larm –Hemtjänst för ärenden –Närståendepenning –Hjälpmedel –Avlastning

34 Palliativ metod Analys Trolig orsak Effektivaste terapin Utvärdera Justera

35 Lindring bortom boten – Det är Dig och de Du har runt Dig som det hänger på!


Ladda ner ppt "Lindring av svåra symtom Bertil Axelsson Östersund."

Liknande presentationer


Google-annonser