Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSTRAFIKENS FRAMTIDSGRUPP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSTRAFIKENS FRAMTIDSGRUPP"— Presentationens avskrift:

1 LÄNSTRAFIKENS FRAMTIDSGRUPP
Projekt påbörjat i november 2008 Ellinor Isaksson Larsson Trafikplanerare Länstrafiken i Norrbotten AB

2 Framtidsgruppen ”Länstrafiken tillsammans med representanter från ägarna och entreprenörerna under fria former skall träffas för att ta fram idéer om hur kollektivtrafiken i Norrbotten ska se ut i framtiden” Tanken har varit att skapa ett samarbetsforum som skall kunna bidra med idéer och ge ledningsgrupp och styrelse en grund inför framtagandet av ny verksamhetsplan och policy för bolaget. Det har varit betydelsefullt att arbeta gemensamt, eftersom ägarna, entreprenörerna och länstrafiken har en gemensam affär och strävar mot samma mål. Att skapa en attraktiv kollektivtrafik i länet.

3 Framtidsgruppen Projektgrupp:
Ordförande Eleonor Klockare, Piteå Arbetarekommun (S) Projektledare Ellinor Isaksson Larsson, Länstrafiken i Norrbotten AB Övriga deltagare Petter Hörvall, Hörvalls Trafik Niklas Hedkvist, Nordbergs Buss och Resetjänst Linus Granberg, Granbergs Buss / Veolia-Transport Martina Johansson, NLL Regionala Enheten Sofia Ahlbäck, Länstrafiken i Norrbotten AB Nina Collin, Bussgods i Norrbotten AB Arbetet har letts av en projektgrupp bestående av: Gruppen har bestått av politiker, tjänstemän eller kvinnor i det här fallet och representanter från våra entreprenörer. Från entreprenörssidan har en geografisk spridning varit viktig samt att de även ska ha insyn i stadstrafiken eftersom Länstrafiken formellt sett även är huvudman för den trafiken. Gruppen har genom en brainstormingprocess gjort en SWOT-analys för att analysera styrkor och möjligheter för Bussgods och Länstrafiken.

4 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN
Framtidsgruppen KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning 100 norrbottningar/månad i åldern år Norrbottningarna är nöjdast i landet. Högst betyg på frågor som rör service och kvalité Låga betyg på frågor som rör trafikutbud och planering Som grund har vi haft resultatet från Kollektivtrafikbarometern. BD deltagit sedan 2000. Vi är näst bästa län bland allmänheten och bäst när det gäller våra resenärer. Nöjda med förarna, fordonens standard, miljövänligt, tryggt och pålitligt Missnöjda med närhet till hlp, att linjen går bästa vägen, turutbudet och lyhördheten. Det sistnämnda är hela kollektivtrafik Sverige värdelösa på. Vi måste bli bättre på att bemöta våra kunder.

5 Framtidsgruppen Kollektivtrafiken i länet har stor potential att få fler kunder och öka resandet. Av resultatet i Kollektivtrafikbarometern framgår tydligt att:

6 Framtidsgruppen Popularitet Profil Taxor/ Betalsystem Fordon Samordning Efter diverse möten, studiebesök etc har fokus kommit att ligga på följande utvecklingsområden

7 Framtidsgruppen POPULARITET
Hur skapar vi engagemang runt kollektivtrafiken? Hur gör vi för att hamna på den politiska agendan? Hur förändrar vi synen på kollektivtrafiken? Hur skapar vi en mental popularitet ute i länet. Både hos våra ägare och resenärer. Hur kan vi bli mer intressanta och få norrbottningarna att engagera sig i våra frågor? Utveckling kräver engagemang. Kollektivtrafik är viktigt för individen, för länet, för regionen. Bidrar till samhällsnytta på samma sätt som vård-, skola och omsorg. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara en del av samhällsdebatten. Ingen vill åka med en ”looser”. Hur kan vi göra kollektivtrafiken mer ”poppis” för det är ju trots allt smart att åka buss.

8 Framtidsgruppen PROFIL Kaxig och offensiv Humor och självdistans
Förklara vår nytta i vardagen – skapa relevans Flera projekt samtidigt Vår höga service och kvalité räcker inte. Det har inte gett oss fler resenärer. Vi måste hitta nya grepp för att få uppmärksamhet. Oväntad marknadsföring, skapa debatt, kanske vara lite obekväm. Det måste skapa en nyfikenhet och ett engagemang. Vi ses säkert och stabilt, men kanske lite tråkigt. Vi måste ha glimten i ögat . Gudrun Schyman – Skicka mig till Bryssel, så blir ni av med mig. Imageskapande annonser i all ära, men om man inte vet att det finns en tur just för mig, så kommer man ändå inte åka. Flera projekt samtidigt – synergieffekter.

9 Framtidsgruppen TAXOR / BETALSYSTEM Se över taxesystem och produkter
Differentierade taxor Nya betalsätt – internet, SMS, betalautomater Hur premiera redan befintliga kunder? Absolut nödvändigt med en översyn av taxorna för att kunna attrahera nya kunder. Anpassning till nya kundgrupper som tex friskolor etc. Flygbussen, Nattbussen och Expressbusstillägget på Norrl. Kusten avviker redan i dag. Ex. Fjällinjerna, dagstaxa kan vara nya grepp. Vi måste modernisera vårt betalsystem. Viktigt också för att minska kontanthanteringen ombord på våra bussar. Hur får vi våra redan befintliga kunder att åka ännu mer? Många av våra resenärer reser med enkelbiljett eller tur och returbiljett. Kan vi få dem att göra någon resa till per år vore det ett lyft.

10 Framtidsgruppen FORDON / SERVICE Godsrumsbussar
Individanpassning – tyst avdelning, allergizoner, enkelsäten Teknik - eluttag, internetuppkoppling Affärsklass Förutsättningarna förändras. Ska vi ta pallgods och skotrar ombord på bussen? Eller ska vi sats på buklastat smågods? Dagens resenärer är vana att kunna välja. Dagens individer är vana att ställas inför olika valmöjligheter, allt för att passa just dem som individ. Hur kan vi individanpassa den kollektiva resan? Hur kan vi skapa fler valmöjligheter ombord på bussen och hur får vi resenären att känna att han eller hon gör ett smart val? Teknikutbud i form av eluttag vid samtliga säten och internetuppkoppling kan vara en ny service. Affärsklass kan utvecklas ytterligare, småbord som ger mötesmöjligheter, fler linjer etc.

11 Framtidsgruppen SAMORDNING Utveckla rollerna
Länstrafik – Stadstrafik – Taxi - Tåg Färdtjänst – Sjukresor Gods - Persontransporter Både huvudmanna rollen och entreprenörsrollen - nära samarbete -gemensam affär och gemensamt mål. Samordning tätort – länstrafik, utveckla BussTaxi konceptet. Mer taxi i linjetrafik i glesbygd. Matartrafik med taxi fram till stomlinjenätet. Planeringen av framtidens kollektivtrafik måste ta sin början. Var ligger nivån för ett tillfredsställande trafikutbud? Ska vi driva konventionell kollektivtrafik överallt i länet? Fortsätt utveckla samordningen av sjukresor och färdtjänst. Varför finns inte alla kommuner? Ska vi ha gods på alla relationer? På de mer trafikintensiva stråken kanske godset bara ska gå från start till målpunkt och inte tillåtas lastning och lossning på mellanliggande orter. Vilken typ av gods skall vi rikta in oss på. Ska vi transportera skotrar, pallgods och frysvaror eller bara småpaket?

12 Framtidsgruppen BUSSGODS Översyn – mål och strategi
Tydligare profil- allt från terminal till emballage Kvalitetshöjning – Scanning, lastning/lossning Priser/ Prisstrategi Översyn av verksamheten för att förbättra ekonomin. Mål och strategi för framtiden. Vilket gods skall vi transportera, ska vi ha gods på alla relationer, kortare terminaltider på linjer med hög passagerartäthet. Andra samarbetspartners. Scanning är ett absolut måste – man måste kunna följa paketet från start till mål och scanningen skulle också ge bolaget en bättre bild av hur flödena ser ut per linjer och tur. Det måste finnas ett enklare prissystem, volym och vikt är förvirrande och ej gemensamma i hela landet.

13 Trots att vi i dag hamnat i ett ekonomiskt skugglandskap, så vill vi från projektgruppen hälsa att:
VI SER LJUSET! Vi tror på en framtid för kollektivtrafiken. Vi tror också att branschen behöver ett nytt arbetssätt, vi måste själva ta på oss ”ledarkepsen” och styra vår utveckling. Det är dags att vi visar fram fötterna! Vi tror på en ny fördelningsmodell och vi tror också att det ekonomiska stålbad som vi nu går igenom skall öka den allmänna medvetenheten runt våra frågor. Kollektivtrafiken är en förutsättning för en regionförstoring och den är också betydelsefullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kollektivtrafiken har framtiden framför sig!

14 Idéer och tankar kring vår fortsatta utveckling?
Har du under dagen fått några nya idéer runt kollektivtrafikens fortsatta utveckling? Kontakta mig! 0926 –


Ladda ner ppt "LÄNSTRAFIKENS FRAMTIDSGRUPP"

Liknande presentationer


Google-annonser