Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp-"— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp- täcka det. Vi ser en sjukvård som är: -Patientorienterad. -Kompetent, lärande och standardiserad. -Kvalitetslednings- och processdefinierad. -Dokumenterad och lätt att upprätthålla. -Tydligt, säkert och snabbt kommunicerad. Syfte: Att med högsta säkerhet bota, lindra och trösta; Rätt patient, med rätt vård och vid rätt tidpunkt med hjärna, hjärta och händer understödd av modern teknik.

2 BILD 2 Kvalitetsvinst – kärnan i virtuellt kunskapsbygge. SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING SOSFS 2005:12 (M) 1 Kap 2§ Exempel på standarder som kan uppfylla kraven är: Ledningssystem: ISO 9001:2000. Informationssäkerhet ISO 17799. Miljöledningssystem ISO 1400. SS EN 9001:2000 Ur förordet: …Hälso- och sjukvård handlar om “människor som arbetar med människor”. Kvalitets- utveckling förutsätter därför ett skifte från auktoritära ledningsparadigmer till en människoorienterad kultur med möjlighet att påverka team- och gruppkompetens till ständig processutveckling och till utveckling av kompetenta, lärande organisationer. Vägledning och motivation av personal är avgörande och kräver kontinuerlig och strukturerad kommunikation, inte enbart mellan personal utan även mellan personal och kunder… …Det är också viktigt att vara medveten om den starka samverkan mellan kvalitet och informationsteknik i en organisation. Informationssystem skall effektivt stödja och styra standardiserade, integrerade processer.

3 BILD 3 Three Monks, Cameron Hansen 2003 Kvalitetsvinst – kärnan i virtuellt kunskapsbygge. Informationsöverföring Skrift: Konventionellt kommunikationssystem genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal. Ålder 5000 år, kilskrift, sumererna. Ev 2000 år äldre om fynden i Vinca (Belgrad) visar sig uppfylla kriterierna. Ursprunget finns i bildkonsten.

4 BILD 4 Socialstyrelsen Patientsäkerhet 2006 Standardiserad informationsöverföring underlättar kommunikation Grekland: Muntlig framställning. Sokrates skrev ingenting. Platon låter honom kritisera bokläsandet som skadligt för minnet. Aristoteles och Euripides hade stora boksamlingar. Bok: Instrument för kommunikation. Böcker i undervisning 480 f kr Äldsta bevarade tryckta boken – Diamantsutran – en buddhistisk text fr 868. Gutenbergbibeln – 1454 Det skrivna ordet står inte ensamt för all informations- överföring! Behov av integration mellan styrande och redovisande dokumentation i det informationsteknologiska stödet? Sändare och mottagare – hur ställer vi in ”våglängden”?

5 BILD 5 En kvalitetsledningsstandard är en bra guide att ha med på resan Internet: Världsom- spännande nät av datorer som använder gemensamt kommuni- kationsprotokoll. Anslutna datorer -91: USA ca 400 000 Europa ca 100 000 Sverige ca 15 000 Sekundsnabb infor- mationsöverföring med ord och bild Att tänka och bygga nytt tar tid … varför så bråttom? Informationsöverföring har vi ju sysslat med i ca 7000 år!

6 BILD 6 ”Lär av dina misstag och delge andra dina erfarenheter” USA: -99: Medicinska misstag på sjukhus ledde till mellan 44 000 och 98 000 dödsfall per år = fler dödsfall än vad som orsakades av trafikolyckor, bröstcancer eller AIDS. Storbritannien: Avvikelser i ca 11 procent av alla vårdtillfällen på sjukhus. Kostnaderna uppskattas till ca 2 miljarder pund Danmark: -01: Ca 9% av sjukhusvårdade patienter råkade ut för någon form av vårdskada. Hälften av skadorna bedömdes som undvikbara. Utländska studier: 50% av patienter i långtidsvård för äldre råkar ut för en fallolycka. 10% med allvarlig komplikation som en höftfraktur eller hjärnskakning. …Men det är inte bara av att lära via misstagen vi undviker skador… …utan också genom att själva skapa lärande kommunikationssystem som hjälper oss att mer heltäckande kommunicera och praktisera våra processer.

7 BILD 7 BÄTTRE PROCESSKUNSKAP GER SÄKRARE FLÖDEN DEFINITIONER STRATEGISK PROCESS: Fokus på kundens behov och förväntning genom ledarskap, undervisning, forskning enkäter, registreringar o dyl. OPERATIV PROCESS: Omfattar alla typer av aktivitet som har betydelse för patientens hälsotillstånd. STÖDPROCESS: Tillför nödvändiga resurser till andra processer. REDSKAP HÄNDER: Practical skills HJÄRNA: Intellectual skills HJÄRTA: Emotional skills Med tekniken som stöd Kan detta uttryckas på annat sätt?

8 BILD 8 SÄKRARE FLÖDEN GER INTEGRERAT LÄRANDE Bota Lindra Trösta AKADEMISK MEDICIN: Kombination mellan -SJUKVÅRD -UTBILDNING och -FORSKNING med övergripande uppdrag att säkerställa hälso- och sjukvårdens ständiga förnyelse. Bota Lindra Trösta AKADEMISK MEDICIN PATIENT INFORMATIONSÖVERFÖRING: STYRANDE OCH REDOVISANDE DOKUMENTATION PROCESSKUNSKAP

9 BILD 9 INTEGRERAT LÄRANDE GER KVALITETSVINSTER INFORMATIONSÖVERFÖRING 1.REDOVISANDE DOKUMENTATION: NLL=VAS 2. STYRANDE DOKUMENTATION inom VO ÖGON: Definieras standadiserat med ISO standard.Definieras standadiserat med ISO standard. Kommuniceras via INSIDAN.Kommuniceras via INSIDAN. Samma sökmotor som ex SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN.SE använd. Dokumenten tabelleras dynamiskt efter vald kategori och/ell sökord. Behovet att uppdatera ”länklistor” faller bort.Samma sökmotor som ex SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN.SE använd. Dokumenten tabelleras dynamiskt efter vald kategori och/ell sökord. Behovet att uppdatera ”länklistor” faller bort. Ger snabbare och säkrare flöden med omedelbar processöverblick där valda dokument visas med kortfattad innehållsförteckning.Ger snabbare och säkrare flöden med omedelbar processöverblick där valda dokument visas med kortfattad innehållsförteckning. Ger ökad arbetsglädje och bidrar till att ”påverka team- och gruppkompetens till ständig process- utveckling och till utveckling av en kompetent och lärande organisation”.Ger ökad arbetsglädje och bidrar till att ”påverka team- och gruppkompetens till ständig process- utveckling och till utveckling av en kompetent och lärande organisation”. Bidrar därigenom till en säkrare vård.Bidrar därigenom till en säkrare vård. Hjärtats och händernas kunskap måste naturligtvis kommuniceras parallellt och på kompletterande sätt.Hjärtats och händernas kunskap måste naturligtvis kommuniceras parallellt och på kompletterande sätt.

10 BILD 10 INTEGRERAD INFORMATIONSÖVERFÖRING MED VÄLFUNGERANDE PROCESSTÖD GER SÄKRARE SAMVERKAN OCH ÖKAD KVALITE HJÄRTAHÄNDER HJÄRNASTRATEGISKPROCESS STÖD STÖDPROCESS OPERATIVPROCESS REDOVISANDE DOKUMENTATION Patientcentrerad kommunikation: NLL = VAS STYRANDE DOKUMENTATION Vårdgivarcentrerad kommunikation Definierad enl SS EN ISO 9001:2000 SÄKERHET RÄTT: VÅRD PATIENT TIDPUNKT INFORMATION


Ladda ner ppt "BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp-"

Liknande presentationer


Google-annonser