Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp-"— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp- täcka det. Vi ser en sjukvård som är: -Patientorienterad. -Kompetent, lärande och standardiserad. -Kvalitetslednings- och processdefinierad. -Dokumenterad och lätt att upprätthålla. -Tydligt, säkert och snabbt kommunicerad. Syfte: Att med högsta säkerhet bota, lindra, trösta och informera; Rätt patient, med rätt vård och vid rätt tidpunkt med hjärna, hjärta, händer understödd av modern teknik.

2 BILD 2 Kvalitetsvinst – kärnan i virtuellt kunskapsbygge. SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING SOSFS 2005:12 (M) 1 Kap 2§ Exempel på standarder som kan uppfylla kraven är: Ledningssystem: ISO 9001:2000. Informationssäkerhet ISO 17799. Miljöledningssystem ISO 1400. SS EN 9001:2000 Ur förordet: …Hälso- och sjukvård handlar om “människor som arbetar med människor”. Kvalitets- utveckling förutsätter därför ett skifte från auktoritära ledningsparadigmer till en människoorienterad kultur med möjlighet att påverka team- och gruppkompetens till ständig processutveckling och till utveckling av kompetenta, lärande organisationer. Vägledning och motivation av personal är avgörande och kräver kontinuerlig och strukturerad kommunikation, inte enbart mellan personal utan även mellan personal och kunder… …Det är också viktigt att vara medveten om den starka samverkan mellan kvalitet och informationsteknik i en organisation. Informationssystem skall effektivt stödja och styra standardiserade, integrerade processer. LÄKEKONSTEN HAR SINA RÖTTER INOM RELIGIONEN, FILOSOFIN OCH KRIGSKONSTEN!

3 BILD 3 Kvalitetsvinst – kärnan i virtuellt kunskapsbygge. HOLISM Grek: Holos = Hel, fullständig. Åsikt enligt vilken helheten är ngt mer än summan av delarna. Som logisk, metafysisk och kunskapsteoretisk uppfattning innebär holismen (hos tex Hegel ell Bradley) att helheten är primär i förhållande till delarna och att delarna måste förstås utifrån helheten snarare än tvärtom (motsats ”logisk atomism”) ATOMISM Grek: Atomos = Odelbar. Sammansatt; a = Negation och tome = skärning. Naturfilosofisk eller fysisk teori enligt vilken all materia ytterst består av odelbara, oförstörbara, oföränderliga och vanligen oförnimbara smådelar, atomer.I en vidare bemärkelse kan atomism betraktas som ett synsätt enligt vilket en helhet uttömande kan beskrivas som en sammansättning av på ett visst sätt ordnade beståndsdelar. (National encyklopedin BBB) SYNSÄTTEN ÄR INTE MOTSATSER UTAN KOMPLETTERAR VARANDRA! DELARNA MÅSTE KOMMUNICERAS FÖR ATT HELHETEN SKALL FÖRSTÅS OCH BLI PÅVERKBAR!

4 BILD 4 Informationsöverföring En kärlekshandling vi fått förtroendet att förvalta! SJÄLVKÄNNEDOM: Era öron törstar efter ljuden av ert hjärtats kunskap. Ni vill veta i ord det som Ni alltid vetat i era tankar…Och det är riktigt att ni bör få det… Säg inte: ”Jag har funnit Sanningen” utan hellre: ”Jag har funnit en sanning” Säg inte ”Jag har funnit själens väg”, säg hellre: ”Jag har mött själen vandrande på min stig”. FÖRNUFT OCH KÄNSLA: …Ty om ert förnuft ensamt härskar, är dess kraft begränsad, och lidelsen – om den ej tyglas - blir till en eld som brinner till sitt eget fördärv. Låt själen styra er känsla med förnuftets hjälp så att er lidelse må återuppstå varje dag och som Fågel Fenix uppstiga ur sin egen aska… OM UNDERVISNING: Den lärare … ger inte av sin visdom utan snarare av sin tro och sin kärlek. Om han är i sann mening vis, bjuder har er inte att stiga in i sin visdoms boning utan leder er till tröskeln av er egen själ. (Profeten, Kahlil Gibran) IT - En spännande intelektuell och emotionell utmaning med patienten i centrum!

5 BILD 5 Patientcentrerad informationsöverföring med nätverk En kärlekshandling värd att noggrant dokumentera och sprida! Informationsöverföring Skrift: Konventionellt kommunikationssyste m genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal. Ålder 5000 år, kilskrift, sumererna. Ev 2000 år äldre om fynden i Vinca (Belgrad) visar sig uppfylla kriterierna. Ursprunget finns i BILDKONSTEN! Three Monks Cameron Hansen 2003

6 BILD 6 Socialstyrelsen Patientsäkerhet 2006 Standardiserad informationsöverföring grunden för säker kommunikation Grekland: Muntlig framställning. Sokrates skrev ingenting. Platon låter honom kritisera bokläsandet som skadligt för minnet. Aristoteles och Euripides hade stora boksamlingar. Bok: Instrument för kommunikation. Böcker i undervisning 480 f kr Äldsta bevarade tryckta boken – Diamantsutran – en buddhistisk text fr 868. Gutenbergbibeln – 1454 Det skrivna ordet står inte ensamt för all informations- överföring! Integrationsbehov mellan styrande och redovisande dokumentation i det informationsteknologiska stödet? Sändare och mottagare – hur ställer vi in ”våglängden”?

7 BILD 7 En kvalitetsledningsstandard är en bra guide att ha med på resan Internet: Världsom- spännande nät av datorer som använder gemensamt kommuni- kationsprotokoll. Anslutna datorer -91: USA ca 400 000 Europa ca 100 000 Sverige ca 15 000 Sekundsnabb informa- tionsöverföring med ord och bild Att tänka och bygga nytt tar tid … varför så bråttom? Informationsöverföring har vi ju sysslat med i ca 7000 år!

8 BILD 8 ”Lär av dina misstag och delge andra dina erfarenheter” USA: -99: Medicinska misstag på sjukhus ledde till mellan 44 000 och 98 000 dödsfall per år = fler dödsfall än vad som orsakades av trafikolyckor, bröstcancer eller AIDS. Storbritannien: Avvikelser i ca 11 procent av alla vårdtillfällen på sjukhus. Kostnaderna uppskattas till ca 2 miljarder pund Danmark: -01: Ca 9% av sjukhusvårdade patienter råkade ut för någon form av vårdskada. Hälften av skadorna bedömdes som undvikbara. Utländska studier: 50% av patienter i långtidsvård för äldre råkar ut för en fallolycka. 10% med allvarlig komplikation som en höftfraktur eller hjärnskakning. …Men det är inte bara genom att lära av misstagen vi undviker skador… …utan också genom att själva skapa system som hjälper oss att heltäckande och värdeneutralt kommunicera och praktisera våra processer utan onödig variation. (SBAR. Barcelona -07)

9 BILD 9 Bättre processkunskap ger säkrare FLÖDEN DEFINITIONER STRATEGISK PROCESS: Fokus på kundens behov och förväntning genom ledarskap, undervisning, forskning enkäter, registreringar o dyl. OPERATIV PROCESS: Omfattar alla typer av aktivitet som har betydelse för patientens hälsotillstånd. STÖDPROCESS: Tillför nödvändiga resurser till andra processer. REDSKAP HÄNDER: Practical skills HJÄRNA: Intellectual skills HJÄRTA: Emotional skills Med tekniken som stöd Kan detta uttryckas på annat sätt? EN KÄRLKESHANDLING!

10 BILD 10 Patientcentrerad informationshantering möjliggör ett NÄTVERKSLÄRANDE där det skrivna ordet kompletterar övrig informationsöverföring! Bota Lindra Trösta AKADEMISK MEDICIN: Kombination mellan -SJUKVÅRD -UTBILDNING och -FORSKNING med övergripande uppdrag att säkerställa hälso- och sjukvårdens ständiga förnyelse. Bota Lindra Trösta AKADEMISK MEDICIN PATIENT INFORMATIONSÖVERFÖRING: STYRANDE OCH REDOVISANDE DOKUMENTATION PROCESSKUNSKAP Den lärare … ger inte av sin visdom utan snarare av sin tro och sin kärlek. Om han är i sann mening vis, bjuder har er inte att stiga in i sin visdoms boning utan leder er till tröskeln av er egen själ. (Profeten Kahlil Gibran)

11 BILD 11 Patientinformation med nätverk En kärlekshandling vi fått förtroendet att fövalta! Exempel på vår senaste kommunikativa innovation. I ”Patientinformation med nätverk” utgör patientinformationen kring aktuell diagnos/åtgärd navet kring vilket vårdens övriga processer kommuniceras. Att erbjuda vård är en mångfacetterad kärlekshandling där misstag sker och kommer att ske. Det är allas vår uppgift att göra detta så säkert som möjligt! I det ljuset framstår det som ett grundläggande krav att alla våra processer kommuniceras strukturerat, tydligt med största möjliga insyn och INTE i största möjliga tystnad!

12 BILD 12 Informationsöverföring via nätverkslärande ger KVALITETSVINSTER INFORMATIONSÖVERFÖRING 1.REDOVISANDE DOKUMENTATION: NLL=VAS 2. STYRANDE DOKUMENTATION inom VO ÖGON: Definieras standadiserat med ISO standard.Definieras standadiserat med ISO standard. Kommuniceras via INSIDAN.Kommuniceras via INSIDAN. Samma sökmotor som ex SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN.SE använd. Dokumenten tabelleras dynamiskt efter vald kategori och/ell sökord. Behovet att uppdatera ”länklistor” faller bort.Samma sökmotor som ex SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN.SE använd. Dokumenten tabelleras dynamiskt efter vald kategori och/ell sökord. Behovet att uppdatera ”länklistor” faller bort. Ger snabbare och säkrare flöden med omedelbar processöverblick där valda dokument visas med kortfattad innehållsförteckning.Ger snabbare och säkrare flöden med omedelbar processöverblick där valda dokument visas med kortfattad innehållsförteckning. Ger ökad arbetsglädje och bidrar till att ”påverka team- och gruppkompetens till ständig process- utveckling och till utveckling av en kompetent och lärande organisation”.Ger ökad arbetsglädje och bidrar till att ”påverka team- och gruppkompetens till ständig process- utveckling och till utveckling av en kompetent och lärande organisation”. Bidrar därigenom till en säkrare vård.Bidrar därigenom till en säkrare vård. Hjärtats och händernas kunskap måste naturligtvis kommuniceras parallellt och på kompletterande sätt.Hjärtats och händernas kunskap måste naturligtvis kommuniceras parallellt och på kompletterande sätt.

13 BILD 13 Informationsöverföring med nätverk tydliggör samarbetet och gör våra processer säkrare! Att smälta ihop dessa informationssystem ger oss möjlighet att direkt i patientjournalen ta del av verksamhetens rutiner vid handläggning av olika diagnoser. Den enorma effekt detta på sikt har på minskad variation och ökad säkerhet kan inte nog understrykas!


Ladda ner ppt "BILD 1 Kvalitetsvinster – kärnan i virtuella nätverk. Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för världen att upp-"

Liknande presentationer


Google-annonser