Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Vinn fler affärer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Vinn fler affärer"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Vinn fler affärer

2 Dagens agenda People Ready Säljproduktivitet Servicetillgänglighet
Demo Servicetillgänglighet Paus Ibitec Officesystem

3 Vår vision handlar om kraften hos dina medarbetare
Att öka produktiviteten och innovationskraften med din avgörande konkurrensfördel i fokus

4 Våra verktyg är utvecklade för att frigöra kraften
Välbekanta för användarna Anpassningsbara för att möta era behov Enkla att integrera och implementera Utbrett supportstöd

5 Vi erbjuder lösningar för att möta era utmaningar
Rätt beslutsstöd till alla medarbetare Full produktivitet vid arbete på fältet Mer kraftfulla och integrerade säljsprocesser

6 Vad är kundrelationer? Ögonblick som påverkar hur trogna kunderna är, när de bildar sig ett varaktigt intryck av hur mycket ditt företag förstår deras behov och engagerar sig i dem

7 Perspektiv på kundrelationer Vad vi hört kunderna säga:
VD ”Jag måste upprätthålla en lönsam tillväxt genom att se till att vi behåller våra nuvarande kunder samtidigt som vi får nya och öppnar upp nya marknader.” Vice VD, Försäljning Administrativ chef, Marknadsföring ”Jag behöver få bättre insikt i våra pipelineresultat så att jag kan fokusera på de affärer där jag behöver vara inblandad, men jag har inte råd att tappa kontakten med andra anställda eller med pågående aktiviteter.” ”Jag måste se till att vi introducerar nya produkter och tjänster genom kampanjer som gör det möjligt för våra fält- och kanalpartners att arbeta tätt tillsammans.” Chef, Kundtjänst ”Jag behöver lösa kundproblem fortare än någonsin genom att se till att mina anställda direkt kan hitta kundinformation och samarbeta oavsett var de befinner sig.” Kundtjänstpersonal Säljare ”Jag behöver ha bättre tillgång till mer information och enkelt kunna dela med mig av den både inom och utom företaget. Hur nöjda kunderna är beror mer och mer på hur nära vi kan arbeta med våra leverantörer och partners.” ”Jag behöver få fram rätt kundinformation så att jag kan arbeta närmare mina partners för att avsluta olika affärer.”

8 Konsekvenser för affärerna Kundrelationernas inverkan
Det är 6 gånger troligare att en ”mycket nöjd” kund gör ytterligare ett inköp än en kund som bara är ”nöjd”. Företag som lyckas behålla ytterligare 5% av kunderna ökar vanligtvis lönsamheten med 25% Att skaffa nya kunder är mellan 4 och 10 gånger dyrare än att behålla befintliga kunder 90% av kunderna säger att personligt anpassad service skulle påverka deras vilja att köpa igen positivt Källor i appendix

9 Utmaningar för företag Nya utmaningar för att hantera kundrelationer
Globaliseringen ökar hastigheten på marknaderna Affärspartners skapar kundens upplevelse Anställda och team blir mer och mer utspridda Öka komplexitet i externt och internt samarbetet Global marknad Behovet av kontakt när som helst, var som helst Kunderna förväntar sig att vi har stor insikt i deras behov Behovet av att snabbt åtgärda problem Ökade förväntningar från kunderna Företag skiljer sig åt genom kundupplevelsen Det är en utmaning att identifiera den kund som har det högsta värdet CRM-programmen ger inte det som man hade väntat sig av dem Konkurrensen ser hela tiden annorlunda ut Konkurrenstryck

10 Genomdriva kundcentrering Det krävs både rätt samarbetsverktyg och för att ta sig vidare från traditionella inställningar till kundhantering Traditionell inställning Kundcentrerad Intern och funktionell fokus på att öka försäljningen Fokus på kundupplevelsen genom hela företaget Kontrollerad, centraliserad åtkomst till kundinformation Enkel åtkomst till kunddata och information Gränser mellan platser och organisationer Samarbete över gränser Orealiserade värden från CRM-investeringar Öka värdet av befintliga investeringar

11 Värdet av Microsoft Gör det enklare för dina anställda att komma åt kundinformation och samarbeta för att förvandla ”sanningens ögonblick” till ”ögonblick av tillväxt” Din kund Dina anställda Dedicated, skilled people work more effectively when they have: 1) Access to a complete view of customers across the company and 2) collaboration tools that simplify working with colleagues and partners Sales Service Marketing

12 Exempel på förbättringar
Kundcentrerad tillväxt Nyckelfaktorer inom marknadsföring, försäljning och service som påverkar lönsamheten Exempel på förbättringar Growth Profitable Increase Revenue Growth Drive New Demand Improve Sales Win Rate Increase Customer Retention Decrease Costs Profitability Manage Marketing Costs Reduce Cost of Sales Contain Service Costs Påskynda produktlanseringar Bättre utförda kampanjer Dela marknadsinformation Öka försäljningstiden Skapa verkningsfulla anbud Underlätta uppdelning mellan säljteam Gör servicen tillgänglig Gör det lättare att dela kunskaperna Använd förebyggande support Förbättra kundidentifieringen Förenkla framtagningen av innehåll Öka fält- och kanaleffektiviteten Öka försäljningsproduktiviteten Minska kostnaderna för utbildning och resor Öka värdet av CRM-investeringar Minska tiden för problemlösning Erbjud mobil service och onlineservice Förbättra serviceproduktiviteten

13 Increase Customer Retention
Öka säljproduktiviteten Viktiga marknadsföringsområden som förbättras av Microsoft®-program Growth Profitable Increase Revenue Growth Drive New Demand Improve Sales Win Rate Increase Customer Retention Decrease Costs Profitability Manage Marketing Costs Reduce Cost of Sales Contain Service Costs Påskynda produktlanseringar Bättre utförda kampanjer Dela marknadsinformation Öka försäljningstiden Skapa verkningsfulla anbud Underlätta uppdelning mellan säljteam Gör servicen tillgänglig Gör det lättare att dela kunskaperna Använd förebyggande support Förbättra kundidentifieringen Förenkla framtagningen av innehåll Öka fält- och kanaleffektiviteten Öka försäljningsproduktiviteten Minska kostnaderna för utbildning och resor Öka värdet av CRM-investeringar Minska tiden för problemlösning Erbjud mobil service och onlineservice Förbättra serviceproduktiviteten

14 Öka säljproduktiviteten
ÖKA INTÄKTERNA MINSKA KOSTNADERNA Öka försäljningstiden Ägna mer tid åt kunden genom att minimera den tid som ägnas åt att uppdatera CRM-program och hantera e-post Gör det möjligt att se transaktioner, kontakter och problem samlade på ett ställe Skapa offerter Leta upp och koppla upp dig mot experter genom hela organisationen och på olika platser Minimera omkostnaderna med ett automatiserat arbetsflöde för granskning och godkännande Hämta ned kundinformation och dokument offline för att fortsätta arbeta Underlätta uppdelning mellan säljteam (ny försäljning, merförsäljning, korsförsäljning) Hantera leads och pipelines och dela information säkert mellan team och organisationer Gör det möjligt för olika team att lättare komma åt information och dokument var de än befinner sig och från alla sorters enheter Öka försäljningsproduktiviteten Gör det möjlig att när som helst och varifrån som helst komma åt kundinformation och dokument genom rollbaserade säljportaler och teamarbetsytor Minska tiden som ägnas åt att hantera kontakter med hjälp av en enda inkorg för all kommunikation Bredda säljkontaktnätet genom att kunna granska och analysera sociala nätverk Dela och få insikter om kunder och om marknaden genom wikis och bloggar Minska kostnaderna för utbildning och resor Lägre resekostnader med hjälp av webbmöten Skola in nyanställda snabbare med enkel tillgång till program och information, och med möjlighet att söka efter experter inom organisationen Öka värdet av CRM-investeringar Sök och kom åt data från CRM-program Skapa rollbaserade platser med integrerade dokument och nyckeldata för kunder

15 Information Management
4/6/2017 4:30 AM

16 Increase Customer Retention
Öka servicetillgängligheten Viktiga marknadsföringsområden som förbättras av Microsoft®-program Growth Profitable Increase Revenue Growth Drive New Demand Improve Sales Win Rate Increase Customer Retention Decrease Costs Profitability Manage Marketing Costs Reduce Cost of Sales Contain Service Costs Påskynda produktlanseringar Bättre utförda kampanjer Dela marknadsinformation Öka försäljningstiden Skapa verkningsfulla anbud Möjliggör teamförsäljning (ny-, mer-, kors-) Gör servicen tillgänglig Gör det lättare att dela kunskaperna Använd förebyggande support Förbättra kundidentifieringen Förenkla framtagningen av innehåll Öka fält- och kanaleffektiviteten Öka försäljningsproduktiviteten Minska kostnaderna för utbildning och resor Öka värdet av CRM-investeringar Minska tiden för problemlösning Erbjud mobil service och onlineservice Förbättra serviceproduktiviteten

17 Håll nere servicekostnaderna
Öka servicetillgängligheten Behåll fler kunder Håll nere servicekostnaderna Gör servicen tillgänglig Svara snabbt med en enda inkorg för alla typer av kommunikation (e-post, fax, telefon) Hitta den rätta personen för att granska sociala nätverk och lösa problemet Gör det möjligt att samarbeta säkert genom hela organisationen: Gör det lättare att dela kunskaperna Kunna komma åt kundinformation och dokument varifrån som helst och med vilket slags enhet som helst För anteckningar vid service och reparationer (skrift, ljud, foto) och dela ut till kollegorna på fältet och ingenjörerna på kontoret Förebyggande kundsupport Ta fram kundprofiler för att påskynda den typ av service kunden behöver eller förväntar sig, för att se till att det finns en förebyggande tillgänglighet Skapa automatiska aviseringar och eskaleringar Möjliggör diskussioner om kritiska händelser i realtid mellan uppdragsansvariga Minska tiden för problemlösning Förenkla arbetet genom en hel organisation och skicka eskaleringar mellan kontaktcenter och fältserviceleverantörer Gör det enkelt att söka efter information eller expertis för att lösa problem Erbjud mobil service och onlineservice Dela upp kunder utifrån lönsamhet och rikta om värdet utifrån detta för att sänka omkostnaderna Erbjud wikis, bloggar, livesupport online och självhjälp på Internet för att: Förbättra serviceproduktiviteten Göra det möjligt för servicepersonal att arbeta och svara var de än befinner sig Minska tid och kostnader för att lära upp och hjälpa ny servicepersonal (med välbekanta, lättanvända CRM-program och rollbaserade portaler)

18 Information Management
4/6/2017 4:30 AM

19 Förbättrad service genom ökat samarbete
Business Value Launch 2006 4/6/2017 4:30 AM WM Data: Förbättrad service genom ökat samarbete 19 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

20 Därför WM-data RPD för Vista, Exchange och Office
Lösningsleverantör – vi klarar delarna Integrationsleverantör –vi klarar helheten Global täckning – regional närhet Affärsmodeller efter kundens behov

21 WM-data, Samarbete i projektleveranser
This is a typical notes view. You can print the notes for each slide, along with a smaller version of the slide.

22 WM-data Konsultföretag Generell info om olika typer av projekt
Små projekt -> Program Implementation av standardsystem -> Utvecklingsprojekt Ansvar för x projekt med kunder varje år Projektstyrningsmodell, ”method chunks”, inte styrning bara ev de delar som underlättar

23 Projektprocess

24 Affärsutmaningar Mer tid till det som är unikt i varje projekt
Mycket manuellt arbete i samband med projektuppföljning och ekonomirapportering Behov av att återvinna erfarenheter av genomförda projekt Långa ledtider för ändringar och godkännanden av projektdokument

25 WM-data tar helhetsgrepp kring projektleveransprocessen
MOSS 2007, Biztalk & AD-tools MOSS MOSS 2007 WM-data har valt att implementera stöd för projektleveransprocessen med hjälp av MOSS 2007 som bas. Biztalk används för integration AD-tools för att administrera roller och behörigheter

26 NIP stödjer projektleveransen med MOSS 2007
Etablera projekt Projektwizard Styrande dokument - projektmetodik Sökbarhet Projektplanering Kontaktinformation Projektwizard – AD-tools Via en wizard skapas projektledaren upp en projektsajt Samtidigt gör projektledaren ett antal val som styr innehållet i sajten t.ex. land, tillhörighet, projektmetodik samt sätter rättigheter mm Förutom att styra innehållet, gör dessa val att sajten blir sökbara för utomstående. Styrande dokument i projekt Genom att välja projektmetodik tillgängliggörs dokumentmallar för projekt t.ex. projektplan och projektdirektiv mm Ett dokumentbibliotek med relaterade dokumentmallar och metadata skapas därmed upp för lagring av dokument i sajten. Metadata gör dessa dokument sökbara Sökbarhet Information om projektet fylls i för att göra detta sökbart (oberoende av organisatorisk tillhörighet, deltagande i projektet) Projektplanering För detta ändamål skapas en Project Task List som finns inbyggd i WSS 2007. Aktiviteter som läggs in kan sedan kopplas till KPI:er för att ge projektledare samt kund en översiktsbild av projektet. Tillgänglig kontaktinformation och rollbeskrivning För kontaktinformation om projektmedlemmar samt deras roll i projektet skapas en kontaktlista Denna kontaktlista kan sedan kopplas till Outlook och göras tillgänglig för projektmedlemmar även då de är ute på fältet. Om Windows Mobile finns på mobilen, kan kontaktlistan även synkroniseras dit.

27 NIP stödjer projektleveransen med MOSS 2007
Genomföra projekt Kvalitetssäkring av kundspecifika dokument med hjälp av workflow Effektivare möten Ändringar, godkännande och status Projektuppföljning och ekonomirapportering Kvalitetssäkring av kundspecifika dokument med hjälp av workflow Inbyggt workflow som kräver projektledarens godkännande innan kunden får tillgång till dokumentet Dokument flyttas därefter automatiskt över till ett dokumentbibliotek som kunden har åtkomst till Säkerställer att kund endast har tillgång till godkända versioner av dokument Effektivare möten Det kommer att finnas möjlighet att skapa mötesarbetsytor kopplat till projektsajten I Mötesarbetsytorna kan man lägga upp agendapunkter och nödvändig information samt lagra protokoll mm Detta underlättar även uppföljning samt kommunikation under mötets gång Ändringar, godkännande och status Ändringshantering hanteras via en issue list i sajten I listan beskriver ändringen, gör tidsuppskattning, sätter prioritet och status Det finns ett workflow implementerat för godkännande från kund då detta är förutsättningen för att ändringen får påbörjas. Projektuppföljning och ekonomirapporter direktlevererade via sajten Presentation av nedlagd tid och fakturainformation Integration mot WM-datas Ekonomisystem Maconomy med hjälp av Business Data Catalogue Projektledaren beslutar själv om lösningen ska användas eller ej.

28 NIP stödjer projektleveransen med MOSS 2007
Avsluta projekt Leveransgodkännade Styrgruppsprotokoll Slutrapport Leveransgodkännande Projektledaren skriver samman ett dokument för leveransgodkännande som efter genomfört test godkänns av kund Ett workflow finns uppsatt för att automatisera godkännandeflödet och därefter tillgängliggöra leveransgodkännandet direkt i sajten Styrgruppsprotokoll Ett styrgruppsprotokoll har samma workflow som för övriga kundspecifika dokument med tillägget att det krävs ett godkännande från kund. Detta workflow finns tillgängligt i sajten Slutrapport Slutrapport är en intern rapport som skrivs och som godkänns av den interna styrgruppen. Även detta flöde kan automatiseras i sajten

29 Vår lösning

30 Vår lösning - stödjer samarbete med MOSS 2007
NIP möjliggör samarbete mellan grupperingar oavsett tillhörighet Möjliggör samarbete inom; Konsultgrupperingar Virituella team Kompetensgrupperingar Etc Samarbete sker via webben Större möjlighet att själv styra upplägg i sajten Sökbarhet Gruppwizard – AD-tools Denna fungerar på samma sätt som för projektsajter Innehåll Innehållet på sajterna är mindre styrda och tillrättalagda men samma möjligheter finns Sökbarhet Metadata som sätts i wizarden används vid återsökning av sajter

31 My Sajt ersätter H:\ och G:\temp
Din personliga sajt Dokumentbibliotek Personal Shared Länkar till projekt- och gruppsajter där du är medlem Vy över Outlook webaccess, inbox och calendar Personlig information om dig som är sökbar för andra Blog etc

32 Vårt tillvägagångssätt
Hur gick vi tillväga när vi löste uppdraget?

33 Resultat för WM-data Tillgänglighet Processeffektivitet Kvalitet
Förbättrad tillgång till projektinformation Erfarenhet av olika typer av projekt ”inbyggd” i mallar och wizrds Processeffektivitet Mindre manuellt arbete i samband med uppföljning av rapportering genom integration med uppföljningssystem ”Samarbetsareor” för ändringar och godkännande av projektdokument Kvalitet Kvalitetssäkrad projektdokumentation genom wizards och ”smarta” mallar

34 Resultat för WM-datas kunder
Tillgänglighet Förbättrad tillgång till projektinformation Bättre insyn i projektstyrnngen Processeffektivitet Snabbare statusrapportering och uppföljning Kortare ledtider för ändringar och godkännande av projektdokument Kvalitet Förutsägbarhet i projektprocessen Bättre utnyttjande av WM-datas unika kunnande, mer tid till det som är ”viktigt”

35 Presentation av lösningsområdet

36 Introduktion Ett samlingsbegrepp Skanna, tolka och spara
Elektroniska blanketter och formulär Dokumenthantering Arbetsflöde/workflowsystem Web Content Management Elektronisk lagring och arkivhantering Collaboration Digital Asset Management (DAM) Knowledge Management Portaler Strukturerad information EN PROCESS!

37 Syfte med ECM som begrepp
Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle i rätt kanal Effektivare processer för hantering av innehåll Bättre tillgänglighet till innehåll Bättre kontroll på verksamhetens (ostrukturerade) information

38 Beskrivning Design Build Operate Portaler och innehållshantering
Knowledge management Dokument- och ärendehantering Elektronisk fakturahantering och inköp Intelligenta dokumentationstjänster Design Build Operate Projekt med implementation av lösning inklusive utbildning mm Application Management Förvaltning Drift Outsourcing Business Process Outsourcing (BPO) Oberoende förstudier Strategiformulering Verksamhetsutredningar Förändringsarbete

39 Nytta för kunden Ökad tillgänglighet till information
Mervärde för kunderna/användare genom att de får tillgång till den information de behöver när de behöver den i rätt kanal Effektiva verktyg för förädling av information Produktivitet: Effektivare processer genom att digitalisera arbetsflöden Ökad informationskvalitet – reducerad risk Minskad risk vid hanteringen av regulatoriska krav genom att all kritisk information blir spårbar Effektivare IT

40 Därför WM-data RPD för Vista, Exchange och Office
Lösningsleverantör – vi klarar delarna Integrationsleverantör –vi klarar helheten Global täckning – regional närhet Affärsmodeller efter kundens behov

41 Kontakter Peter Frode Telefon:

42 Vinster med ECM Mer tid till kvalificerat arbete Tillgänglighet
Processeffektivitet Kvalitet


Ladda ner ppt "Välkommen till Vinn fler affärer"

Liknande presentationer


Google-annonser