Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilt beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilt beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning."— Presentationens avskrift:

1 Mobilt beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.
Magnus Fagerholm, Leg. Apotekare, Co-founder Niklas Kvarnström, Chief Software Architect, Co-founder

2 Agenda Vad är Pharmtech? Problembilden kring läkemedel idag?
En lösning på problemet, idag? Exempel från verkligheten. Presentation av utvärderingsresultat. Genomgång av lösningen.

3 Pharmtech AB Pharmtech AB, grundat 2001, är ett svenskt företag som är specialiserat på att utveckla mjukvara inom läkemedelsområdet. Vi skapar innovativa och högkvalitativa produkter och tjänster för bl.a. Läkemedelsgenomgångar, förskrivning och patientrådgivning inom en kundanpassad apoteks- och sjukvårdsmarknad. SafeMed® finns för mobilt och stationärt bruk i flera varianter för olika yrkeskategorier och användningsområden. SafeMed® konceptet är patentsökt i USA och har vunnit förstapris i Dagens Medicins tävling ”Bästa IT-stöd i vården, 2004”. SafeMed nominerades 2005 till Guldmobilen i kategorin Årets Innovation. SafeMed nominerades 2006, av Microsoft, till ”Microsoft Healthcare Partner Awards” i USA.

4 Läkemedelsindustriföreningen, LIF är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 60 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 92% av alla läkemedel. Läkemedelsbranschen har utvecklat Fass.se, det enda systemet som förser allmänhet, patienter, hälsovård, omsorg m.fl. med detaljerad information om läkemedel. Fass.se har 4 miljoner besök varje månad. Fass.se bidrar därför till att läkemedel används rätt.

5 Kunder (exempel) Enheten för palliativ medicin och avancerad sjukvård i hemmet, med bas vid Långbro Park ASIH med upptagningsområde sydvästra Stockholm ( personer). Enheten erbjuder dygnet runt planerade eller akuta besök av läkare eller sjuksköterska. Medicinska åtgärder som tidigare endast var möjlig att ge på sjukhusets kliniker är tillgängliga utan att patienten behöver vistas på sjukhus i långa perioder. Pharmtech levererar: SafeMed Pocket, SafeMed Viewer, Beställningslösning, Andra applikationer Apoteket AB ansvarar för landets läkemedelsförsörjning och har ensamrätt på att sälja läkemedel. Uppdraget regleras i ett avtal med staten. Antal medarbetare: ca Pharmtech levererar: SafeMed Analyzer, SafeMed Pocket, SafeMed Viewer, Koppling mot läkemedelsförteckningen. FASS och FASS.se från Läkemedelsbranschen, förser allmänhet, patienter, hälsovård, omsorg m.fl. med detaljerad information om läkemedel. Fass.se är en av Sveriges mest välbesökta internetportaler med 4 miljoner besök varje månad. Pharmtech levererar: SafeMed Pocket, LIF-ereader, FASS för Pocket PC/ PALM OS, SafeMed Viewer, FASS Off-line Carelink initierar, driver och förvaltar nationella IT-projekt. Vi verkar för en positiv utveckling av nationella IT-stöd som främjar effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet i svensk vård och omsorg. Pharmtech levererar: Stöd för realiserandet av Nationell Ordinationsdatabas.

6 Exempel på problematiken kring felaktig läkemedelsförskrivning.
” Flera undersökningar har visat att 5-15 % av de patienter som läggs in på medicinklinik gör det på grund av läkemedelsrelaterade problem, främst biverkningar”. ( 1, 2 ) En ännu högre siffra, cirka 27 %,har man funnit i en undersökning från USA som avser äldre personer. De biverkningsrelaterade sjukhusfallen bland äldre beror enligt undersökningen främst på att patienterna haft flera olika läkemedel. (3) ” ” Amerikanska undersökningar visar även att en rationell läkemedels-användning, årligen skulle ge en besparing på mer än 45 miljarder dollar i direkta sjukvårdskostnader. ( 4 ) ” 1. Sarlöv C, Andersén-Karlsson E, von Bahr C. Läkemedelsbiverkningar leder till sjukhusvård för hjärtpatienter. Läkartidningen 2001; 98: 2. Bergman U, Wiholm B-E. Drug-related problems causing admission to a medical clinic. European Journal of Clinical Pharmacology 1981; volym 3. Col et al. The role of Medication Noncompliance and Adverse Drug Reactions in Hospitalization of the Elderly. Arch Inter Medicine 1990; volym150 4. Johnson JA, Bootman JL. Drug-related morbidity and mortality and the economic impact of pharmaceutical care. American Journal of Health-System Pharmacy 1997; volym 54, March 1.

7 En lösning på problemet.
Pharmtech AB och Läkemedels-industriföreningen, LIF, har till-sammans utvecklat produkten LIF e-reader – ett hjälpmedel för att snabbt och enkelt gå igenom en patients läkemedelsanvändning. Det finns ett stort behov av detta, framförallt för patienter som tar många läkemedel. Programvaran SafeMed® som används i LIFe-reader vann priset ”Sjukvårdens bästa IT-stöd 2004” som delas ut av tidningen Dagens Medicin. LIF tror idag starkt på detta som bransch, att ta ansvar för ett säkrare användande av läkemedel inom äldrevården, genom verktyg från Pharmtech AB.

8 Funktionalitet  Streckkodsläsare  Snabbt dokumentera läkemedel
 Beställning/inventering läkemedelsföråd  Informera om läkemedel  Skriva läkemedelslista att ta med till doktorn  Elektronisk läkemedelsgenomgång Lika läkemedel Interaktioner Kvalitetsindikatorer (Socialstyrelsen)  Mobil skrivare  Kommunikation via GPRS/3G

9 Användarkategorier  Läkare
Användarna av verktygen i SafeMed konceptet återfinns bland de yrkeskategorier som hanterar, eller kommer i kontakt med läkemedel eller läkemedels relaterade frågeställningar, i sin yrkesroll eller privat. Exempel på användarkategorier:  Läkare  Sjuksköterskor  Farmaceuter (Apotekare, Receptarier)  Personal inom äldreomsorgen  Patienter och anhöriga

10 Exempelscenario ….Man, 82 år, som vårdas i eget boende. På nattduksbordet finns ett femtontal läkemedelsförpackningar, i badrumsskåpet ytterligare fem förpackningar… Lösning: Med handdatorns inbyggda streckkodsläsare kan vårdpersonalen på några sekunder skapa en överblick av patientens läkemedel. Med LIFe-reader kontrolleras läkemedlen automatiskt för interaktioner, läkemedel olämpliga för äldre (enligt Socialstyrelsens indikatorer), terapevtiska dubbleringar på substansnivå etc.

11 Utvärdering Uppsala universitet har under 2005 utvärderat användningen av LIFe-reader inom äldreomsorgen i Heby, Morgongåva, Höganäs, Bjuv, Åstorp och Örkelljunga. Utvärderingen visade att LIFe-reader är pedagogisk, användarvänlig och lätt att bära med sig. Den ansågs innehålla relevanta, lättillgängliga och tydliga funktioner som förbättrar patientsäkerheten och terapikvaliteten, krymper läkemedelslistor och ger en ökad trygghet för såväl vårdgivare som patient. ”De deltagande distriktssköterskorna ansåg att handdatorn sparade resurser och ökade patientens delaktighet i behandlingen”, ”Man upptäckte flera problem i läkemedelsanvändningen, i några fall allvarliga problem”.

12 Lösningsöversikt – tekniskt perspektiv
SafeMed® konceptet är baserat på patent pending teknologi och unikt know-how. All mjukvara inom SafeMed® konceptet är objektorienterad, integrerad med flera externa medicinska informationskällor för att underlätta beslut i läkemedelsrelaterade frågor. Microsoft har ett väl fungerande databas system som adresserar detta problem på ett mycket enkelt och tydligt sätt. Fördelarna ligger i plattformsoberoende, litet fotavtryck i handburna enheter etc. Ser man på det ur uppdateringssynpunkt ligger fördelarna i att enbart ny data med chechsums används.

13 Koppling till Läkemedelsförteckningen
Syftet är att skapa en kommunikationsteknik för att via 3G/GPRS hämta patientspecifik läkemedelsinformation från Läkemedelsförteckningen till stationära och mobila enheter inom SafeMed- konceptet. En sådan teknisk lösning (i kombination med befintligt beslutsstöd) har stor potential att effektivisera vården, genom att relevant information (om t ex en patient eller ett läkemedel) tillgängliggörs direkt på plats, där den behövs.

14 Ytterligare information:
Magnus Fagerholm Tel: Mobil:


Ladda ner ppt "Mobilt beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser