Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av PerformancePoint Server 2007 Björn Nylander 076 146 95 00 Partneransvarig- EMEA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av PerformancePoint Server 2007 Björn Nylander 076 146 95 00 Partneransvarig- EMEA."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av PerformancePoint Server 2007 Björn Nylander 076 146 95 00 bnylander@solverusa.com Partneransvarig- EMEA

2 Expertkompetens inom: -MS Enterprise Reporting -PPS 2007 PlanningExpertkompetens inom: -MS Enterprise Reporting -PPS 2007 Planning -Budget, Planering och Prognos -Konsolidering och rapportering - PPS utbildning Grundad in 1996Grundad in 1996 Microsoft Development Partner (Gold Partner)Microsoft Development Partner (Gold Partner) 140 CPM konsulter i USA/Europa Specialister inom finansiell rapportering140 CPM konsulter i USA/Europa Specialister inom finansiell rapportering Utgivit litteratur inom området finansiell rapportering Utgivit litteratur inom området finansiell rapportering Partnersamarbete Partnersamarbete 2

3 2004 – Del av utvecklingsteamet: Microsoft anlitar Solver att delta i utvecklingen av Microsofts nya plattform för budgetering, konsolidering och rapportering i Redmond, USA 2005 – Alpha tester: Solver anlitas för att implementera alphakoden hos ett antal kunder i ett sk TAP-program 2006 - PPS Planning implementering på Microsoft: Solver installerar PPS Planning på alla divisioner inom Microsoft, komplext 15 000 timmars projekt 2007 – Implementeringar hos kunder Solver är involverad i lejonparten av de implementeringar som utförts till dags dato. Ett 30- tal parallella projekt pågår i USA, Europa och Asien. Vi utför dessutom större delen av all utbildning för Microsofts partners. 3

4 Vad är Performance Management -Definition -Användningsområden Microsoft BI samt Performance Management - Genomgång av arkitekturen PerformancePoint Server 2007 -Monitor -Analytics -Planning PerformancePoint Server 2007 - Allmänt om PM sälj - Kundens situation - Vem säljer man till? - Säljprocessen - Konkurrerande lösningar - Case study, Oticon A/S Presentation av Solver Inc

5 -Planera, visionera och kommunicera -Mäta och följa upp -Analysera och ge underlag för beslut och möjlighet till action PerformancePoint 2007 Server är en komplett applikation för att stödja ovanstående processer och aktiviteter Verksamhetsstyrning genom planering och uppföljning av strategier och mål

6 6

7 Personal Resursplanering, Styrkort för kompetensuppföljning Användningsområden Ekonomistyrning Konsoliderad budget-/prognos, Legal koncernkonsolidering och rapportering, Dashboards Operationell verksamhet Produktionsplanering, Inköpsplanering, Logistik Försäljning/Marknad Försäljningsprognos och analys, Styrkort “Bättre kontroll och stöd för legal konsolidering och finansiell budgetering, prognostisering och rapportering “Produktionsplanering synkroniserad med försäljningsprognoser. Planering av inköp samt kontroll på logistiken “Analysera orderpipeline och hantera försäljningsbudget- och prognos “Personalöversikt, kompetenanalys. Analyser på personalomkostnader som löner och pensioner”

8 Svåra verktyg FragmenteradFragmenteradKonsultbehovKonsultbehov Lokala lösningar Dyra licenser Tröskel för inlärning, licenser på hyllanKostsamt vid förändringar i verksamheten Olika lösningar för budget, konsolidering & rapportering Dyrt för att sprida PM i ett bredare perspektiv Ingen koordinering, uteblivna synergier

9 Datakällor Försäljning Huvudbok Logistik Personal Produktion Process Budget Konsolidering Analys/Rapporter Prognos Styrkort

10 Datakällor Försäljning Huvudbok Logistik Personal Produktion Process Budget Konsolidering Analys/Rapporter Prognos Styrkort

11 Försäljningsprognos Integration och ETL Produktion- / logistikplanering PA uppföljning. Konsoliderad budget-/prognos Legal konsolidering och rapportering ERP system Individer

12 ETL Integration Services Datalager SQL 2005 OLAP Analysis Service Rapportering Reporting Services “Back end” PM Applikationer “Front End” Portal MOSS 2007 Analys och visualisering Excel, Visio, PPS Analytics Performance Management PPS Planning, PPS Monitoring

13 Varför hände det? Analys Analys Vad hände? Rapportering Rapportering Vad kommer att hända? Prognostisering Vad vill vi ska hända? Planering, Budgetering, Vad vill vi ska hända? Planering, Budgetering, Vad händer? Styrkort Styrkort

14

15 Visualiserar och kommunicerar organisationens strategi och mål samt indikerar och signalerar i ett intuitivt format

16 Individuella eller gruppvisa styrkort Individuella eller gruppvisa styrkort Styrtal (KPI) och rapporter i gemensamt “dashboard” visar översiktligt förändringar i utfall och prognoser Dynamiska Strategikartor kopplade mot styrtal i realtid Indikatorer i form av symboler samt trendpilar ( sk “Dashboard” = flera styrkort och indikatorer I samma portalbild)

17

18

19

20 Analysera utfall för att se vad som påverkar och driver verksamheten

21 Avancerad analys Vrid-och-vänd på dimensioner, borra i aggregerade hierarkier, borra-till- transaktion Prognosanalys och trendanalys m h a statistiska algoritmer Avancerad visualisering bla “decomposition trees” Avancerad visualisering bla “decomposition trees”

22 Designat för att nyttja Analysis Services fullt ut Möjlighet att bygga egna styrkort, rapporter och göra avancerade beräkningar Webbgränssnitt eller installerad klien t

23 Avanserad visualisering, som t e x denna “Performance Map”, hjälper användare att snabbt hitta trender och mönster i stora datamängder

24 Beslutsfattare kan enkelt följa utfallsdata i en hierarkis trädstruktur för att överskådlig se hur verksamheten påverkas

25

26 Användare kan planera, göra budget och prognoser samt utföra operativ och legal koncernkonsolidering i Office Excel miljö

27 VälkäntKraftfullFlexibeltStandard live” data i Excel “ live” data i Excel Processer och regler Central modell SäkerhetBehörighet Vad PerformancePoint Server 2007 tillför: Varför många gillar Excel:

28 Design av “modeller” för budget/prognos eller konsolidering med PPS Business Modeler Design av “modeller” för budget/prognos eller konsolidering med PPS Business Modeler Processkontroll med workflow motor för att koordinera arbetsflöden som inmatningar, godkännanden, och notifieringar Säker och spårbar miljö. SOX-säkrad Sätta upp affärsregler och rutiner för t e x allokeringar

29 Affärsregler Mätvärden Nyckeltal Kostnader & Intäkter Försäljning Konsolidering Mallar Cykler Uppgifter Account Entity Scenario Time Kst Dimensioner Attest “Inmatare 1” Roller “Inmatare 2” Konto Bolag Tid Produkt Modeller

30 Strategikartor Styrkort Konsolidering Budget Prognos Analys OLAP OLAP Data lager Applikationer Användnings område Gränssnitt PPS Monitor MOSS 2007 Biz Modeler Reporting Services PPS Analytics PPS Monitor MOSS 2007 Excel 2007 PPS Analytics PPS Monitor MOSS 2007 Excel 2007 Rapportering Affärsregler, användarroller, säkerhet, indata formulär, arbetsflöde, allokeringsrutiner PPS Planning Annat…

31 Moderbolag Dotterbolag 1 Dotterbolag 2 Flexibilitet inom ramverket PrognosPrognos BudgetBudget Konsolidering.Konsolidering. PrognosPrognos PrissättningPrissättning KapitalKapital FörsäljningFörsäljning OperationellOperationell PrognosPrognos PrissättningPrissättning Kapital FörsäljningFörsäljning OperationellOperationell Konto Enhet Scenario Tid Produktgrupper Konto Enhet Scenario Tid Produkter Konto Enhet Scenario Tid Service Kunder Marknadssegment

32 Stöd för GAAP och IFRS regler Stöd för -Valutahantering och omräkning -Eliminering -Interna mellanhavanden -Allokeringar Interaktiva rapporter för finansiell rapportering Skapa egna rapporter direkt i Excel. Möjlighet att publisera dessa för Reporting Services

33 Uppgifter i process Mata in värden Skicka in (3 alt) Godkänna/ avvisa Använda Excel formler Inmatning “Off line” möjlighet DesignInmatningsformulärRapporter Exekvera rutiner t e x allokeringar, förinmatningar Noteringar Kopplade till cellvärde Sparas centralt

34 Företagsledning - Visionera - Visa på helheten - PM på individnivå - ROI Finansavdelningen - Excelbaserat - Central administration - Färdiga funktioner - Robust lösning IT - 100% Microsoft - Låg kostnad för förvaltning - Tillgång till kompetens - Resurser och kunskap på nätet - No showstoppers! - Låg licenskostnad IT - 100% Microsoft - Låg kostnad för förvaltning - Tillgång till kompetens - Resurser och kunskap på nätet - No showstoppers! - Låg licenskostnad

35 35 Saknar stöd för att kommunicera ut visioner och strategier Saknar stöd för att kommunicera ut visioner och strategier Manuell nyckeltalsuppföljning Manuell nyckeltalsuppföljning Långa ledtider för månads/kvartal rapportering Långa ledtider för månads/kvartal rapportering Ineffektiv budget-/prognosprocess Ineffektiv budget-/prognosprocess Bristfällig datakvalitet Bristfällig datakvalitet Höga kostnader för andra lösningar Höga kostnader för andra lösningar Hög aggregerings nivå Hög aggregerings nivå Ingen samordning i organisationen Ingen samordning i organisationen

36 Försäljningsavdelningen Produktion och logistik Personalavdelningen. Ekonomiavdelningen

37 User buyer” - Excelbaserat - Central databas - Säkerhet & Behörighet - Referenser ”User buyer” - Excelbaserat - Central databas - Säkerhet & Behörighet - Referenser ”Technical buyer” - 100% Microsoft - Tillgång på kompetens - Driftsäkerhet ”Technical buyer” - 100% Microsoft - Tillgång på kompetens - Driftsäkerhet ”Economical buyer” - Nyttjar befintliga investeringar - Låg licenskostnad ”Economical buyer” - Nyttjar befintliga investeringar - Låg licenskostnad CFO Controller CIO

38 38 KännedomKunskapBehov Vad är PPS? Vill ha PPS! Marknadsföra - Utskick -Besök -Annonsera Informera - Seminarie -Demo -Workshop Bevisa - POC -Pilottester -Referensbesök

39 “All capabilities. One product. One architecture”

40 OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos Konsolidering

41 OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos v Konsolidering v v v v v v v v

42 OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos Konsolidering Relational Matters Inc.

43 OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos Konsolidering

44 Kundens situaton LösningLösning ResultatResultat Komplett Performance Management lösning förbättar nyckelfunktioner och processer för en ledande global tillverkare av hörrapparatur Manuella processer och dålig datakvalitet skapade onödigt merarbete Frånvaro av koordinerat systemstöd för nyckelprocesser som finansiell konsolidering, budgetering, prognos, och rapportering Ett ramverk inom Performance Management med strategier och processer samt nyckeltal för en förbättrad finansiell kontroll och rapportering Microsoft Office 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Automatisk konsolidering av finansiellt resultat från alla bolag samt möjlighet att jobba både centralt och lokalt I Excel Möjlighet att bygga vidare och integrera resterande processer samt sprida verksamhetskontroll och analysmöjlighet i ett globalt perspektiv

45 God tillgång till kompetens God tillgång till kompetens Resursstöd på internet i bloggar, newsgroups Resursstöd på internet i bloggar, newsgroups Komplett integrerad med Microsoft BI från databas till applikation Komplett integrerad med Microsoft BI från databas till applikation Robust och användarvänligt med Excel gränssnitt Robust och användarvänligt med Excel gränssnitt Strategiskt med 100% Microsoft Strategiskt med 100% Microsoft Öppna API:er för 3:e parts leverantörer Öppna API:er för 3:e parts leverantörer Låg licenskostnad Låg licenskostnad 45

46 46


Ladda ner ppt "Presentation av PerformancePoint Server 2007 Björn Nylander 076 146 95 00 Partneransvarig- EMEA."

Liknande presentationer


Google-annonser