Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 “Göra mer med mindre” dominerar. Därefter kommer 24h och säkerhet.
Studie från Microsoft AB sommaren 2004: ”Vilka utmaningar ser du för din organisation det närmaste året?” “Göra mer med mindre” dominerar. Därefter kommer 24h och säkerhet. Sen organisations-förändringar och kompetensförsörjning Antal svar.

3 CIO prioriteringar Offentlig Sektor Elektronisk tjänsteutveckling
VÅREN 2005 CIO prioriteringar Offentlig Sektor Elektronisk tjänsteutveckling Samverkan för effektivisering och värdeskapande Standardisering av IT-verksamheten

4 Mest angeläget kommunsamarbete

5 Handelshögskolan i Stockholm
Studie redovisad i Computer Sweden 21 feb 2005: Staten skulle kunna sänka sina IT-kostnader för hårdvara, program och personal med en femtedel och därmed spara sex miljarder kronor. Offentlig sektor har en total IT-kostnad på 29,3 miljarder kronor. Dessutom kan ytterligare besparingar göras genom effektivisering av verksamheten, som bättre samordning mellan IT och organisation. Den kan uppgå till 32 miljarder kronor, motsvarande fem procent av totalkostnaderna för offentlig sektor på 655 miljarder kronor.

6 Microsoft ABs mål Hjälpa våra kunder göra mer med mindre.
Ekonomisk åtstramning Pensionsavgångar Behov att frigöra resurser för utvecklingsprojekt istället för drift Vara engagerade i sammanhang där framtiden formas. Visa hur vår produktportfölj kan användas för offentlig sektors behov genom goda exempel. Olika behov i skola, kommun, vård och omsorg, myndigheter, verk Olika nivåer på lösningar: från Infrastruktur till e-tjänster Vårt samarbete med partners är A och O. Vara en framtidssäker leverantör.

7 Microsoft inom offentlig sektor
Personal på Microsoft AB inom offentlig sektor Många är rekryterade från kommuner, landsting, myndigheter/verk, utbildningsväsendet

8 Microsoft AB:s engagemang i Sverige
Sponsrar Mässor: Kvalitetsmässan, Kommits, 24-timmarsdagarna, Vitalis Priser: Götapriset för innovation i offentlig sektor, priset Årets IT-kommun Samhälle: Ett antal organisationer för funktionshindrade Stöder Sambruksplattformen SAMSET – projekt för nationell identifiering Öppna standards som t ex XML Web Services Medlemmar i Sjukvårdens leverantörsförening Vårdforum Näringslivets referensgrupp för IT-proppen Delar med oss Källkod för Windows och Office Lösningar för e-tjänster från hela världen Delaktiga i Statskontorets ramavtal Informationsförsörjning 2002 Programvara och tjänster Även Kommentus

9 Microsoft Research söker genetiska mönster i HIV-prover.

10 Microsoft hjälper Samset med ikoner för elektroniska underskrifter
“Riktiga” världen Digitala världen Granska & skicka Kvittens Legitimering Underskrift Kataloger & Ska du deklarera elektroniskt? Då kommer du att använda ikonerna!

11 Agenda Förmiddag Microsofts vision för svensk offentlig sektor. Microsofts integrerade plattform. Scenario för den enskilde användaren och arbetsgruppen. Kaffe. Scenario för den enskilde användaren och arbetsgruppen, forts. Lunch. Eftermiddag för IT Microsofts kommundesign. Business Desktop Deployment. Kaffe. Säkerhet. Avslutning och nästa steg. Eftermiddag för skola Det moderna klassrummet. Kaffe. Nya verktyg för pedagoger. Avslutning och nästa steg.

12 Avslutning kl 15.45

13 Nästa steg Möt oss igen: Hur kan du bli en mer effektiv ekonomichef?
Stockholm, Göteborg, Malmö mars Vitalis – mötesplatsen för vård och omsorg. Göteborg 30 mars-1 april. Microsoft har monter med 5 st partners. IT-arkitektseminarium Stockholm i april European Forum Innovative Teacher 2005. Stockholm maj. Kommits vårkonferens Umeå maj Seminarium E-förvaltning i praktiken Stockholm 17 maj tillsammans med Digital Diary Offentliga rummet Linköping 8-9 juni

14 www.microsoft.se/government Se vår hemsida!
Läs om referenser, nyheter och evenemang. Dessutom: prenumerera på vårt nyhetsbrev! Dagens presentationer och MSKD-dokumentet läggs här!

15

16

17 Partners som bidragit med goda exempel inom offentlig sektor idag
Den integrerade plattformen/Biztalk Ibitec, Martinsson Scenario för användare och grupper Signicom, Ibitec, Modul1, DataVis, Meteorit Microsofts kommundesign Martinsson, Kerfi Business Desktop Deployment Ibitec, Kentor, Zipper, Spintop, Office Data, Meteorit Säkerhet Nexus, Ibitec, Bradata Utbildning Fujitsu Siemens Docendo

18 Nästa steg, Microsofts kommundesign (MSKD)
Microsofts utbildade partners kan driva projekt enligt följande: Genomföra 1-2 dags workshop för att se helheten och om detta passar för kommunen Genomföra 2-4 veckors Förstudie/Proof of Concept, inkl riskanalys, tidplan, kostnads- och migrationsplan Implementation-/Migrationprojekt Drift/underhåll samt vidareutveckling Utbildade partners är: Martinsson, WM-data, Kerfi, HP, Nexus, Qbranch, Zipper

19 Nästa steg, Business Desktop Deployment (BDD)
Microsofts utbildade partners kan driva projekt enligt följande: Genomföra 1-2 dags workshop för att se helheten och om detta passar för kommunen Genomföra 2-4 veckors Förstudie/Proof of Concept, inkl riskanalys, tidplan, kostnads- och migrationsplan Implementationsprojekt Drift/underhåll samt vidareutveckling Utbildade partners är WM-data, Martinsson, Zipper, Qbranch

20 Nästa steg, Säkerhet ½-1 dagars Security Strategy Briefings
Med utgång från er existerande miljö så görs en prioritering av aktuella säkerhetsfrågor, från ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv. Baseras på erfarenhet från Microsoft Consulting Services Kostnad beror på plats och tid, ca SEK Resultatet är en konkret bild på status och en prioritet av förbättringsområden Utbildade partners är Zipper, Nexus, Safeside, Qbranch

21 Kontaktinfo till partners
Ibitec Charly Nijm, Kentor Peter Lindblom, Martinsson Fredric Arvidsson Signicom Björn Bemgård, Modul 1 Mathias Ekman, 0708 – DataVis Leif Boman Kerfi Henrik Wahlgren

22 Kontaktinfo till partners, forts.
Kentor Peter Lindblom, Zipper Roger Ekeroos, Spintop Sten Hellström, Nexus Robert Reineck, Meteorit Henrik Byström, Office Niklas Thiger,

23 Kontaktinfo till partners, forts.
WM-data Håkan Billing, Qbranch Jan Hellgren, Safeside Mats Lindgren,


Ladda ner ppt "Välkommen!."

Liknande presentationer


Google-annonser