Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är medicinalväxter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är medicinalväxter?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är medicinalväxter?
Växter använda som mediciner ? Växter som innehåller aktiva substanser ? Växter man kan tjäna pengar på ?

2 Papaver somniferum L.

3 Mer än hundra år gammalt…
salicin från Populus sp. ASA

4 Filipendula ulmaria Maxim.
älgört är en gammal svensk medicinalväxt den innehåller höga halter av salicylsyre-glykosider och metylsalicylat en kopp älgörtste sägs motsvara en halv Treo®

5 Andra växter som innehåller salicylater…
Monotropa uniflora Ericaceae Viola odorata Violaceae Viburnum prunifolium Adoxaceae

6 Traditionell fytoterapi
muntliga traditioner - jordemödrar och kloka gubbar klosterträdgårdarna exotism

7 i Europa spreds medicinalväxterna med munkarna och kristendomen
ofta trängde kloster-trädgårdarna undan den traditionella inhemska medicinen flera gemensamma växter

8 • kraftig smak… • drastiska effekter…

9 Välrepresenterade familjer
Lamiaceae – salvia, timjan, rosmarin Apiaceae – mästerrot, kvanne, libbsticka Boraginaceae – gurkört, vallört, lungört

10 Signaturläran GUD har skapat allt för ett syfte…
…och för att vi ska förstå det syftet har han satt ett märke på alla varelser som visar vilket syfte de har!

11 Signaturläran • Anemone hepatica L. hepatica > hepar = lever

12 …motsatta förhållanden
många arter i familjen Ranunculaceae innehåller glykosider som metaboliseras till protoanemonin som är levertoxiskt och retande på slemhinnor protoanemonin

13 Signaturläran • ögontröst Euphrasia sp. upptagen i de första svenska
farmakopéerna på inrådan av Carl von Linné…

14 Officinella listan artepitetet officinalis betyder ”tillhör apoteksofficinen” officin = affärslokal

15 Det finns någonstans mellan 400 och 600 växter som har innehaft epitetet officinalis under någon period…

16 Hästkastanj …om man har en hästkastanj i fickan kommer man inte att drabbas av sjukdom utan alla sjukdomar kommer absorberas av kastanjen… gammal folktro Aesculus hippocastanum L. Sapindaceae

17 hästkastanjerna inne-håller glykosiden aeskulin som ingår i salvan Proctosedyl®

18 Läkemalva rotenstocken hos läkemalvan är mycket rik på kol-hydrater som inte är lösliga i vatten utan bildar slem Althaea officinalis L. Malvaceae

19 det engelska namnet på växten är marsh mallow (=träskmalva)
vilket har gett namn åt skumgodistypen mashmallows…

20 Lind förutom att ge en väldigt god honung har lindblommor använts som vätske-drivande medel mot hypertension Tilia cordata Miller Malvaceae

21 Mjölon mjölon innehåller arbutin som bleker huden och är desinficerande vid högt pH vilket utnyttjas för att motverka UVI Arctostaphylos uva-ursi L. Ericaceae

22 Gurkört gurkörten innehåller en svalkande växt-saft som har använts i ansiktsvatten idag används fram-förallt den olja som kan pressas ur fröna mot diverse ”kvinnliga besvär” Borago officinalis L. Boraginaceae

23 de dekorativa blålila blom- morna är ät- bara och till och från en populär sal- ladsingrediens

24 Ringblomma Calendula officinalis L. (Asteraceae) innehåller en mängd flavonoider vilka sägs vara bra för huden och underlätta sårläkning samt mot-verka eksembildning och psoriasis

25 Skörbjuggsört denna lilla kålväxt återfinns på stränderna längs västkusten - den har fått sitt namn av att den innehåller höga halter C-vitamin

26 Jordrök denna släkting till vallmo innehåller flera isokinolin-alkaloider och har använts mot sjukdomar i levern Fumaria officinalis L. Papaveraceae

27 Vattenklöver rötterna har använts som nödföda och extrakt av blad och blommor utgör ett kraftigt amara - bittermedel - på grund av sitt innehåll av loganin Menyanthes trifoliata L. Menyanthaceae

28 Vallört

29 Symphytum spp., Boraginaceae
vallörterna innehåller allantoin i stora mängder allantoin verkar lindrande och samman-dragande på hud och sägs ha gynnsamma effekter på levern

30 nyligen stoppades all användning av vallörts-preparat i USA på grund av dess innehåll av pyrrolizidin-alkaloider, vilka är kända för att kunna orsaka levercancer

31 Fläder

32 Äkta fläder fläder har framför allt använts som medel mot ohyra på grund av sin otäcka lukt idag är ett fläder-preparat (Sambucol) godkänt mot för-kylningsbesvär Sambucus nigra L. Adoxaceae

33 det gäller dock att skilja äkta fläder från dess
giftiga släkting druvflädern (Sambucus racemosa)

34 Tack för er uppmärksamhet.


Ladda ner ppt "Vad är medicinalväxter?"

Liknande presentationer


Google-annonser