Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursinformation del 2 25/8. Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8Jensen & McBay – What we leave behind Atwood – Oryx & Crake Ponting – A new green.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursinformation del 2 25/8. Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8Jensen & McBay – What we leave behind Atwood – Oryx & Crake Ponting – A new green."— Presentationens avskrift:

1 Kursinformation del 2 25/8

2 Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8Jensen & McBay – What we leave behind Atwood – Oryx & Crake Ponting – A new green history of the world Jackson – Välfärd utan tillväxt Stiglitz – Fungerande globalisering Leggewie & Welzer – Slutet på världen så som vi känner den Meadows – Thinking in systems

3 Block 1: Introduktion till hållbar utveckling Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering Block 3: Välfärd, utveckling och globalisering Block 4: Klimat, energi, ekosystem och resurs- användning i det moderna sämhället Block 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Intro till Hållbar utveckling De stora om- vandlingarna Narrativ, ekokritik och kreativitet Kolonialism, Globalisering och makt Välfärd, utveckling och globalisering Klimat, energi och ekologiska gränser Strategier för hållbar utveckling Projekt för hållbar utveckling Aug Sep Okt Nov Dec Exoduktion Resurser, demokrati och det civila samhället Moduler, Hållbar utveckling A, 2011

4 Kurslitteratur  Kursböcker  Meadows (2009) Thinking in systems. London:Earthscan  Block 5: Läses från kursstart, Examineras den 6/10  Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press  Läses från introblocket, Examineras i introblocket och block 3 och 4  Atwood (2003) Oryx & Crake. Stockholm:Nordstedts.  Läses från block 2, Examineras i block 2  Ponting (2007) A new green history of the world. London:Penguin books  Läses från block 2, Examineras i block 2  Stiglitz (2006) Fungerande globalisering. London:Penguin books. 292 s  Läses från modul 4, Examineras i block 3  Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront  Läses från modul 4, Examineras block 3 och 4  Leggewie & Welzer (2009) Slutet på världen så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 9-82  Läses från modul 5, Examineras i block 4  Bokcirklar och läsestugor  Läslogg: Individuellt. Anteckna under tiden som du läser.  Lässtugor: Träffas i smågrupper (samma som förseminariegrupperna), på valfri plats och tid. Ta med er läsloggarna och frågor/sådant ni vill diskutera till lässtugorna.  Bokcirklar: 4-6 st. Helklass och schemalagt. Ett tillfälle att lyfta frågor som uppkommit i lässtugorna och få hjälp med svåra texter.

5 Kursböcker Block 1 (Introblocket): Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. VII-80 (Block 5: Meadows (2009) Thinking in systems. London:Earthscan. 203 s totalt) Kursböcker Block 2 (Modul 1, 2 och 3): Atwood (2003) Oryx & Crake. Stockholm:Nordstedts. 375 s Ponting (2007) A new green history of the world. London:Penguin book. 420 s (Block 5: Meadows (2009) Thinking in systems. London:Earthscan. 203 s totalt) Kursböcker Modul 4: Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront s. 1-66 Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. 81-190 Stiglitz (2006) Making globalization work. London:Penguin books. 292 s Kursböcker Modul 5 : Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront s. 67-142 Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. 190-282 Leggewie & Welzer (2009) Slutet på välden så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 9-82 Kursböcker Modul 6-8: Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront s. 143-204 Leggewie & Welzer (2009) Slutet på välden så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 82-190 Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press. s. 283-401

6 Föreläsningstillfällen  Olika upplägg  30/20  Intervju  Frågelåda  Studentföreläsningar 12 dec  Uppsala universitets pedagogiska program:  http://regler.uu.se/digitalAssets/2/2295_Pedagogiskt_program.p df http://regler.uu.se/digitalAssets/2/2295_Pedagogiskt_program.p df

7 Examination  Förseminarier  Varför?  När?  Gruppindelning på studentportalen  Betyg  Seminarier: U-G  Projektblocket: U-G  Skrivuppgifter och novellanalys: U-3-4-5  Rättning  Arbetsgruppsmedlemmar, Markus & Therese, andra anställda på Cemus

8  Frågetillfälle om skrivuppgiften eller kursen i övrigt: På måndag (29/8) kl 11.15 i Cemus bibliotek.


Ladda ner ppt "Kursinformation del 2 25/8. Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8Jensen & McBay – What we leave behind Atwood – Oryx & Crake Ponting – A new green."

Liknande presentationer


Google-annonser