Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

16 februari Ekofeminism & GMO Ekofeminism och miljöetik Utgångspunkter Tre sambandsteser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "16 februari Ekofeminism & GMO Ekofeminism och miljöetik Utgångspunkter Tre sambandsteser."— Presentationens avskrift:

1 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se1 Ekofeminism & GMO Ekofeminism och miljöetik Utgångspunkter Tre sambandsteser

2 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se2 Skrivövning – fokuserat kortskrivande Syfte: Att samla tankarna; Att medvetandegöra sin egen förförståelse Papper och penna Skriv i 3 minuter utifrån mina påståenden/frågor

3 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se3 Frågor Hur hänger feminism och miljövård ihop? Därför är genus relevant/inte relevant för mina studier!

4 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se4 Ekofeminism och miljöetik 1974, Feminism or Death, (Francois dÉaubonne); “Animal Liberation” i The New York Review of Books (Peter Singer); “The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movements: A Summary” i Inquiry (Arne Naess) och “Is There a Need for a New, an Environmental Ethics?” vid the Fifteenth World Congress of Philosophy i Varna, Bulgaria (Rickard Sylvain) Radikal ekologi/radikal ekofilosofi Relationsbaserad / bryter med trad metod Det dubbla förtrycket

5 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se5 Utgångspunkter Patriarkatet –Strukturellt förtryck Samband mellan resursutnyttjande och förtryck av kvinnor

6 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se6 Det dubbla förtrycket 3 olika samband 1. Språkliga samband (Merchant & Ruether) –Kvinnan naturiseras –Naturen feminiseras –Båda kontrolleras

7 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se7 2. Begreppsliga samband Förtryckande begreppsligt ramverk –Värdehierarkiskt tänkande –Värdedualistiskt tänkande –Underordnandets princip

8 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se8 Underordnandets princip A 1)Människor har, och växter och stenar har inte, förmågan att medvetet och radikalt förändra den gemenskap inom vilken de lever sina självbestämmande liv. 2)Vadhelst som har denna förmåga är moraliskt sett överordnad vadhelst som saknar denna förmåga 3)Alltså, människor är moraliskt sett överordnade växter och stenar. 4)För varje (x) och (y), om (x) är moraliskt sett överordnad (y), så är (x) moraliskt sett rättfärdigad att exploatera (y) 5)Därför, är människor moraliskt sett rättfärdigade då de överordnar sig växter och stenar.[1] [1] Warren, 2000, ss. 48-49. [1]

9 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se9 Underordnandets princip B 1)Åtminstone i västerländska samhällen, närhelst en social grupp identifieras med den ickemänskliga naturen och ”det fysiska”, så begreppsliggörs denna grupp som moraliskt underlägsen alla sociala grupper som identifieras med kulturen och ”det mentala”. 2)Åtminstone i västerländska samhällen har kvinnor som social grupp identifieras med den ickemänskliga naturen och ”det fysiska”, medan åtminstone de flesta män har identifieras med kulturen och ”det mentala”. 3)Alltså, åtminstone i västerländska samhällen har kvinnor blivit begreppliggjorda som moraliskt underlägsna de flesta män. 4)För varje (x) och (y), då (x) begreppsliggörs som moraliskt underlägsen (y), så är (x) moraliskt sett rättfärdigad att överordna sig (y). 5)Därför är åtminstone i västerländska samhällen, de flesta män rättfärdigade i att underordna sig både kvinnor och den ickemänskliga naturen.[1][1] [1] Warren, 2000, ss. 50-51.

10 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se10 3. Samband i praxis Bioteknologin reproducerar gamla patriarkala uppdelningar som aktivitet/passivitet, kultur/natur Dessa dikotomier (dualismer) blir sedan verktyg för det kapitalistiska patriarkatets kolonialisering av växter och människor

11 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se11 Bioteknologin reproducerar dualismer Kolonialiseringen (med hjälp av vapenteknologi) av tredje världen byggde på idén att jorden (natur) var passiv och den vite mannen (kultur, civilisation) var aktiv Bioteknologin bygger på idén att fröet/kvinnan är passivt (naturen) och att bioteknologen/mannen (västerlänningen, forskaren) är aktiv Reproduktionsteknologin bygger på att kvinnors kunskap osynliggörs och att forskaren är aktiv

12 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se12 Bioteknologin använder dualismen som verktyg 1 Jorden är ett passivt kärl - The green revolution medförde att jorden fråntogs sin fertila egenskaper (aktiviteten), dessa tillsattes utifrån med kemikalier Fröet är ett passivt kärl – Bioteknologin fråntar växten dess fertila förmåga, dessa tillsätts utifrån av bioteknologen Kvinnan är ett passivt kärl – Reproduktionsteknologier fråntar kvinnan hennes fertila egenskaper, dessa tillsätts utifrån av forskaren

13 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se13 Från egenvärde till instrumentellt värde Jordens värde går från egenvärde till instrumentellt värde Jordbrukarens kunskap exploateras i och med patentprocessen – integriteten kränks Kvinnors kunskap exploateras i och med reproduktionsteknologin – integriteten kränks

14 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se14 Shivas sambandstes Bioteknologin är dagens dominerande verktyg för att separera naturen från kulturen genom förtingligandet av växter och för att begreppsliggöra kvinnors och lantbrukares kunskap och arbete som ”naturliga”

15 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se15 Två trender (1992) Egenvärdestrenden –Frön, biologisk mångfald jord- och lantbrukares kunskap Resursvärdestrenden –Dominerande trend där lokala växter ersätts med GMO

16 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se16 Tre samband Språkliga samband (Merchant & Ruether) Begreppsliga samband (Warren) Praktiska samband (Shiva)

17 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se17 Värderingsövning - linjeövning Kvinnor har lättare att ta till sig hållbarhetsprinciper än män har!

18 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se18 Värderingsövning - linjeövning Genusvetenskap är ett nödvändigt perspektiv inom miljövården!

19 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se19 Värderingsövning - linjeövning Utan jämställdhet – ingen hållbarhet!

20 16 februari 2009david.kronlid@did.uu.se20 Forts. skrivövning Syfte: Att knyta ihop reflektionssäcken – vi har gjort en loop Papper och penna Skriv i 3 minuter utifrån följande påstående/fråga Detta tar jag med mig från dagens tillfälle!


Ladda ner ppt "16 februari Ekofeminism & GMO Ekofeminism och miljöetik Utgångspunkter Tre sambandsteser."

Liknande presentationer


Google-annonser