Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vt 2007 SKADORS UTBREDNING GLOBALT Föreläsning Leif Svanström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vt 2007 SKADORS UTBREDNING GLOBALT Föreläsning Leif Svanström."— Presentationens avskrift:

1 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vt 2007 SKADORS UTBREDNING GLOBALT Föreläsning Leif Svanström

2 Skada ”en kroppsnedbrytning på organnivå, som resultat av akut exponering för energi (mekanisk, termisk, elektrisk, kemisk eller strålning) i mängder som överstiger tröskeln för fysiologisk tolerans. I vissa fall (t.ex. drunkning, strypning, förfrysning) är skadan resultat av en brist hos ett vital beståndsdel.” (Baker et al. 1984).

3 Alla skador svarar för hos kvinnor 8 % av all sjukdomsbörda och hos män för 15 % år 1990. Denna andel har skattats att öka till cirka 20 % av sjukdomsbördan år 2020.

4 4 If current trends continue, road traffic and intentional injuries (i.e. self-inflicted injuries, interpersonal violence and war-related injuries) will rank among the 15 leading causes of death and burden of disease. World rankings of injury-related mortality and burden of disease (DALYs lost), 1990 and 2020

5 5 Distribution of global injury mortality by cause, 2000 One quarter of all injury deaths are due to road traffic injuries; suicides and interpersonal violence combined account for another quarter of the global total.

6 6 Global Injury-related Mortality The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved No data 120.0–131.1 95.0–119.9 70.0–94.9 45.0–69.9 Mortality rate (per 100 000)

7 De oavsiktligt tillfogade skadorna utgör cirka ¾ av all sjukdomsbörda när det gäller skador. För kvinnor svarar de för 373/ 100 000 förlorade DALYs (totalt skador: 533/ 100 000) och för män är motsvarande 752/ 100 000 (totalt skador: 1 092/ 100 000).

8 De oavsiktligt tillfogade skadorna Begreppet oavsiktliga skador implicerar att det skulle föreligga en väsensskillnad mellan dessa och de avsiktliga (våld, självmord och krig). I många avseenden är detta en skenbar skillnad. Alla skador, som sjukdomar, är ett resultat av multifaktoriell påverkan i ett samspel av samhälleliga, miljömässiga och beteendemässiga faktorer.

9

10 Oavsiktliga skador motsvarar vad som oftast kallas olycksfall. Begreppet – även om det är det som används i dagligt tal – har kommit i vanrykte eftersom det skulle kunna implicera att inget kan göras för att förebyggas.

11 Oavsiktliga skador, viktiga grupper: vägtrafikolyckor, förgiftningar, fall, eldsvådor, drunkningar och ”andra oavsiktliga skador”

12 Vägtrafikolyckor Skattningar från 1990 ger vid handen att årligen avlider 269 000 kvinnor och 730 000 män p.g.a. vägtrafikolyckor. Dessutom drabbas 4 231 000 kvinnor och 10 174 000 män i hela världen

13 13 Global Road Traffic Injury Mortality The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved No data 29.2–34.5 18.9–29.1 16.2–18.8 11.2–16.1 Mortality rate (per 100 000)

14 Förgiftningar Begreppet innefattar förgiftningar med droger, läkemedel och biologiska substanser men även förgiftning med alkohol, petroleumprodukter, lösningsmedel samt metaller inkl bly. Dessutom innefattas förgiftning med kolmonoxid, gas, ångor och rök samt giftig substans i födoämne.

15 15 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved Global Poisoning Mortality No data 7.1–21.5 4.0–7.0 2.3–3.9 1.0–2.2 Mortality rate (per 100 000)

16 Fall Begreppet innefattar fall i samma plan, från möbler, i trappa, från stege, byggnad(sställning),träd, stup, dykning och en grupp annat fall. Dessa mekanismer kan leda till kroppsskador av alla slag, från skallskador med livshotande förlopp, frakturer (särskilt lårbensfrakturer) till enkla sårskador.

17 17 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved Global Fall-related Mortality No data 6.7–11.3 4.4–6.6 2.9–4.3 2.1–2.8 Mortality rate (per 100 000)

18 Eldsvådor Begreppet innefattar exponering för rök och öppen eld som i byggnader men också vid antändning av kläder etc. Gruppen innefattar även kroppsskada orsakad av heta drycker, gaser och föremål. Dessa exponeringar kan leda till brännskador av 1:a till 3:e grad på olika delar av kroppen, inkl. ögon och andningsorgan.

19 19 Global Fire-related Burn Mortality The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved No data 4.81–8.30 4.01–4.80 1.18–4.00 1.00–1.17 Mortality rate (per 100 000)

20 Drunkningar Begreppet innefattar drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse och kan ha inträffat i badkar, simbassäng, hav, sjö eller vattendrag.

21 21 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved Global Drowning Mortality No data 9.3–13.1 5.0–9.2 1.9–4.9 1.0–1.8 Mortality rate (per 100 000)

22 Andra oavsiktliga skador Denna grupp innefattar ett stort antal mycket olika händelser som leder till skador. Exempel är djur- relaterade skador, antingen genom mekanisk påverkan eller gifter. Elström och strålning samt extrema lufttemperaturer är andra exempel såväl som naturkatastrofer. Skattningar från 1990 ger vid handen att årligen avlider 286 000 kvinnor och 645 000 män p.g.a. dessa mycket olika orsaker.

23 Avsiktliga, självtillfogade skador Detta avsnitt innefattar självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada.

24 Avsiktliga, självtillfogade skador Årligen avlider globalt 330 000 kvinnor och 456 000 män. Skattningar från samma år - 1990 - ger vid handen att årligen drabbas 3 165 000 kvinnor och 1 387 000 män i hela världen av självtillfogade skador.

25 Avsiktliga, självtillfogade skador Incidensen är starkt regionberoende och Kina uppvisar för kvinnor cirka 30 ggr högre incidens än i sub- Saharas länder. För män är incidensen högst i f.d. socialistländerna i Europa – cirka sex gånger än i sub- Saharas länder.

26 26 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved Global Suicide Mortality No data 17.5–28.2 6.7–17.4 4.4–6.6 3.2 –4.3 Mortality rate (per 100 000)

27 Avsiktliga, självtillfogade skador I Sverige rankar självtillfogad skada 5:a när det gäller sjukdomsbörda för män med 44 217 DALY s eller 4,2 % av all sjukdomsbörda. För kvinnor rankar diagnosen ej bland de tio högsta.

28 Avsiktliga skador - våld Detta avsnitt innefattar alla skador tillfogade genom avsiktligt våld, inkl. mord men utom krigsrelaterade skador

29 Avsiktliga skador - våld Årligen avlider pga. våldsrelaterade skador globalt 124 000 kvinnor och 439 000 män. Skattningar från samma år - 1990 - ger vid handen att årligen drabbas av våldsrelaterade skador 1 551 000 kvinnor och 5 762 000 män i hela världen i (Tabell 22.1 och 22.2), motsvarande en incidensen av 59/ 100 000 resp. 217/ 100 000.

30 Avsiktliga skador - våld Incidensen är regionberoende och sub- Saharas länder och Latinamerikas länder uppvisar för kvinnor en 5-6 gånger högre incidens ( för män cirka 10 gånger högre) än mellanösterns länder.

31 31 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2002. All rights reserved Global Interpersonal Violence Mortality No data 15.4–27.3 6.2–15.3 2.9–6.1 1.0–2.8 Mortality rate (per 100 000)

32 Krig Krig ingår som en del av ett komplex av kollektivt våld som omfattar: - krig, terrorism och andra våldsamma politiska konflikter som inträffar inom eller mellan stater. - statsutövat våld som genocid (folkmord), förtryck, - försvinnanden, tortyr och annat missbruk av mänskliga rättigheter. - organiserat våldsamma brott som banditverksamhet och gängkrig.

33 Krig Skattningarna från 1990 pekar mot att pga. krigsskador avled globalt 211 000 kvinnor och 291 000 män. Skattningar från samma år - 1990 - ger vid handen att 1 533 000 kvinnor och 2 141 000 män drabbas av krigsskador i hela världen

34 Krig Incidensen är ytterst varierande i världens regioner och högst i sub- Saharas länder och Mellanösterns länder.


Ladda ner ppt "Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vt 2007 SKADORS UTBREDNING GLOBALT Föreläsning Leif Svanström."

Liknande presentationer


Google-annonser