Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- ett program för socialt och emotionellt lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- ett program för socialt och emotionellt lärande"— Presentationens avskrift:

1 - ett program för socialt och emotionellt lärande
StegVis StegVis - ett program för socialt och emotionellt lärande

2 Föräldrar Samarbetspartners

3 Sociala färdigheter Samarbete – dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt och positivt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social problemlösning. Självkontroll – använda tankarna för att få kontroll över känslorna Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras egendom och andras arbete

4 Varför StegVis?

5 Några skäl: Vara mer pro-aktiv
Förebygga negativ utveckling som psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet Lära sig hur man får och hur man behåller kamrater Lära sig viktiga färdigheter inför skola, kamrater, arbete, familj etc.

6 Fler skäl: Utveckla språkbegrepp för att samtala om känslor och relationer Motverka utanförskap Fredsarbetet börjar i förskolan Minska problembeteende i förskolan och förebygga problembeteende i skolan Skapa förutsättningar för det akademiska lärandet Få en systematik för arbetet

7 Vad gör StegVis intressant?
Gedigen teoretisk grund Ger ett gemensamt språk Ger systematik Riktar sig till hela gruppen - Social inkludering Proaktiv inriktning Användarvänligt Utvecklar både eleverna och pedagogerna Omfattar hela dagen Projektiv uppläggning Internationellt Utvärderat

8 Pedagogiska principer
Från enkla färdigheter till mer komplexa Diskutera – Träna – Tillämpa Systemiskt – Involvera andra Projektivt arbetssätt Fokus på språket som verktyg Man lär sig i dialoger

9 Internationellt Second Step – USA, Kanada Steg for steg - Norge
Trin for Trin - Danmark Faustlos - Tyskland Sekando Suteppo - Japan Stig af stigi - Island StegVis - Sverige Askeleittain - Finland Srdce Na Dlani - Slovakien Tulleriit - Grönland Second Step - England žingsnis po žingsnio – Litauen Segundo Paso – Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Chile, Mexico Polen Kurdistan

10 StegVis för fyra åldersgrupper
StegVis 1 för 4 – 6 åringar i förskola och förskoleklass StegVis 2 för 7 – 8 åringar i första och andra klass StegVis 3 för 9 – 10 åringar i tredje och fjärde klass StegVis 4 KOLLA! för åringar

11 Bildplanscherna

12 Baksidans instruktioner

13 Vägledningshäfte Hur man genomför en lektion/samling
Teori om empati, problemlösning och självkontroll De basala känslorna Dockmanus Sångtexter Föräldrabrev Litteratur Vägledningshäfte

14 Affischer

15 HanddockornaValpen och Snigeln
Musik-CD

16 Del III - Självkontroll
StegVis tre delar Del III - Självkontroll Del II – Impulskontroll och problemlösning Del I - Empati

17 De tre delarna Empati - upptäcka och förstå egna känslor och att kunna avläsa andras känslor. Impulskontroll och problemlösning - att stanna upp, tänka sig för och definiera problemet och sedan välja den bästa lösningen efter att ha värderat olika möjliga lösningar. Självkontroll - att hantera ilska och förebygga och förhindra aggressivt beteende och använda olika tekniker för att kunna möta provocerande situationer på ett lugnt sätt.

18 Empatiträning Barnen lär sig att: Sätta ord på egna känslor
Avläsa känslomässiga tillstånd hos andra Kunna sätta sig in i en annans situation Kunna handla utifrån den empatiska förståelsen

19 Emotionell vägledning
Avvisande Fördömande Låt-gå God vägledning 1. Uppmärksamma känslan 2. Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning 3. Lyssna inkännande och bekräfta känslan 4. Hjälp till att sätta ord på sina känslor 5. Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet John Gottman

20 Empatidelen 4-6 år Definiera känslor: Glädje, ledsnad, ilska, förvåning, rädsla, avsmak Likheter – skillnader vad gäller andras känslor Känslor kan förändras Förutse känslor Avsiktligt – oavsiktligt Rättvisa Jag-budskap Att lyssna Att visa omsorg

21 Empatidelen 7-8 år Definiera känslor: Glädje, ledsnad, ilska, förvåning, rädsla, avsmak Känslor kan förändras Förutse känslor Jag-budskap Preferenser Orsak och verkan Avsikter – olyckor Rättvisa

22 Empatidelen 9-10 år Definiera känslor: Glädje, ledsnad, förvirring/osäkerhet Känslor kan förändras Ambivalens Aktivt lyssnande Visa medkänsla Acceptera olikheter Skillnader och likheter Önskningar och preferenser kan förändras Uppfattningar kan vara olika och förändras Att förutse känslor Jag-budskap

23 Impulskontroll och problemlösning
STOPP – Vad är problemet? VÄNTA – Vilka lösningar kan finnas? Fråga för varje lösning: Vad är bra för mig? Vad är bra för andra? Vad kan hända? GÅ – Välj en lösning, gör en plan Pröva lösningen Fungerar den? Om inte pröva en annan lösning!

24 Problemlösningsdelen 4-6 år
Vad är ett problem Förstå ett problem Brainstorming Tillämpa lösningar Utvärdera lösningar Dela Turas om Byta Uppmärksamhet Att avbryta

25 Problemlösningsdelen 7-8 år
Sociala problem och färdigheter Utforska problem Brainstorming Lösning i flera steg Värdera lösningar Ignorering Avbryta artigt Dela/byta/turas om Vänta Timing Förutsättningar för lek/spel Be om lov och acceptera Ursäkt och gottgörelse

26 Problemlösningsdelen 9-10 år
Impulsiva handlingar Utforska problem Brainstorming Lösning i flera steg Hålla löften Föra samtal Hantera skvaller Ansvar för sina handlingar, be om ursäkt Motstå press Motstå stöld

27 Självkontroll STANNA UPP – när du märker ilskan SLAPPNA AV TÄNK HÖGT
Ta tre djupa andetag Räkna till tio Tänk på något positivt Säg till dig själv: Ta det lugnt. Jag kan klara det här. TÄNK HÖGT …och lös problemet stegvis TÄNK EFTER Vad var det som gjorde mig så arg? Vad gjorde jag? Vag fungerade? Vad fungerade inte? Vad kunde jag gjort annorlunda?

28 Självkontroll 4-6 år Tecken på ilska Avslappning Ej slå tillbaka
När man blir retad När andra tar något Att ta ett nej

29 Självkontroll 7-8 år Vad tänder ilskan Yttre och inre tändare av ilska
Avslappningstekniker Tänka positivt Eftertanke Våld och fredliga alternativ När man blir retad Att ta kritik Självhävdelse Att acceptera konsekvenser

30 Självkontroll 9-10 år Tecken på ilska
Yttre och inre tecken på ilska, Stanna upp Avslappning Tala högt Eftertanke Undvika slagsmål Sänkningar-kränkningar Att ställas utanför Att hantera besvikelser Att hantera beskyllningar Att framföra klagomål

31 Lektionen Övergripande mål Uppvärmningsövning
Aktivitet, rollspel, övningar Tema Berätta och diskutera Vardagssituationer Nyckelbegrepp Mål Föräldrainformation Du behöver Att tänka på Bildminiatyr

32 Lektionernas ordning Lektionsnummer

33 Förhållningssätt - sammanfattning
Läraren som modell Dialog Öppna frågor Neutralitet Parafrasering Fokusering Uppföljning Introducera (berättelse) - träna (rollspel) - generalisera (vardagssit.) Användandet av nyckelord Mindre undervisningsgrupp Regelbundenhet Långsiktighet Kreativitet – lekfullhet

34 Föräldrakontakt Startinformation Föräldrabrev Veckobrev
Utvecklingssamtal Vardagliga kontakter

35 Implementering StegVis-mentor / Styrgrupp Skol/förskole ledningen
Utvärderingar Arbetslaget Schemat Övrig personal Övriga ämnen/teman StegVis Hälso-arbetet Fortbildning Måldokument Fritids-förskola-skola Föräldrarna

36 Att komma igång Diskussion på förskolan och förankring hos förskolechef/rektor, koppling till arbetsplan Ställningstagande Beställning av material Genomgång med Prevu om hur arbetet ska stödjas internt, mentor, uppföljning, etc.

37 Viktiga saker Dialog Läraren som modell Barnens pedagoger
Kreativitet och lekfullhet Inkluderande arbetssätt Föräldrar och kollegor med sig Ledningens stöd Barnens pedagoger Stegvis ordning Regelbundenhet Långsiktighet Introducera-träna-tillämpa Nyckelbegreppen

38

39 Aggression Decreases, Positive Behavior Increases
Grossman, D. C., Neckerman, H. J., Koepsell, T. D., Liu, P. Y., Asher, K. N., Beland, K., & Rivara, F. (1997). Effectiveness of a violence prevention curriculum among children in elementary school: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 277(20), 1605–1611. The Centers for Disease Control and Prevention funded a one-year experimental evaluation of the SECOND STEP curriculum to examine its impact on aggression and positive social behavior among second- and third-grade students. Middle School Pilot Evaluation Orpinas, P., Parcel, G. S., McAlister, A., & Frankowski, R. (1995). Violence prevention in middle schools: A pilot evaluation. Journal of Adolescent Health, 17, 360–370.

40 Increased Knowledge of Social Skills
McMahon, S. D., Washburn, J., Felix, E.D., Yakin, J., & Childrey, G. (2000). Violence prevention: Program effects on urban preschool and kindergarten children. Applied and Preventive Psychology, 9, 271–281. McMahon and colleagues examined the effectiveness of the SECOND STEP program in improving social-skills knowledge and social competence among 109 urban low-income, ethnically diverse children in preschool and kindergarten. Teacher ratings, child reports, and observational data were used to assess children's social-skills knowledge and social competence over a year. After one year of program involvement, children demonstrated increased knowledge of social skills. Results for disruptive or problematic behavior varied by grade and measurement.

41 Less Adult Conflict Intervention, Improved Social Competence
Frey, K. S., Nolen, S. B., Edstrom, L. V., & Hirschstein, M. K. (2005). Effects of a school-based social-emotional competence program: Linking children's goals, attributions, and behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 26, 171–200. Researchers from Committee for Children and the University of Washington collaborated on a study that examined the effectiveness of the SECOND STEP program in helping children resolve conflicts, avoid disputes, and behave more prosocially.

42 Increased Social Competence
Taub, J. (2002). Evaluation of the SECOND STEP violence prevention program at a rural elementary school. School Psychology Review, 31(2), 186–200. A quasi-experimental evaluation of the SECOND STEP curriculum was conducted with 87 third- through fifth-grade students in a rural elementary school.

43 Decline in Anxious and Depressed Behavior
Schick, A., & Cierpka, M. (2005). Faustlos: Evaluation of a curriculum to prevent violence in elementary schools. Applied and Preventive Psychology, 11, 157–165. An experimental study of the Faustlos program (German translation of the SECOND STEP program) was conducted with 716 children ages five to eight.

44 Gains in Prosocial Skills and Behavior
Edwards, D., Hunt, M. H., Meyers, J., Grogg, K. R., & Jarrett, O. (2005). Acceptability and student outcomes of a violence prevention curriculum. The Journal of Primary Prevention, 26, 401–418. Researchers investigated the effectiveness of a version of the SECOND STEP curriculum adapted to include an anti-bullying component on a sample of fourth- and fifth-grade students (N = 455). Students who received the SECOND STEP program showed significant gains in knowledge about empathy, anger management, impulse control, and bully-proofing. Report card data also revealed modest gains in prosocial behavior.

45 Sosial kompetanse i skolen
“Evaluating principal`s and teacher`s implementation of Second Step. A case study of four Norwegian primary schools” Torill M. B. Larsen Universitetet i Bergen 2005

46 Bente Granberg 1999. ”Læring av sosial kompetance og sociale færdigheter gjennem undervisningsprogrammet Steg for Steg.” Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Pedagogisk forskningsinstitut.

47 Socialt och emotionellt lärande i skolan
En kvalitativ uppföljning av ett flerårigt arbete med SEL-programmet Stegvis Ulrika Sylwan, leg. Psykolog SVENSKA INSTITUTET FÖR KOGNITIV PSYKOTERAPI

48 Pedagogers värdering av programmet
KvaLita FHV ”Vad är problemet?” Pedagogers värdering av programmet ’StegVis’ i skolan

49 Utvärderingsresultat
Ökad begrepps-kunskap i sociala färdigheter En observerad minskning av fysisk aggression, verbal aggression och störande beteende De positiva relationerna mellan barnen har ökat och det har blivit bättre på problemlösning. Lärarna har blivit bättre rollmodeller

50 Webbadresser www.cfchildren.org www.cesel.dk www.prososial.no

51

52 Lycka till!


Ladda ner ppt "- ett program för socialt och emotionellt lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser