Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidshem.. är det viktigt ?. Planera Följa upp Utveckla Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidshem.. är det viktigt ?. Planera Följa upp Utveckla Vetenskap och beprövad erfarenhet."— Presentationens avskrift:

1 Fritidshem.. är det viktigt ?

2 Planera Följa upp Utveckla Vetenskap och beprövad erfarenhet

3 Relationsformel n(n-1)/2. (n är antalet personer) Antal barn Antal möjliga relationer 15105 16120 17136 18153 19171 20190 21210 22231 23253 24276 25300 26325 27351 28378 29406 30435 (Napier 1981) 60 barn 1770 möjliga relationer

4 ELEV Vårdnadshavare Fritidspedagog arbetslag Rektor Områdeschef Sektorschef DirektörSDN Kommunfullmäktige Riksdag Regering KSSU HUVUDMAN ? Utb.dep. Skolverket Skolinsp

5 Carl Rogers definierade en rad olika kvaliteter som underlättar inlärning: Äkthet och genuinitet - när pedagogen är äkta och inte presenterar en fasad. Beröm, acceptans och tillit - när pedagogen accepterar, värderar och tilltror barnet/eleven att vara en självständig person. Empatisk förståelse - när pedagogen förstår och kan leva sig in i barnet/elevens reaktioner.

6 Fullständigt engagerade förhållningssätt SENSITIVITET: den vuxne har en positiv ton har ett positivt kroppsspråk och tar ögonkontakt visar värme och tillgå respekterar och värderar barnet/eleven ger uppmuntran och beröm visar empati för barnet/elevens behov och bekymmer lyssnar till och svarar barnet/eleven uppmuntrar tillit.

7 STIMULANS: den vuxnes ingripanden är fulla av energi och liv motiverar barnet/eleven är ändamålsenligt utvalda motsvarar barnet/elevens intressen och uppmärksamhet är rikhaltiga och tydliga stimulerar till handling, tänkande eller kommunikation

8 AUTONOMI(självständighet): den vuxne låter barnet/eleven välja själv och stöder detta val erbjuder tillfällen att experimentera uppmuntrar initiativ från barnet/eleven, både idéer och ansvar respekterar barnet/elevens bedömning av slutproduktens kvaliteter uppmuntrar barnet/eleven att förhandla vid konflikter och att utveckla och följa gemensamma regler.

9 0 5-7 14-16 JagViJag

10 Hjärnforskningen visar att alltför starkt kunskapstryck hindrar uppkomsten av idéer Har barn friheten att bestämma den kunskap de vill ha, och göra med den vad de vill, så stärks den kreativa förmågan. Konstaktiviteter, estetiska läroprocesser och rörelse är viktiga och främjar barns utveckling till ”kulturella varelser”.

11 Vad påverkar lärandet - Lugn och ro, kärleksfulla relationer ökar stresståligheten - Konditionsträning och olika utmaningar för arbetsminnet är bra. - Ös inte in kunskap, information och data i våra barn, det hindrar den kreativa barnhjärnan att utvecklas och bevaras hela livet. - Se till att inte fritidshemmet inte tar ifrån barnen entusiasmen och den fria ”vilda” leken -Satsa på kreativitet, fantasi, förmåga att tänka i möjligheter, dagdrömmande och lek - Att bli en del av närsamhället och de globalamötesplatserna

12 Fritidspedagoger och arbetslag ska utifrån forskningen Medverka i ett kollegialt lärande med fokus på barnens lärande Ständig motivation att utvecklas Tillsammans med rektor granska, analysera, tolka och utveckla SITT fritidshem Fokuserar på lärprocessen och undersökande arbetssätt för att få fördjupad förståelse Pedagogerna samarbetar systematiskt med varandra Undersöka vilka effekter det ni gör har på barnens lärande Det finns resurser och tid för utvecklingsarbete inom fritidspedagogernas och arbetslagens tjänstgöring

13 Rektors uppdrag Leder och samordnar utvecklingsarbete med tydlighet kring mål, visioner, alla på skolan omfattas av de gemensamt prioriterade målen Söker samband mellan resultat, undervisningsmönster, samt barns utveckling och lärande. Har en utvecklinsplan för att arbeta med identifierade förbättringsområden Alla på skolan är involverade och medskapande I arbetet. För dialog med fritidspedagogerna och arbetslagen om lärande och arbetets innehåll,. Har en arbetsorganisation som gör att alla samverkar och att det sker ett kunskapsutbyte mellan enskilda fritidspedagoger, arbetslag, och med andra fritidshem Är engagerad utmanande och Bra på relationer

14

15 Ross Greene Empati Definiera problemet Invitera till en lösning Empati. Analys av problemet. Här lyssnar man efter barnets perspektiv. ”Hur tänker du då?” (På engelska är standardfrasen. ”What’s up?”) Lyssna noga, ställ klargörande frågor! Kom inte med egna förklaringar eller förslag. Vänta med ditt perspektiv! Definiera problemet. Först efter att ha hört efter barnets syn på saken säger du vad som är ditt problem. (Varför låter du inte barnet få som det vill?) Nu måste du ha tänkt igenom vad ditt behov är. Det måste vara något som barnet kan förstå, inte bara hänvisning till en regel t ex. Du sammanfattar barnets perspektiv och behov och dina egna behov (obs. de kan som nämnts mycket väl ha att göra med ditt ansvar för andra i omgivningen). Invitera till en lösning. Nu frågar du efter barnets förslag till lösning där båda parters behov blir tillgodosedda, d.v.s. båda blir nöjda. Lösningen ska vara genomförbar.


Ladda ner ppt "Fritidshem.. är det viktigt ?. Planera Följa upp Utveckla Vetenskap och beprövad erfarenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser