Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkhandledningen ht 101 Att skapa Siv Strömquist (2000)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkhandledningen ht 101 Att skapa Siv Strömquist (2000)"— Presentationens avskrift:

1 Språkhandledningen ht 101 Att skapa Siv Strömquist (2000)

2 Språkhandledningen ht 102 Vad väljer de flesta? Lätt och roligt Lätt och tråkigt Svårt och roligt Svårt och tråkigt

3 Språkhandledningen ht 103 Disposition Planering Facktext – ett pussel Olika texttyper QtA Före, medan och efter Glömskekurvan Anteckningsteknik

4 Språkhandledningen ht 104 Planering Ingemar Andersson (2003) Långtidsplan i almanackan Detaljerad korttidsplan på separat papper (excelblad): –antal sidor per dag –40 timmars arbetsvecka –tid för repetition

5 Språkhandledningen ht 105 Planera ditt arbete

6 Språkhandledningen ht 106 Att läsa facktext innebär att lägga pussel Vilka strategier använder du när du lägger pussel?

7 Språkhandledningen ht 107 1 Snabb översikt (högst en timme) Bokomslaget, baksidanGör förutsägelser! Innehållsförteckningen Författaren, förordet Introduktionen: syftet med boken, genre Textens struktur: Kommer det viktiga först eller växer det fram? Vad har X gjort? Varför? Vad kom X fram till? eventuell sammanfattning Bläddra snabbt igenom.

8 Språkhandledningen ht 108 2 Strukturerad skumläsning Innehållsförteckningen = din karta, din bild över pusslet som du ska lägga Sammanfattningen Kapitel för kapitel: Titta på rubrikerna, fundera och formulera frågor. Läs första och sista stycket i varje kapitel. Prova att läsa första meningen i varje stycke, kanske också den sista. Om det inte fungerar – leta efter nyckelord och nyckelmeningar. Bilder, bildtexter, faktarutor, diagram Kursiverad text, viktiga ord, ordbok Markera svåra bitar men lämna dem nu. Stoppa efter varje kapitel och sammanfatta i några meningar. Nu har du förförståelse. Gå på föreläsning/seminarium.

9 Språkhandledningen ht 109 3 Planering Långtidsplan i almanackan Detaljerad korttidsplan på separat papper: antal sidor per dag, 40 timmars arbetsvecka, tid för repetition

10 Språkhandledningen ht 1010 4 Intensivläsning Intensivläs bara viktiga kapitel. Utnyttja signalord: dock, för det första, för det andra, således, … Korta pass ger många ”börjor och slut”. Blunda och fånga budskapet. Gå tillbaka i samma stycke: Välj något/några nyckelord, stryk under, färgmarkera. Marginalen: nyckelord, siffror, frågetecken, utropstecken, … Efter varje kapitel: Sammanfatta huvudidén/idéerna. Reflektera. Diskutera med en kurskompis. 1 + 1 = 3 Ta pauser och ge dig själv belöningar i pauserna!

11 Språkhandledningen ht 1011 5 Repetition Läs bara understrykningar, nyckelord, marginalanteckningar, sammanfattningar, anteckningar. Motverka glömskekurvan.

12 Språkhandledningen ht 1012 Exempel : Gruppsykologi (Svedberg 2008) Inre värld (s 121) Den grupp där människan känner sig mest utsatt är den stora gruppen. I den stora gruppen med alla direkta och indirekta, verkliga och fantiserade relationer översköljs individen hela tiden med intryck. Den stora gruppens medlemmar har alla ett anonymare och på sätt och vis mer laddat förhållande till gruppens vi; närvaron av himmel och helvete är så att säga påtaglig.

13 Språkhandledningen ht 1013 QtA (Questioning the Author) Kan du säga detta med egna ord? Omformulera!

14 Språkhandledningen ht 1014 Exempel : Att finna balanser (Kernell 2008) Resonerande text Rutor i början av varje kapitel Läs så mycket i början av varje stycke att du kan följa med i resonemanget.

15 Språkhandledningen ht 1015 Exempel (Kernell) Vi har alla kommenterat lärare. Både bra och dåliga lärare har fått vår uppmärksamhet. Vi minns dem som tittat oss djupt i ögonen, … Där har också funnits lärare som trots sin mjuka blick och sitt demokratiska sinnelag inte vann vårt förtroende, eller … I det stora sällskap av lärare som vi mött genom åren finns även många, många lärare som vi hade olika uppfattningar om.

16 Språkhandledningen ht 1016 Hitta textens struktur Det viktiga kommer kanske inte först. En text kan vara resonerande, argumenterande. Var finns tesen och argumenten? Leta efter nyckelord. Lokalisera kärnmeningar.

17 Språkhandledningen ht 1017 Sammanfattning Konsten att läsa faktatexter (Lundberg, 2006) Öka ordförrådet. Aktivera bakgrundskunskaper. Genomskåda textens egenskaper: struktur, samspelet mellan rubrik, underrubriker, bilder Före textläsningen: överblick, hastig titt, frågor, tankekarta, nyckelbegrepp, hypoteser om vad som är viktigt Medan: frågor, svåra ord och begrepp, revidera mina hypoteser Efter: Fick jag svar på mina frågor och förstår jag nyckelbegreppen? Inferensfrågor, samtal: Hur kan jag komma att använda detta innehåll i framtiden?

18 Språkhandledningen ht 1018 Glömskekurvan Ingemar Andersson (2003)

19 Språkhandledningen ht 1019 Motverka glömskekurvan Aktivera i flera omgångar. Samtala med andra. Sammanfatta. Formulera dig skriftligt. Låt läsning och skrivning samverka.

20 Språkhandledningen ht 1020 Repetition Man lär mest i början och slutet av ett studiepass. Genom att läsa c:a 30 min och ta en kort paus och sedan fortsätta får man många ”början och slut” och dessutom en kort repetition när man börjar ett nytt pass. Korta repetitioner av föreläsningsanteckningar och annat material motverkar glömskan (se glömskekurvan)

21 Språkhandledningen ht 1021 Anteckningstekniker Linjära anteckningar (efterbearbetning med understrykningar, siffror, färger m m) Tankekartor (mindmaps) Dubbla anteckningar Graphic Organizers

22 Språkhandledningen ht 1022 Dubbla anteckningar Anteckningar från texter Citat eller omformuleringar Författare, boktitel, sida Föreläsares namn, datum Nyckelord, kommentarer, reflektioner, associationer Korta kommentarer: Enig/oenig, stämmer inte, viktigt, kolla upp Frågor Referenser till annan litteratur Vidareutveckling av tankar

23 Språkhandledningen ht 1023 Sammanfattning Planering Facktext – ett pussel Olika texttyper QtA Före, medan och efter Glömskekurvan Anteckningsteknik


Ladda ner ppt "Språkhandledningen ht 101 Att skapa Siv Strömquist (2000)"

Liknande presentationer


Google-annonser