Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skapa Siv Strömquist (2000)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skapa Siv Strömquist (2000)"— Presentationens avskrift:

1 Att skapa Siv Strömquist (2000)
Språkhandledningen ht 10

2 Språkhandledningen ht 10
Vad väljer de flesta? Lätt och roligt Lätt och tråkigt Svårt och roligt Svårt och tråkigt Lätt och tråkigt – men varför? Språkhandledningen ht 10

3 Språkhandledningen ht 10
Disposition Planering Facktext – ett pussel Olika texttyper QtA Före, medan och efter Glömskekurvan Anteckningsteknik Språkhandledningen ht 10

4 Planering Ingemar Andersson (2003)
Långtidsplan i almanackan Detaljerad korttidsplan på separat papper (excelblad): antal sidor per dag 40 timmars arbetsvecka tid för repetition Rimliga doser Avstämning på kvällen: Vad gick bra? Språkhandledningen ht 10

5 Språkhandledningen ht 10
Planera ditt arbete Pauser Fysisk aktivitet Mat för hjärnan Språkhandledningen ht 10

6 Att läsa facktext innebär att lägga pussel
Vilka strategier använder du när du lägger pussel? Först skumläsning - sedan intensivläsning Parallelläs flera böcker. Språkhandledningen ht 10

7 Språkhandledningen ht 10
1 Snabb översikt (högst en timme) Bokomslaget, baksidan Gör förutsägelser! Innehållsförteckningen Författaren, förordet Introduktionen: syftet med boken, genre Textens struktur: Kommer det viktiga först eller växer det fram? Vad har X gjort? Varför? Vad kom X fram till? eventuell sammanfattning Bläddra snabbt igenom. Komplettera med Prereading Notes. Språkhandledningen ht 10

8 2 Strukturerad skumläsning
Innehållsförteckningen = din karta, din bild över pusslet som du ska lägga Sammanfattningen Kapitel för kapitel: Titta på rubrikerna, fundera och formulera frågor. Läs första och sista stycket i varje kapitel. Prova att läsa första meningen i varje stycke, kanske också den sista. Om det inte fungerar – leta efter nyckelord och nyckelmeningar. Bilder, bildtexter, faktarutor, diagram Kursiverad text, viktiga ord, ordbok Markera svåra bitar men lämna dem nu. Stoppa efter varje kapitel och sammanfatta i några meningar. Nu har du förförståelse. Gå på föreläsning/seminarium. Språkhandledningen ht 10

9 Språkhandledningen ht 10
3 Planering Långtidsplan i almanackan Detaljerad korttidsplan på separat papper: antal sidor per dag, 40 timmars arbetsvecka, tid för repetition Språkhandledningen ht 10

10 Språkhandledningen ht 10
4 Intensivläsning Intensivläs bara viktiga kapitel. Utnyttja signalord: dock, för det första, för det andra, således, … Korta pass ger många ”börjor och slut”. Blunda och fånga budskapet. Gå tillbaka i samma stycke: Välj något/några nyckelord, stryk under, färgmarkera. Marginalen: nyckelord, siffror, frågetecken, utropstecken, … Efter varje kapitel: Sammanfatta huvudidén/idéerna. Reflektera. Diskutera med en kurskompis = 3 Ta pauser och ge dig själv belöningar i pauserna! Språkhandledningen ht 10

11 Språkhandledningen ht 10
5 Repetition Läs bara understrykningar, nyckelord, marginalanteckningar, sammanfattningar, anteckningar. Motverka glömskekurvan. Språkhandledningen ht 10

12 Exempel : Gruppsykologi (Svedberg 2008)
Inre värld (s 121) Den grupp där människan känner sig mest utsatt är den stora gruppen. I den stora gruppen med alla direkta och indirekta, verkliga och fantiserade relationer översköljs individen hela tiden med intryck. Den stora gruppens medlemmar har alla ett anonymare och på sätt och vis mer laddat förhållande till gruppens vi; närvaron av himmel och helvete är så att säga påtaglig. De första meningarna i tre textstycken Språkhandledningen ht 10

13 QtA (Questioning the Author)
Kan du säga detta med egna ord? Omformulera! Föregående bild. Individuellt: omformulering Språkhandledningen ht 10

14 Exempel : Att finna balanser (Kernell 2008)
Resonerande text Rutor i början av varje kapitel Läs så mycket i början av varje stycke att du kan följa med i resonemanget. Språkhandledningen ht 10

15 Språkhandledningen ht 10
Exempel (Kernell) Vi har alla kommenterat lärare. Både bra och dåliga lärare har fått vår uppmärksamhet. Vi minns dem som tittat oss djupt i ögonen, … Där har också funnits lärare som trots sin mjuka blick och sitt demokratiska sinnelag inte vann vårt förtroende, eller … I det stora sällskap av lärare som vi mött genom åren finns även många, många lärare som vi hade olika uppfattningar om. Läs så mycket att du hittar en röd tråd. Här kan man lätt koppla till egen erfarenhet. Språkhandledningen ht 10

16 Hitta textens struktur
Det viktiga kommer kanske inte först. En text kan vara resonerande, argumenterande. Var finns tesen och argumenten? Leta efter nyckelord. Lokalisera kärnmeningar. Detta gäller också Kjernells text. Språkhandledningen ht 10

17 Språkhandledningen ht 10
Sammanfattning Konsten att läsa faktatexter (Lundberg, 2006) Öka ordförrådet. Aktivera bakgrundskunskaper. Genomskåda textens egenskaper: struktur, samspelet mellan rubrik, underrubriker, bilder Före textläsningen: överblick, hastig titt, frågor, tankekarta, nyckelbegrepp, hypoteser om vad som är viktigt Medan: frågor, svåra ord och begrepp, revidera mina hypoteser Efter: Fick jag svar på mina frågor och förstår jag nyckelbegreppen? Inferensfrågor, samtal: Hur kan jag komma att använda detta innehåll i framtiden? Språkhandledningen ht 10

18 Glömskekurvan Ingemar Andersson (2003)
Språkhandledningen ht 10

19 Motverka glömskekurvan
Aktivera i flera omgångar. Samtala med andra. Sammanfatta. Formulera dig skriftligt. Låt läsning och skrivning samverka. Språkhandledningen ht 10

20 Språkhandledningen ht 10
Repetition Man lär mest i början och slutet av ett studiepass. Genom att läsa c:a 30 min och ta en kort paus och sedan fortsätta får man många ”början och slut” och dessutom en kort repetition när man börjar ett nytt pass. Korta repetitioner av föreläsningsanteckningar och annat material motverkar glömskan (se glömskekurvan) Språkhandledningen ht 10

21 Språkhandledningen ht 10
Anteckningstekniker Linjära anteckningar (efterbearbetning med understrykningar, siffror, färger m m) Tankekartor (mindmaps) Dubbla anteckningar Graphic Organizers Visa OH-bilder. Språkhandledningen ht 10

22 Språkhandledningen ht 10
Dubbla anteckningar Anteckningar från texter Citat eller omformuleringar Författare, boktitel, sida Föreläsares namn, datum Nyckelord, kommentarer, reflektioner, associationer Korta kommentarer: Enig/oenig, stämmer inte, viktigt, kolla upp Frågor Referenser till annan litteratur Vidareutveckling av tankar Språkhandledningen ht 10

23 Språkhandledningen ht 10
Sammanfattning Planering Facktext – ett pussel Olika texttyper QtA Före, medan och efter Glömskekurvan Anteckningsteknik Se bild 1! Par: Sammanfatta det viktigaste. Språkhandledningen ht 10


Ladda ner ppt "Att skapa Siv Strömquist (2000)"

Liknande presentationer


Google-annonser