Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handelshögskolan vid Göteborgs universitet"— Presentationens avskrift:

1 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2 Handelshögskolans mission & vision
The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world. Vision The School aims to be well known and respected as an excellent and progressive academic institution.

3 Historia Startade 1923 Inflyttning på Vasagatan 1952
En del av Göteborgs universitet 1971 Återuppstod med eget namn 1986 Nybygget på Vasagatan klart 1995 Egen fakultetsnämnd 1997 EQUIS-ackrediterad 2004, reackrediterad 2009 Gamla Handelshögskolan

4 Nyckeltal 2012 3900 helårsstudenter 29 partnerföretag 23 952 alumner
448 anställda 102 professorer och docenter 29 partnerföretag 182 partneruniversitet 286 Mkr i anslag 172 Mkr i externa medel

5 Göteborgs universitet
Organisation Göteborgs universitet Fakultetsstyrelse Rektor Institutioner Handelshögskolans råd Ledningsgrupp

6 Ledningsgrupp Per Cramér Professor, rektor Olof Johansson Stenman
Professor, prorektor Jan Marton Universitetslektor, vicerektor

7 Institutioner Centra Ekonomi och samhälle Ekonomisk historia
Gothenburg Research Institute Kulturgeografi Institutet för innovation och entreprenörskap Företagsekonomi Juridik Nationalekonomi med statistik Institutet för innovation och samhällsförändring Graduate School Centre for Business in Society Centre for International Business Studies Centre for Retailing Centrum för affärssystem Centrum för finans Centrum för hälsoekonomi Centrum för konsumtionsvetenskap Centrum för regional analys Centrum för turism Gothenburg Centre of Globalization and Development School of Executive Education

8 Personal 2012 Totalt Kvinnor Män Professorer 40 9 31 Gästprofessorer
19 6 13 Docenter 43 24 Disputerade lärare/forskare 120 38 82 Övriga lärare 39 16 23 Forskarstuderande 74 42 32 Administration och teknik 113 83 30 Summa 448 213 235 Siffrorna avser antal personer

9 Forskarutbildning Forskarutbildningen 2012 Totalt Kvinnor Män
Antagna till licentiatexamen 4 1 3 Antagna till doktorsexamen 29 12 17 Avlagda licentiatexamina 6 Avlagda doktorsexamina 15 5 10

10 Publikationer 2012

11 Utbildning Forskarutbildning, 4 år Avancerad nivå, 2 år
Fristående kurser inom Handelshögskolans fyra institutioner Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp kandidatexamen Juristprogrammet, 270 hp juristexamen Handelshögskolans ekonomprogram, 300 ( ) hp Kandidatexamen respektive masterexamen + civilekonomexamen Handelshögskolans logistikprogram, 300 ( ) hp Kandidatexamen respektive masterexamen. OBS! Gäller fom antagningen 2013 Masterprogram, 120 hp Ges på engelska inom Graduate School Forskarutbildning Vid sex institutioner Licentiatexamen och doktorsexamen Forskarutbildning, 4 år Avancerad nivå, 2 år Grundnivå, 3 år

12 Masterprogram inom Graduate School, 120 hp
Accounting Economics Finance Innovation and Industrial Management Knowledge-based Entrepreneurship International Business and Trade Logistics and Transport Management Management Marketing and Consumption

13 Fristående kurser Ekonomisk geografi Ekonomisk historia
Företagsekonomi Juridik Kulturgeografi Nationalekonomi Statistik

14 Internationellt utbyte 2012
277 utresande utbytesstudenter 382 inresande utbytesstudenter 73 masterstudenter med internationell bakgrund Partneruniversitet Afrika 4 Asien 34 Europa 106 Sydamerika Centralamerika 2 Nordamerika 22 Oceanien 10 Totalt 182* * 43 av dessa avser universitet som har avtal med Göteborgs universitet

15 Ekonomi 2012 Intäkter, 461 Mkr Kostnader, 427 Mkr

16 Samverkan med näringsliv och samhälle
Nära samarbete med näringslivet Partnerprogrammet - tre former av partnerskap 29 partnerföretag Kompetensutveckling Career Service – en mötesplats för studenter och arbetsgivare Alumni – kontakt med f. d. studenter

17 Handelshögskolans råd
Främja samarbetet mellan Handelshögskolan och näringsliv och samhälle vad gäller forskning och utbildning. Bidra till att skolans verksamhet utvecklas mot en allt högre kvalitet och en stark internationell konkurrenskraft. Ledamöter: Inga-Britt Ahlenius, innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur Anders Ahnlid, chef Sveriges delegation vid OECD och UNESCO, Paris Lena Apler, vd, Collector Finance & Law AB Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner, ordförande Tore Bertilsson, Executive Vice President & CFO, AB SKF Stefan Brocker, partner, Mannheimer Swartling Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden Anders Jansson, vd och koncernchef, Stena Metall AB Johan Malmsten, ordförande, Stiftelsen Richard C Malmstens Minne Anders Osberg, Executive Vice President Finance & Business Support, CFO, Volvo Group M Johan Widerberg, Senior Executive, Handelsbanken


Ladda ner ppt "Handelshögskolan vid Göteborgs universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser