Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Ulf Blossing, docent, Göteborgs universitet Dialogkonferens, 17 december, Helsingborg Nätverket för Praktiknära Forskning och Forskningsnära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Ulf Blossing, docent, Göteborgs universitet Dialogkonferens, 17 december, Helsingborg Nätverket för Praktiknära Forskning och Forskningsnära."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Ulf Blossing, docent, Göteborgs universitet Dialogkonferens, 17 december, Helsingborg Nätverket för Praktiknära Forskning och Forskningsnära Praktik i Väst (PFFP) Förändringsagenter i skolor och förskolor

2 www.gu.se Förändringsagenter med många namn Lärledare Utvecklingspedagoger Teacher leaders Didaktikmentorer Samtalsledare Processledare

3 www.gu.se Syfte: ”Att driva på skolutvecklingen…” Planera och sköta kompetensutvecklingsdagar… Leda gruppsamtal… Leda lokal pedagogisk planering… Informera om utvecklingsarbeten… Informera om forskning… Ansvara för den verksamhetsförslagda utbildningen… Ansvara för likabehandlingsplaner…. Delta i pedagogiska samtal på personalrummet Genomföra utvärderingar…

4 www.gu.se Var kommer idéerna ifrån? Organisationsutveckling Professionell utveckling PLC – Professional Learning Community En professionell lärande gemenskap

5 www.gu.se PLC Elevernas lärande Lärarnas lärande Undersökande lärande Ledarskap för lärande

6 www.gu.se Att utveckla en organisation med förändringsagenter Syfte och mål? Hur ser läget ut i den lokala organisationen? –Arbetsorganisation –Arbetsprocess Hur går lärandet till? –Struktur som ger förutsättningar –Innehåll

7 www.gu.se Arbetsorganisation Grupperingssystem Målhanteringssystem Kommunikationshanteringssystem Ansvarssystem Beslutssystem Belöningssystem Normsystem Granskningssystem Driftsorganisation Utvecklingsorganisation

8 www.gu.se Arbetsprocess Probleminventering Samtalsledare Datainsamling Konfliktlösning Informationsförmedling Analys Åtgärdsplanering Work-shop Mikroprocess Makroprocess

9 www.gu.se Agentens arbets- process Arbetsorganisation Drift Utveckling Mikro Biträdet Handledaren MakroProjektledaren Organisations- utvecklaren Förändringsagentsroller

10 www.gu.se Biträdet Rollen som biträde kännetecknas huvudsakligen av att med mikroprocesser fungera i skolans driftsorganisation. Den här rollen utmärks av en stark koppling till rektor. Rektor ger ansvar till biträdet att utföra uppgifter som ligger inom driftsorganisationen, många gånger gäller detta implementering av reformer som i exemplet nedan.

11 www.gu.se Handledaren Rollen som handledare kännetecknas huvudsakligen av att med mikroprocesser fungera i skolans utvecklingsorganisation. Handledaren återfinns i olika grupper och under projektets inledande fas utgjorde de så kallade lärande samtalen en viktig del i förändringsagenternas arbete.

12 www.gu.se Projektledare Rollen som projektledare utmärks huvudsakligen av att med makroprocesser fungera i skolans driftsorganisation. Det bästa exemplet på sådana uppgifter kan utgöras av olika implementeringsinsatser inom en mer given eller traditionell ram.

13 www.gu.se Organisationsutvecklaren Rollen som organisationsutvecklare kännetecknas huvudsakligen av att med makroprocesser fungera i skolans utvecklingsorganisation. Hur den lokala skolan ska organiseras för att främja lärandet blir en central fråga.

14 www.gu.se Hur såg läget ut i tre kommuner vid projektets slut? HagforsÅrjängJärfälla Lärgrupper Lärledare Kompetens- utvecklingsdagar Aktionslärande Skolutvecklingsarbete Arbetslag Utvecklingsfrågor Lärledare Arbetslagsarbete Utvärderingar Samtal i personalrum Projektlag Processledare Leda projektet Lärmiljö Aktionslärande Samtal i personalrum Utvecklingsprojekt OrganisationsledareArbetslagsutvecklareProjektutvecklare

15 www.gu.se Hur gick lärandet till när det gäller förändringsagenterna? Hur ska vi genomföra morgondagens möten? Hur ska lärarnas reaktioner hanteras? Hur ska agentrollen utformas? Hur ska arbetsgemenskapen organiseras?

16 www.gu.se Möten Mötes konstellationer 1 gång/ vecka Varannan vecka 1 gång/ månad 2-3 ggr/ termin 1 gång/ termin 1 gång/ läsår Vid behov Förekommer ej Agent+agent(er)Årjäng1)Hagfors Järfälla Rektor+agent(er) Årjäng1)HagforsÅrjäng2) Järfälla Lärare+agent(er)ÅrjängJärfällaHagfors Utvecklingsledare+ agent(er) Årjäng Hagfors Järfälla Skolchef+rektor+ agent(er) Årjäng2) HagforsJärfälla 1) G ä ller grundskola 2) G ä ller f ö rskola

17 www.gu.se Nådde kommunerna syftet? HagforsÅrjängJärfälla OrganisationsledareArbetslagsutvecklareProjektutvecklare Brister i effekt på klassrumsnivå. Splittring i syftet. Aktionslärande. Ja! Variation i lärledarnas kompetens. Gå vidare med att stärka den. Ja, effekt i barngrupperna. Nej, begränsad till projektgrupperna.

18 www.gu.se Råd Bestäm syftet med de interna agenterna. Ge agenterna en grundläggande utbildning. Var i organisationsstrukturerna ska de verka? Kommunicera syftet och ge mandat. Organisera för agenternas kontinuerliga lärande. Följ upp och kontrollera läget.


Ladda ner ppt "Www.gu.se Ulf Blossing, docent, Göteborgs universitet Dialogkonferens, 17 december, Helsingborg Nätverket för Praktiknära Forskning och Forskningsnära."

Liknande presentationer


Google-annonser