Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringsagenter i skolor och förskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringsagenter i skolor och förskolor"— Presentationens avskrift:

1 Förändringsagenter i skolor och förskolor
Ulf Blossing, docent, Göteborgs universitet Dialogkonferens, 17 december, Helsingborg Nätverket för Praktiknära Forskning och Forskningsnära Praktik i Väst (PFFP)

2 Förändringsagenter med många namn
Lärledare Utvecklingspedagoger Teacher leaders Didaktikmentorer Samtalsledare Processledare

3 Syfte: ”Att driva på skolutvecklingen…”
Planera och sköta kompetensutvecklingsdagar… Leda gruppsamtal… Leda lokal pedagogisk planering… Informera om utvecklingsarbeten… Informera om forskning… Ansvara för den verksamhetsförslagda utbildningen… Ansvara för likabehandlingsplaner…. Delta i pedagogiska samtal på personalrummet Genomföra utvärderingar…

4 Var kommer idéerna ifrån?
Organisationsutveckling Professionell utveckling PLC – Professional Learning Community En professionell lärande gemenskap Organisationsutveckling: se på organisationen och dess strukturer utifrån arbetsgemenskapen, system av människor, behov, kultur, extern agent med kompetens för förändring Professionell utveckling: stöd för lärarna på skolan, i arbetslaget…

5 PLC Elevernas lärande Lärarnas lärande Undersökande lärande
Ledarskap för lärande

6 Att utveckla en organisation med förändringsagenter
Syfte och mål? Hur ser läget ut i den lokala organisationen? Arbetsorganisation Arbetsprocess Hur går lärandet till? Struktur som ger förutsättningar Innehåll

7 Arbetsorganisation Grupperingssystem Målhanteringssystem
Kommunikationshanteringssystem Ansvarssystem Beslutssystem Belöningssystem Normsystem Granskningssystem Driftsorganisation Utvecklingsorganisation

8 Arbetsprocess Probleminventering Samtalsledare Datainsamling
Konfliktlösning Informationsförmedling Analys Åtgärdsplanering Work-shop Mikroprocess Makroprocess

9 Förändringsagentsroller
Agentens arbets-process Arbetsorganisation Drift Utveckling Mikro Biträdet Handledaren Makro Projektledaren Organisations-utvecklaren

10 Biträdet Rollen som biträde kännetecknas huvudsakligen av att med mikroprocesser fungera i skolans driftsorganisation. Den här rollen utmärks av en stark koppling till rektor. Rektor ger ansvar till biträdet att utföra uppgifter som ligger inom driftsorganisationen, många gånger gäller detta implementering av reformer som i exemplet nedan. Litet ansvar, arbetslaget, opererar under rektor, bunden kommunikation

11 Handledaren Rollen som handledare kännetecknas huvudsakligen av att med mikroprocesser fungera i skolans utvecklingsorganisation. Handledaren återfinns i olika grupper och under projektets inledande fas utgjorde de så kallade lärande samtalen en viktig del i förändringsagenternas arbete. Större ansvar, öppnare kommunikation, arbetslaget…

12 Projektledare Rollen som projektledare utmärks huvudsakligen av att med makroprocesser fungera i skolans driftsorganisation. Det bästa exemplet på sådana uppgifter kan utgöras av olika implementeringsinsatser inom en mer given eller traditionell ram.

13 Organisationsutvecklaren
Rollen som organisationsutvecklare kännetecknas huvudsakligen av att med makroprocesser fungera i skolans utvecklingsorganisation. Hur den lokala skolan ska organiseras för att främja lärandet blir en central fråga.

14 Hur såg läget ut i tre kommuner vid projektets slut?
Hagfors Årjäng Järfälla Lärgrupper Lärledare Kompetens- utvecklingsdagar Aktionslärande Skolutvecklingsarbete Arbetslag Utvecklingsfrågor Arbetslagsarbete Utvärderingar Samtal i personalrum Projektlag Processledare Leda projektet Lärmiljö Utvecklingsprojekt Organisationsledare Arbetslagsutvecklare Projektutvecklare

15 Hur gick lärandet till när det gäller förändringsagenterna?
Hur ska vi genomföra morgondagens möten? Hur ska lärarnas reaktioner hanteras? Hur ska agentrollen utformas? Hur ska arbetsgemenskapen organiseras?

16 Möten Mötes konstellationer 1 gång/ vecka Varannan vecka 1 gång/ månad
2-3 ggr/ termin 1 gång/ termin 1 gång/ läsår Vid behov Förekommer ej Agent+agent(er) Årjäng1) Hagfors Järfälla Rektor+agent(er)  Årjäng1) Årjäng2) Lärare+agent(er) Årjäng Utvecklingsledare+ agent(er) Hagfors Järfälla Skolchef+rektor+ agent(er) 1) Gäller grundskola 2) Gäller förskola

17 Nådde kommunerna syftet?
Hagfors Årjäng Järfälla Organisationsledare Arbetslagsutvecklare Projektutvecklare Brister i effekt på klassrumsnivå. Splittring i syftet. Aktionslärande. Ja! Variation i lärledarnas kompetens. Gå vidare med att stärka den. Ja, effekt i barngrupperna. Nej, begränsad till projektgrupperna.

18 Råd Bestäm syftet med de interna agenterna.
Ge agenterna en grundläggande utbildning. Var i organisationsstrukturerna ska de verka? Kommunicera syftet och ge mandat. Organisera för agenternas kontinuerliga lärande. Följ upp och kontrollera läget.


Ladda ner ppt "Förändringsagenter i skolor och förskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser