Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati."— Presentationens avskrift:

1 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati

2 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Könsfördelning för de läsare som gått med i E-panelen procent n=13350

3 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åldersfördelning procent n=11150 medel=43,5 median=42,0

4 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Respondenternas geografiska spridning procent n=13427

5 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Subjektiv grupptillhörighet Frågan som ställdes: Under valrörelsen vänder sig de politiska partierna till olika samhällsgrupper med sina valbudskap. Kryssa för alla grupper Du anser att Du tillhör: En person kan anse sig tillhöra flera grupper samtidigt. Detta innebär att procenten för varje enskild grupp visar hur stor andel av det totala antalet svarande som tillhör denna grupp. Exempel: Av de totalt 413 personer som svarat på frågan är 71,8 procent (460 personer) bilägare.

6 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Subjektiv grupptillhörighet – del 1 n=6495 procent

7 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Subjektiv grupptillhörighet – del 2 n=6495 procent

8 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Om Du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av följande alternativ anser Du då stämmer bäst? n=5501 procent

9 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Tidigare röstning – Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 2006? n=6893 procent

10 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Röstning – Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 2010? n=8792 procent

11 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Röstning – Jämförelse riksdagsvalet 2010 och 2006 n 2006 =6839 n 2010 =8792 procent MS MPV FP KD SD PP FI Juni listan Positiva siffror innebär att partiet gått framåt sedan 2006. Negativa siffror innebär att partiet gått bakåt sedan 2006.

12 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Röstning – Vilket parti röstade Du på i landstings- eller regionfullmäktigevalet 2010? n=8187 procent

13 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Röstning – Vilket parti röstade Du på i kommunfullmäktigevalet 2010? n=8272 procent

14 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Politiskt intresse - Hur intresserad är Du i allmänhet av politik? n=8864 procent

15 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om olika politiska förslag Frågan som ställdes: Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? Totalt presenterades 16 förslag som respondenterna fick ta ställning till. Svaren ges på en femgradig skala: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag samt ett vet ej/vill inte svara alternativ. Stapeln längs till höger visar andelen som svarat vet ej/vill inte svara.

16 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT). n=7694 procent

17 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - avkriminalisera all fildelning på Internet. n=7562 procent

18 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - minska den offentliga sektorn. n=7640 procent

19 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - sänka skatterna. n=7686 procent

20 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften. n=7703 procent

21 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - minska inkomstskillnaderna i samhället. n=7703 procent

22 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - avskaffa vårdnadsbidraget. n=7678 procent

23 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - bedriva mer av sjukvården i privat regi. n=7678 procent

24 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - Återinför den allmänna värnplikten. n=8426 procent

25 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna. n=8359 procent

26 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - Höja bensinskatten. n=8427 procent

27 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - avskaffa monarkin. n=8417 procent

28 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - Sverige bör verka för att EU utvecklas mot ett Europas förenta stater. n=8415 procent

29 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - de nordiska länderna bör gå samman och bilda en förbundsstat. n=8415 procent

30 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Åsikter om politiska förslag - sänka maxtaxan i barnomsorgen. n=8434 procent

31 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Religiositet - Allmänt sett, hur religiös skulle Du vilja säga att Du är? n=7886 procent

32 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Subjektiv hälsa - Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? n=8359 procent

33 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Nöjd med livet - Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? n=7700 procent

34 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Risk för arbetslöshet - Hur stor uppskattar Du att risken är att Du blir arbetslös det närmaste året? n=7702 procent

35 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Vänster-högerskalan - Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster- högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? n=13225 medel=4,94 procent

36 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Massmedierna och partierna Frågan som ställdes: Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat något eller några av partierna under årets valrörelse? Frågan besvarades för riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Svaren gavs på en tregradig skala: har gynnats i medierna, har varken gynnats eller missgynnats, har missgynnats i medierna. För att enkäterna i inte skulle bli för långa ställdes denna fråga endast till en femtedel av respondenterna.

37 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Vänsterpartiet under årets valrörelse? n=1761 procent

38 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Piratpartiet under årets valrörelse? n=1758 procent

39 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Feministiskt initiativ under årets valrörelse? n=1770 procent

40 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Sverigedemokraterna under årets valrörelse? n=1798 procent

41 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Miljöpartiet under årets valrörelse? n=1779 procent

42 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Kristdemokraterna under årets valrörelse? n=1773 procent

43 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Moderaterna under årets valrörelse? n=1798 procent

44 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Socialdemokraterna under årets valrörelse? n=1788 procent

45 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Folkpartiet under årets valrörelse? n=1781 procent

46 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati Media och partierna - Tycker Du att massmedierna gynnat eller missgynnat Centerpartiet under årets valrörelse? n=1771 procent

47 www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati E-p@nelen I samband med valrörelsen 2010 genomförde MOD en av våra hittills största kampanjpanelundersökningar. Undersökningen inleddes under vecka 34 då den första webbenkäten skickades ut till paneldeltagarna. Panelisterna fick sedan besvara en enkät i veckan fram till valdagen. Efter valet skickades en sista eftervalsenkät ut. Enkätutskicken spriddes ut över veckodagarna (M, T, O, T, F) för att vi skall kunna närstudera hur utspel, debatter och händelser under valrörelsen påverkar väljarnas sätt att tänka och resonera inför röstningsbeslutet. Påminnelser skickades ut 48 timmar efter första utskick. Många forskningsprojekt medverkar i E-panelen 2010 med egna frågeinstrument. En del frågor vill vi dessutom kunna ställa till samma personer vid flera tillfällen. För att varje enkät inte skall bli för lång ställs inte alla frågor till alla deltagare. Varje enskild enkät sammanställs därför med hjälp av slumpen. I genomsnitt består en enkät av 8-10 frågor och tar därmed endast några minuter att besvara. E-panelen bygger på ett självrekryterat urval och resultaten är därför inte representativa för den svenska väljarkåren som helhet.


Ladda ner ppt "Www.mod.gu.se2014-08-23MOD Multidisciplinär forskning om Opinion & Demokrati."

Liknande presentationer


Google-annonser