Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs Universitet Mars 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs Universitet Mars 2003"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs Universitet Mars 2003
Nulägesanalys Göteborgs universitet Djupintervjuer med nyckelpersoner/beslutsfattare Göteborgs Universitet Mars 2003

2 Disposition av redovisningen
1. Syfte och genomförande 2. Upplevelsen av GU och framstående universitet 3. Positionering av GU 4. Slutsatser

3 1. Syfte och genomförande

4 Syfte med undersökningen
Ge ett mått på inflytelserika personers kännedom och uppfattningar om GU, främst avseende utvalda kärnvärden och karaktäristika Få en uppfattning om vad som utmärker framstående universitet Visa hur GU positioneras jämfört med några konkurrerande universitet och högskolor Skapa ett beslutsunderlag för fortsatta profileringsskapande åtgärder

5 Genomförande Målgrupp
Namnkunniga personer inom näringsliv, myndigheter, politik och organisationer, kulturvärlden, massmedier samt forsknings- och utbildningssektorn. Urval Ett representativt urval av 28 personer från en bruttolista som tillhandahölls av GU. Metod En kombination av personliga intervjuer (23 st) och telefonintervjuer (5 st) En blandning av direkta, rationella frågor och projektiva övningar utifrån IMPSYS-modellen. Den använda projektiva tekniken har kopplats till en analysplattform som gör det möjligt att positionera GU i förhållande till ett antal konkurrenter, samtidigt som vi kan uttala oss om såväl de explicita som de implicita egenskaper som tillsammans skapar bilden av GU.

6 Intervjuade externa personer i nulägesanalys av GU
Face-to-face intervjuer inklusive positionering enligt IMPSYS Mauritz Sahlin, fd SKF Lars Idermark, Andra AP-fonden Sven Eckerstein, Volvo Cars Göran Carstedt, fd IKEA Lennart Olausson, Business Region Göteborg Henrik Mindedal A+ Science Invest Elisabeth Henriksson, SEMCON Christina Rogestam, Akademiska Hus Jan-Olle Folkesson, Sjätte AP-fonden Carl-Johan Åberg, AP-fonderna Göran Bengtsson, Länsstyrelsen Lars Roslund, Göteborgs Kommun Sigbrit Franke, Högskoleverket Jan Hallberg, m Cecilia Wigström, fp Cecilia Widegren, m Maria Wetterstrand, mp Peter Hjörne, GP Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond Måns Lönnroth, Mistra Erna Möller, Svensk Stiftelseförvaltning (Wallenbergstiftelserna) Svenove Johansson, fd rektor Halmstad Lena Torell, IVA Telefonintervjuer, exklusive positionering Sverker Sörlin, Sister Ingvar Lindgren, Strategiska Stiftelsen Eva Flyborg, fp Björn Birath, SULF Ingrid Elam, fd kulturchef

7 2. Upplevelsen av GU och framstående universitet

8 Utmärkande för GU - spontant
Stort universitet/många fakulteter Saknar sammanhållande identitet/profil som ”Göteborgs universitet”, profileras genom sina delar Bredd utan specialisering – inga tydliga kompetensprofiler Endast enskilda forskargrupper som utmärker sig - ”högkvalitativa öar i medelmåttig miljö” Alltför litet intresse av samarbete/utbyte med externa intressenter Svag styrning/ledning/rektorsroll Splittrat - intern oenighet, rörigt, beslutskramp Alltför mycket av interna stridigheter som luftas offentligt

9 Utvärdering av kärnvärden
BREDD PÅ VERKSAMHETEN GU:s image JA, mycket stor bredd på institutioner/ ämnen (men bristande kunskap om vad som ingår i GU) Betydelse för stark image Liten till Medel Det är inte bredd i sig som är viktig utan antalet fakulteter/ämnen/kompetensområden med hög kvalitet

10 Utvärdering av kärnvärden
Medel men har stor betydelse för positiv upplevelse av kontakter med GU Betydelse för stark image Ja, öppnare än de flesta andra universitet GU:s image ÖPPET - i betydelsen välkomnande, lätt att få kontakt med Kärnvärde

11 Utvärdering av kärnvärden
Medel viktig för att förmedla vad universitetet står för Betydelse för stark image Nej, inte mer än många andra universitet GU:s image ÖPPET - i betydelsen stor utåtriktad verksamhet som offentliga föreläsningar, diskussioner mm Kärnvärde

12 Utvärdering av kärnvärden
Mycket Stor viktigt för att bygga de starka kompetensområden som krävs av ett framstående universitet Betydelse för stark image Nej, relativt slutna fakulteter och för lite samarbete över gränser (däremot alltför stor öppenhet med att lufta interna problem/bråk offentligt) GU:s image ÖPPET - i betydelsen intern öppenhet, internt samarbete Kärnvärde

13 Utvärdering av kärnvärden
Mycket Stor - avgörande viktigast för image är hög kvalitet på forskning men även hög kvalitet på grundutbildning, forskarutbildning och examinerades attraktivitet på arbetsmarknad Betydelse för stark image Nej - alltför blandad kvalitet och för få ”toppar” inom forskning GU:s image HÖG KVALITET Kärnvärde

14 Utvärdering av kärnvärden
Stor ett bra sätt att synas och skapa positiv profilering Betydelse för stark image Nja - inte generellt, finns inom för få områden för att profilera hela GU (men inget svenskt universitet utmärker sig) GU:s image SAMHÄLLSENGAGEMANG Kärnvärde

15 Utvärdering av kärnvärden
Stor ”Framtidsinriktat” är viktigt för att attrahera studenter, forskare, anslag Betydelse för stark image Nej - inte generellt GU:s image EXPANSIVT & FRAMTIDSINRIKTAT (svårtolkade kärnvärden för de intervjuade) Kärnvärde

16 Utvärdering av kärnvärden
Mycket Stor intimt kopplat till hög kvalitet och samhällsengagemang Betydelse för stark image Nej - de finns men är för få för att profilera GU profilerar i nuläget sin institution/sitt ämne GU:s image NAMNKUNNIGA FÖRETRÄDARE Kärnvärde

17 Utvärdering av kärnvärden
Mycket Stor nödvändig för den verklighetsanknytning som stark image kräver Betydelse för stark image Nej - inte som GU Ja - för enskilda fakulteter/institutioner GU:s image ÖPPET FÖR SAMARBETE EXTERNT Kärnvärde

18 Kärnvärden - sammanfattning
Uppfylls av GU Öppet – lätt få kontakt med Stark & tydlig positionering JA Bredd på verksamhet Samhällsengagemang Framtidsinriktat Hög kvalitet Öppet – utåtriktad verksamhet NEJ Namnkunniga företrädare Öppet för samarbete externt Intern öppenhet/samarbete Betydelse för image Liten / Medel Stor / Mycket Stor

19 Framstående Universitet/Högskolor
Universitet med tydlig & klar profil = image som framstående Stanford Cambridge Oxford MIT Berkeley Handelshögskolan Sthlm Harvard London School of Economics Chalmers

20 Utmärkande drag för framstående universitet/högskolor
Bra verksamhetsidé (inkl profilering), organisation & styrning Målinriktad & effektiv marknadsföring Mycket hög kvalitet på forskning Forskning som är internationellt erkänd Forskningsresultat som publiceras och omnämns i massmedia/allmän debatt Några ”fixstjärnor” bland forskarna med förmåga att skapa uppmärksamhet och ”synas” externt Förmåga att dra till sig duktiga forskare, både seniora och juniora Förmåga att dra till sig forskare från olika kulturer/miljöer Öppen, kreativ miljö med stor frihet och stort utbyte mellan forskare och ämnen Hög kvalitet på grundutbildning och forskarutbildning (lockar de bästa eleverna) Nära kontakter med användare av forskning Stor rörlighet hos forskare/lärare mellan universitet och näringsliv/offentlig förvaltning för att bibehålla verklighetsanknytning

21 3. Positioneringen av GU

22 IMPSYS Ascription set UTÅTRIKTAD VI-ORIENTERAD JAG-ORIENTERAD INÅTVÄND
ÖPPEN LIVLIG VITAL GENERÖS HARMONISK KRAFTFULL OMTÄNKSAM SJÄLVSÄKER JAG-ORIENTERAD VI-ORIENTERAD FÖLJSAM BESLUTSAM FÖRSIKTIG ANALYTISK TILLBAKADRAGEN KYLIG BEHÄRSKAD BUNDEN INÅTVÄND

23 Göteborgs Universitet Lunds Universitet UTÅTRIKTAD Regional Högskola
LIVLIG ÖPPEN Chalmers VITAL GENERÖS Tar för sig med bra självförtroende, välrenommerad god social miljö Ambitiös ledning, trygg och lite lagom hemma- miljö HARMONISK KRAFTFULL OMTÄNKSAM SJÄLVSÄKER JAG-ORIENTERAD VI-ORIENTERAD Det bekväma sociala valet som ger en tillräckligt bra utbildning Målmedveten och tradition med kvalitet, tar hand om de sina BESLUTSAM FÖLJSAM FÖRSIKTIG ANALYTISK TILLBAKADRAGEN BEHÄRSKAD RESERVERAD BUNDEN INÅTVÄND

24 Göteborgs Universitet UTÅTRIKTAD
LIVLIG ÖPPEN VITAL GENERÖS Breda vyer Internationella kontakter Öppen Nyfiken Social HARMONISK KRAFTFULL Positiv Energisk Harmonisk OMTÄNKSAM SJÄLVSÄKER Trygg Integrerad i stad med mångfald JAG-ORIENTERAD Målmedveten VI-ORIENTERAD Bekvämt val Profillöst Rädd sticka ut BESLUTSAM FÖLJSAM Saknar spets Trögrörlig FÖRSIKTIG ANALYTISK TILLBAKADRAGEN BEHÄRSKAD RESERVERAD BUNDEN INÅTVÄND

25 UTÅTRIKTAD Lunds Universitet JAG-ORIENTERAD VI-ORIENTERAD INÅTVÄND
LIVLIG ÖPPEN VITAL GENERÖS Social HARMONISK KRAFTFULL Engagerad OMTÄNKSAM SJÄLVSÄKER Självförtroende Trygg JAG-ORIENTERAD Målmedveten VI-ORIENTERAD Kvalitet BESLUTSAM Traditionell FÖLJSAM Håller på formerna Trögrörlig FÖRSIKTIG ANALYTISK TILLBAKADRAGEN BEHÄRSKAD RESERVERAD BUNDEN INÅTVÄND

26 UTÅTRIKTAD Regional Högskola JAG-ORIENTERAD VI-ORIENTERAD
LIVLIG ÖPPEN VITAL GENERÖS Trevlig Rör sig fort Smart Social HARMONISK KRAFTFULL Ambitiös ledning Trygg OMTÄNKSAM SJÄLVSÄKER JAG-ORIENTERAD Målmedveten VI-ORIENTERAD Ej högpresterande BESLUTSAM FÖLJSAM FÖRSIKTIG ANALYTISK TILLBAKADRAGEN BEHÄRSKAD RESERVERAD BUNDEN INÅTVÄND

27 UTÅTRIKTAD Chalmers Glad Självförtroende JAG-ORIENTERAD VI-ORIENTERAD
LIVLIG ÖPPEN VITAL GENERÖS Bra överblick Glad Tar för sig Nyfiken Social HARMONISK KRAFTFULL Välrenommerad OMTÄNKSAM SJÄLVSÄKER Självförtroende JAG-ORIENTERAD ”Skinn på näsan” VI-ORIENTERAD BESLUTSAM FÖLJSAM FÖRSIKTIG ANALYTISK TILLBAKADRAGEN BEHÄRSKAD RESERVERAD BUNDEN INÅTVÄND

28 4. Slutsatser

29 Slutsatser GU saknar enhetlig profil men enskilda delar har skapat egen tydligare profil De flesta IP, tom flera som är nära GU, har luddig uppfattning om GU Grundkänslan inför GU är positiv som läroanstalt och social studiemiljö GU har tillräckligt bred bas för att skapa ett universitet med stark image GU saknar mycket av det som skapar en tydlig framgångsprofil Tydlig gemensam verksamhetsidé Ledning som kan skapa samling kring/acceptans av det gemensamma Marknadsföring/kommunikation som förmedlar att delarna tillhör helheten ”GU” Tillräcklig attraktivitet för att i större omfattning locka till sig de bästa studenterna och forskarna Tillräcklig ”kritisk massa” av forskning som står sig internationellt Tillräcklig öppenhet för internt och externt samarbete/utbyte


Ladda ner ppt "Göteborgs Universitet Mars 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser