Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCI i ett livsperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCI i ett livsperspektiv"— Presentationens avskrift:

1

2 SCI i ett livsperspektiv
Richard Levi Professor Rehabiliteringsmedicin Umeå

3 Ryggmärgsskada ”An ailment not to be treated” Pre-Guttmann
Guttmann: modern spinalvård föds Post-Guttmann: 1944- Komplett Inkomplett Para Tetra Institution Boende i hemmet Åldrande med ryggmärgsskada Datum Sidfot

4 Livsperspektivet Akutskede kris nr.1 Primärrehab
Utslussning: dagvård poliklinik ”Det nya livet”: kris nr.2 ”Latensfas” år Sårbarhet manifesteras: kris nr.3 ”Reaktiva” vård/rehabinsatser ? Variabel prognos Datum Sidfot

5 ”Nya” utmaningar Allt svårare skador överlever Allt kortare vårdtider
Allt fler äldre patienter Högre ålder vid skada Längre överlevnad Allt större krav på ”gott liv” Datum Sidfot

6 ”Spinalismodellen” Lifetime care One-stop-shopping Årskontroller
Vid-behovskontakter/ ”Clinics” Patient/anhörigutbildning Rullstolsskola Datum Sidfot

7 Senaste åren Axelklinik (Axelina; DS) Årskontroll Hälsa Hälsopromotion
Livsstilsmodifikation Sjunkande compliance ÅK ”Inte vårt bord”-problematik ”Inte ert bord”-problematik Datum Sidfot

8 Prevention & tidigdiagnostik
Livsstilsfaktorer måste fokuseras tidigt och åtgärdas CAVE missbruk, övervikt, felaktig teknik, ”neglekt”, depression, vårdslöshet Regelbundna, strukturerade ÅK motiveras av vulnerabiliteten Samarbete med primärvården Samarbete med subspecialisterna Undvik retroaktivt krönikeskrivande Datum Sidfot

9 Årskontroll Hälsa Innan: prover, formulär Primärkontakten Hälsocoach
Läkare fokuserar aktuella problem ”bilprovning” + minirådgivning + uppdaterad databas + tidigdiagnostik Återbesök/utredning/remiss v.b. Datum Sidfot

10 Hälsopromotion & Livsstilsmodifikation
Diet Bruk-missbruk Motion Stress/ psykosocial situation Existentiella frågor Individuellt o/e i grupp Datum Sidfot

11 Åldrandet Förtida åldrande? Loci minores resistentiae
Samtliga organsystem, ssk Axlar Urinvägar Hud Andning Kardiovaskulära systemet? Datum Sidfot

12 Andra överväganden Spinal stenos; PPM Perifera kompressionsneuropatier
Atypisk symtomatologi vid en rad åldersrelaterade sjd (ca, MI,…) ”postpolio”-liknande bild (ssk hos ”gångare”) Datum Sidfot

13 Existentiella frågor Ett sista ”tabu”?
”Double crush” vid autonomiförlust i kroniskt skede Psykiatri?? PLISSIT-modell för existentiell vägledning Exempel: autonomi, frihet, mening, människovärde, döden Datum Sidfot

14 Att fundera över Proaktiv vs reaktiv vs krönikeskrivare
Patientens ansvar: ”kontrakt”? Arbetsfördelningar Nationell/regional/lokal Primärvård vs rehabmottagning Samordning med andra specialiteter Behov av ”riksspecialiteter”? Datum Sidfot

15 Sammanfattning Våra SCI-patienter blir allt äldre och lever allt längre efter skadetillfället. Deras sårbarhet ökar över tid Vi behöver bli bättre på att förebygga, tidigdiagnosticera och åtgärda dessa problem Vissa ”moduler” finns redan som prototyper att använda/inspireras av. Datum Sidfot


Ladda ner ppt "SCI i ett livsperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser