Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCI i ett livsperspektiv Richard Levi Professor Rehabiliteringsmedicin Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCI i ett livsperspektiv Richard Levi Professor Rehabiliteringsmedicin Umeå."— Presentationens avskrift:

1

2 SCI i ett livsperspektiv Richard Levi Professor Rehabiliteringsmedicin Umeå

3 Ryggmärgsskada ”An ailment not to be treated” Pre-Guttmann Guttmann: modern spinalvård föds Post-Guttmann: 1944- –Komplett Inkomplett –ParaTetra –InstitutionBoende i hemmet –Åldrande med ryggmärgsskada DatumSidfot3

4 Livsperspektivet Akutskedekris nr.1 Primärrehab Utslussning: dagvårdpoliklinik ”Det nya livet”: kris nr.2 ”Latensfas” 5-10-15 år Sårbarhet manifesteras: kris nr.3 ”Reaktiva” vård/rehabinsatser ? Variabel prognos DatumSidfot4

5 ”Nya” utmaningar Allt svårare skador överlever Allt kortare vårdtider Allt fler äldre patienter –Högre ålder vid skada –Längre överlevnad Allt större krav på ”gott liv” DatumSidfot5

6 ”Spinalismodellen” Lifetime care One-stop-shopping Årskontroller Vid-behovskontakter/ ”Clinics” Patient/anhörigutbildning Rullstolsskola DatumSidfot6

7 Senaste åren Axelklinik (Axelina; DS) Årskontroll Hälsa Hälsopromotion Livsstilsmodifikation Sjunkande compliance ÅK ”Inte vårt bord”-problematik ”Inte ert bord”-problematik DatumSidfot7

8 Prevention & tidigdiagnostik Livsstilsfaktorer måste fokuseras tidigt och åtgärdas CAVE missbruk, övervikt, felaktig teknik, ”neglekt”, depression, vårdslöshet Regelbundna, strukturerade ÅK motiveras av vulnerabiliteten Samarbete med primärvården Samarbete med subspecialisterna Undvik retroaktivt krönikeskrivande DatumSidfot8

9 Årskontroll Hälsa Innan: prover, formulär Primärkontakten Hälsocoach Läkare fokuserar aktuella problem ”bilprovning” + minirådgivning + uppdaterad databas + tidigdiagnostik Återbesök/utredning/remiss v.b. DatumSidfot9

10 Hälsopromotion & Livsstilsmodifikation Diet Bruk-missbruk Motion Stress/ psykosocial situation Existentiella frågor Individuellt o/e i grupp DatumSidfot10

11 Åldrandet Förtida åldrande? Loci minores resistentiae Samtliga organsystem, ssk –Axlar –Urinvägar –Hud –Andning –Kardiovaskulära systemet? DatumSidfot11

12 Andra överväganden Spinal stenos; PPM Perifera kompressionsneuropatier Atypisk symtomatologi vid en rad åldersrelaterade sjd (ca, MI,…) ”postpolio”-liknande bild (ssk hos ”gångare”) DatumSidfot12

13 Existentiella frågor Ett sista ”tabu”? ”Double crush” vid autonomiförlust i kroniskt skede Psykiatri?? PLISSIT-modell för existentiell vägledning Exempel: autonomi, frihet, mening, människovärde, döden DatumSidfot13

14 Att fundera över Proaktiv vs reaktiv vs krönikeskrivare Patientens ansvar: ”kontrakt”? Arbetsfördelningar –Nationell/regional/lokal –Primärvård vs rehabmottagning –Samordning med andra specialiteter –Behov av ”riksspecialiteter”? DatumSidfot14

15 Sammanfattning Våra SCI-patienter blir allt äldre och lever allt längre efter skadetillfället. Deras sårbarhet ökar över tid Vi behöver bli bättre på att förebygga, tidigdiagnosticera och åtgärda dessa problem Vissa ”moduler” finns redan som prototyper att använda/inspireras av. DatumSidfot15


Ladda ner ppt "SCI i ett livsperspektiv Richard Levi Professor Rehabiliteringsmedicin Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser