Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om projektorganisation vs annan organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om projektorganisation vs annan organisation"— Presentationens avskrift:

1

2 Om projektorganisation vs annan organisation
Rikard Harr

3 Projektorganisation vs...
Dagens föreläsning Vad är en organisation? Organisationer och struktur Taylorism (linjeorganisationens rot) Linjeorganisationen och dess brister Exemplet Komatsu Forest Projektorganisationen Projektorganisationens styrkor Virtuella organisationer och dess utmaningar Artikulationsarbete och overload Återkoppling till föregående slide Projektorganisation vs...

4 Projektorganisation vs...
Vad är en organisation? Allmän definition En planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål Metaforer Maskin, organism, hjärna Sociala strukturer Organisationer är sociala fenomen, skapas av människor, förändras av människor Två motsatta huvudspår Mer ordning, mer system, mer standardisering, förutsägbarhet Större öppenhet, mer deltagande, mer kreativitet, mer individuella initiativ Projektorganisation vs...

5 Organisationer och struktur
Varför uppstår organisatorisk struktur? Arbetsdelning behövs och måste koordineras och samordnas. Strukturen visar arbetsdelning och auktoritetsfördelning Tre dimensioner Specialisering; stor specialisering av arbetsuppgifter, många chefsnivåer och geografiska enheter Formalisering; hur organisationer styrs och kontrolleras genom regler, rutiner och procedurer Centralisering/decentralisering; centralisering betyder att beslut fattas högt upp i hierarkin, decentralisering motsatsen Form vs funktion En organisations visualiserade struktur säger inte nödvändigtvis så mycket om hur den fungerar Projektorganisation vs...

6 Organisationer och struktur
Projektorganisation vs...

7 Taylorism (linjeorganisationens rot)
Lära om arbetsorganisationer med fokus är specialisering och centralisering Vetenskaplig företagsledning, Frederic W. Taylor (Scientific management) Det finns ett bästa sätt att genomföra en arbetsuppgift Planering/utförande av arbete skiljs åt Tidsstudiemän övervakade arbetet för effektivisering Belöning vid effektivitet Rationalisering av arbetet minskade belastningen Tydliga regler Allt arbete ska utföras individuellt för att vara effektivt Projektorganisation vs...

8 Linjeorganisationen och dess brister
De flesta större företag och statliga verk är i dag organiserade enligt linje-stabsprincipen. Statisk struktur, lång reaktionstid Svårt att hantera avvikelser Människor som utbytbara delar, leda Projektorganisation vs...

9 Exemplet Komatsu Forest
Producerar skogstraktorer för europeisk marknad Produktion baserad på takt Prognos Planering och inköp av komponenter Lagerhantering Montering Försäljning Eftermarknad Tar ej hänsyn till olika fordonsmodeller Saldofel pga. slentrian Tar ej hänsyn till avvikelser Konsekvens: ett virrvarr av problemlösning Bör man överge linjeorganisationen som organisationsform? Projektorganisation vs...

10 Projektorganisation vs...
Projektorganisationen Värdefullt komplement för att hantera avvikelser Växer fram på allvar under andra 2:a världskriget Genombrott med Polaris-projektet under 1950-talet, då amerikanska flottan genom användande av modern operationsanalys lyckades förkorta utvecklingstiden för ett missilsystem med flera år (Wikipedia) Sedan 1990 är alltfler företag projektbaserade (Telekom, bioteknik, konsultverksamhet mm) Styrgrupp Projektledare Referensgrupp Projektgrupp Arbetsgrupp Projektorganisation vs...

11 Projektorganisation vs...
Projektorganisationens styrkor Kan hantera extraordinära uppgifter Ofta mindre enheter Mindre hierarkiskt Baserad på kompletterande kompetens Temporära organisationer Flexibilitet Kan möta förändringar Kan agera snabbt Ej lämplig för repetitiva moment Existerar ofta parallellt med linjeorganisationen Teknikberoende, framförallt IKT Projektorganisation vs...

12 Den virtuella (projekt)organisationen och dess utmaningar
"A virtual organization is a temporary network of independent institutions, businesses or specialized individuals, who work together in a spontaneous fashion by way of information and communication technology, in order to gain an extant competitive edge. They integrate vertically, unify their core-competencies and function as one organization (or organizational unit)." (Jägers et al, 1998) "an organization distributed geographically and whose work is coordinated through electronic communications." (Skyrme,2001) Det är IT som gör skillnad Projektorganisation vs...

13 Projektorganisation vs...
Koordinationsbehovet Allt samarbete måste koordineras Individuellt arbete Artikulationsarbete (AA) ”Det arbete som krävs för att koordinera, integrera, kontrollera och hantera distribuerade och delvis autonoma individers arbete” (fritt översatt från Schmidt 2006) I ledningsorganisationen sker AA vid designen av processen (byggnation, rutiner, regler etc.) I projektorganisationen sker AA via kommunikation, mycket kommunikation I virtuella organisationer via medierad kommunikation (Projektmjukvara, , instant messaging, skype, telefon, mobiltelefon) Projektorganisation vs...

14 Projektorganisation vs...
Fragmenterat arbete och overload Informationsarbetare hanterar i snitt 12 olika projekt samtidigt (Mark et al 2005) Informationsarbetare fokuserar på en uppgift i 3 minuter innan de byter (Gonzalez & Mark 2004) Byte av applikation, dokument varannan minut 90 % av all kommunikation är oplanerad 60 % av alla försök till samtal misslyckas 40 % av avbrutna uppgifter återupptas ej Information overload, overload, interaction overload, kognitiv overload Stress, ohälsa, depression Projektorganisation vs...

15 Projektorganisation vs...
Återkoppling Pernilla Wahlgen är känd som en sprallig och glad artist. Men under den sprudlande ytan tornar ett becksvart ångestmoln. – Jag har utvecklat en svår mejl- och telefonfobi, berättar sångerskan. Precis som för många andra svenskar är semestern över för artisten Pernilla Wahlgren, 42. Och jobbstarten har orsakat problem för den annars så muntra sångerskan. I hennes mejlkorg väntar nämligen 437 obesvarade mejl.– Jag vet inte vad det är för fel på mig, men jag tror att jag lider av ”mejlskräck”, skriver sångerskan i sin blogg. (Aftonbladet ) Projektorganisation vs...


Ladda ner ppt "Om projektorganisation vs annan organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser