Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson."— Presentationens avskrift:

1 1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget Anita Nyberg Lisa Davidsson

2 2

3 3 Paradigmskifte ”Eldsjälar” utvecklar Hållbar drift och utveckling

4 4 Budget 2010 Nätbaserat lärande Lärplattform Drift –Intern systemförvaltning kr –Externa Konsulter kr –Serverdrift (RSIT) kr Utveckling –Licenser kr –Konsulter kr Lärredaktion Drift –Personalkostnader (2,5 tjänst) kr –Licenser kr Utveckling –Utbildningskostnader kr

5 5 Budget 2010 Nätbaserat lärande, kr Utveckling Lärplattform Lärredaktion kr kr Drift Lärplattform Lärredaktion Internt Externt kr kr

6 6 Historik - produktioner Kompetenskort medicinsk teknik TILDA (utbildning och kunskapstest) DUO (film + komp.kort på IVA i Helsingborg) Bensår och bensårsbehandling Gipsteknik Kultur Skåne Terra Scaniae – Skånes historia på nätet Lasarus (kunskapsspel om förebyggande hälsovård samt marknadsföring av vårdyrken riktat till skolbarn) ST-utbildning i radiologi Smärta och äldre Utbildning i sjukskrivningsprocessen

7 7 Aktuella produktioner på LärKan Färdiga i drift Gömda flyktingars rätt till akut sjukvård Under produktion Triage (ska driftsättas augusti-09) Praktikplatsportalen Brandskydd Flexibelt lärande (ska driftsättas augusti -09) Strålskydd Prehospital sjukvårdsledning (nationellt uppdrag från SoS) Neurologen USiL (Mr Parkinsson, nationell målgrupp) UMAS (trycksår, nutrition, fallskadeprevention) Introduktionsutbildning för nyanställda Kompetenskort medicinsk teknik På diskussions- och idéstadie, olika exempel Likabehandling Kognitiv beteendeterapi KAM (komplementär alternativ medicin)

8 8 Kostnadssänkning Nyckeltal 4 personer kan utbildas nätbaserat till priset av 1 person i lärarledd utbildning 1 timme nätbaserad utbildning –motsvarar 4 timmar lärarledd utbildning –produktionskostnad extern leverantör kr – kr (beroende på grad av animering/simulering, filmer, etc) Exempel på besparing: Beräkning nedan ger kostnadssänkning med kr verktyget Tilda kan avvecklas, årlig besparing minst kr för brandskyddsutbildning sänks kostnaden med 9,2 mkr för en målgrupp på personer kostnaden för utbildning i triage sänks med 12,2 mkr för en målgrupp på personer utbildningen Prehospital sjukvårdsledningen som utvecklas av KAMBER ger en minskad kostnad med 5,2 mkr för en målgrupp på 800 personer. Den största delen av kostnadsänkningen består i att antalet arbetstimmar som åtgår till utbildning sänks. Fler exempel på utbildningar kan tas fram.

9 9 Kostnadskalkyl brandskydd

10 10 Arbetsuppgifter Lärredaktionen Styra upprätta och förvalta regelverk kvalitetsgranska och följa upp Stödja support och utbildning till de som ska producera utvärdering Samordna samordna utbildningar inom Region Skåne samordna upphandling av utbildning bygga nätverk och omvärldsbevaka

11 11 Lärredaktionens arbetsuppgifter

12 12 Lärredaktionen - bemanning Personalstrategisk avdelning Support vid produktion Samordna Utveckla Utbilda Pedagog och assistent 1,5 tjänst Enheten för kommunikativt stöd Multimediaexpert och kommunikatör 0,5 tjänst RSIT Förvaltning och support av LMS 0,5 tjänst

13 13 Budget 2010 Nätbaserat lärande Lärplattform Drift –Intern systemförvaltning kr –Externa Konsulter kr –Serverdrift (RSIT) kr Utveckling –Licenser kr –Konsulter kr Lärredaktion Drift –Personalkostnader (2,5 tjänst) kr –Licenser kr Utveckling –Utbildningskostnader kr

14 14 Processen från idé till produkt


Ladda ner ppt "1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson."

Liknande presentationer


Google-annonser