Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätbaserat lärande i Region Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätbaserat lärande i Region Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Nätbaserat lärande i Region Skåne
Underlag budget 2010 Anita Nyberg Lisa Davidsson

2

3 Paradigmskifte ”Eldsjälar” utvecklar Hållbar drift och utveckling

4 Budget 2010 Nätbaserat lärande
Lärplattform Drift Intern systemförvaltning kr Externa Konsulter kr Serverdrift (RSIT) kr Utveckling Licenser kr Konsulter kr Lärredaktion Personalkostnader (2,5 tjänst) kr Licenser kr Utbildningskostnader kr

5 Budget 2010 Nätbaserat lärande, 5 706 000 kr
Utveckling Lärplattform Lärredaktion kr kr Drift Lärplattform Lärredaktion Internt Externt kr kr

6 Historik - produktioner
Kompetenskort medicinsk teknik TILDA (utbildning och kunskapstest) DUO (film + komp.kort på IVA i Helsingborg) Bensår och bensårsbehandling Gipsteknik Kultur Skåne Terra Scaniae – Skånes historia på nätet Lasarus (kunskapsspel om förebyggande hälsovård samt marknadsföring av vårdyrken riktat till skolbarn) ST-utbildning i radiologi Smärta och äldre Utbildning i sjukskrivningsprocessen

7 Aktuella produktioner på LärKan
Färdiga i drift Gömda flyktingars rätt till akut sjukvård Under produktion Triage (ska driftsättas augusti-09) Praktikplatsportalen Brandskydd Flexibelt lärande (ska driftsättas augusti -09) Strålskydd Prehospital sjukvårdsledning (nationellt uppdrag från SoS) Neurologen USiL (Mr Parkinsson, nationell målgrupp) UMAS (trycksår, nutrition, fallskadeprevention) Introduktionsutbildning för nyanställda Kompetenskort medicinsk teknik På diskussions- och idéstadie, olika exempel Likabehandling Kognitiv beteendeterapi KAM (komplementär alternativ medicin)

8 Kostnadssänkning Nyckeltal
4 personer kan utbildas nätbaserat till priset av 1 person i lärarledd utbildning 1 timme nätbaserad utbildning motsvarar 4 timmar lärarledd utbildning produktionskostnad extern leverantör kr – kr (beroende på grad av animering/simulering, filmer, etc) Exempel på besparing: Beräkning nedan ger kostnadssänkning med kr verktyget Tilda kan avvecklas, årlig besparing minst kr för brandskyddsutbildning sänks kostnaden med 9,2 mkr för en målgrupp på personer kostnaden för utbildning i triage sänks med 12,2 mkr för en målgrupp på personer utbildningen Prehospital sjukvårdsledningen som utvecklas av KAMBER ger en minskad kostnad med 5,2 mkr för en målgrupp på 800 personer. Den största delen av kostnadsänkningen består i att antalet arbetstimmar som åtgår till utbildning sänks. Fler exempel på utbildningar kan tas fram. Användarlicens TILDA: Lägsta kostnad 126:-/användare. Varierar från 126 – 188:-/användare. Mer än 1000 licenser är tecknade förutom UMAS hela sjukhuset (2000 licenser?) + an/iva (har samarbetsavtal) och Helsingborg. Olika kliniker har olika kostnader. Besparingen :- är räknat på 1200 användare. Vad kostar det att använda LärKan? Drift och servicekostnader är 26:-/användare. Beräkning gjord utifrån :- dividerat med användare.

9 Kostnadskalkyl brandskydd

10 Arbetsuppgifter Lärredaktionen
Styra upprätta och förvalta regelverk kvalitetsgranska och följa upp Stödja support och utbildning till de som ska producera utvärdering Samordna samordna utbildningar inom Region Skåne samordna upphandling av utbildning bygga nätverk och omvärldsbevaka

11 Lärredaktionens arbetsuppgifter
Bemanning och placering av lärredaktionen Pedagog och assistent 1,5 ( kr) placering Personalstrategisk avd. Multimediaexpert och kommunikatör 0,5 ( kr) placering Enhet för kommunikativt stöd Förvaltare och support av LMS och produktionsverktyg 0,5 ( kr) placering RSIT Produktioner Produktionsplanering/uppföljning Kostnadsberäkning (budgetering, periodisering). "Jobbanalys", metodval osv. Val av leverantör. Bedömning av offerter etc, stöd vid skrivning av avtal. Administration Budgetering Uppföljning/utvärdering Marknadsföring ett nytt sätt att lära sig utbildningsportalen LärKan Kontakter Vid möte i Beställarrådet 4 juni informerade Socialstyrelsen om att de givit direktiv till en förstudie om nationell plattform för nätbaserat lärande i hälso- och sjukvård som ska vara färdig i december. Helena Svedberg har anmält att Region Skåne har kompetens inom området och gärna vill vara med och påverka. Socialstyrelsen kommer att ha referensgrupper och de kommer att gå via SKL för att få förslag på personer. Upphandling Utbildningar Samordning och stöd Leverantörer Teckna avtal med olika producenter Internt nätverk Förvalta, samordna och utveckla

12 Lärredaktionen - bemanning
Personalstrategisk avdelning Support vid produktion Samordna Utveckla Utbilda Pedagog och assistent 1,5 tjänst Enheten för kommunikativt stöd Multimediaexpert och kommunikatör 0,5 tjänst RSIT Förvaltning och support av LMS 0,5 tjänst

13 Budget 2010 Nätbaserat lärande
Lärplattform Drift Intern systemförvaltning kr Externa Konsulter kr Serverdrift (RSIT) kr Utveckling Licenser kr Konsulter kr Lärredaktion Personalkostnader (2,5 tjänst) kr Licenser kr Utbildningskostnader kr

14 Processen från idé till produkt


Ladda ner ppt "Nätbaserat lärande i Region Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser