Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson."— Presentationens avskrift:

1 1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson

2 2

3 3 Paradigmskifte ”Eldsjälar” utvecklar Hållbar drift och utveckling

4 4 Budget 2010 Nätbaserat lärande Lärplattform Drift –Intern systemförvaltning 530 000 kr –Externa Konsulter 230 000 kr –Serverdrift (RSIT) 100 000 kr Utveckling –Licenser 230 000 kr –Konsulter 2 300 000 kr Lärredaktion Drift –Personalkostnader (2,5 tjänst)1 900 000 kr –Licenser 31 000 kr Utveckling –Utbildningskostnader 385 000 kr

5 5 Budget 2010 Nätbaserat lärande, 5 706 000 kr Utveckling Lärplattform Lärredaktion 2 530 000 kr 385 000 kr Drift Lärplattform Lärredaktion Internt Externt 630 000 230 000 860 000 kr 1 931 000 kr

6 6 Historik - produktioner Kompetenskort medicinsk teknik TILDA (utbildning och kunskapstest) DUO (film + komp.kort på IVA i Helsingborg) Bensår och bensårsbehandling Gipsteknik Kultur Skåne Terra Scaniae – Skånes historia på nätet Lasarus (kunskapsspel om förebyggande hälsovård samt marknadsföring av vårdyrken riktat till skolbarn) ST-utbildning i radiologi Smärta och äldre Utbildning i sjukskrivningsprocessen

7 7 Aktuella produktioner på LärKan Färdiga i drift Gömda flyktingars rätt till akut sjukvård Under produktion Triage (ska driftsättas augusti-09) Praktikplatsportalen Brandskydd Flexibelt lärande (ska driftsättas augusti -09) Strålskydd Prehospital sjukvårdsledning (nationellt uppdrag från SoS) Neurologen USiL (Mr Parkinsson, nationell målgrupp) UMAS (trycksår, nutrition, fallskadeprevention) Introduktionsutbildning för nyanställda Kompetenskort medicinsk teknik På diskussions- och idéstadie, olika exempel Likabehandling Kognitiv beteendeterapi KAM (komplementär alternativ medicin)

8 8 Kostnadssänkning Nyckeltal 4 personer kan utbildas nätbaserat till priset av 1 person i lärarledd utbildning 1 timme nätbaserad utbildning –motsvarar 4 timmar lärarledd utbildning –produktionskostnad extern leverantör 100 000 kr – 500 000 kr (beroende på grad av animering/simulering, filmer, etc) Exempel på besparing: Beräkning nedan ger kostnadssänkning med 26 750 000 kr verktyget Tilda kan avvecklas, årlig besparing minst 150 000 kr för brandskyddsutbildning sänks kostnaden med 9,2 mkr för en målgrupp på 10 000 personer kostnaden för utbildning i triage sänks med 12,2 mkr för en målgrupp på 2 000 personer utbildningen Prehospital sjukvårdsledningen som utvecklas av KAMBER ger en minskad kostnad med 5,2 mkr för en målgrupp på 800 personer. Den största delen av kostnadsänkningen består i att antalet arbetstimmar som åtgår till utbildning sänks. Fler exempel på utbildningar kan tas fram.

9 9 Kostnadskalkyl brandskydd

10 10 Arbetsuppgifter Lärredaktionen Styra upprätta och förvalta regelverk kvalitetsgranska och följa upp Stödja support och utbildning till de som ska producera utvärdering Samordna samordna utbildningar inom Region Skåne samordna upphandling av utbildning bygga nätverk och omvärldsbevaka

11 11 Lärredaktionens arbetsuppgifter

12 12 Lärredaktionen - bemanning Personalstrategisk avdelning Support vid produktion Samordna Utveckla Utbilda Pedagog och assistent 1,5 tjänst Enheten för kommunikativt stöd Multimediaexpert och kommunikatör 0,5 tjänst RSIT Förvaltning och support av LMS 0,5 tjänst

13 13 Budget 2010 Nätbaserat lärande Lärplattform Drift –Intern systemförvaltning 530 000 kr –Externa Konsulter 230 000 kr –Serverdrift (RSIT) 100 000 kr Utveckling –Licenser 230 000 kr –Konsulter 2 300 000 kr Lärredaktion Drift –Personalkostnader (2,5 tjänst)1 900 000 kr –Licenser 31 000 kr Utveckling –Utbildningskostnader 385 000 kr

14 14 Processen från idé till produkt


Ladda ner ppt "1 Nätbaserat lärande i Region Skåne Underlag budget 2010 2009-09-04 Anita Nyberg Lisa Davidsson."

Liknande presentationer


Google-annonser