Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Region Skåne 29 januari 2010. 2 Kreab Gavin Anderson Processes för public affairs arbete och målsättningar Arbetsmetod och prioriteringar Struktur för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Region Skåne 29 januari 2010. 2 Kreab Gavin Anderson Processes för public affairs arbete och målsättningar Arbetsmetod och prioriteringar Struktur för."— Presentationens avskrift:

1 1 Region Skåne 29 januari 2010

2 2 Kreab Gavin Anderson Processes för public affairs arbete och målsättningar Arbetsmetod och prioriteringar Struktur för presentationen

3 3 New Map  Global närvaro genom 29 kontor  350 konsulter/seniora rådgivare  40 nationaliteter  Kontor i Bryssel sedan 1992 Strategiska rådgivare

4 4 Karl IsakssonManaging Partner Hannalena IvarssonDeputy Managing Partner Henning ChristophersenSenior Partner Georg DanellSenior Partner John Houston Senior Partner 34 Konsulter20 Nationaliteter Seniora rådgivare Mogens Peter CarlTidigare generaldirektör, kommissionen Magnus LemmelTidigare generaldirektör, kommissionen Sven NorbergTidigare direktör, kommissionen Karin Riis-JørgensenTidigare MEP Kreab Gavin Anderson i Bryssel

5 5 Påverka EU’s lagstiftning samt beslut om budget och projektfinansiering Stärka varumärket Region Skåne gentemot EUs institutioner samt andra relevanta aktörer i Bryssel. Målsättningar

6 6 6 Process Kvalitativ/kvantitativ bevakning System för tidig varning Följa lagstiftningsprocessen Policyanalys Kartläggning av andra intressenter Strategisk rådgivning och positionering Utveckling av budskap Alliansbyggande Möten med beslutsfattare Media Möten på ”hög nivå” Events Informations- insamling Informations- insamling Strategi Påverkan

7 7 The EU co-decision process Parliament Amendment Council Common Position Not approved Approved Commission Initiative Proposal Member State implementation Decision Parliament Council Conciliation Parliament Amendment Council Common Position

8 8 EU är mer än Bryssel

9 9 West Sweden –West Sweden har ett kontor i Bryssel och ett samordningskansli i Göteborg –Regionen gör sina prioriteringar efter förslag från kontoren –Teamet i Bryssel består av personer med kommunalpolitisk bakgrund för att underlätta kommunikationen –Experterna på sakfrågor finns i regionen Exempel från andra regionkontor

10 10 Veneto –Annex till ramdirektiv anger varje år kontorets prioriteringar –Kontoret anställer sakhandläggare för varje område ex: – Miljö, hälsa, jordbruk, socialpolitik, forskning –Regionen har anställt en mediaexpert som rapporterar om kontorets arbete –“Specific distribution lists” till olika intressenter i regionen Exempel från andra regionkontor

11 11 Brysselkontor i samarbete med EU-samordnare i Skåne –granska EU-frågor och deras inverkan på Region Skåne –sammankoppla dessa frågor till Region Skånes aktiviteter och göra en första konsekvensanalys –utgallra EU-kontorets områden för kontinuerlig bevakning –presentera prioriterade områden för implementering för Region Skånes styrgrupp för EU-frågor Arbetsmetod - aktörer

12 12 Region Skånes styrgrupp för EU-frågor –besluta om Brysselkontorets prioriterade områden för påverkan eller implementering –sätta ihop team; kontoret tillsammans med “experterna” från Skåne –utvärdera arbetet Arbetsmetod - aktörer

13 13 Team för prioriterade områden för påverkan eller implementering –Bryssel-kontoret med Skåne “experter” på området –Utarbeta budskap –Praktiskt genomföra “påverkansarbetet” –Brysselkontoret leder med hjälp av sakexpertis från Skåne Arbetsmetod - aktörer

14 14 Bred granskning av EU-frågor Lyssna och föra en dialog med en bred grupp EU-intressenter för att identifiera nya potentiella frågor Brysselkontoret samt EU samordnare i Skåne lägger till frågor till bevakningslistan Bevakning av frågor Djupare analys av frågor, identifiering av intressenter, kontinlig bevakning, regelbunden rapportering inkl emailvarningar Stygruppsmöte två gånger per år för att välja frågor för påverkan /implementering Påverkan / implementering Arbetsmetod

15 15 Sätta upp ett implementeringsteam Identifiera och skapa nyckelteam, definiera teammedlemmarnas roll och ansvarsområden Sätta upp en handlingsplan Definiera önskat resultat, nyckelintressenter inom EU och en plan för understödjande aktiviteter Utföra handlingsplanen Dagligt utförande, regelbunden rapportering till ledningsgruppen, kontinuerlig utvärdering och utveckling av handlingsplanen Arbetsmetod

16 16 Prioritera frågor för nyckelintressen Utgå från Skånes tillväxtprogram – översätt Skånes prioriteringar till EU-kontorets prioriteringar Acceptera att det pågår ett EU-arbete som kontoret inte är involverat i –icke prioriterade frågor/projekt kan drivas utan kontorets medverkan Utvärdera avslutat och pågående arbete – kritisk granskning gör det lättare att förstå framtida prioriteringar Hur prioriterar man?

17 17 Kontoret ska jobba med att påverka prioriteringarna för FP8 –Ska kontoret ta hem forskningsprojekt inom FP7? Kontoret ska jobba med att påverka innehållet i EUs Östersjöstrategi –Ska kontoret sätta upp projekt inom Östersjöstrategin? Ska kontoret jobba med Direktivet för Förnybar energi eller Direktivet för Energieffektiva byggnader? Prioritetsdiskussion

18 18 European Union

19 19 The European Commission Proposes legislation to Parliament and the Council Manages and implements EU policies and the budget Guardian of the Treaty Negotiates trade and co-operation agreements

20 20 The European Commission 27 Commissioners 27 Cabinets More than 35 Directorates General and Services All decisions are taken collectively EU representatives Appointed for five years Prepares College decisions Initiates stakeholder consultations Coordinates with other EU agencies

21 21 Commissioners of importance to business Siim Kallas VP, Transport (Estonia) Karel de Gucht Trade (Belgium) Michel Barnier Internal Market and Services (France) Joaquin Almunia VP, Competition (Spain) Olli Rehn Economic and Monetary Affairs (Finland) Janez Potočnik Environment (Slovenia) Máire Geoghegan-Quinn Research, Innovation and Science (Ireland) José Manuel Barroso President (Portugal) Connie Hedegard Climate Action (Denmark) Antonio Tajani VP, Industry & Entrepreneurship (Italy) G ün ther Oettinger Energy (Germany) Catherine Ashton VP, High Rep. of the Union for For. Aff. & Sec. Pol (UK)

22 22 The European Parliament Organised politically, not nationally Plenary sessions 12 times a year Standing and ad hoc Committees Co-legislates with the Council Approves the Commission and can dismiss it Approves the EU budget

23 23 785 Members elected every five years The European Parliament 23 Committees 736 Members elected every five years Committees important to business 23 Committees Environment Industry Transport Internal market Economic and monetary affairs

24 24 Political Groups following the 2009 elections Europe of freedom and democracy group (EFD): 32 Greens/EFA: 55 Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE): 84 Non-attached: 27 European Conservatives and Reformists Group (ECR): 54 United Left (EUL/NGL): 35 Socialists (S&D): 184 European People’s Party and European Democrats (EPP-ED): 265

25 25 The Council of the European Union Co-legislates with the Parliament Qualified Majority Voting or unanimity Rotating Presidency National coordination through Permanent Representatives Committee (COREPER) 2-4 times/year: European Council

26 26 The Council of the European Union Ministers of the 27 Member States COREPER I and II Working Groups Ministers of the 27 Member States Competitiveness Economic and Financial Affairs Health and Consumer Affairs Environment Transport, Energy COREPER I and II Working Groups

27 27 Kreab Gavin Anderson Tackling communications challenges worldwide


Ladda ner ppt "1 Region Skåne 29 januari 2010. 2 Kreab Gavin Anderson Processes för public affairs arbete och målsättningar Arbetsmetod och prioriteringar Struktur för."

Liknande presentationer


Google-annonser