Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Skåne 29 januari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Skåne 29 januari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Region Skåne januari 2010

2 Struktur för presentationen
Kreab Gavin Anderson Processes för public affairs arbete och målsättningar Arbetsmetod och prioriteringar

3 Strategiska rådgivare
New Map Global närvaro genom 29 kontor 350 konsulter/seniora rådgivare 40 nationaliteter Kontor i Bryssel sedan 1992

4 Kreab Gavin Anderson i Bryssel
Karl Isaksson Managing Partner Hannalena Ivarsson Deputy Managing Partner Henning Christophersen Senior Partner Georg Danell Senior Partner John Houston Senior Partner 34 Konsulter 20 Nationaliteter Seniora rådgivare Mogens Peter Carl Tidigare generaldirektör, kommissionen Magnus Lemmel Tidigare generaldirektör, kommissionen Sven Norberg Tidigare direktör, kommissionen Karin Riis-Jørgensen Tidigare MEP 4

5 Målsättningar Påverka EU’s lagstiftning samt beslut om budget och projektfinansiering Stärka varumärket Region Skåne gentemot EUs institutioner samt andra relevanta aktörer i Bryssel.

6 Process Informations- insamling Strategi Påverkan
Kvalitativ/kvantitativ bevakning System för tidig varning Följa lagstiftningsprocessen Policyanalys Kartläggning av andra intressenter Strategisk rådgivning och positionering Utveckling av budskap Alliansbyggande Möten med beslutsfattare Media Möten på ”hög nivå” Events 6 6

7 The EU co-decision process
Member State implementation Approved Parliament Council Conciliation Not approved Commission Not approved Initiative Proposal Decision Decision Not approved Parliament Amendment Council Common Position Parliament Amendment Council Common Position

8 EU är mer än Bryssel

9 Exempel från andra regionkontor
West Sweden West Sweden har ett kontor i Bryssel och ett samordningskansli i Göteborg Regionen gör sina prioriteringar efter förslag från kontoren Teamet i Bryssel består av personer med kommunalpolitisk bakgrund för att underlätta kommunikationen Experterna på sakfrågor finns i regionen

10 Exempel från andra regionkontor
Veneto Annex till ramdirektiv anger varje år kontorets prioriteringar Kontoret anställer sakhandläggare för varje område ex: Miljö, hälsa, jordbruk, socialpolitik, forskning Regionen har anställt en mediaexpert som rapporterar om kontorets arbete “Specific distribution lists” till olika intressenter i regionen

11 Arbetsmetod - aktörer Brysselkontor i samarbete med EU-samordnare i Skåne granska EU-frågor och deras inverkan på Region Skåne sammankoppla dessa frågor till Region Skånes aktiviteter och göra en första konsekvensanalys utgallra EU-kontorets områden för kontinuerlig bevakning presentera prioriterade områden för implementering för Region Skånes styrgrupp för EU-frågor

12 Arbetsmetod - aktörer Region Skånes styrgrupp för EU-frågor
besluta om Brysselkontorets prioriterade områden för påverkan eller implementering sätta ihop team; kontoret tillsammans med “experterna” från Skåne utvärdera arbetet

13 Arbetsmetod - aktörer Team för prioriterade områden för påverkan eller implementering Bryssel-kontoret med Skåne “experter” på området Utarbeta budskap Praktiskt genomföra “påverkansarbetet” Brysselkontoret leder med hjälp av sakexpertis från Skåne

14 Bred granskning av EU-frågor Påverkan / implementering
Arbetsmetod Bred granskning av EU-frågor Lyssna och föra en dialog med en bred grupp EU-intressenter för att identifiera nya potentiella frågor Brysselkontoret samt EU samordnare i Skåne lägger till frågor till bevakningslistan Bevakning av frågor Djupare analys av frågor, identifiering av intressenter, kontinlig bevakning, regelbunden rapportering inkl varningar Stygruppsmöte två gånger per år för att välja frågor för påverkan /implementering Påverkan / implementering

15 Arbetsmetod Sätta upp ett implementeringsteam
Identifiera och skapa nyckelteam, definiera teammedlemmarnas roll och ansvarsområden Sätta upp en handlingsplan Definiera önskat resultat, nyckelintressenter inom EU och en plan för understödjande aktiviteter Utföra handlingsplanen Dagligt utförande, regelbunden rapportering till ledningsgruppen, kontinuerlig utvärdering och utveckling av handlingsplanen

16 Hur prioriterar man? Prioritera frågor för nyckelintressen
Utgå från Skånes tillväxtprogram – översätt Skånes prioriteringar till EU-kontorets prioriteringar Acceptera att det pågår ett EU-arbete som kontoret inte är involverat i icke prioriterade frågor/projekt kan drivas utan kontorets medverkan Utvärdera avslutat och pågående arbete – kritisk granskning gör det lättare att förstå framtida prioriteringar

17 Prioritetsdiskussion
Kontoret ska jobba med att påverka prioriteringarna för FP8 Ska kontoret ta hem forskningsprojekt inom FP7? Kontoret ska jobba med att påverka innehållet i EUs Östersjöstrategi Ska kontoret sätta upp projekt inom Östersjöstrategin? Ska kontoret jobba med Direktivet för Förnybar energi eller Direktivet för Energieffektiva byggnader?

18 European Union

19 The European Commission
Proposes legislation to Parliament and the Council Manages and implements EU policies and the budget Guardian of the Treaty Negotiates trade and co-operation agreements

20 The European Commission
More than 35 Directorates General and Services 27 Commissioners 27 Cabinets All decisions are taken collectively EU representatives Appointed for five years Prepares College decisions Initiates stakeholder consultations Coordinates with other EU agencies

21 Commissioners of importance to business
Catherine Ashton VP, High Rep. of the Union for For. Aff. & Sec. Pol (UK) Antonio Tajani VP, Industry & Entrepreneurship (Italy) José Manuel Barroso President (Portugal) Siim Kallas VP, Transport (Estonia) Janez Potočnik Environment (Slovenia) Karel de Gucht Trade (Belgium) Joaquin Almunia VP, Competition (Spain) Michel Barnier Internal Market and Services (France) Günther Oettinger Energy (Germany) Máire Geoghegan-Quinn Research, Innovation and Science (Ireland) Olli Rehn Economic and Monetary Affairs (Finland) Connie Hedegard Climate Action (Denmark)

22 The European Parliament
Organised politically, not nationally Plenary sessions 12 times a year Standing and ad hoc Committees Co-legislates with the Council Approves the Commission and can dismiss it Approves the EU budget

23 The European Parliament
785 Members elected every five years 736 Members elected every five years 23 Committees 23 Committees Committees important to business Environment Industry Transport Internal market Economic and monetary affairs

24 Political Groups following the 2009 elections
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE): 84 European People’s Party and European Democrats (EPP-ED): 265 Greens/EFA: 55 Socialists (S&D): 184 European Conservatives and Reformists Group (ECR): 54 Europe of freedom and democracy group (EFD): 32 United Left (EUL/NGL): 35 Non-attached: 27

25 The Council of the European Union
Co-legislates with the Parliament Qualified Majority Voting or unanimity Rotating Presidency National coordination through Permanent Representatives Committee (COREPER) 2-4 times/year: European Council

26 The Council of the European Union
Ministers of the 27 Member States COREPER I and II Working Groups Ministers of the 27 Member States COREPER I and II Working Groups Competitiveness Economic and Financial Affairs Health and Consumer Affairs Environment Transport, Energy

27 Kreab Gavin Anderson Tackling communications challenges worldwide


Ladda ner ppt "Region Skåne 29 januari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser