Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ACG/diagnosskola Våren 2011 Lars Björkman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ACG/diagnosskola Våren 2011 Lars Björkman."— Presentationens avskrift:

1 ACG/diagnosskola Våren 2011 Lars Björkman

2 ACG-grupperingen

3 Principer för ACG i VGR ACG grupperar samtliga listade personer på basen av enskilda diagnoser eller kombinationer av diagnoser. Diagnoserna hämtas från enheter som bedriver primärvård inkl. eventuella specialister anställda på VG Pv-eneheter. Gruppering görs varje månad på 15 månaders diagnosunderlag. Besöksfrekvens och antalet diagnoser av samma typ saknar betydelse. Z-diagnoser i ADG 31 Adm tas bort (i stort sett alla)

4 HoS-personalens bedömning
ACG flöde Hanterade tillstånd Diagnos-kodning Sjukdoms-grupper Kontakt 1 Diagnoskod A ADG 10 Diagnoskod B ACG-grupp Tidsperiod 15 månader Kontakt 2 Diagnoskod C ADG 21 ålder & kön Kontakt 3 Diagnoskod D ADG 03 HoS-personalens bedömning Klinisk gruppering Data-analys

5 ADG Aggregated Diagnosis Groups
Alla diagnoskoder (ICD-10 eller primärvårdsversionen) grupperas till en av 32 olika typer av sjukdomsgrupper (ADG) Varje diagnos är placerad i någon av dessa 32 sjukdomsgrupper med utgångspunkt från fem olika kliniska faktorer:

6 Grupperingsprinciper ADG
Varaktighet (akut, återkommande eller kronisk). Hur länge kommer sjukvårdsresurser att behövas för detta sjukdomstillstånd? Svårighetsgrad (mindre/stabilt kontra mer omfattande/ostabilt). Hur intensivt måste sjukvårdsresurser sättas in för att hantera tillståndet? Diagnossäkerhet (symtom kontra uttalad sjukdom). Sjukdomsorsak (infektion, skada eller annat). Vilken typ av sjukvårdsåtgärder kommer att användas? Specialistvård (medicinsk, kirurgisk, förlossning etc). I vilken omfattning kommer specialistvård att krävas?

7

8 Exempel ADG ADG 1 Övergående lindrig sjukdom vaxpropp nageltrång
hälsporre ADG 2 Övergående lindrig infektion extern otit sinuit faryngit ADG 16 Kronisk specialitet, instabil – ortopedisk spinal stenos kronisk osteomyelit ADG 17 Kronisk specialitet, instabil – ÖNH Menieres sjukdom

9 Exempel ADG ADG 27 Symtom osäker huvudvärk hosta anemi
illamående, kräkning ADG 28 Symtom allvarlig melena syncope ödem ADG 32 Malignitet coloncancer prostatacancer akut lymfom

10

11 Gruppering till ACG Ålder Kön Specifika ADG Antal ADG
Antal allvarliga ”major” ADG Vid ett grupperingstillfälle kan en person bara tilldelas en ACG-grupp. Vid nästa grupperingstillfälle kan samma person komma i samma eller en annan ACG-grupp beroende på eventuellt nytillkomna eller utgångna diagnoskoder i den aktuella 15-månadersperioden

12 Tidsperiod 15 månader Hanterade tillstånd Diagnos-kodning
Sjukdoms-grupper Kontakt 1 I10- ADG 10 900 Medical, stable Tidsperiod 15 månader 55 & man I10- Hypertoni ADG 10 Chronic Medical: Stable

13 Tidsperiod 15 månader Hanterade tillstånd Diagnos-kodning
Sjukdoms-grupper Kontakt 1 I10- ADG 10 E119 900 Medical, stable Tidsperiod 15 månader 55 & man I10- Hypertoni E119 Diabetes, typ 2 ADG 10 Chronic Medical: Stable

14 Tidsperiod 15 månader Hanterade tillstånd Diagnos-kodning
Sjukdoms-grupper Kontakt 1 I10- ADG 10 E119 2300 Acute Minor and Cronic Medical: Stable Tidsperiod 15 månader Kontakt 2 S635 ADG 21 55 & man I10- Hypertoni E119 Diabetes, typ 2 S635 Distorsion i handled ADG 10 Chronic Medical: Stable ADG 21 Injuries/Adverse Effects: Minor OBS vid de första ACG/diagnosskolorna angav LB att denna kombination skulle ge ACG Det var fel – det var för svårt att manuellt läsa i ACG-tabellerna. Bilderna visar nu resultatet av en faktisk körning i systemet

15 Tidsperiod 15 månader Hanterade tillstånd Diagnos-kodning
Sjukdoms-grupper Kontakt 1 I10- ADG 10 E119 4100 2-3 Other ADG Combinations, Age 35+ Tidsperiod 15 månader Kontakt 2 S635 ADG 21 55 & man Kontakt 3 F51- ADG 23 I10- Hypertoni E119 Diabetes, typ 2 S635 Distorsion i handled F51- Sömnstörning ADG 10 Chronic Medical: Stable ADG 21 Injuries/Adverse Effects: Minor ADG 23 Psychosocial: Time Limited, Minor

16

17

18

19 Tunga ACG-grupper

20 Vikter och ersättningsberäkning

21 Steg i ACG-beräkningen
Vårdval Steg i ACG-beräkningen PersID, ålder, kön, enhet, nämnd ACG frekvens- tabell per enhet Tyngd per ACG-grp och totalt per enhet och i VGR ACG- grupperare PersID, typ, diagnos Vega Vikttabell Östergötland Blekinge 2006 Alla diagnoser på primärvårdsnivå samt diagnoser på specialistnivå från VGPv-enheter inom uppdraget Alla kontakttyper, alla personalkategorier

22

23

24 Vikter från Östergötland-Blekinge

25 Beräkning av ACG-ersättning i VGR
Ersättning viktad utifrån vårdtyngd R3*350 Poäng för ålder och kön ACG-poäng Antal listade personer på enheten Antal personer med diagnoskod till ACG-beräkningen Andel personer med diagnoskod Total ACG-tyngd för de listade personerna på enheten Genomsnittlig tyngd per listad på enheten Genomsnittlig tyngd per listad i VGR Enhetens ACG-casemix index 3 000 3 307 10 000 5 450 0,55 12 345 1,23 1,12 1,10 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10 R2 * R10 fr vårdval ACG-gruppering ACG-gruppering R5/R4 R7/R4 VGR-beräkning R7/R4 R8/R9

26 Utveckling efter införandet av ACG som en del i ersättningen i VG Pv

27

28 ACG casemix index relaterat till andel patienter med diagnos bland de listade nov 2009

29 ACG casemix index relaterat till andel patienter med diagnos bland de listade 20110228

30

31

32 ACG ålder, kön, hemsjukvård, HSN, olika diagnos- och kostnadsunderlag

33

34 ACG casemix index per ålder för personer med

35

36

37

38 ACG utan relation till VG Primärvård
ACG för att beskriva befolkningen Räknat på alla diagnoser (PV+ÖV+SV) Alla kostnader

39

40


Ladda ner ppt "ACG/diagnosskola Våren 2011 Lars Björkman."

Liknande presentationer


Google-annonser