Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)"— Presentationens avskrift:

1 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)

2 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 DART – kort historik Start 1988, som projekt, ett av flera dataresurs- center, samordnat av dåv. Handikappinstitutet Multidisciplinärt team Permanentning 1992, KomP-projekt 95-97, integreras 1998, integrering i SU 1998 Numera: Regionalt Kommunikations och dataresurscenter i Västra Götalandsregionen – Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset

3 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 DARTs verksamhetsområden Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning FoU, projekt Klienter Utredning utprovning Utbildning information

4 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 Uppdragsgivare / samarbetsparter Habilitering Skola Syncentral Boendeverksamhet Daglig verksamhet Universitet - högskola m.fl., mm … LSS Hkp-rörelsenbrukar-org. Hj.m.-företag Regionalt, nationellt, internationellt Hjälpmedelscentral

5 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 www.dart-gbg.org Information om aktiviteter på DART Tips och material Information och rapporter om projekt inom området kommunikation, AKK & datorstöd Magisteruppsatser – flera av intresse för er på Taltjänst (under FoU)

6 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 Kommunikation och AKK – så mycket mer än tal! Picture Communication Symbols©. Mayer-Johnson LLC

7 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning www.sweden.gov.se/sb/d/10055/a/101918 www.sweden.gov.se/sb/d/10055/a/101918 Handisam http://www.handisam.se/http://www.handisam.se/

8 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 Etiska grundtankar Alla vill och behöver kommunicera Förutsättning för delaktighet och demokratiska rättigheter

9 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 Etiska grundtankar Vi kommunicerar alla för att uppfylla olika behov – och alla behöver vi alltmer idag tillgång till IKT-verktyg och tjänster för detta! Vilka behov? Vilka verktyg? Vilka tjänster?

10 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 Utmaningar: Stötta barn och familjer tidigt Övergångarna – t ex barn till vuxen Samarbete / samverkan – många aktörer

11 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 DARTs arbetssätt för att möta behoven: Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning

12 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 Frågor framöver: Hur synligt är behovet av fungerande kommunikation? Gör vi det vi behöver? Vad är särskilt svårt? Vad kan vi tillsammans göra ytterligare?

13 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905 ulrika.ferm@vgregion.se 2012


Ladda ner ppt "DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)"

Liknande presentationer


Google-annonser