Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)"— Presentationens avskrift:

1 DART, DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)

2 DART, DART – kort historik Start 1988, som projekt, ett av flera dataresurs- center, samordnat av dåv. Handikappinstitutet Multidisciplinärt team Permanentning 1992, KomP-projekt 95-97, integreras 1998, integrering i SU 1998 Numera: Regionalt Kommunikations och dataresurscenter i Västra Götalandsregionen – Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset

3 DART, DARTs verksamhetsområden Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning FoU, projekt Klienter Utredning utprovning Utbildning information

4 DART, Uppdragsgivare / samarbetsparter Habilitering Skola Syncentral Boendeverksamhet Daglig verksamhet Universitet - högskola m.fl., mm … LSS Hkp-rörelsenbrukar-org. Hj.m.-företag Regionalt, nationellt, internationellt Hjälpmedelscentral

5 DART, Information om aktiviteter på DART Tips och material Information och rapporter om projekt inom området kommunikation, AKK & datorstöd Magisteruppsatser – flera av intresse för er på Taltjänst (under FoU)

6 DART, Kommunikation och AKK – så mycket mer än tal! Picture Communication Symbols©. Mayer-Johnson LLC

7 DART, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handisam

8 DART, Etiska grundtankar Alla vill och behöver kommunicera Förutsättning för delaktighet och demokratiska rättigheter

9 DART, Etiska grundtankar Vi kommunicerar alla för att uppfylla olika behov – och alla behöver vi alltmer idag tillgång till IKT-verktyg och tjänster för detta! Vilka behov? Vilka verktyg? Vilka tjänster?

10 DART, Utmaningar: Stötta barn och familjer tidigt Övergångarna – t ex barn till vuxen Samarbete / samverkan – många aktörer

11 DART, DARTs arbetssätt för att möta behoven: Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning

12 DART, Frågor framöver: Hur synligt är behovet av fungerande kommunikation? Gör vi det vi behöver? Vad är särskilt svårt? Vad kan vi tillsammans göra ytterligare?

13 DART,


Ladda ner ppt "DART, 130905 DART 2009 – en kort presentation Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog)"

Liknande presentationer


Google-annonser