Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DART 2009 – en kort presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DART 2009 – en kort presentation"— Presentationens avskrift:

1 DART 2009 – en kort presentation
Anette Ihrelius (enhetschef) Mats Lundälv (datapedagog) DART,

2 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
DART – kort historik Start 1988, som projekt, ett av flera dataresurs-center, samordnat av dåv. Handikappinstitutet Multidisciplinärt team Permanentning 1992, KomP-projekt 95-97, integreras 1998, integrering i SU 1998 Numera: Regionalt Kommunikations och dataresurscenter i Västra Götalandsregionen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset DART,

3 DARTs verksamhetsområden
Klienter Utredning utprovning Utbildning information FoU, projekt Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning DART,

4 Uppdragsgivare / samarbetsparter
Universitet - högskola Hjälpmedelscentral Habilitering Syncentral Skola LSS Daglig verksamhet Boendeverksamhet Regionalt, nationellt, internationellt Hkp-rörelsen brukar-org. Hj.m.-företag m.fl., mm … DART,

5 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
Information om aktiviteter på DART Tips och material Information och rapporter om projekt inom området kommunikation, AKK & datorstöd Magisteruppsatser – flera av intresse för er på Taltjänst (under FoU) DART,

6 Kommunikation och AKK – så mycket mer än tal!
DART, Picture Communication Symbols©. Mayer-Johnson LLC

7 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handisam DART,

8 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
Etiska grundtankar Alla vill och behöver kommunicera Förutsättning för delaktighet och demokratiska rättigheter Tänk på – detta gäller alla. Även personer på mycket tidig utvecklingsnivå, där man ibland kanske säger att han/hon inte kan kommunicera. Men – när det gäller personer på tidig nivå är det mer upp till oss, det hänger på oss att tyda signaler och vara eniga om vad personens signaler står för. DART,

9 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
Etiska grundtankar Vi kommunicerar alla för att uppfylla olika behov – och alla behöver vi alltmer idag tillgång till IKT-verktyg och tjänster för detta! Vilka behov? Vilka verktyg? Vilka tjänster? DART,

10 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
Utmaningar: Stötta barn och familjer tidigt Övergångarna – t ex barn till vuxen Samarbete / samverkan – många aktörer DART,

11 DARTs arbetssätt för att möta behoven:
Klientarbete Utbildning och information Utveckling och forskning DART,

12 www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se, DART, 130905
Frågor framöver: Hur synligt är behovet av fungerande kommunikation? Gör vi det vi behöver? Vad är särskilt svårt? Vad kan vi tillsammans göra ytterligare? DART,

13 ulrika.ferm@vgregion.se 2012
DART, 13


Ladda ner ppt "DART 2009 – en kort presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser