Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIGGANDE eller SITTANDE INTENSIVVÅRDSPATIENTER?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIGGANDE eller SITTANDE INTENSIVVÅRDSPATIENTER?"— Presentationens avskrift:

1 LIGGANDE eller SITTANDE INTENSIVVÅRDSPATIENTER?
Ett projekt för kvalitetssäkring av omvårdnadsrutiner vid Intensivvårdsavdelningen 343, SU/Östra Svante Arvidsson, överläkare Marianne Engelin, undersköterska Madeleine Nestorsson, sjuksköterska Petra Vestlund, sjuksköterska Ulla-Britt Törnqvist, sjuksköterska, vårdlärare

2 Guidelines for the Management of Adults with Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated Pneumonia American Thoracic Society Documents 2005 Patients should be kept in the semirecumbent position (30-45º) rather than supine to prevent aspiration, especially when receiving enteral feeding Evidence level: Level I (high)

3 Syften: Ta fram en metod för att mäta och dokumentera kroppsläget
Ta reda på hur stor del av dygnet IVA-patienter vårdas i rekommenderat kroppsläge Ta reda på de vanligaste orsakerna att frångå detta läge

4 Vår metod bygger på elementär trigonometri…

5 ….tillämpad på sängens resningsvinkel

6 Ett öppet stigrör, t. ex. ett infusionsaggregat fylls med vatten och fixeras mot sängens huvudplatta vid punkten F. F

7 Ett öppet stigrör, t. ex. ett infusionsaggregat fylls med vatten och fixeras mot sängens huvudplatta vid punkten F. Stigrörets nollpunkt fästs vid sängens horisontalplan och här fästs också en tryckreceptor, samma som används vid blodtrycksmätning.

8 Ett öppet stigrör, t. ex. ett infusionsaggregat fylls med vatten och fixeras mot sängens huvudplatta vid punkten F. Stigrörets nollpunkt fästs vid sängens horisontalplan och här fästs också en tryckreceptor, samma som används vid blodtrycksmätning. Receptorsignalen kopplas upp till patientmonitorn.

9 Efter 24 timmar tas trendkurvan ut på papper
Efter 24 timmar tas trendkurvan ut på papper. Sedan trycket omräknats till cm vatten, motsvarar detta värde längden på den motstående katetern (a). Hypotenusans längd (c) är känd och konstant. Det är därefter enkelt att beräkna lutningsvinkeln A.

10 Sedan metoden testas och befunnits ge exakta resultat startade en observationell klinisk studie som kom att omfatta 10 respiratorpatienter under en observationstid av totalt cirka minuter. Instruktionen var att patienten så mycket som möjligt skulle vårdas med huvudplattan höjd 45º eller (med patienten i sidoläge) 30º.

11 Resultat Vi ansåg att en lutningsvinkel på minst 26º var ”godkänt”. Med detta kriterium var kroppsläget godkänt under 43% av tiden. Under 25% av tiden var patienten praktiskt taget i planläge.

12 Orsaker att avvika från sittande position
Basala omvårdnadsåtgärder 49 % CVT-mätning % Patientens önskemål % Tryckset nollas % Undersökningar % Patienten orolig % Såromläggning % Övrigt %

13 Slutsatser En ny metod för exakt och kontinuerlig dokumentation av kroppsläget fungerade mycket väl. En allmän ordination om höjd huvudända har svårt att vinna tillämpning och kräver särskilda utbildningsinsatser. Det finns flera goda skäl att tillfälligtvis frångå principen om höjd huvudände. Vi tror att man i de flesta fall bör kunna tillämpa höjd huvudände under större delen av dygnet, och att planläge endast bör tillåtas på medicinska indikationer.


Ladda ner ppt "LIGGANDE eller SITTANDE INTENSIVVÅRDSPATIENTER?"

Liknande presentationer


Google-annonser