Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gång- och rörelselaboratoriet 2006. En vuxen person går 5 000 -15 000 steg varje dag 2 - 5 000 000 steg per år 27 000 km per år Bakgrund Vid funktionsnedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gång- och rörelselaboratoriet 2006. En vuxen person går 5 000 -15 000 steg varje dag 2 - 5 000 000 steg per år 27 000 km per år Bakgrund Vid funktionsnedsättning."— Presentationens avskrift:

1 Gång- och rörelselaboratoriet 2006

2 En vuxen person går 5 000 -15 000 steg varje dag 2 - 5 000 000 steg per år 27 000 km per år Bakgrund Vid funktionsnedsättning ökar energikonsumtionen och snedbelastningar ger över tid förslitningar eller deformationer. För att komma fram till lämpliga åtgärder är det därför viktigt att belägga och beskriva orsaker till problemet. 2006

3 Gånganalys – vad är det? 2006 Okulär gånganalys Görs normalt i klinik med ögonen eller med enkla hjälpmedel som videokamera och/eller systematiserad analys enligt formulär. Instrumentell gånganalys Med hjälp av 3D-analys i laboratoriet får man dokumentation av rörelse i alla plan, krafter och vridmoment som verkar på lederna samt effektberäkningar.

4 Fördelar med 3D-analys Osynliga data …så som storleken på krafter och moment kan ej ses eller uppskattas med blotta ögat. Objektivitet Vid visuell gånganalys kan man uppskatta rörelsen, men i laboratoriet får man exakta(re) värden. Jämförbarhet/statistisk analys Den data som samlas kan sedan användas för att lättare jämföra resultat och göra statistiska beräkningar. Rörelse i alla plan Vid vanlig gånganalys är det relativt enkelt att uppskatta rörelser i sagittalplanet (flexion/extension) men desto svårare att se och särskilja rörelser i frontal- och tranversalplanet (dvs. abduktion/adduktion och rotationer). 2006

5 Varför instrumentell gånganalys? När interventionen genomförts är instrumentell analys ett utmärkt verktyg för utvärdering och/eller optimering. 2006 Resultaten kan alltså användas som beslutsunderlag inför olika interventioner: - Ortopedkirurgisk åtgärd - Medicinsk behandling - Sjukgymnastisk behandling - Utformning ortopedtekniskt hjälpmedel Laboratoriet kan lättare se orsaken till problemen och deras effekt på gången. Utlåtande kan ge vägledning om vilka åtgärder som är mest lämpade.

6 Hur går inmätningen till? Klinisk undersökning Innehållande: Anamnes, rörelseomfång, muskellängd, styrka och tonus m.m. Datainsamling Patienten markeras upp med 18 reflexbollar på bestämda anatomiska landmärken. När patienten går genom rummet registreras rörelsen för varje markör med hjälp av 8 kameror som sänder ut och tar emot infrarött ljus. Två kraftplattor i golvet ger oss moment och effektdata. Insamlad rörelse- och kraftdata bearbetas sedan och visualiseras i diagram som visar vad som händer i varje led under hela gångcykeln. 2006

7 Markörplacering Anatomiska landmärken markeras med reflexmarkörer. För att kunna bestämma position och rörelse hos ett kroppssegment krävs att det markeras med minst tre markörer. 2006

8 Positionsbestämning En kamera Två kameror ? En kamera kan bestämma markörens position i två dimensioner, men har inget ”djupseende”. Två sammankopplade kameror på bestämda positioner ger information om avståndet till markören. 2006

9 Datainsamling Qualisys Track Manager (QTM) 2006 I QTM bestäms markörernas positioner och belastningen på kraftplattorna 240 gånger/sek

10 Databearbetning och presentation Visual 3D 2006 Visual 3D bearbetar, gör beräkningar och presenterar data i form av grafer och animationer.

11 Presentation Del 1 - Gånghastighet - Steglängd - Stegvidd - Kadens (stegfrekvens) - M.m. - Förhållandet mellan stödfas och svingfas En del av datan består av det som kallas basala gångparametrar 2006

12 Den dynamiska delen av gången presenteras i form av diagram som vart och ett beskriver rörelsen, momentet eller effekten i den givna leden. Presentation Del 2 Kinetics and Kinematics, Sagittal Plane – Right side Varje diagram visar ett helt steg, från fotisättning till fotisättning för ett ben. Som hjälp vid analysen finns normaldata i varje diagram (grått fält). 2006

13 Presentation Del 3 2006 Som ytterligare hjälp vidanalysarbetet finns tredimensionella animationer.

14 Analys Klinisk undersökning Labdata Visuell analys Utlåtande Analysen grundas på en sammanvägning av den kliniska undersökningen, den visuella analysen och den data mätningen ger. Frågeställning 2006 Analys

15 Vilka patienter är aktuella? Alla …där ”vanlig” visuell analys inte är tillräcklig och/eller dokumentation behövs. - Neurologi Stroke (CVL) Ryggmärgsbråck (MMC) CP Trauma - Ortopedi Reumatism Trauma Amputationer Med flera... - Habilitering/Rehabilitering 2006

16 Kontakt Adress: SÄS Rehabcentrum Sjukgymnastiken Plan 3 Gång- och rörelselaboratoriet 501 82 Borås Besöksadress: Rehabhuset Ingång 10, Plan 3 Telefon: 033-616 13 65 Mail: ganglab.sas@vgregion.se


Ladda ner ppt "Gång- och rörelselaboratoriet 2006. En vuxen person går 5 000 -15 000 steg varje dag 2 - 5 000 000 steg per år 27 000 km per år Bakgrund Vid funktionsnedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser