Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nomenklaturprojektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nomenklaturprojektet"— Presentationens avskrift:

1 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet 2005 Miriam Lindh Persson, projektledare Elisabeth Fransson, projektsamordnare Roland Eklöf, projektadministratör

2 Klinisk kemi Karolinska sjukhuset Huddinge sjukhus 2004

3 2004 Karolinska sjukhuset Huddinge sjukhus Karolinska
Klinisk kemi Karolinska sjukhuset Karolinska Huddinge sjukhus universitetssjukhuset 2004

4 Klinisk kemi Norrtälje sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska, Solna
x Norrtälje sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska, Solna Södersjukhuset, SÖS Karolinska, Huddinge Södertälje sjukhus s s

5 Margareta Sten-Linder
Klinisk kemi Klinisk kemi 2005 Klinikstab Solna Huddinge VC NTS DS SÖS STS 1 2 1 2 Maria Sedell Anita Josefsson Birgitta Vallström Eva-Maria Idehaag Bodil Svensson Eija Lundström Birgitta Damberg Kerstin Haij Automation & Immunokemi Sven Gustafsson Hematologi, Koagulation, Protein Margareta Sten-Linder LC/MS/DNA Per Bjellerup Kundservice/PNA Miriam Lindh Persson FoUU

6 Margareta Sten-Linder
Klinisk kemi Klinisk kemi 2007 Klinikstab Solna Huddinge VC NTS DS SÖS STS 1 2 1 2 Maria Sedell Anita Josefsson Birgitta Vallström Eva-Maria Idehaag Bodil Svensson Eija Lundström Birgitta Damberg Kerstin Haij Automation & Immunokemi Sven Gustafsson Hematologi, Koag, Protein, DNA Margareta Sten-Linder Kromatografi Suzanne Lind Kundservice/PNA Miriam Lindh Persson FoUU

7 Utgångsläge 2005 Olika LIS Olika kodverk Olika analysnamn
Klinisk kemi Olika LIS Olika kodverk Olika analysnamn Olika referensintervall Olika provtagningsanvisningar Olika remisser Olika system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Utgångsläge 2005

8 Projekt KemLIS ETT LIS Olika kodverk Olika analysnamn
Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab ETT LIS Olika kodverk Olika analysnamn Olika referensintervall Olika provtagningsanvisningar Olika remisser Olika system (provmaterial) - plasma söder - serum norr

9 Projekt KemLIS FlexLab Ett LIS Nomenklatur- Ett kodverk projektet
Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Ett LIS Ett kodverk Enhetliga analysnamn Enhetliga referensintervall Olika provtagningsanvisningar Enhetliga remisser Olika system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Nomenklatur- projektet Remissprojektet Remissinförande- projektet

10 Projekt KemLIS FlexLab Ett LIS Nomenklatur- Ett kodverk projektet
Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Ett LIS Ett kodverk Enhetliga analysnamn Enhetliga referensintervall Enhetliga provtagningsanvisningar Enhetliga remisser Ett system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Nomenklatur- projektet Linjeaktivitet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjebeslut

11 Projekt KemLIS FlexLab Vår 2006 Ett LIS Nomenklatur- Ett kodverk
Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Vår 2006 Ett LIS Ett kodverk Enhetliga analysnamn Enhetliga referensintervall Enhetliga provtagningsanvisningar Enhetliga remisser Ett system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Nomenklatur- projektet Dec 2005 Linjeaktivitet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjebeslut plasma (allmän kemi)

12 Projekt PoLIS Projekt KemLIS TakeCare Olika beställningsrutiner
Klinisk kemi Projekt KemLIS Flexlab Projekt PoLIS TakeCare Olika LIS Olika kodverk Olika analysnamn Olika referensintervall Olika provtagningsföreskrifter Olika remisser Olika system (provtagningsmaterial) plasma söder serum norr Nomenklatur- projektet Olika beställningsrutiner Linjeaktivitet Remissprojektet PoLIS = Projekt gemensam beställnings- och svarsprocessen mellan TakeCare och konsoliderade LIS (inom Karolinska) Implementation slutförs hösten 2006 Remissinförande- projektet Linjebeslut

13 Projekt KemLIS FlexLab Vår 2006  Höst 2006 Ett LIS Nomenklatur-
Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Vår 2006  Höst 2006 Ett LIS Ett kodverk Enhetliga analysnamn Enhetliga referensintervall Enhetliga provtagningsanvisningar Enhetliga remisser Ett system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Nomenklatur- projektet Linjeaktivitet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjebeslut plasma (allmän kemi)

14 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet G r u n d p r i n c i p Ett och samma analysnamn för beställning och provsvar

15 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Mål Rapportnamn (FlexLab) = remissord (även elektroniskt) = analysnamn i provtagningsanvisningarna = analysnamn i fakturan EN post i FlexLab EN post på remissen EN post i provtagningsanvisningar Kräver gemensam nomenklatur (analysnamn) gemensamt provmaterial gemensamma referensintervall

16 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Riskanalys Resurskonkurrens och påverkan/beroende av andra projekt och aktiviteter

17 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Styrgrupp (beslutsgrupp KemLIS) Verksamhetschef: Britta Landin Sektionschefer: Sven Gustavsson Margareta Sten Linder Per Bjellerup (Miriam Lindh Persson) Projektgrupp Miriam Lindh Persson Projektledare Elisabeth Fransson Projektsamordnare Roland Eklöf Projektadministratör Britt-Marie Wahlinder Kvalitetssamordnare Elisabeth Gustavsson Kemist, Remissprojektet Inger Styrelius Kemist Lena Ahrnbom FlexLab-expert Arbetsgrupper Medicinskt och tekniskt metodansvariga

18 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Arbetsgrupper Medicinskt och tekniskt metodansvariga Hematologi Koagulation Protein Allmän kemi Immunkemi Blodgaser/PNA, mikrobiologi LC/MS Funktionsundersökningar DNA Provtagning

19 Uppdrag och leveranser
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Uppdrag och leveranser Projektgruppen information till arbetsgrupperna underlag till arbetsgrupperna lagringsplats samla ihop data interna direktiv och regler rapportera till beslutsgruppen implementationsplan för konfigurering Arbetsgrupperna remissord till remissprojektet kodverk, rapportnamn, referensintervall till FlexLab underlag till provtagningsanvisningar

20 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Svårigheter Ifrågasättande ”Det har vi ju redan gjort” Ovana vid projekt Kompetens Lagringsplats - Excelblad Olika kulturer Deadlines – stress, pressade situationer Tekniska osäkerheter Testdatabas? Versionsbyte FlexLab Omprioritering Leveranser Pågående aktiviteter stoppades eller fördröjdes Geografiskt utspridd organisation Fördröjningar Resurskrock Disciplin – följa spelreglerna

21 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Uppstart början av juni 05 Styrgrupp Projektgrupp Projektplan

22 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Steg 1 Arbetsgrupperna (10 arb gr) - aug 05 Direktiv till arbetsgrupper aug 05 Information/utbildning arbetsgrupperna - aug, okt 05 Fördelning av analyser till arbetsgrupperna - aug ca 1000 poster Lagringsplats + Underlag till arbetsgrupperna - aug 05 Provmaterial - leverans till Nomenklaturprojektet - okt 05 Leverans till Remissprojektet - okt 05

23 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Direktiv till arbetsgrupperna Rapportnamn Remissord Komponentnamn Komponentkod Kortnamn Analyskod

24 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet RAPPORTNAMN trivialnamnet NPU-kodsregister omvärldsundersökning vedertagen förkortning inom kliniken egen förkortning

25 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet REMISSORD rapportnamnet rapportnamnet är för långt vedertagen förkortning inom kliniken egen förkortning

26 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Lagringsplats + Underlag till arbetsgrupperna Excelfiler: - Bearbetningsfil (uppgifter från FlexLab, ca 75 kolumner) - Arbetsgrupperna; sorterade filer - Alla uppgifter samlades i en masterfil - Leverans från masterfilen till Remissprojektet

27 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Steg 2 Kodverk Referensintervall Implementationsplan för konfigurering av FlexLab/ANP -15 dec 2005 Delmål 50%, 90%, 100% (leveransdatum)

28 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Direktiv till arbetsgrupperna Rapportnamn Remissord Komponentnamn Komponentkod Kortnamn Analyskod Del av kodverk

29 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet KOMPONENTKOD NPU-kodsregistrets komponentdel av trivialnamnet Vedertagen förkortning Skapa en förkortning Behov av att skilja åt

30 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet ANALYSKOD systemkod + komponentkod + metodkod (4+6+2 tecken)

31 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Referensintervall Arbete fortgick till hösten 2006 för att ”ensa” metoder

32 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Referensintervall Arbete fortgick till hösten 2006 för att ”ensa” metoder …….och fortsätter än

33 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Implementationsplan Förändringar skrivs in i testmiljön 12/12-20/1 Kortnamn måste vara klara senast 5/1 (krävs tid för programmering av scanner) Uppgifter hämtas från lagringsplats eller skrivs in direkt Lansering av nya remisser/nytt från FlexLab sker

34 Nomenklaturprojektet
Klinisk kemi Nomenklaturprojektet Utanför projektet Implementation konfigurering - tekniskt metodansvariga Implementation av gemensamma provtagningsanvisningar Fastställande styrdokument (kodverk, analysnamn och ansvar)

35 ur Nomenklatursynpunkt
Klinisk kemi Dagsläge maj 2007 ur Nomenklatursynpunkt Internt regelverk finns (dokumentstyrt) Dialog med t ex Equalis vid nomenklatur- funderingar

36 Klinisk kemi Miriam Lindh Persson: miriam.lind-persson@karolinska.se
Elisabeth Fransson: Roland Eklöf: Provtagningsanvisningar:


Ladda ner ppt "Nomenklaturprojektet"

Liknande presentationer


Google-annonser