Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klinisk kemi Miriam Lindh Persson, projektledare Elisabeth Fransson, projektsamordnare Roland Eklöf, projektadministratör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klinisk kemi Miriam Lindh Persson, projektledare Elisabeth Fransson, projektsamordnare Roland Eklöf, projektadministratör."— Presentationens avskrift:

1 Klinisk kemi Miriam Lindh Persson, projektledare Elisabeth Fransson, projektsamordnare Roland Eklöf, projektadministratör

2 Huddinge sjukhus Karolinska sjukhuset Klinisk kemi

3 Huddinge sjukhus Karolinska sjukhuset Klinisk kemi

4 s x x x x x x s

5 Automation & Immunokemi Sven Gustafsson LC/MS/DNA Per Bjellerup Kundservice/PNA Miriam Lindh Persson FoUU SÖSSTS DSNTS Hematologi, Koagulation, Protein Margareta Sten-Linder Anita Josefsson Birgitta Vallström Eva-Maria Idehaag Bodil Svensson Eija Lundström Birgitta Damberg Kerstin Haij Solna Huddinge 1212 Maria Sedell Klinisk kemi 2005 Klinikstab VC Klinisk kemi

6 Automation & Immunokemi Sven Gustafsson Kromatografi Suzanne Lind Kundservice/PNA Miriam Lindh Persson FoUU SÖSSTS DSNTS Hematologi, Koag, Protein, DNA Margareta Sten-Linder Anita Josefsson Birgitta Vallström Eva-Maria Idehaag Bodil Svensson Eija Lundström Birgitta Damberg Kerstin Haij Solna Huddinge 1212 Maria Sedell Klinisk kemi 2007 Klinikstab VC Klinisk kemi

7  Olika LIS  Olika kodverk  Olika analysnamn  Olika referensintervall  Olika provtagningsanvisningar  Olika remisser  Olika system (provmaterial) - plasma söder - serum norr

8  ETT LIS  Olika kodverk  Olika analysnamn  Olika referensintervall  Olika provtagningsanvisningar  Olika remisser  Olika system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab

9  Ett LIS  Ett kodverk  Enhetliga analysnamn  Enhetliga referensintervall  Olika provtagningsanvisningar  Enhetliga remisser  Olika system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Nomenklatur- projektet Remissprojektet Remissinförande- projektet

10  Ett LIS  Ett kodverk  Enhetliga analysnamn  Enhetliga referensintervall  Enhetliga provtagningsanvisningar  Enhetliga remisser  Ett system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Nomenklatur- projektet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjebeslut Linjeaktivitet

11  Ett LIS  Ett kodverk  Enhetliga analysnamn  Enhetliga referensintervall  Enhetliga provtagningsanvisningar  Enhetliga remisser  Ett system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Nomenklatur- projektet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjebeslut plasma (allmän kemi) Linjeaktivitet Vår 2006 Dec 2005

12  Olika LIS  Olika kodverk  Olika analysnamn  Olika referensintervall  Olika provtagningsföreskrifter  Olika remisser  Olika system (provtagningsmaterial) plasma söder serum norr Klinisk kemi Projekt KemLIS Flexlab Nomenklatur- projektet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjebeslut Linjeaktivitet PoLIS = Projekt gemensam beställnings- och svarsprocessen mellan TakeCare och konsoliderade LIS (inom Karolinska) Implementation slutförs hösten 2006  Olika beställningsrutiner Projekt PoLIS TakeCare

13  Ett LIS  Ett kodverk  Enhetliga analysnamn  Enhetliga referensintervall  Enhetliga provtagningsanvisningar  Enhetliga remisser  Ett system (provmaterial) - plasma söder - serum norr Klinisk kemi Projekt KemLIS FlexLab Nomenklatur- projektet Remissprojektet Remissinförande- projektet Linjeaktivitet Vår 2006  Höst 2006 Linjebeslut plasma (allmän kemi)

14 Klinisk kemi G r u n d p r i n c i p Ett och samma analysnamn för beställning och provsvar

15 Mål 1.Rapportnamn (FlexLab) = remissord (även elektroniskt) = analysnamn i provtagningsanvisningarna = analysnamn i fakturan 2.EN post i FlexLab 3.EN post på remissen 4.EN post i provtagningsanvisningar Klinisk kemi Kräver  gemensam nomenklatur (analysnamn)  gemensamt provmaterial  gemensamma referensintervall

16 Riskanalys Resurskonkurrens och påverkan/beroende av andra projekt och aktiviteter Klinisk kemi

17 Styrgrupp (beslutsgrupp KemLIS) Verksamhetschef: Britta Landin Sektionschefer: Sven Gustavsson Margareta Sten Linder Per Bjellerup (Miriam Lindh Persson) Projektgrupp Miriam Lindh PerssonProjektledare Elisabeth FranssonProjektsamordnare Roland EklöfProjektadministratör Britt-Marie WahlinderKvalitetssamordnare Elisabeth GustavssonKemist, Remissprojektet Inger StyreliusKemist Lena AhrnbomFlexLab-expert Arbetsgrupper Medicinskt och tekniskt metodansvariga Klinisk kemi

18 Arbetsgrupper Medicinskt och tekniskt metodansvariga  Hematologi  Koagulation  Protein  Allmän kemi  Immunkemi  Blodgaser/PNA, mikrobiologi  LC/MS  Funktionsundersökningar  DNA  Provtagning Klinisk kemi

19 Projektgruppen information till arbetsgrupperna underlag till arbetsgrupperna lagringsplats samla ihop data interna direktiv och regler rapportera till beslutsgruppen implementationsplan för konfigurering Arbetsgrupperna 1.remissord till remissprojektet 2.kodverk, rapportnamn, referensintervall till FlexLab 3.underlag till provtagningsanvisningar Klinisk kemi

20 Svårigheter Ifrågasättande ”Det har vi ju redan gjort” Ovana vid projekt Kompetens Lagringsplats - Excelblad Olika kulturer Deadlines – stress, pressade situationer Tekniska osäkerheter Testdatabas? Versionsbyte FlexLab Omprioritering Leveranser Pågående aktiviteter stoppades eller fördröjdes Geografiskt utspridd organisation Fördröjningar Resurskrock Disciplin – följa spelreglerna Klinisk kemi

21 Uppstart början av juni 05 Styrgrupp Projektgrupp Projektplan Klinisk kemi

22 Steg 1 Arbetsgrupperna (10 arb gr) - aug 05 Direktiv till arbetsgrupper - aug 05 Information/utbildning arbetsgrupperna- aug, okt 05 Fördelning av analyser till arbetsgrupperna- aug 05 ca 1000 poster Lagringsplats + Underlag till arbetsgrupperna- aug 05 Provmaterial - leverans till Nomenklaturprojektet - okt 05 Leverans till Remissprojektet - okt 05 Klinisk kemi

23 Direktiv till arbetsgrupperna Rapportnamn Remissord Komponentnamn Komponentkod Kortnamn Analyskod

24 Klinisk kemi RAPPORTNAMN 1. trivialnamnet NPU-kodsregister 2. omvärldsundersökning 3. vedertagen förkortning inom kliniken 4. egen förkortning

25 Klinisk kemi REMISSORD 1.rapportnamnet 2.rapportnamnet är för långt 3.vedertagen förkortning inom kliniken 4.egen förkortning

26 Klinisk kemi Lagringsplats + Underlag till arbetsgrupperna Excelfiler: - Bearbetningsfil (uppgifter från FlexLab, ca 75 kolumner) - Arbetsgrupperna; sorterade filer - Alla uppgifter samlades i en masterfil - Leverans från masterfilen till Remissprojektet

27 Steg 2 Kodverk Referensintervall Implementationsplan för konfigurering av FlexLab/ANP -15 dec 2005 Klinisk kemi Delmål 50%, 90%, 100% (leveransdatum)

28 Klinisk kemi Direktiv till arbetsgrupperna Rapportnamn Remissord Komponentnamn Komponentkod Kortnamn Analyskod Del av kodverk

29 Klinisk kemi KOMPONENTKOD 1.NPU-kodsregistrets komponentdel av trivialnamnet 2.Vedertagen förkortning 3.Skapa en förkortning 4.Behov av att skilja åt

30 Klinisk kemi ANALYSKOD systemkod + komponentkod + metodkod (4+6+2 tecken) 4 6 2

31 Klinisk kemi Referensintervall Arbete fortgick till hösten 2006 för att ”ensa” metoder

32 Klinisk kemi Referensintervall Arbete fortgick till hösten 2006 för att ”ensa” metoder …….och fortsätter än

33 Klinisk kemi Implementationsplan -Förändringar skrivs in i testmiljön 12/12-20/1 -Kortnamn måste vara klara senast 5/1 (krävs tid för programmering av scanner) -Uppgifter hämtas från lagringsplats eller skrivs in direkt -Lansering av nya remisser/nytt från FlexLab sker 2006-02-12

34 Utanför projektet  Implementation konfigurering - tekniskt metodansvariga  Implementation av gemensamma provtagningsanvisningar  Fastställande styrdokument (kodverk, analysnamn och ansvar) Klinisk kemi

35 -Internt regelverk finns (dokumentstyrt) -Dialog med t ex Equalis vid nomenklatur- funderingar

36 Klinisk kemi Miriam Lindh Persson: miriam.lind-persson@karolinska.se Elisabeth Fransson: elisabeth.fransson@karolinska.se Roland Eklöf: roland.eklof@karolinska.se Provtagningsanvisningar: http://www.karolinska.se/lab


Ladda ner ppt "Klinisk kemi Miriam Lindh Persson, projektledare Elisabeth Fransson, projektsamordnare Roland Eklöf, projektadministratör."

Liknande presentationer


Google-annonser