Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning Kristinehamns kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning Kristinehamns kommun"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning Kristinehamns kommun

2 Miljöer för boende, besökare och företag
Genom försvarets avveckling öppnas ett nytt område för boende när Vänern. Samma närområde, intill Preseteruds herrgård planeras för en ny skärgårdscamping. Marieberg, från stadsdel med flera vårdinrättningar till attraktivt rekreationsområde och nya boenden Hamnen har utvecklats till modal transportterminal. Järnväg, lastbil och båt Nedlagt soptipp har förvandlats till ett modernt idrottscentra med ny Arena, 5 bollplaner och 2010 nytt badhus

3 Sjöfarten i Vänern Ny multimodal transportterminal har utvecklats i hamnområdet. Stärka norra Vänerregionens transportlogistik. Fortsatt utveckling av Inlandsbanan, pågående elektrifiering, ökar transportlogistiken mellan järnväg och båt. Svar på en förstudie visar att en containerälvpendel (Push Barges) är mycket effektiv att transportera gods och kan minimera vägtransporter.

4 Maritima besöks- och upplevelse- näringar och Vänerfisket (1)
Kristinehamns gästhamn har utvecklats från grushög till Blå Flagg. Plats för båt/husbil. Baggeruds Camping, sportfiskeeldorado, ansluten till Wild Water fisching AB Laxfisket är vida känt i Vänern, norra Vänern känd som bra vatten. Framtida skärgårdscamping är under planering, område redan utsetts. Två aktörer bedriver kanot och kajakuthyrning. Picassoskulpturen, unik i sitt slag, belägen på en udde vid Vålösundets inlopp. Mest välbesökta plats i Kristinehamns kommun. Fyra olika turbåtar trafikerar med utgångspunkt Kristinehamn. Bla. Bojorten och öluffning genom m/s Hulda

5 Maritima besöks- och upplevelse- näringar och Vänerfisket (2)
Flera nya tur- och fritidsbåtsbryggor har anlagds i Kristinehamns skärgård (5 st) Flera populära badplatser finns kring Vänerns stränder. Mkt populära är sandstranden på Vålön och klippbaden på Alvön. I Vålösundet ligger en manuell sjömack för diesel. Denna hotas att läggas ner pga liten/ingen lönsamhet Flertalet evenemang äger rum intill Vänern: Gästhamnsfestival för unga Cykelns dag Hamndagen Poker Run Vänern

6 Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen
Det pågår satsningar och utvecklingsarbeten inom ramen för förnyelsebara energikällor: 2008 antog KF en vindkraftsplan. Flera områden har pekats ut som potentiella platser. 2008 antog KF en klimat och energiplan. Ett fjärrvärmeverk, beläget intill Vänern, försörjer sedan 1994 stora delar av Kristinehamn. Vatten- och vågkraft är utvecklingsbara energikällor i kommunen. Några mindre vattenkraftsprojekt pågår.

7 Utbildning, forskning och Kompetens
Kompetenscentrum för Stål- och verkstad, beläget i Kristinehamn, ska bidra till ekonomisk tillväxt i regionen. Utbildning vid universitet och högskola skall spegla regionens behov av arbetskraft.. Forskning inom områden som berör vårt maritima område kan vara en del i universitets programutbud.

8 Natur och kulturvärden
Intill Vänern finns ett stort antal platser med intressanta natur- och kulturvärden. För kulturmiljövården finns tre områden med riksintresse: Visnum, Värmlands Säby Visnums-Kil Vänerkusten: Norra Vänerskärgården och Arnöskärgården är i har de mest utpekade milljöbalken av speciellt riksintresse. Båda har de mest utpekade värdena vad gäller friluftsliv och natur. Ön Saxholmen har ett unikt kulturvärde som är under process att tillgängliggöras. Strandområdena längs Vålösundet/Bobackviken och Varnumsviken är båda utvecklingsområden inskrivna i översiktplanen.

9 Varmt välkommen till Kristinehamn


Ladda ner ppt "Redovisning Kristinehamns kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser