Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att kommunicera med datorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att kommunicera med datorer"— Presentationens avskrift:

1 Att kommunicera med datorer
Lars Philipson Inst för Informationsteknologi Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

2 Att kommunicera med datorer

3 Att kommunicera med sin dator

4 Att kommunicera

5 Att kommunicera

6 Att kommunicera

7 Att kommunicera

8 Att kommunicera

9 Att kommunicera

10 Att kommunicera ?

11 Att kommunicera

12 Att kommunicera ?

13 Att kommunicera

14 Att kommunicera ?

15 Att kommunicera ? ?

16 Att kommunicera Vad pratar de om?

17 Det finns många myter att avliva
En är att vi snart kan konversera med datorerna precis som med människor Då tänker man sig att det gäller talspråk Det finns många steg att ta dessförinnan För det första måste datorn kunna förstå en korrekt skriven mening i ett språk

18 Hur många parter finns här?

19 Redan med bara två led finns det många möjliga kombinationer
Människa Dator Dokument Människa Dator Dokument 8 stycken helt unika, närmare bestämt

20 Vi tar ett av dessa fall

21 Fem års bokslutstabeller

22 Expertsystem från 1986

23 Vad är ett expertsystem?

24 Detta kunde datorn meddela

25 Kom ihåg att detta var ett specialfall

26 Vi väljer ett lite mer allmänt fall
Vi betraktar två personer som kommunicerar enbart via skrivna meddelanden

27 Vi stoppar in den ene i en låda (eller skickar honom till Afrika och kommunicerar sedan telegrafiskt)

28 All kommunikation går via text Därför skall det inte spela någon roll att han inte är synlig

29 Turings test

30 Bevis på artificiell intelligens om vi inte märker skillnaden
Vi är ännu mycket långt från att klara detta!

31 Först måste datorn förstå språket
?

32 Vi är långt från att klara ens detta
?

33 Små steg mot språkförståelse
?

34 Mitt ämne handlar om datorsystem
Samverkande elektronik och programvara Kallas även hårdvara och mjukvara Även kommunkation ingår ofta i systemet Men alltihopa är till för människorna Därför bör konstruktören ägna sig mycket åt användningen av systemen

35 Isaac – en mobil digital assistent för personer med kognitiva funktionshinder

36 Tack vare datorn kan Thomas nu tala med sina minnen
Thomas Åkesson Thomas, Stig m.fl. arbetar med bilder hos Göran Plato på Tryckolera i Lund

37 First image ever of a thought in the brain Ingvar & Philipson; Annals of Neurology 2(3), 230-37,1977

38 Whole set including calibration

39 Ordergivning – en primitiv form av kommunikation
Att ge kommandon är en typ av enkelriktad kommunikation Detta har sedan gammalt används för att ge instruktioner till soldater När man började bygga komplicerade maskiner tog man till samma metod Det första exemplet var vävstolar

40 Jaquards hålremsor ca 1790

41 Babbages Analytical Engine

42 Folkräkningen i USA 1890

43 Stansen kunde användas i fält

44 Sammanräkningsstation

45 Flinka damer rättar hålkort

46 Hålkorten lade grunden för 50 års utveckling av kontorsautomation

47 Lite modernare hålkort

48 Samtidigt infördes mekaniserad ordergivning till tjänare i hemmet

49 Ordergivning via sladdragning användes i ENIAC 1945

50 Bara uppkopplingen tog en vecka men man kom på en lösning

51 Programmet lagrades tillsammans med data i ett internt minne
Oppenheimer och von Neumann framför den dator man byggde på Princeton

52 En datacentral i USA 1954

53 First Microprocessor - Intel 4004

54 Today’s Monster Chips

55 IBM Power4 Module with 8 processors
115 mm

56 Monster Computer

57 Modules exist with 8 stacked chips
2 mm! Fujitsu

58 Historien bakom dagens grafiska användargränssnitt

59 Dagens persondator fanns 1972

60 Ivan Sutherland

61 Sketchpad concept

62 The Father of all Demos

63 The Fall Joint Computer Conference San Francisco, December 9, 1968

64 Douglas Engelbert

65 Keyset, keyboard & mouse

66 First appearence of the mouse

67 Behind the scenes

68 Video monitor & CCTV camera

69 This was the most graphics shown

70 A very early mouse

71 It ran on two wheels

72 And the rest is history

73 But why didn’t this survive?

74 Xerox Alto 1972

75 Old Altos in the DigiBarn

76 Alto Front View

77 Alto 2 had more memory

78 The Alto still had both of these

79 First Alto Executive Screen

80 RinkyDink on Alto

81 PERQ – A Commercial Alto Three Rivers Computer Corp, Pittsburgh, MA

82 Apple Macintosh Launched in 1984

83 Be a Proud Owner!

84 Have a Look Inside

85 Look Even Closer

86 Finder, MacWrite & MacPaint

87 MacPaint – A Killer App?

88 The PC kept its text interface

89 Some tried various improvements

90 This style is still around

91 Text - but with menues

92 Visi On – Start Screen

93 This was close to Windows

94 Multiple applications

95 Overlpping windows

96 Help window

97 Business graphics

98 Word processing

99 Microsoft gjorde förtvivlade försök, detta är ett som misslyckades helt

100 Maskoten på startsidan hette Bob

101 Hunden hette Rover

102 Det fanns flera rum att besöka

103 Hela programutbudet – idel tavlor

104 Välkänd knappologi

105 Ser inte detta väldigt bekant ut?

106 Jovisst, så här bekant 2003! Kolla, visst är det precis samma hund som ?!

107 Startsidan på Windows v. 1.01

108 DOS låg nära till hands

109 Flera program kördes samtidigt

110 Så här såg kartongen ut

111 Själv har jag intrsserat mig mycket för hur man kommunicerar med datorer som är inbyggda i apparater

112 State-of-the-art Program Control for Washing Machines in 1998

113 First Whirlpool Washing Machine with All-Electronic Control

114 Human-Computer-Interaction

115 Hemelktroniken har blivit digital

116 Radio och förstärkare med inbyggd mikroprocessor

117 Märket var Audio Pro och utvecklingen gjordes av 3Dgruppen

118 3Dgruppen var ett av de första avknoppningsföretagen från LTH
Progamvaran till processorn skrevs 1978

119 Epokgörande användargränssnitt
Allt det analoga styrdes med en enda ratt!

120 That’s all, folks!


Ladda ner ppt "Att kommunicera med datorer"

Liknande presentationer


Google-annonser