Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-12-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-12-14."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-12-14

2 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte 14 december 15.00-15.25 Stipendier o Principer för att hantera stipendier o Stipendieprocessen o Stipendiemedel 15.25-15.45 Service 15.45-16.45 Lägesrapporter och information: o Antagning o Marknadsföring o Mässor – Lund University on tour 16.45-17.00 Aktuella frågor

3 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier

4 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier – principer Universitetsgemensamma föreskrifter, lägesrapport UFLG den 19 november MBL den 7 december HÅS-modellen med justeringar (alla områden ett stipendium/många internationella studenter/prislapp) Föreskrifter Prorektor beslutar om tilldelning Utvärdering RS den 16 december

5 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier – tillgängliga medel IPK ca 2,3 miljoner (motsvarar ca 18 fulla stipendier) Fundraising

6 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendiehantering – processen Formering av universitetsgemensam beredningsgrupp (och områdesvisa) Studenterna söker on-line + skickar in uppgifter tillsammans med ansökningshandlingar om studieplats Regelbundna möten med universitetsgemensam beredningsgrupp (underlag från områdena med ranking + önskad fördelning av hel- och delstipendier) Förhandsbesked om antagning och stipendium januari- mars Sista möte om stipendietilldelning i mars? Framöver: tidplan, instruktioner

7 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier – återstående frågor Riktade stipendier – geografiska prioriteringar? EM2? Prioritering av LU som förstahandsval – flexibilitet?

8 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Service

9 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Introduktionskurs för nyanlända programstudenter Förstärkning i Desken med 1 person Engelsktalande språkpedagog på studieverkstan Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar Svensk-kurs för EHL-studenter som läser ett 1-årigt program Förstärkningar

10 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo 12 kurstillfällen under HT-2011, på kvällstid 7,5 HP - 6 veckor, svenska (kultur, historia, musik, traditioner etc.) - 4 veckor, Academic writing - 2 veckor, Academic honesty Kostnad drygt 3000 kr/student (priset baserat på 450 studenter) Introduktionskurs för nyanlända programstudenter

11 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Förändring: Permanent tjänst i desken som får stöd av studentmobilitetsgruppen som fortsätter att jobba enligt schema. Förbättringar: bättre kontinuitet vad gäller kunskap mindre sårbart ökad kapacitet att svara på mängden av mail och mindre behov av standardiserade svar Förstärkning i Desken med 1 person

12 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Förändring: Ny språkpedagog som ska arbeta med bl.a.: individuell handledning studieteknik akademiskt skrivande muntliga presentationer språklig respons grupphandledning grupparbetsmetodik uttalsträning info om studieverkstaden Engelsktalande språkpedagog på studieverkstan

13 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Bakgrund: Behov av förhandsgranskningar förväntas öka med anledning av den nya anmälningsavgiften (100 euro). Viktig service att ge till potentiella betalande studenter. Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar

14 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Utmaning: Studenterna som läser på 1-åriga program uppfyller inte kravet för att kunna få plats på SFI-kurserna som ges av Lunds kommun. Mål: Att ge de 1-åriga studenterna tillgång till samma kursutbud som de folkbokförda studenterna. Åtgärd: Dialog med kommunen Svensk-kurs för EHL-studenter som läser 1- årigt program

15 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Förslag på introduktionsaktiviteter

16 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo kursintroduktion bibliotek besök på institutionen och träffa personalen introduktion till PBL Finding your way - this is your campus!

17 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo bank personnummer id-kort folkbokföringen (för EU-medborgare) Fakta om Lund, Skåne och Sverige (föreläsning + guidad tur) Tips – ”on a student budget” (shoppa, transporter, nöjen) introduktion till mat och mjölkprodukter This is Lund!!

18 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo hjälp med att starta den första integrationen internationella middagar gemensam lunch för feed-back och utvärdering Sociala aktiviteter

19 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Kulturella möten – vad är typiskt? –tidshållning –formell/informell –direkt/indirekt Interkulturell kompetens – kunskap/verktyg/attityd Interkulturell förståelse

20 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

21 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Antagning

22 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Antagningsprocessen – lägesrapport Dialog med VHS Förstudier inför eventuell lokal antagning (behovsspecifikation) På G: Riktlinjer för förhandsgranskning

23 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Antagning inför 2011– lägesrapport LU i topp i sökstatistiken per 13 dec 2010! LärosäteAntal sökande Lunds universitet2188 Stockholms universitet1271 KTH1204 Uppsala universitet977 Chalmers912 Göteborgs universitet700 Linköpings universitet554

24 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring

25 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – uppdatering Student competition (Entreprenörskap) http://www.masteryouridea.com/ http://www.masteryouridea.com/

26 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – hemsidan I Unique page views, top 10 1.Home 198 094 (last year, same period 194 840) 2.Master’s programmes 51 289 3.International students/Master’s studies 60 706 4.Find programmes and courses 38 207 5.International-students/apply-fees-scholarships-housing 32 518 6.About-lund-university/faculties-departments-centres 26 888 7.International-students/master-s-studies/find-courses-and-programmes 25 279 8.International-students/bachelor-s-studies 20 876 9.International-students/phd-studies 22 410 10.International-students 17 477

27 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – hemsidan II Top countries 1.Sweden 87 480 2.Germany 17 228 3.US 15 074 4.India 14 467 5.China 12 333 6.UK 11 781 7.Iran 9 730 8.Pakistan 8 908 9.Denmark 6 180 10.Canada 6 133 11.France 5 950 12.Turkey 5 392 13.Netherlands 4 854 14.Italy 4 668 15.Nigeria 3 905 16.Greece 3 857 17.Australia 3 729 18.Spain 3 644 19.Bangladesh 3 360 20.Russia 2 722

28 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – hemsidan III Top cities 1.Lund 58 170 2.Malmö 9 876 3.Tehran 5 380 4.Not set 4 547 5.London 4 076 6.Dhaka 3 275 7.Lahore 3 173 8.Beijing 2 796 9.Stockholm 2 665 10.Karachi 2 544

29 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – hemsidan IV How they find us Google 99 650 Lu.se (Swedish home) 72 825 Direct (lunduniversity.lu.se) 44 806 Search (other) 10 084 Bridge.caspio.net 4 978 Facebook.com 4 343 Scholarship positions.com 4 259 Ehl.lu.se 3 847 Top search words to find us Lund university 52 441 Lund 7 340 University of Lund 3 969 Lund University Sweden 2 213 University Lund 1 482

30 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – hemsidan V Top programmes 1.Development studies BA (3,288 unique views in the month) 2.Int'l Marketing and Brand Management (2, 234) 3.Intl Development and Management LUMID (1,666) 4.Finance 1469 5.Accounting and Management Control 1310 6.Entrepreneurship (1,269) 7.Development Studies 1226 8.Envir. Studies and Sustainability Science 1157 9.Intl Human Rights 1044 10.Information Systems 1016 11.Managing People, Knowledge and Change 948 12.Economics 986 13.Global Studies 1000 14.Corporate and Financial Management 877 15.BA Development Studies 948 16.Wireless 894 17.17 Sustainable Business Leadership 847 18.Public Health 19.GIS (983)

31 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – agenter Kina – 4 st agenter Vietnam – 1 agent Indien –Avvaktar, inga bra agenter hittade och kontakter

32 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Mässor: Lund University on tour…

33 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to India 6 mässor (Delhi, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai): Svenskt deltagande: Svenska institutet, LU, GU, UU, LiU, MAH, Chalmers, Linné Stort intresse för LU (framförallt för LTH:s och EHL:s program) Bäst mässa i Chennai Varierande intresse för stipendier Många frågor om forskarstudier Bra med områdesrepresentation, studentdeltagande

34 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (allra mest EHL:s olika program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på bachelornivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier De mest intresserade/intresseanta studenterna samlas i databas

35 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (allra mest EHL:s olika program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på bachelornivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier De mest intresserade/intresseanta studenterna samlas i databas

36 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to UAE 2 mässor (Dubai, Abu Dhabi): Svenskt deltagande: LU, Chalmers Små mässor Stort intresse för LU (framförallt för LTH:s och EHL:s program men även t ex LUMID) Många frågor om forskarstudier Internationell målgrupp, studenter från USA, Indien, Europa mm Personlig kontakt

37 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU – vad saknas? Computer Science MBA Artificial Intelligence Communication Journalism Mechanical engineering Pharmacy Film production Education/Teaching Project Management Architecture Psychology social work Logistics and supply chain management Biomedical, Immigration and migration “Public policy”, “Non-profit management” International relations

38 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Nya samarbeten på gång Vietnam –Delegation från HCMC Mastersprogram Uppdragsutbildningar Saud Arabien –BA in Engineering –Mastersprogram Indien –BA in Biology

39 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring – framtiden Uppföljning/utvärdering Sociala medier Samarbete med partneruniversitet, befintliga nätverk Alumnverksamheten Samordning av insatser & material Marknadsplan

40 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Aktuella frågor

41 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Bostadsgaranti Interpol: I ett tilläggsbeslut till nuvarande Beslut Dnr SE 2010/13 (Bostadsgaranti ges till studenter inom avtal med University of California System (UC), Linneaus-Palme stipendiater och studenter registrerade vid Waseda University som läser uppdragsutbildning) anges att: bostadsgaranti även ges till avgiftsskyldiga studenter som studerar minst en termin samt studerande (som faller inom kategorin avgiftsskyldiga) vid poänggivande uppdragsutbildning om minst en termin vid Lunds universitet. Bostadsgarantin omfattar hela studievistelsen.

42 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Valbara kurser inom program Valbara kurser vid annat lärosäte. Fakturering? Ny anmälningsavgift? Behövs nationell policy. Valbara kurser vid annan fakultet inom LU. Kurs som söks inom program = ingen anmälningsavgift. Fristående kurs – ny anmälningsavgift. Central hantering av internfakturering?

43 Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Kommande strategimöte: Måndag 14 februari kl 13:00-15:00 alternativt torsdag 24 februari 15.00-18.00 Onsdag 6 april 15.00-17.00 GOD JUL!


Ladda ner ppt "Lunds universitet / 2010-12-14/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-12-14."

Liknande presentationer


Google-annonser