Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategimöte om studieavgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategimöte om studieavgifter"— Presentationens avskrift:

1 Strategimöte om studieavgifter

2 Strategimöte 14 december
Stipendier Principer för att hantera stipendier Stipendieprocessen Stipendiemedel Service Lägesrapporter och information: Antagning Marknadsföring Mässor – Lund University on tour Aktuella frågor

3 Stipendier

4 Stipendier – principer
Universitetsgemensamma föreskrifter, lägesrapport UFLG den 19 november MBL den 7 december HÅS-modellen med justeringar (alla områden ett stipendium/många internationella studenter/prislapp) Föreskrifter Prorektor beslutar om tilldelning Utvärdering RS den 16 december

5 Stipendier – tillgängliga medel
IPK ca 2,3 miljoner (motsvarar ca 18 fulla stipendier) Fundraising Sedan tidigare: flexibel modell, akademiska meriter, delstipendier ska finnas, delar av de statliga stipendiemedlen ska kunna reserveras till universitetsgemensamma strategiska satsningar

6 Stipendiehantering – processen
Formering av universitetsgemensam beredningsgrupp (och områdesvisa) Studenterna söker on-line + skickar in uppgifter tillsammans med ansökningshandlingar om studieplats Regelbundna möten med universitetsgemensam beredningsgrupp (underlag från områdena med ranking + önskad fördelning av hel- och delstipendier) Förhandsbesked om antagning och stipendium januari-mars Sista möte om stipendietilldelning i mars? Framöver: tidplan, instruktioner Kallelse till möten skickas ut av Åsa

7 Stipendier – återstående frågor
Riktade stipendier geografiska prioriteringar? EM2? Prioritering av LU som förstahandsval – flexibilitet?

8 Service

9 Förstärkningar Introduktionskurs för nyanlända programstudenter
Förstärkning i Desken med 1 person Engelsktalande språkpedagog på studieverkstan Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar Svensk-kurs för EHL-studenter som läser ett 1-årigt program

10 Introduktionskurs för nyanlända programstudenter
12 kurstillfällen under HT-2011, på kvällstid 7,5 HP - 6 veckor, svenska (kultur, historia, musik, traditioner etc.) - 4 veckor, Academic writing - 2 veckor, Academic honesty Kostnad drygt 3000 kr/student (priset baserat på 450 studenter)

11 Förstärkning i Desken med 1 person
Förändring: Permanent tjänst i desken som får stöd av studentmobilitetsgruppen som fortsätter att jobba enligt schema. Förbättringar: bättre kontinuitet vad gäller kunskap mindre sårbart ökad kapacitet att svara på mängden av mail och mindre behov av standardiserade svar

12 Engelsktalande språkpedagog på studieverkstan
Förändring: Ny språkpedagog som ska arbeta med bl.a.: individuell handledning studieteknik akademiskt skrivande muntliga presentationer språklig respons grupphandledning grupparbetsmetodik uttalsträning info om studieverkstaden

13 Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar
Bakgrund: Behov av förhandsgranskningar förväntas öka med anledning av den nya anmälningsavgiften (100 euro). Viktig service att ge till potentiella betalande studenter.

14 Svensk-kurs för EHL-studenter som läser 1-årigt program
Utmaning: Studenterna som läser på 1-åriga program uppfyller inte kravet för att kunna få plats på SFI-kurserna som ges av Lunds kommun. Mål: Att ge de 1-åriga studenterna tillgång till samma kursutbud som de folkbokförda studenterna. Åtgärd: Dialog med kommunen

15 Förslag på introduktionsaktiviteter

16 Finding your way - this is your campus!
kursintroduktion bibliotek besök på institutionen och träffa personalen introduktion till PBL

17 This is Lund!! bank personnummer id-kort
folkbokföringen (för EU-medborgare) Fakta om Lund, Skåne och Sverige (föreläsning + guidad tur) Tips – ”on a student budget” (shoppa, transporter, nöjen) introduktion till mat och mjölkprodukter

18 Sociala aktiviteter hjälp med att starta den första integrationen
internationella middagar gemensam lunch för feed-back och utvärdering

19 Interkulturell förståelse
Kulturella möten – vad är typiskt? tidshållning formell/informell direkt/indirekt Interkulturell kompetens – kunskap/verktyg/attityd

20 Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

21 Antagning

22 Antagningsprocessen – lägesrapport
Dialog med VHS Förstudier inför eventuell lokal antagning (behovsspecifikation) På G: Riktlinjer för förhandsgranskning

23 Antagning inför 2011– lägesrapport
LU i topp i sökstatistiken per 13 dec 2010! Lärosäte Antal sökande Lunds universitet 2188 Stockholms universitet 1271 KTH 1204 Uppsala universitet 977 Chalmers 912 Göteborgs universitet 700 Linköpings universitet 554 Av LU:s 2188 ska 1639 sökande antingen betala eller styrka betalningsbefrielse. 813 har markerat att de ska betala. Hittills har 201 betalat, varav 193 per kort. KI: 238 MAH: 372 SH: 26

24 Marknadsföring

25 Marknadsföring – uppdatering
Student competition (Entreprenörskap)

26 Marknadsföring – hemsidan I
Unique page views, top 10 Home 198 094 (last year, same period 194 840) Master’s programmes  51 289 International students/Master’s studies Find programmes and courses International-students/apply-fees-scholarships-housing About-lund-university/faculties-departments-centres  26 888 International-students/master-s-studies/find-courses-and-programmes International-students/bachelor-s-studies International-students/phd-studies International-students 17 477

27 Marknadsföring – hemsidan II
Top countries Sweden 87 480 France 5 950 Germany Turkey 5 392 US Netherlands 4 854 India Italy 4 668 China Nigeria 3 905 UK Greece 3 857 Iran 9 730 Australia 3 729 Pakistan 8 908 Spain 3 644 Denmark 6 180 Bangladesh 3 360 Canada 6 133 Russia 2 722

28 Marknadsföring – hemsidan III
Top cities Lund Malmö 9 876 Tehran 5 380 Not set 4 547 London 4 076 Dhaka 3 275 Lahore 3 173 Beijing 2 796 Stockholm 2 665 Karachi 2 544

29 Marknadsföring – hemsidan IV
How they find us Top search words to find us Google Lund university 52 441 Lu.se (Swedish home) 72 825 Lund 7 340 Direct (lunduniversity.lu.se) 44 806 University of Lund 3 969 Search (other) 10 084 Lund University Sweden 2 213 Bridge.caspio.net 4 978 University Lund 1 482 Facebook.com 4 343 Scholarship positions.com 4 259 Ehl.lu.se 3 847 Facebook.com 4 343 (this is completely new that we get facebook as a top 10 referral site!)

30 Marknadsföring – hemsidan V
Top programmes Intl Human Rights 1044 Development studies BA (3,288 unique views in the month)  Information Systems 1016 Managing People, Knowledge and Change 948 Int'l Marketing and Brand Management (2, 234) Economics 986 Intl Development and Management LUMID (1,666) Global Studies 1000 Corporate and Financial Management 877 Finance 1469 Accounting and Management Control  1310 BA Development Studies 948 Wireless 894 Entrepreneurship (1,269) 17 Sustainable Business Leadership 847 Development Studies 1226 Envir. Studies and Sustainability Science 1157 Public Health GIS (983) Facebook.com 4 343 (this is completely new that we get facebook as a top 10 referral site!)

31 Marknadsföring – agenter
Kina 4 st agenter Vietnam 1 agent Indien Avvaktar, inga bra agenter hittade och kontakter

32 Mässor: Lund University on tour…

33 LU on tour… to India 6 mässor (Delhi, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai): Svenskt deltagande: Svenska institutet, LU, GU, UU, LiU, MAH, Chalmers, Linné Stort intresse för LU (framförallt för LTH:s och EHL:s program) Bäst mässa i Chennai Varierande intresse för stipendier Många frågor om forskarstudier Bra med områdesrepresentation, studentdeltagande

34 LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (allra mest EHL:s olika program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på bachelornivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier De mest intresserade/intresseanta studenterna samlas i databas

35 LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (allra mest EHL:s olika program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på bachelornivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier De mest intresserade/intresseanta studenterna samlas i databas

36 LU on tour… to UAE 2 mässor (Dubai, Abu Dhabi):
Svenskt deltagande: LU, Chalmers Små mässor Stort intresse för LU (framförallt för LTH:s och EHL:s program men även t ex LUMID) Många frågor om forskarstudier Internationell målgrupp, studenter från USA, Indien, Europa mm Personlig kontakt

37 LU – vad saknas? Computer Science MBA Artificial Intelligence
Communication Journalism Mechanical engineering Pharmacy Film production Education/Teaching Project Management Architecture Psychology social work Logistics and supply chain management Biomedical, Immigration and migration “Public policy”, “Non-profit management” International relations

38 Nya samarbeten på gång Vietnam Delegation från HCMC Saud Arabien
Mastersprogram Uppdragsutbildningar Saud Arabien BA in Engineering Indien BA in Biology

39 Marknadsföring – framtiden
Uppföljning/utvärdering Sociala medier Samarbete med partneruniversitet, befintliga nätverk Alumnverksamheten Samordning av insatser & material Marknadsplan

40 Aktuella frågor

41 Bostadsgaranti Interpol: I ett tilläggsbeslut till nuvarande Beslut Dnr SE 2010/13 (Bostadsgaranti ges till studenter inom avtal med University of California System (UC), Linneaus-Palme stipendiater och studenter registrerade vid Waseda University som läser uppdragsutbildning) anges att: bostadsgaranti även ges till avgiftsskyldiga studenter som studerar minst en termin samt studerande (som faller inom kategorin avgiftsskyldiga) vid poänggivande uppdragsutbildning om minst en termin vid Lunds universitet. Bostadsgarantin omfattar hela studievistelsen.

42 Valbara kurser inom program
Valbara kurser vid annat lärosäte. Fakturering? Ny anmälningsavgift? Behövs nationell policy. Valbara kurser vid annan fakultet inom LU. Kurs som söks inom program = ingen anmälningsavgift. Fristående kurs – ny anmälningsavgift. Central hantering av internfakturering?

43 Kommande strategimöte:
Måndag 14 februari kl 13:00-15:00 alternativt torsdag 24 februari Onsdag 6 april GOD JUL!


Ladda ner ppt "Strategimöte om studieavgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser