Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den Ryska Federationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den Ryska Federationen"— Presentationens avskrift:

1 Den Ryska Federationen

2 Maktdelningsprincipen
Horizontal division of power Vertical division of power FEDERAL LEVEL Presidency Security Council Pres. Adm. Federal Assembly (Federalnoe Sobranie) Constitutional Court Federal Government Duma Fed Cnl (Sov Fed) REGIONAL LEVEL 89 regional legislatures 89 regional executives 89 regional courts LOCAL LEVEL Local self-government

3 Horisontell maktdelning
Presidentbetonat semi-presidentiellt system, republik Presidenten har stor utnämningsmakt och breda befogenheter (riktlinjer för inrikes- och utrikespolitik) Suspensivt veto Premiärministern, parlamentet och konstitutionsdomstolen är svaga motvikter

4 Reformer av partisystem och valsystem
Krävs medlemmar (tidigare ) Regional förankring i över 50% av regioner med över 500 medlemmar i varje region (tidigare 100). Inga regionala partier i nationella val. Proportionerligt valsystem 7-procentsspärr (tidigare 5 %)

5

6 Vertikal Maktdelning: Vad är federalism?
Principen om icke-centralisering. Ambitionen att förena både mångfald och enighet inom en stat. Att förena självstyre och gemensamt styre, koordinering och självständighet. 1) Två eller fler regeringsnivåer 2) En skriven konstitution 3) Regionalt deltagande i beslutsfattande på federal nivå 4) En konstitutionsdomstol 5) Processer och mekanismer som tillåter och uppmuntrar samarbete mellan de olika regeringsnivåerna

7 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999
Jeltsin: ”ta så mycket makt ni klarar av” Decentralisering/acentralisering De jure asymmetri Federationsavtalet (mars 1992) ‘The republics of the Russian Federation hold full state power (legislative, executive, and judicial) on their territory, except those jurisdictions handed over (transferred) to federal organs of state power in accordance with this treaty’ (Federal Treaty, Article III:1).

8 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999
Konstitutionen (december 1993) - inga definierade exklusiva kompetenser till regionerna, endast samkompetenser och restkompetenser. - kompetenser kan överföras (artikel 78:2, 3) - tillsättning av guvernörerna ej definierad - regional representation i federala centrum ej definierad

9 Fördelning av kompetenser
Artikel 71: exklusiva federala kompetenser antagande och förändring av den Ryska federationens konstitution och federala lagar samt kontroll att de efterföljs det federala systemet och den Ryska federationens territorium reglering och kontroll över det ekonomiska systemet: finanser, valuta, krediter, tull, prispolitik och det federala bankväsendet den federala budgeten, federala skatter det federala energisystemet, kärnkraftspolitik, federala transportsystemet, utrikespolitik och internationella relationer, internationella avtal Artikel 72: samkompetenser frågor om ägande, användande och förfogande över mark och naturresurser allmänna frågor om uppfostran, utbildning, vetenskap, kultur och idrott koordinering av frågor gällande hälsa och omsorg, familjefrågor, socialt skydd verkställande av återgärder vid krishantering, naturkatastrofer och epidemier fastställande av de allmänna principerna för skattesystemet lagstiftning gällande administration, arbete, familj, bostad, mark, vatten, skog och naturreservat koordinering av regionernas internationella kontakter

10 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999
Asymmetrisk federalism Artikel 5:1 och 72:2 vs artikel 5:2, 11 och 66. Etnisk-territoriell princip Orwell: some are more equal than others Blandning av statsskick, valsystem, grad av demokrati och maktposition visavis Moskva

11 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999
Regionala författningar och bilaterala avtal: 1998 hade 48 regioner bilaterala avtal regionala lagar stred mot konstitutionen Article 61 of 1992 Tatar Constitution: ‘The Republic of Tatarstan shall be a sovereign state, a subject of international law, associated with the Russian Federation on the basis of a treaty and the mutual delegation of powers’

12 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999
Tatarstans hemsida 2007 (www.tatar.ru): From 1990 the republic has adopted three crucial documents – the Declaration of State Sovereignty (August 30, 1990), the (Tatarstan) Constitution (November 30, 1992) and the Treaty with the Russian Federation on Delimitation of Jurisdictional Subjects and Mutual Delegation of Powers (February 15, 1994). The three documents together form the basis for legal state, political stability of the society, economic reforms. The Tatarstan Constitution secures the division of legislative, executive and judicial powers.

13 Vändpunkten – Krisen 1998 Politisk kris
- 4 st premiärministrar kom och gick: Kirienko, Primakov, Stepasjin och Putin Ekonomisk kris - Rubeln förlorade 80% av sitt värde - Fördröjda löneutbetalningar - Regioner införde tullar och gränsposteringar Nytt policyparadigm seglar upp – Putins makt

14 Putin – Konsolideringen av ett nytt politiskt paradigm
Allmän politik: - modernisering - förbättra statens styrka och effektivitet - återställa enheten i samhället - återställa juridisk och ekonomisk enhetlighet - förbättra ekonomin och bekämpa fattigdomen - införliva Ryssland i internationella organisationer (t ex WTO) - återuppväcka moralen och patriotismen i samhället

15 Putin – en ny typ av federalism
Diktatura zakona – Lagens diktatur Vertikal´ Vlasti – Maktvertikalen

16 Federala reformer – Regional representation i Federationsrådet och upprättande av Statsrådet (maj 2000) nytt sätt att tillsätta senatorer guvernörer fortsatt tillgång till presidentens öra

17 Federala reformer – 2000-2004 Sju federala distrikt och federal
intervention (maj 2000)

18 Federala reformer – 2000-2004 Kozak-kommissionen (2001-2004)
- klargöra fördelningen av kompetenser (mänskliga rättigheter, lag och ordning, välfärdssystemet) - klargöra vem som betalar för vad och med vilka skatteintäkter - se över de bilaterala avtalen

19 Federala reformer – Utnämning av guvernörerna (September 2004) - Presidenten nominerar guvernörskandidater till de regionala parlamenten

20 Putins Ryssland – Hur federalt?
Avskaffandet av guvernörer/senatorer ex officio Förbättrad regional representation i Federationsrådet Ökad koordinering genom federala distrikten Federal intervention aldrig använd Icke-federalt: Federationsrådet som lobbyarena Presidentvertikalen Regionernas skattebas underminerad Guvernörerna, maktdelning underminerad

21 Putins Ryssland – Hur Effektivt?
Förbättrad koordinering genom de federala distrikten Kozak-kommissionen: enhetlig lagstiftning Skattereformer: Tydligare fördelning av budgetansvar och skattefördelning Ineffektivt: De federala distrikten blev endast ytterligare en byråkratiskt nivå som går på tomgång. Maktvertikalen: Federala myndigheter har dålig översikt över regionala villkor.

22 Putins Ryssland – Hur demokratiskt?
Minskad maktkoncentration hos regionala ledare Ökad möjligheter att utkräva ansvar av senatorer Icke-demokratisk lagstiftning borttagen Inte demokratiskt: Avskaffande av guvernörsval ger endast indirekt regional representation i överhuset. Regionala etniska minoriteter överkörda, etniska spänningar

23 Federalism, Effektivitet och Demokrati under Putin
Slutsatser: Ryssland har blivit alltmer centraliserat. Men bedömningen att Putins styre enbart har inneburit ett avskaffande av det federala styret är alltför simplistiskt. Det federala systemet har blivit mer effektivt, men det tycks vara en kortsiktig effekt. Ryssland har blivit mindre demokratiskt, men detta beror inte i första hand på de federala reformerna.

24 Ryssland – formella och informella regler och praktik
Intervju 2002: “Regionerna kommer att anpassa sig. Vi har ett talesätt: en lag är som en gatulykta, du kan inte hoppa över den, men du kan gå runt den.”

25

26

27


Ladda ner ppt "Den Ryska Federationen"

Liknande presentationer


Google-annonser