Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den Ryska Federationen. Federal Government Presidency Constitutional Court 89 regional executives 89 regional legislatures 89 regional courts Local self-government.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den Ryska Federationen. Federal Government Presidency Constitutional Court 89 regional executives 89 regional legislatures 89 regional courts Local self-government."— Presentationens avskrift:

1 Den Ryska Federationen

2 Federal Government Presidency Constitutional Court 89 regional executives 89 regional legislatures 89 regional courts Local self-government Security Council Pres. Adm. Horizontal division of power Vertical division of power FEDERAL LEVEL REGIONAL LEVEL LOCAL LEVEL Duma Fed Cnl (Sov Fed) Federal Assembly (Federalnoe Sobranie) Maktdelningsprincipen

3 Horisontell maktdelning Presidentbetonat semi-presidentiellt system, republik Presidentbetonat semi-presidentiellt system, republik Presidenten har stor utnämningsmakt och breda befogenheter (riktlinjer för inrikes- och utrikespolitik) Presidenten har stor utnämningsmakt och breda befogenheter (riktlinjer för inrikes- och utrikespolitik) Suspensivt veto Suspensivt veto Premiärministern, parlamentet och konstitutionsdomstolen är svaga motvikter Premiärministern, parlamentet och konstitutionsdomstolen är svaga motvikter

4 Reformer av partisystem och valsystem Krävs 50 000 medlemmar (tidigare 10 000) Krävs 50 000 medlemmar (tidigare 10 000) Regional förankring i över 50% av regioner med över 500 medlemmar i varje region (tidigare 100). Regional förankring i över 50% av regioner med över 500 medlemmar i varje region (tidigare 100). Inga regionala partier i nationella val. Inga regionala partier i nationella val. Proportionerligt valsystem Proportionerligt valsystem 7-procentsspärr (tidigare 5 %) 7-procentsspärr (tidigare 5 %)

5 www.freedomhouse.org

6 Vertikal Maktdelning: Vad är federalism? Principen om icke-centralisering. Ambitionen att förena både mångfald och enighet inom en stat. Att förena självstyre och gemensamt styre, koordinering och självständighet. Principen om icke-centralisering. Ambitionen att förena både mångfald och enighet inom en stat. Att förena självstyre och gemensamt styre, koordinering och självständighet. 1) Två eller fler regeringsnivåer 2) En skriven konstitution 3) Regionalt deltagande i beslutsfattande på federal nivå 4) En konstitutionsdomstol 5) Processer och mekanismer som tillåter och uppmuntrar samarbete mellan de olika regeringsnivåerna

7 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999 Jeltsin: ”ta så mycket makt ni klarar av” Decentralisering/acentralisering Decentralisering/acentralisering De jure asymmetri De jure asymmetri Federationsavtalet (mars 1992) ‘The republics of the Russian Federation hold full state power (legislative, executive, and judicial) on their territory, except those jurisdictions handed over (transferred) to federal organs of state power in accordance with this treaty’ (Federal Treaty, Article III:1).

8 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999 -inga definierade exklusiva kompetenser till regionerna, endast samkompetenser och restkompetenser. -kompetenser kan överföras (artikel 78:2, 3) -tillsättning av guvernörerna ej definierad -regional representation i federala centrum ej definierad Konstitutionen (december 1993)

9 Fördelning av kompetenser Artikel 71: exklusiva federala kompetenser antagande och förändring av den Ryska federationens konstitution och antagande och förändring av den Ryska federationens konstitution och federala lagar samt kontroll att de efterföljs det federala systemet och den Ryska federationens territorium det federala systemet och den Ryska federationens territorium reglering och kontroll över det ekonomiska systemet: finanser, valuta, reglering och kontroll över det ekonomiska systemet: finanser, valuta, krediter, tull, prispolitik och det federala bankväsendet den federala budgeten, federala skatter den federala budgeten, federala skatter det federala energisystemet, kärnkraftspolitik, federala transportsystemet, det federala energisystemet, kärnkraftspolitik, federala transportsystemet, utrikespolitik och internationella relationer, internationella avtal utrikespolitik och internationella relationer, internationella avtal Artikel 72: samkompetenser frågor om ägande, användande och förfogande över mark och naturresurser allmänna frågor om uppfostran, utbildning, vetenskap, kultur och idrott koordinering av frågor gällande hälsa och omsorg, familjefrågor, socialt skydd verkställande av återgärder vid krishantering, naturkatastrofer och epidemier fastställande av de allmänna principerna för skattesystemet lagstiftning gällande administration, arbete, familj, bostad, mark, vatten, skog och naturreservat koordinering av regionernas internationella kontakter

10 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999 Asymmetrisk federalism  Artikel 5:1 och 72:2 vs artikel 5:2, 11 och 66.  Etnisk-territoriell princip  Orwell: some are more equal than others  Blandning av statsskick, valsystem, grad av demokrati och maktposition visavis Moskva

11 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999 Regionala författningar och bilaterala avtal: 1998 hade 48 regioner bilaterala avtal 50 000 regionala lagar stred mot konstitutionen Article 61 of 1992 Tatar Constitution: ‘The Republic of Tatarstan shall be a sovereign state, a subject of international law, associated with the Russian Federation on the basis of a treaty and the mutual delegation of powers’

12 Rysk federalism under Jeltsin 1991-1999 Tatarstans hemsida 2007 (www.tatar.ru): From 1990 the republic has adopted three crucial documents – the Declaration of State Sovereignty (August 30, 1990), the (Tatarstan) Constitution (November 30, 1992) and the Treaty with the Russian Federation on Delimitation of Jurisdictional Subjects and Mutual Delegation of Powers (February 15, 1994). The three documents together form the basis for legal state, political stability of the society, economic reforms. The Tatarstan Constitution secures the division of legislative, executive and judicial powers.

13 Vändpunkten – Krisen 1998 Politisk kris Politisk kris - 4 st premiärministrar kom och gick: Kirienko, Primakov, Stepasjin och Putin  Ekonomisk kris - Rubeln förlorade 80% av sitt värde - Fördröjda löneutbetalningar - Regioner införde tullar och gränsposteringar Nytt policyparadigm seglar upp – Putins makt

14 Putin – Konsolideringen av ett nytt politiskt paradigm Allmän politik: Allmän politik: - modernisering - förbättra statens styrka och effektivitet - återställa enheten i samhället - återställa juridisk och ekonomisk enhetlighet - förbättra ekonomin och bekämpa fattigdomen - införliva Ryssland i internationella organisationer (t ex WTO) organisationer (t ex WTO) - återuppväcka moralen och patriotismen i samhället

15 Putin – en ny typ av federalism Diktatura zakona – Lagens diktatur Diktatura zakona – Lagens diktatur Vertikal´ Vlasti – Maktvertikalen Vertikal´ Vlasti – Maktvertikalen

16 Federala reformer – 2000-2004  Regional representation i Federationsrådet och upprättande av Statsrådet (maj 2000) - nytt sätt att tillsätta senatorer - guvernörer fortsatt tillgång till presidentens öra

17 Federala reformer – 2000-2004  Sju federala distrikt och federal intervention (maj 2000)

18 Federala reformer – 2000-2004  Kozak-kommissionen (2001-2004) -klargöra fördelningen av kompetenser (mänskliga rättigheter, lag och ordning, välfärdssystemet) -klargöra vem som betalar för vad och med vilka skatteintäkter -se över de bilaterala avtalen

19 Federala reformer – 2000-2004  Utnämning av guvernörerna (September 2004) -Presidenten nominerar guvernörskandidater till de regionala parlamenten

20 Putins Ryssland – Hur federalt? Federalt: Avskaffandet av guvernörer/senatorer ex officio Avskaffandet av guvernörer/senatorer ex officio Förbättrad regional representation i Federationsrådet Förbättrad regional representation i Federationsrådet Ökad koordinering genom federala distrikten Ökad koordinering genom federala distrikten Federal intervention aldrig använd Federal intervention aldrig använd Icke-federalt: Federationsrådet som lobbyarena Presidentvertikalen Regionernas skattebas underminerad Guvernörerna, maktdelning underminerad

21 Putins Ryssland – Hur Effektivt? Effektivt: Förbättrad koordinering genom de federala distrikten Förbättrad koordinering genom de federala distrikten Kozak-kommissionen: enhetlig lagstiftning Kozak-kommissionen: enhetlig lagstiftning Skattereformer: Tydligare fördelning av budgetansvar och skattefördelning Skattereformer: Tydligare fördelning av budgetansvar och skattefördelning Ineffektivt: De federala distrikten blev endast ytterligare en byråkratiskt nivå som går på tomgång. Maktvertikalen: Federala myndigheter har dålig översikt över regionala villkor.

22 Putins Ryssland – Hur demokratiskt? Demokratiskt: Minskad maktkoncentration hos regionala ledare Minskad maktkoncentration hos regionala ledare Ökad möjligheter att utkräva ansvar av senatorer Ökad möjligheter att utkräva ansvar av senatorer Icke-demokratisk lagstiftning borttagen Icke-demokratisk lagstiftning borttagen Inte demokratiskt: Avskaffande av guvernörsval ger endast indirekt regional representation i överhuset. Regionala etniska minoriteter överkörda, etniska spänningar

23 Federalism, Effektivitet och Demokrati under Putin Slutsatser: Ryssland har blivit alltmer centraliserat. Men bedömningen att Putins styre enbart har inneburit ett avskaffande av det federala styret är alltför simplistiskt. Ryssland har blivit alltmer centraliserat. Men bedömningen att Putins styre enbart har inneburit ett avskaffande av det federala styret är alltför simplistiskt. Det federala systemet har blivit mer effektivt, men det tycks vara en kortsiktig effekt. Det federala systemet har blivit mer effektivt, men det tycks vara en kortsiktig effekt. Ryssland har blivit mindre demokratiskt, men detta beror inte i första hand på de federala reformerna. Ryssland har blivit mindre demokratiskt, men detta beror inte i första hand på de federala reformerna.

24 Ryssland – formella och informella regler och praktik Intervju 2002: “Regionerna kommer att anpassa sig. Vi har ett talesätt: en lag är som en gatulykta, du kan inte hoppa över den, men du kan gå runt den.”

25

26

27


Ladda ner ppt "Den Ryska Federationen. Federal Government Presidency Constitutional Court 89 regional executives 89 regional legislatures 89 regional courts Local self-government."

Liknande presentationer


Google-annonser