Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte)"— Presentationens avskrift:

1 Agenda Samling och kaffe för ledningsgruppen Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) Resultat (Björn och Lise-Lotte) Rapport från ”Arbetsgruppen runt resursfördelning” + diskussion (Mikael S) LUNCH Vad är en aktiv lärare/forskare + diskussion (Stefan Ö och Håkan H) Lärarkollegiet ansluter Samling för kollegiet och kaffe - kort inledning (Björn och Stefan) Grundutbildningsstruktur (Stefan) Information rörande KOPPS (Cecilia F) Kandidatexamensarbete (Stefan Ö) Diskussion/grupparbete kandidatexjobb Utfall RAE + diskussion (Tuula Teeri) Information runt RAE m.m. (Björn) Redovisning grupparbete Middag Dagkonferens med ledningsgruppen/ kollegiet EE Plats: Villa K ä llhagen

2 EE Externa finansiärer delår 2006Andel2007Andel2008 delårAndel VR ,2% ,4% ,5% Statens energimyndighet ,5% ,6% ,5% SSF ,3% ,3% ,1% Elforsk 00,0% ,0% ,4% EU ,4% ,1% ,0% SIDA ,2% ,5% ,2% VINNOVA ,4% ,0% ,3% Rymdstyrelsen ,2% ,2% ,1% Banverket ,4% ,8% ,1% Svenska kraftnät ,3% ,3%00,0% Andra Universitet ,5% ,4%00,0% Vägverket 00,0% ,1% ,0% Ericsson ,8% ,6% ,5% UK Atomic Energi 0,0% ,5%00,0% Kungl Vetenskapsakademin ,3% ,2% ,3% Pharmacia ,1% ,1%00,0% GN Resound 00,0% ,2% ,6% Ej ifi d föEj specificerade företag ,5% ,6% ,5% Summa % % %

3 EE Externa finansiärer delår

4 HSG som andel av lönekostnad Q1-Q2

5 Lokalkostnad som andel av lönekostnad Q1-Q2

6 Myndighetskapital och oförbrukade externa medel t.o.m. Q1-Q2

7 Kostnader Q1-Q2 KOSTNADER DELÅRSBOKSLUT 08 KOSTNADERSEKBudget 2008Utfall % av budget Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,6% Resor och traktamenten ,7% Utrustning exkl avskrivningar ,4% Konsulttjänster ,7% Drift och övrigt ,3% HSG ,5% Avskrivningar ,5% Finansiella kostnader 51802,8% TRANSFERERINGAR Transf/erhållna medel ,2% Transf/lämnade bidrag ,2% RESULTAT ,0%

8

9 EE Resultat IntäkterKostnaderResultatMyndighetskapital delår

10 EE-Resultat

11 Resultat per avdelning Q1 Q2


Ladda ner ppt "Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte)"

Liknande presentationer


Google-annonser