Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte)"— Presentationens avskrift:

1 Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte) 11.10 Rapport från ”Arbetsgruppen runt resursfördelning” + diskussion (Mikael S) 12.30 LUNCH 13.30 Vad är en aktiv lärare/forskare + diskussion (Stefan Ö och Håkan H) Lärarkollegiet ansluter 15.00 15.00 Samling för kollegiet och kaffe - kort inledning (Björn och Stefan) 15.45 Grundutbildningsstruktur (Stefan) 16.00 Information rörande KOPPS (Cecilia F) 16.30 Kandidatexamensarbete (Stefan Ö) 16.45 Diskussion/grupparbete kandidatexjobb 17.30 Utfall RAE + diskussion (Tuula Teeri) 18.30 Information runt RAE m.m. (Björn) 19.00 Redovisning grupparbete 19.15 Middag Dagkonferens med ledningsgruppen/ kollegiet EE 2008-09-04 Plats: Villa K ä llhagen

2 EE Externa finansiärer 2006-2008 delår 2006Andel2007Andel2008 delårAndel VR 33 578 20838,2%49 332 20747,4%21 957 81935,5% Statens energimyndighet 11 880 00013,5%12 104 45011,6%4 000 0006,5% SSF 3 758 7774,3%5 552 1805,3%75 0000,1% Elforsk 00,0%1 050 0001,0%2 071 0803,4% EU 19 674 42922,4%11 563 99411,1%27 175 04544,0% SIDA 4 591 3125,2%3 602 9053,5%141 0000,2% VINNOVA 2 961 0003,4%10 381 57610,0%807 0001,3% Rymdstyrelsen 4 612 9505,2%5 422 9505,2%2 538 0004,1% Banverket 1 232 0001,4%813 4750,8%660 0001,1% Svenska kraftnät 249 2000,3%356 0000,3%00,0% Andra Universitet 458 2000,5%397 0940,4%00,0% Vägverket 00,0%116 0000,1%1 209 0002,0% Ericsson 1 620 0001,8%670 0000,6%335 0000,5% UK Atomic Energi 0,0%508 9950,5%00,0% Kungl Vetenskapsakademin 221 2110,3%256 0000,2%182 1000,3% Pharmacia 45 0000,1%150 0000,1%00,0% GN Resound 00,0%247 8340,2%353 1970,6% Ej ifi d föEj specificerade företag 3 065 3893,5%1 652 9081,6%287 5200,5% Summa 87 947 676100%104 178 568100%61 791 761100%

3 EE Externa finansiärer 2006-2008 delår

4 HSG som andel av lönekostnad Q1-Q2

5 Lokalkostnad som andel av lönekostnad Q1-Q2

6 Myndighetskapital och oförbrukade externa medel t.o.m. Q1-Q2

7 Kostnader Q1-Q2 KOSTNADER DELÅRSBOKSLUT 08 KOSTNADERSEKBudget 2008Utfall % av budget Personalkostnader 71 811145 53349,3% Lokalkostnader 13 38122 82058,6% Resor och traktamenten 4 7559 19651,7% Utrustning exkl avskrivningar 3 1973 57889,4% Konsulttjänster 772656117,7% Drift och övrigt 5 50220 14727,3% HSG 14 88541 97135,5% Avskrivningar 1 1211 56771,5% Finansiella kostnader 51802,8% TRANSFERERINGAR Transf/erhållna medel -6 897-24 49228,2% Transf/lämnade bidrag 6 89724 49228,2% RESULTAT 115 429245 64847,0%

8

9 EE Resultat IntäkterKostnaderResultatMyndighetskapital 2004 202 263199 8802 383103 014 2005 217 895212 5745 321108 335 2006 210 560208 2762 284110 540 2007 234 371218 13016 241125 578 delår 2008 119 367115 4283 939129 517

10 EE-Resultat

11 Resultat per avdelning Q1 Q2


Ladda ner ppt "Agenda 09.30 Samling och kaffe för ledningsgruppen 10.00 Framtida IT-miljö + diskussion (Niclas H och Peter L) 11.00 Resultat 2008-06-30 (Björn och Lise-Lotte)"

Liknande presentationer


Google-annonser