Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdering av anslutningstid och turtäthet – Vad säger de nya resultaten och hur kan de tillämpas? Pia Sundbergh, WSP 22 september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdering av anslutningstid och turtäthet – Vad säger de nya resultaten och hur kan de tillämpas? Pia Sundbergh, WSP 22 september 2010."— Presentationens avskrift:

1 Värdering av anslutningstid och turtäthet – Vad säger de nya resultaten och hur kan de tillämpas? Pia Sundbergh, WSP 22 september 2010

2 Tillämpningsområden Trafikplaneraren: Vad vinner/förlorar vi om vi kör pendeltågen i kvartstrafik istället för halvtimmestrafik?

3 Tillämpningsområden Trafikplaneraren: Ska vi satsa på en buss som går ofta eller två busslinjer som ger kortare gångavstånd till busshållplatsen?

4 Studiens genomförande Studerade färdsätt och resor (antal observationer) Långväga tåg(561) Långväga buss (699) Regionaltåg (931) Lokal/Regional buss (950) Stated Choice frågor med 3 faktorer Restid Anslutningstid Turtäthet/Frekvens

5 Studiens genomförande Exempel på Stated Choice fråga Vilken resa föredrar du? Alternativ 1Alternativ 2Parametrar Åktid20 min15 min  Åktid Turintervallvar 20:e minvarje kvart  Turinterval Anslutningstid5 min 10 min  Anslutningstid Jag väljer:

6 Värdering av turtäthet

7 Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - långväga kollektiva resor ASEK [kr/h] ASEK07/08ASEK [kr/h] Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] Åktid10211 7439 Turintervall < 60 min420,410,52423820 Turintervall 61-120 min220,220,27222011 Turintervall 120-480 min100,10,27102011 Turintervall 480- min100,10,210158

8 Hur stor uppoffring är en turtäthet på 3 timmar? Tåg 07/08: 0,52*60+0,27*60+0,27*60 = 64 åktidsminuter eller 64/60*74 = 78 kr Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - långväga kollektiva resor ASEK [kr/h] ASEK07/08Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] Viktad buss/tåg Åktid10211743955 Turintervall <60 min420,410,52382028 Turintervall 61-120 min220,220,27201115 Turintervall 120-480 min100,10,27201115 Turintervall 480- min100,10,215811 Buss 07/08: 64 åktidsminuter eller 64/60*39 = 41 kr ASEK: 0,41*60+0,22*60+0,1*60 = 44 åktidsminuter eller 44/60*102 = 75 kr

9 Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - långväga kollektiva resor ASEK [kr/h] ASEK07/08Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] Viktad buss/tåg? Åktid10211743955 Turintervall <60 min420,410,52382028 Turintervall 61-120 min220,220,27201115 Turintervall 120-480 min100,10,27201115 Turintervall 480- min100,10,215811

10 Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - regionala kollektiva resor ASEK [kr/h]ASEK07/08Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] arb.övr.arb.övr. Åktid511168495231 Turintervall <10 min871,711,1578566036 Turintervall 11-30 min280,550,9464464929 Turintervall 31-60 min240,470,4631232414 Turintervall 61-120 min150,290,281914159 Turintervall 120-480 min80,160,1410774 Turintervall 480- min80,160,1410774 Från var 30:e till var 15:e min Från var 10:e till var 5:e min ASEK8,3 åktidsmin8,6 åktidsmin 07/0814 åktidsmin6 åktidsmin Exempel på turtäthetsförbättring:

11 Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - regionala kollektiva resor ASEK [kr/h]ASEK07/08Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] Åktid5111 Turintervall <10 min871,711,15 Turintervall 11-30 min280,550,94 Turintervall 31-60 min240,470,46 Turintervall 61-120 min150,290,28 Turintervall 120-480 min80,160,14 Turintervall 480- min80,160,14 En, två eller fyra kategorier?

12 Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - regionala kollektiva resor ASEK [kr/h]ASEK07/08Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] Åktid5111 Turintervall <10 min871,711,15 Turintervall 11-30 min280,550,94 Turintervall 31-60 min240,470,46 Turintervall 61-120 min150,290,28 Turintervall 120-480 min80,160,14 Turintervall 480- min80,160,14 En, två eller fyra kategorier?

13 Resultat och jmf med ASEK 4 Värdering av turtäthet - regionala kollektiva resor ASEK [kr/h]ASEK07/08Tåg 07/08 [kr/h] Buss 07/08 [kr/h] arb.övr.arb.övr. Åktid511168495231 Turintervall <10 min871,711,15 Turintervall 11-30 min280,550,94 Turintervall 31-60 min240,470,46 Turintervall 61-120 min150,290,28 Turintervall 120-480 min80,160,14 Turintervall 480- min80,160,14 En, två eller fyra kategorier?

14 Värdering av anslutningstid

15 Långväga resor - vikter för anslutningstid Uppdelad anslutningstid Uppdelat turintervall Åktid min1,00 Turintervall min0,27 Anslutningstid min1,36 Ansl.tid gång/cykel min1,50 Ansl.tid bil min1,07 Ansl.tid koll min1,38 Ansl.tid övrigt min1,07 Turintervall – 60 min0,52 Turintervall 61 – 480 min0,27 Turintervall 481- min0,20 Värre med anslutningsrestid än restid på huvudfärdmedel

16 Värdering av anslutningstid Långväga resor - vikter för anslutningstid Uppdelad anslutningstid Uppdelat turintervall Åktid min1,00 Turintervall min0,27 Anslutningstid min1,36 Ansl.tid gång/cykel min1,50 Ansl.tid bil min1,07 Ansl.tid koll min1,38 Ansl.tid övrigt min1,07 Turintervall – 60 min0,52 Turintervall 61 – 480 min0,27 Turintervall 481- min0,20

17 Värdering av anslutningstid Regionala resor - vikter för anslutningstid Uppdelad anslutnings- tid och turintervall Åktid min1,00 Ansl.tid gång0,90 Ansl.tid cykel0,59 Ansl.tid buss/tåg0,77 Ansl.tid spårv/Tbana0,58 Ansl.tid övrigt1,29

18 Så gör vi analyser av anslutningstid idag och hur gör vi imorgon? Värdering av anslutningstid 1. Prognos2. Nätutläggning3. Samhällsekonomisk kalkyl Beräknar: Antal resor Destination Färdsätt Ruttval Nyttor Kostnader Värdering bygger på: RP-data (RES) Kalibrering - > Vikter i Emme/2 Vikter i Emme/2

19 Värdering av anslutningstid 1. Prognos2. Nätutläggning3. Samhällsekonomisk kalkyl Beräknar: Antal resor Destination Färdsätt Ruttval Nyttor Kostnader Värdering bygger på: RP-data (RES) Kalibrering - > Vikter i Emme/2 Vikter i Emme/2 SP-resultat från 07/08? Så gör vi analyser av anslutningstid idag och hur gör vi imorgon?

20 Slutsatser Turtäthet - mycket lika tidigare värderingar Ska vi ha olika eller samma värderingar för tåg och buss, samt ärenden? Ex. som talar för samma värderingar: Om skillnader beror på bekvämlighet hos färdmedlen Ex. som talar för olika värderingar: Om väljer det snabbaste färdmedlet vid tidspress Värdering av turtäthet och anslutningstid


Ladda ner ppt "Värdering av anslutningstid och turtäthet – Vad säger de nya resultaten och hur kan de tillämpas? Pia Sundbergh, WSP 22 september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser