Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska Informationssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska Informationssystem"— Presentationens avskrift:

1 Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska Informationssystem
Maskinperspektivet Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska Informationssystem

2 Agenda Affärssystem Kort introduktion till synsättet Aktivitetsplan
Framgångsfaktorer Risker Fördjupning av synsättet Frågor

3 Affärssystem Används av flera företag och utvecklas för att täcka många företags behov Stora integrerade datasystem som är heltäckande för ett företags behov av informationsförsörjning Allmänna processer, adm. lösningar för ekonomi, redovisning, personal, produktion, logistik, service, konstruktion… Gemensam databas, data tillgänglig i realtid och likadan för alla

4 Maskinsynsättet Input Output SYSTEM Återkoppling Produktivare org.
Kostnadsred. Högre kvalitet Nya processer Bättre erbjudanden Affärssystem ev också nya arbetssätt SYSTEM Mätning av effekterna

5 Systemet en maskin Affärssystemet är byte av bilmotorns elledningar. Viktigt att bestämma är vad som behöver el, vilken typ och om det standardkit som erbjuds passar direkt eller måste anpassas. Sedan görs en arbetsplan för hur vi ska byta elsystemet. Sist utvärderas bytet och vissa justeringar görs.

6 Aktivitetsplan Förstudie, strategi Projektplanering Val Anpassning
Införande Efterstudie

7 Förstudie I Strategisk analys för verksamheten i 5-10 år framåt.
Lednings ansvar att få fram en framtidsvision Ändrade förutsättningar, marknadsförändringar, kärnkompetens, effektivisering, produkter, verksamheten Definiera mätbara mål och nyckeltal.

8 Förstudie II Verksamhetsanalys, problem och styrkor
Utgå från affärsidén, framtidsvisionen Analysera den operativa verksamheten Vilka processer är unika eller vitala för företaget, idag eller i morgon? Vad kan vi förändra direkt, vad behöver vi för systemstöd? Nytt systemstöd, affärssystem?

9 Projektplanering Projektstyrningsmodell Projektstart Projektplanering
Projektgenomförande Projektavslut Kalkyl Avtal Utbildning och kompetensutveckling

10 Val I, Översiktligt Förutsättningsanalys, “knock-out”-faktorer
Marknadsanalys Leverantörsbedömning Affärssystem? Offertbegäran, inte en gedigen kravspec. Översiktlig jämförelse Urval => 5-3 kandidater

11 Val II, detaljerat Demo, test, referenser
Utvärdering, även anv.vänlighet, marknadsposition, pris, intryck. Preliminärval Förberedande förhandling Värdering Beslut, juridisk expertis=> ett affärssystem

12 Anpassning I, Logisk Utgå från kritiska faktorerna Demo/test
Fördjupad jämförelse Grov anpassningsplan Slutförhandling Detaljerad anpassningsplanering

13 Anpassning II, Fysisk Uppbyggnad av tabeller Tester Egen utveckling
Verksamhetsförändringar Gränssnitt till andra system Sammanställning

14 Införande I, Installation
Teknisk samordning Leveranskontroll Driftsdokumentation Omläggning från gammalt till nytt system Idriftsättande av systemet

15 Införande II, Förankring
Organisatorisk samordning Studiebesök hos referensföretag Användarhandböcker Informationsspridning och kompetensutveckling Aktivering av personalen

16 Efterstudie Av projektet, genomförandet bra?
Av systemet, målen uppfyllda? Av förändringsprocessen, realiserad? Ett lärande för kommande projekt! Brandt, Carlsson och Nilsson (1998)

17 Framgångsfaktorer I Förmåga till särpräglad kompetens
Vägval av lämpligt IT-system Täckningsgrad av verksamhetsområden Verksamhetsstrategi Systematik och inspiration Kravspecifikationens roll

18 Framgångsfaktorer II Leverantörens betydelse Förankring hos aktörerna
Juridisk kompetens Situationsberoende lösningar (Nilsson, 2000)

19 Riskfaktorer I Organizational fit
Failure to redesign business processes to fit the software Failure to follow an enterprise-wide design which supports data integration

20 Riskfaktorer II Skill mix Insufficient training and reskilling
Insufficient internal expertise, use of consultants Lack of business analysts, both technical and business knowledge Failure to mix internal and external personnel Lack of ability to recruit and retain qualified ERP systems developers

21 Riskfaktorer III Management structure and strategy
Lack of senior management support Lack of proper management structure, one central structure Lack of a champion, great project leader Ineffective communications

22 Riskfaktorer IV Software systems design
Insufficient discipline and standardisation Lack of integration User involvement and training I Insufficient training of end-users Ineffective communications Inability to obtain full-time commitment of customers to project management and project activities

23 Riskfaktorer V User involvement and training II Technology planning
Lack of full-time commitment Failure to emphasise reporting, including custom report development Technology planning Inability to avoid technological bottlenecks Attempting to build bridges to legacy applications (Summer, M., 2000)

24 Maskinsynsättet + -

25 Maskinsynsättet – metod
analytiskt orsak-verkan samband finns en bästa lösning söker generella samband objektiv

26 Maskinsynsättet - perspektiv
Processyn: Linjär Styrning: Instrumentell Affärssystem: Verktyg för verksamheten Resultat: Produktivare verksamhet Argument: Rationella/logiska Människor: Kuggar i systemet

27 Frågor att ställa i projektet
Vilka är framgångsfaktorerna? Vilka risker upplever företaget med införandet? Hur väljer man ett affärssystem? Hur sker anpassningen? Hur förs affärssystem in? Förbättrad produktivitet?


Ladda ner ppt "Linda Askenäs Linköpings universitet Ekonomiska Informationssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser