Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOR 1209.  Pneumatik kallas i dagligt tal för tryckluftteknik.  När man komprimerar luft med en kompressor och sen lagrar den komprimerade luften i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOR 1209.  Pneumatik kallas i dagligt tal för tryckluftteknik.  När man komprimerar luft med en kompressor och sen lagrar den komprimerade luften i."— Presentationens avskrift:

1 FOR 1209

2  Pneumatik kallas i dagligt tal för tryckluftteknik.  När man komprimerar luft med en kompressor och sen lagrar den komprimerade luften i trycktankar.  Tryckluften kan sen användas till att omvandla tryckluft till rörelse energi.

3  Luft innehåller bla vattenånga.  Det betyder att vid atmosfärstryck och vid ca +20 Celsius innehåller 1 m3 luft ca 20 gram vatten.

4 Atmosfärstryck + Övertryck = Absolut tryck

5  Matarsystemet är det system som alstrar (tillverkar), fördelar och lagrar tryckluften så att den finns till hands när vi bromsar. Matardelen kan bestå av:  Kompressor  Frostskyddsanordning  Tryckregulator  Säkerhetsventil  Skyddsventil  Dubbelmanometer  Lågtrycksindikator  Kretstankar

6

7

8

9

10

11

12 Skyddsventilernas uppgifter är:  Att fylla de olika bromskretsarna I en bestämd ordning.  Att skydda bromssystemet vid ett kraftigt läckage eller slangbrott. Om en slang brister till någon krets bryts förbindelsen. De övriga bromskretsarna skyddas så att bromstrycket inte försvinner i dessa.

13 Dubbelmanometer På instrumentbrädan sitter en manometer med två visare som visar trycket i främre respektive bakre bromskretsen. Lågtrycksindikator Lågtrycksindikatorn är en tryckvakt som aktiverar en signal som varnar föraren när trycket är för lågt (ca. 5,5 bar.)

14 Kretstankarna används till att lagra energi (komprimerad luft) som måste finnas lagrad så att fordonet kan bromsa även om kompressorn slutar ge luft. Tankarna är utrustade med dräneringsventiler för avtappning av kondensvatten. Det finns tankar för:  Färdbroms fram.  Färdbroms bak.  Parkeringskretsen.

15

16 Manöversystemet reglerar färdbromsen och kan bl.a. innehålla:  fotbromsventil  Reläventil  snabblossningsventil  Lastkännande ventiler

17 Fotbromsventilen har ofta en dubbelfunktion som innebär att samma pedal reglerar två av varandra oberoende bromskretsar samtidigt. Om en krets skulle sluta fungera påverkar det inte den andra.

18 Reläventilen har samma funktion som snabblossningsventilen med ett tillägg: den hjälper till att ansätta bromsen snabbt. Den mesta luften tar en genväg från tanken och behöver inte passera de trånga kanalerna i bromsventilen. Endast en liten mängd luft går via bromsventilen för manövrering av reläventilen.

19 För att bromsningen ska avbrytas snabbt (bromsbackarna dras ifrån bromstrumman) finns en snabblossningsventil placerad nära bromscylindern som snabbt släpper ut huvuddelen av den använda luften via en genväg i ställe för att den ska passera bromsventilens trånga kanaler.

20 Lastkännande ventiler används för att anpassa bromstrycket efter last. Hög belastning på en axel ger högre bromstryck och låg belastning ger lägre bromstryck. Lastkännande ventil kan också användas till luft fjädringen och då för att justera höjden mellan axeln och ramen

21  Bromscylindrar omvandlar energin i tryckluften till mekanisk energi.  Luften pressar mot ett gummimembran och kraften överförs till hjulbromsens hävarm. Den lilla fjädern bakom gummimembranet är en returfjäder.

22 Parkeringsbromsen ansätts med hjälp av kraftiga skruvfjädrar. Fjädrarna är inbyggda i bromscylindern. Det är fjädrarna och hjulbromsen som bestämmer bromsens effekt. Om fordonet har fjäderbromscylindrar på flera axlar ökar parkeringsbromsens effekt.

23 För parkeringsbromsen används inte tryckluft utan kraftiga skruvfjädrar vid bromsansättningen. Parkeringsbromsen ska hålla fordonets bromsat med motorn avstängd under obegränsad tid. Att använda tryckluft som kraft skulle inte vara säkert. Tryckluften läcker efter hand ut ur systemet och när motorn är avstängd fungerar inte kompressorn.

24

25 Ritnings- och schema symboler  Elmotor  Variabel strypning  Riktningsventil  Backventil med fjäder som kräver viss öppningstryckskillnad  Backventil med strypning

26  Tryckbegränsningsventil  Trycktank/våttank  Filter, sil  Anslutning  Kompressor  Luftmotor  Dubbelverkande cylinder (två anslutningar)  Enkelverkande cylinder med returfjäder (en anslutning)

27 Riktningsventil Ett enkelt system där en 3/2 ventil styr en enkelverkande cylinder

28


Ladda ner ppt "FOR 1209.  Pneumatik kallas i dagligt tal för tryckluftteknik.  När man komprimerar luft med en kompressor och sen lagrar den komprimerade luften i."

Liknande presentationer


Google-annonser