Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramötet läsåret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramötet läsåret"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramötet läsåret 2011-2012

2 Ny skollag, läroplan, kursplan, kunskapskrav
Kunskapskrav i år 3, 6 och 9

3 IUP- ett närvarande och framåtsyftande verktyg
Utvecklingssamtal 1 gång per termin IUP = individuell utvecklingsplan IUP – stund, aktivt arbete mot individuella mål Utvecklingssamtal kommer att ske 1 gång per termin. Nu på ht sker det kring höstlovet

4 Likabehandlingsplan Finns på skolans hemsida www.hagaskolan.haninge.se
motverka trakasserier, kränkande behandling och diskriminering Trivselreglerna utgår från likabehandlingsplanen. Den finns att läsa på kommunens hemsida.

5 Trygghet och trivsel Skolans trivselregler utgår från Likabehandlingsplanen. Aktivt arbete med trivselregler (Vi-veckan)

6 Trafik Trafikprojektet är avslutat Markant förbättring i trafiksituationen kring skolan Kom ihåg vandrande skolbussar och avlämningsplatser Inga elever som skolpoliser

7 Restriktivt utöver loven Tre dagar kan beviljas av klassläraren.
Rutiner för ledighet Restriktivt utöver loven Tre dagar kan beviljas av klassläraren. Prim -prov vt 2012 Man kommer inte att ge någon ledighet utöver loven, endast tre dagar beviljas av klassläraren. PRIM-provet är ett matteprov och kommer att göras under vt 2012 i februari månad, då ges beviljas ingen ledighet. Läs mer om prim-provet på primgruppens hemsida. I tredja klass kommer inga lov att beviljas under vt p.g.a. de nationella proven

8 Grovplanering år 2 Svenska Läsning, läsförståelse, återberättande
Följa skriftlig instruktion Samband mellan text och bild Sökläsning Skriva berättelser, faktatexter, dialoger, dikter Skriva meningar, stor bokstav och punkt Skrivregler, rättstavning Skrivstilsträning Alfabetet och alfabetisk ordning Beskrivande ord Synonymer Frågetecken och frågeord Nu är klassens hemsida igång. Boken ”Läsdax 2” används som kurslitteratur och finns bara i skolan. Den motsvarar vad som finns i kursplanen och det finns även ”Skrivdax” som barnen arbetar med. Böckerna finns för tredje klass också. Man kommer att börja med skrivstil på vt. Det är också för att man även bör kunna läsa skrivstil.

9 Färdighetsträning i addition och subtraktion inom talområdet 0-200
Matematik Färdighetsträning i addition och subtraktion inom talområdet 0-200 Statistik och sannolikhet Geometri, symmetri och mönster Talens historia och positionssystemet Problemlösning och pengar Månader och årstider Klockan: hel, halv, kvart i och kvart över Huvudräkning och miniräknare Vikt Multiplikation och division Längd och volym I nuläget finns ingen Mattebok som lever upp till de krav man har efter kursplanen. Tillsvidare gör man en eget material, allt efter kursplanen och Lgr -11

10 Matematikundervisning
Arbetet sker utifrån kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav enligt Lgr 11

11 Vanliga fraser och uttryck Förstå enkla instruktioner Färger Räkneord
Engelska Vanliga fraser och uttryck Förstå enkla instruktioner Färger Räkneord Klockan, hela timmar Kroppen Djur Familjen Veckodagar Mat Känslor Aktiviteter och intressen Lägesord Rimord Resa Kläder Även där finns i nuläget där ingen litteratur, eftersom man inte hunnit ta fram någon efter den nya kursplanen.

12 SO (religion, historia, samhällskunskap och geofrafi)
Bibliska skapelseberättelsen kring jordens uppkomst. Julens traditioner, julevangeliet. Högtider. Berättelser ur gamla testamentet. Centrala samhällsfunktioner; sjukvård, räddningstjänst och polis. Påskens traditioner; den kristna påskberättelsen. Jordgloben och världsdelarna. Flytta inom ett land eller mellan länder. Väderstreck NO (biologi, kemi, fysik) Årstiderna Förändringar. Blandningar och lösningar samt vattnets olika former. Kroppen Rymden Fjärilars liv. Livscykel. SO- ämnena läses ihop t.o.m. trean och från fyran blir ämnena separata, likaså men NO-ämnena.

13 Skolrådet Val av 2 representanter till skolrådet, en ordinarie per klass och en suppleant. Datum för möten ht: tisdag den 20 september 17:00-18:30 måndag den 21 november 17:00-18:30 Skolrådet består av Elin Lindén och Katharina Lindskog, suppleant

14 Övrigt Barnen kommer att se teater under terminen, vilken är inte ännu bestämt. Någon gång under terminen, när man talar om kroppen och dess funktioner, kommer barnen att få åka till ICA-maxi, där man låter barnen få smaka olika frukter. Bokpresentation på biblioteket. Då kan man få låna böcker. Skickar man med barnens lånekort så har man som förälder skyldighet att lämna tillbaka böckerna i tid. Det kommer att vara två läsläxor per vecka. Måndagar och onsdagar. Nya klassföäldrar är; Therése Simeonidis-Velin, Elin Klasson och Linda Rönn.


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramötet läsåret"

Liknande presentationer


Google-annonser