Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsrådet Formas Arbetet i tema 2 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsrådet Formas Arbetet i tema 2 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsrådet Formas Arbetet i tema 2 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt

2 Forskningsrådet Formas Hur som forskare grundlägga framgång inom EU?  Sköt väl den vetenskapliga publiceringen  Tänk ”europeiskt”  Skaffa tidigt internationella samarbetspartners, ffa i EU  Håll dig ajour med FP, lobba  Tänk också ”globalt” – skaffa erfarenhet av att arbeta med och i utvecklingsländer  Delta i tvärvetenskapligt samarbete  Reflektera över forskningens relevans o potentiella nytta  Odla relationen till forskningens avnämare

3 Forskningsrådet Formas Tema 2 Food, agriculture and fisheries, and biotechnology ”Activities”: 2.1 Sustainable production and management of biological resources from land, forest and aquatic environments 2.2 Fork to farm – food, health and well-being 2.3 Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes

4 Forskningsrådet Formas Svensk representation i tema 2 ”Ledamot”: Stefan Källman, Jordbruksdepartementet ”Expert”: Hans-Örjan Nohrstedt, Formas Nationell kontaktpersoner (NCPs): Britta Fängström, VINNOVA Jessica Umegård, Formas

5 Forskningsrådet Formas Årsschema i PK för tema 2  Fyra möten (okt, jan, mars, juni)  Muntliga inlägg på mötena – skriftliga däremellan  Oktober – allmän diskussion om ”Reflection paper” och dess allmänna struktur och ”main-lines”  Januari – första utkast Arbetsprogram diskuteras  Mars och juni – förfining av Arbetsprogram  Därefter öppnar utlysningen (juni/juli)

6 Forskningsrådet Formas Programkommitténs roll  Rådgivande till KOM vad gäller implementeringen av ”Specific programme” –> innehållet i de årliga arbetsprogrammen (utlysningarna)  PK diskutera strategiskt och principiellt (t ex allokering av resurser till breda områden, bristanalys, deltagande SME, smala/breda topics, antal projekt per topic…)  PK inte mata in långa önskelistor av topics, men ge synpunkter på KOMs förslag till topics när de väl kommer

7 Forskningsrådet Formas Ett vanligt PK-möte tema 2  En massa folk – två från varje medlemsland plus folk från KOM = ca 70 personer  Kl 9 – 17; tolkning (eng, ty, fr, spa)  På agendan – information om resultat av tidigare utlysningar, relaterade aspekter t ex SMEs o ERA-Net, utförda utvärderingar, aktuella möten och sist men inte minst diskussion om s k ”Reflection papers” / utkast till Arbetsprogram  Man hinner inte göra många inlägg – vissa länder pratar ofta  I mitt tycke – mötena kunde vara bättreupplagda

8 Forskningsrådet Formas Nationell referensgrupp tema 2 ”Experten skall, i samråd med ledamoten, inrätta en referensgrupp. Aktiva kontakter mellan expert och referensgrupp är av stor vikt.” (regeringsbeslut 2007, punkt 6) 15 personer från universitet, institut, myndigheter o industri Tre personer från SLU: Ingrid Öborn, NL-fak Ulf Magnusson, VH-fak Annika Nordin, S-fak

9 Forskningsrådet Formas Arbetsformer nationell referensgrupp  Ett väl förberett möte per år (hösten)  Personlig respons från medlem via e-post på fråga från mig avseende KOMs förslag till Arbetsprogram, oftast med kort varsel  Personliga inspel från medlem på eget initiativ i angelägna frågor och i rimlig mängd (frekvens/längd)

10 Forskningsrådet Formas Vägar att ge synpunkter på FP?  Direkt till KOM DG Research (Maive Rute, Head of dir E, eller enhetscheferna därunder)  Till rådgivande grupp PK tema 2 (Thomas Olsson, prof em SIK)  Till europeiska teknologiplattformer och deras nationella utlöpare, t ex Food for Life (Per Åman SLU, Hans Lingnert SIK)  Till PK repr tema 2: H-Ö, Stefan, Jessica o Britta  Till nat referensgrupp för PK2, bl a Ulf Magnusson, Ingrid Öborn och Annika Nordin SLU

11 Forskningsrådet Formas Svenska prioriteringar för resten av FP7  Uppvaktade i dec ny ordf för PK tema 2  Analys bakom: Överlapp FoI-proppen o Specific programme minus redan gjorda insatser FP7  Angelägna områden:  Klimatförändringar och jordbruk / livsmedelskedjan  Effekter av markanvändning på vattenrecipienter  Antibiotikaresistens o alternativ till djurförsök  GMO – möjligheter och risker  Levnadsförhållanden i särskilt klimatutsatta delar EU (t ex samerna)  Skoglig forskning generellt

12 Forskningsrådet Formas SLUT Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Forskningsrådet Formas Arbetet i tema 2 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser