Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt"— Presentationens avskrift:

1 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt
Arbetet i tema 2 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt

2 Hur som forskare grundlägga framgång inom EU?
Sköt väl den vetenskapliga publiceringen Tänk ”europeiskt” Skaffa tidigt internationella samarbetspartners, ffa i EU Håll dig ajour med FP, lobba Tänk också ”globalt” – skaffa erfarenhet av att arbeta med och i utvecklingsländer Delta i tvärvetenskapligt samarbete Reflektera över forskningens relevans o potentiella nytta Odla relationen till forskningens avnämare

3 Tema 2 Food, agriculture and fisheries, and biotechnology
”Activities”: 2.1 Sustainable production and management of biological resources from land, forest and aquatic environments 2.2 Fork to farm – food, health and well-being 2.3 Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes

4 Svensk representation i tema 2
”Ledamot”: Stefan Källman, Jordbruksdepartementet ”Expert”: Hans-Örjan Nohrstedt, Formas Nationell kontaktpersoner (NCPs): Britta Fängström, VINNOVA Jessica Umegård, Formas

5 Årsschema i PK för tema 2 Fyra möten (okt, jan, mars, juni)
Muntliga inlägg på mötena – skriftliga däremellan Oktober – allmän diskussion om ”Reflection paper” och dess allmänna struktur och ”main-lines” Januari – första utkast Arbetsprogram diskuteras Mars och juni – förfining av Arbetsprogram Därefter öppnar utlysningen (juni/juli)

6 Programkommitténs roll
Rådgivande till KOM vad gäller implementeringen av ”Specific programme” –> innehållet i de årliga arbetsprogrammen (utlysningarna) PK diskutera strategiskt och principiellt (t ex allokering av resurser till breda områden, bristanalys, deltagande SME, smala/breda topics, antal projekt per topic…) PK inte mata in långa önskelistor av topics, men ge synpunkter på KOMs förslag till topics när de väl kommer

7 Ett vanligt PK-möte tema 2
En massa folk – två från varje medlemsland plus folk från KOM = ca 70 personer Kl 9 – 17; tolkning (eng, ty, fr, spa) På agendan – information om resultat av tidigare utlysningar, relaterade aspekter t ex SMEs o ERA-Net, utförda utvärderingar, aktuella möten och sist men inte minst diskussion om s k ”Reflection papers” / utkast till Arbetsprogram Man hinner inte göra många inlägg – vissa länder pratar ofta I mitt tycke – mötena kunde vara bättreupplagda

8 Nationell referensgrupp tema 2
”Experten skall, i samråd med ledamoten, inrätta en referensgrupp. Aktiva kontakter mellan expert och referensgrupp är av stor vikt.” (regeringsbeslut 2007, punkt 6) 15 personer från universitet, institut, myndigheter o industri Tre personer från SLU: Ingrid Öborn, NL-fak Ulf Magnusson, VH-fak Annika Nordin, S-fak

9 Arbetsformer nationell referensgrupp
Ett väl förberett möte per år (hösten) Personlig respons från medlem via e-post på fråga från mig avseende KOMs förslag till Arbetsprogram, oftast med kort varsel Personliga inspel från medlem på eget initiativ i angelägna frågor och i rimlig mängd (frekvens/längd)

10 Vägar att ge synpunkter på FP?
Direkt till KOM DG Research (Maive Rute, Head of dir E, eller enhetscheferna därunder) Till rådgivande grupp PK tema 2 (Thomas Olsson, prof em SIK) Till europeiska teknologiplattformer och deras nationella utlöpare, t ex Food for Life (Per Åman SLU, Hans Lingnert SIK) Till PK repr tema 2: H-Ö, Stefan, Jessica o Britta Till nat referensgrupp för PK2, bl a Ulf Magnusson, Ingrid Öborn och Annika Nordin SLU

11 Svenska prioriteringar för resten av FP7
Uppvaktade i dec ny ordf för PK tema 2 Analys bakom: Överlapp FoI-proppen o Specific programme minus redan gjorda insatser FP7 Angelägna områden: Klimatförändringar och jordbruk / livsmedelskedjan Effekter av markanvändning på vattenrecipienter Antibiotikaresistens o alternativ till djurförsök GMO – möjligheter och risker Levnadsförhållanden i särskilt klimatutsatta delar EU (t ex samerna) Skoglig forskning generellt

12 Tack för att ni lyssnade!
SLUT Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt"

Liknande presentationer


Google-annonser