Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna Dialogforum 2010-04-15 Jarl Torgerson Regionläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna Dialogforum 2010-04-15 Jarl Torgerson Regionläkare."— Presentationens avskrift:

1 Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna Dialogforum Jarl Torgerson Regionläkare

2 Uppdragshandling (RSK ) VG Primärvård skulle kunna leda till ökade patientströmmar till och kostnader för sjukhusen, eftersom sjukhusens akut- mottagningar kan ses som en fri nyttighet för primärvården Vårdenheternas kostnadsansvar föreslås på sikt omfatta de primärvårdsbesök som personer som valt en given vårdenhet gör på regionens akutmottagningar

3 Uppdragshandling Detta förutsätter entydig definition av primärvårdsbesök, som kan accepteras och tillämpas av alla Uppdraget bör vara klart före starten av VG Primärvård, även om det är fullt möjligt att genomföra en förändring i ett senare skede

4 Uppdragshandling Ta fram definition av primärvårdsbesök som kan accepteras av alla och tillämpas av samtliga sjukhus Genomför nulägeskartläggning bl a avseende antalet primär- vårdsbesök på sjukhusens akutmottagningar Föreslå nödvändiga förändringar av rutiner och IT-system Föreslå principer och tidpunkt för ekonomisk bodelning Föreslå tidpunkt för förändringen

5 Arbetsgrupp HSASjukhusen Jarl TorgersonPer Mårin/Tobias Carlson Kristina NarbroBengt Ekelund Stefan Håkansson KontoretMartin Rödholm Astrid BrauerDavid Björnheden HSKPrimärvården Ingrid Nielsen Annika Andersson Mats Elm Karin Rignér

6 Initiala förutsättningar för arbets- gruppen Transparent Uppenbart i/nära dörren Enkelt att hantera Utan medicinska risker

7 Går dom att hitta i receptionen?

8 Vilket innebär att Långa diagnos- och symtomkataloger är svårhanterligt! Triage en möjlig väg att gå? Kliniskt relevant! Ej aktuellt inom psykiatrin

9 Psykiatri Specialiserad vuxenpsykiatri Remiss från primärvården Hänvisad av sjukvårdsrådgivningen Kommer med handräckning Känd inom specialiserad psykiatri (18 månader) Inläggning i psykiatrisk slutenvård Fortsatt kontakt med specialiserad psykiatri Primärvård Alla andra patienter

10 Mätperiod februari, mars och april Hela dygnet registreras (undantag Östra) Manuell registrering (undantag SkaS) En blankettomgång per dygn, kl Endast patienter 18 år och äldre ska registreras Primärvårdsbesök: patient som vid initial triagering får blå eller grön färg i METTS och uppfyller kriterierna i en tilläggsalgoritm Utformning av aktuell studie

11 Triage-plus

12 Ange om besöket klassas som primärvård eller ej primärvård För primärvårdsbesök: - ange om blå eller grön i METTS - ange om patienten tagits om hand på akutmottagningen eller hänvisats till primärvård/jourcentral Ange totalt antal besök per dygn Registrering

13 Blankett för registrering Akutmottagning: Skövde Datum: Total antal patienter under registreringsdygnet: 5 Klockslag då pat. kommer till akutmott (kölappstid) Blå i METTS Grön i METTS Klassad som primärvårds- besök och vårdad på akutmott. Klassad som primärvårdsbesök och hänvisats till primär- vårdsenhet (dvs tas inte om hand på akutmott) Ej primärvårds- besök 7.15 X X 7.20 X X 7.25 X X 7.30 X

14 Besöksfördelning vardagar (07.00 måndag lördag) Östra – enbart nätter, kl

15 Besöksfördelning vardagar, exkl. bortfall (07.00 måndag lördag) Östra – enbart nätter, kl

16 Besöksfördelning helg (07.00 lördag måndag) Östra – baserat på 3 veckors registrering

17 Besöksfördelning helg, exkl. bortfall (07.00 lördag måndag) Östra – baserat på 3 veckors registrering

18 Dag, 07-22Natt, Pv, vårdad Pv, hänvisad Ej PvPv, vårdadPv, hänvisad Ej Pv Alingsås Kungälv Lidköping Mölndal NÄL Sahlgrenska Skövde SÄS 1) Uddevalla Östra 1, 2) VGR Antal besök i respektive kategori, måndag till fredag, februari 1) Saknas värde för enstaka dagar 2) Östra – natt är kl

19 Pv, vårdad Pv, hänvisad Ej Pv Alingsås Kungälv Lidköping Mölndal NÄL 1) Sahlgrenska Skövde SÄS Uddevalla Östra VGR Antal besök i respektive kategori, lördag-söndag, februari 1) Saknas värde för enstaka dagar

20 Stor spridning i andel primärvårdsbesök mellan de olika akutmottagningarna: Andel av totalt antal patienter: 3,5 – 21,7 %, genomsnitt 10,6 % (omhändertagna 7,8 %) (hänvisade 2,8 %) Andel av klassificerat antal patienter: 6,8 – 22,5 %, genomsnitt 13,3 % (omhändertagna 9,8 %) (hänvisade 3,5 %) Sammanfattning

21 De flesta mottagningarna har högre andel primärvårdsbesök under lördag-söndag Bortfallet från registreringen är i vissa fall stort, spridning 0,1 – 48,1 %, genomsnitt 20,5 % Sammanfattning


Ladda ner ppt "Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna Dialogforum 2010-04-15 Jarl Torgerson Regionläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser