Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till kunskapshantering och knowledge management

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till kunskapshantering och knowledge management"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till kunskapshantering och knowledge management
Terese Stenfors-Hayes

2 Vad är Knowledge Management?
förvärva/hitta/skapa, förädla/lagra, förmedla, använda och återanvända

3 Varför? Information overload Överblick över den viktigaste resursen
Komplexare arbetsuppgifter, snabbare utveckling Högre cirkulation av anställda Konkurrensen hårdnar

4 Tumregler för KM Den viktigaste kunskapen är tyst
Tyst kunskap (och även explicit) utbyts bäst genom personlig interaktion Allt arbete är kunskapsarbete idag Företag förlorar sin kunskap först när de förlorar sina anställda, men är generellt mycket dåliga på att använda all den kunskap de har (Alter & Stenfors 2004 )

5 Vad är kunskap? Skillnaden mellan kunskap och information
Kunskap är: ”A fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information” (Davenport och Prusak) Tyst/tacit kunskap Explicit kunskap

6 Är KM Möjligt? Paradoxen med kunskapshantering är att man försöker hantera det ohanterliga. “The paradox of knowledge management is that it tries to manage what cannot be managed”.

7 KM vs. Information Management

8 Kunskapsöverföring enligt Nonaka
Tyst till Explicit Tyst från Explicit Externalisering Socialisering Kombinering Internalisering

9 Kunskapsöverföringskriterier enligt Dixon
Mottagaren Kompetens, utrustning etc. Uppgiften Rutin eller ovanlig och komplex? Typen av kunskap Olika typer kräver olika metoder

10 Kunskapande Socialisering Informella former Redundans Kultur/miljö
Både intellektuellt och känslomässigt Reflektion

11 Fira de goda försöken They say, best men are moulded out of faults: And, for the most, become much more the better, for being a little bad. – William Shakespeare

12 Dela med sig… Vill vi det? Tre anledningar (Davenport och Prusak):
Vi vill ha något igen Vi vill ha ett gott rykte Vi är goda och generösa Tillit är en förutsättning Andra anledningar: Kunskapen hinner bli gammal och värdelös… Först till kvarn… Vi lär oss genom att berätta… När delar du själv kunskap?

13 KM-vänlig organisationskultur
Vad är en organisationskultur? Hur upprätthålls den? Hur kan man förändra den? Tillit (trust), öppenhet (openess) och teamwork leder till delande (sharing). O T T S

14 Olika former av kunskapsöverföring (Dixon)
Seriell överföring Samma team, tyst och explicit kunskap, icke-rutin Nära överföring Olika team, explicit kunskap, rutin Avlägsen överföring Olika team, tyst kunskap, icke-rutin Strategisk överföring Olika team, tyst och explicit kunskap, icke-rutin Expertöverföring Olika team, explicit kunskap

15 Dixons överföringar igen

16 Hinder för bra överföring
Davenport & Prusak: Inkomplett information Assymetri Närhet Andra anledningar: Strikta gränser Rivalitet Det ingår ej i ens arbetsuppgifter Hierarkier Envägskommunikation Påtryckningar för anpassning och konformitet Rädsla att göra bort sig ”ett-rätt-svar”-tänkande Rädsla för förändring eller ökade kostnader Att det ej är normen Tidsbrist

17 Olika strategier för KM
Kodifiering/Codification Personalisering/Personalisation

18 Vilka metoder används i KM för att skapa och dela kunskap?
Communities of Practice Nätverk Möten Historieberättande Dialog Lärling/mentor Lessons learned (After Action Review) Etc… Kunskapskartor Best practice Internet/intranät/epost Etc… Utbildningsdagar Tidning/infoblad/kolumn

19 Lagring Datawarehouse, intranät etc.
Push eller pull? All kunskap kan inte lagras på samma sätt! Kan all kunskap lagras? Information overload Data mining Case Based reasoning

20 Implementering av KM Syftet? Motivation? Mål?

21 Sammanfattning KM handlar inte bara om att ges tillgång till kunskap, utan vi måste aktivt jobba med den.

22 Bra att läsa: Hansen MT Nohria N Tierney T 1999 What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review March- April pp Nonaka I (1994) A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation Organisation Science Vol 5 No 1 p Prusak L (2001) Where did knowledge management come from? IBM Systems Journal Vol 40 No 4 p


Ladda ner ppt "Introduktion till kunskapshantering och knowledge management"

Liknande presentationer


Google-annonser