Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

24/11 Hur låter världen? Musik, dans & drama

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "24/11 Hur låter världen? Musik, dans & drama"— Presentationens avskrift:

1 24/11 Hur låter världen? Musik, dans & drama
Uppsala Universitet Inst. för Musikvetenskap Världsmusik 7, 5 hp Karin Eriksson

2 How do people historically construct, socially maintain and individually create and experience music? (Citat av Tim Rice ur Ternhag och Lundberg 2002:116)

3 Virvlande dervischer Dervisch? (persiska darvīsh 'fattig’/arabiska darwish) En medlem av sufiorden: Sufism – islamsk mysticism Ideologi: föreställningen om att människan kan nå ett tillstånd - direkt gudskännedom/enhet med Gud. ”Erinringen" av Gud genom ritualen dhikr Religionens emotionella sida – dans, trans/extas ”Dervishdans ” (1200-tal/ författaren Jalal ad-Din ar-Rumi/ Malawiya orden i Turkiet) ”Meditation i rörelse”

4 ”Sacred music” ”[…] whereas world music and world beat are generally associated with globalization and transnational cultural economies, ”sacred music” is the domain of the spiritually, the authentic and local.” (Shannon 2006: 23, Taylor 1997:23-26)

5 Spänningsfält Tradition  Innovation/nyskapande
Variationer/ kombinationer Objekt/kanon/process Change and tradition are commonly coupled […] as antonyms. But tradition is the oppostite of only one kind of change: that in which disruption is so complete that the new cannot be read as an innovative adaption of the old” (Henry Glassie: 1995:395) Autenticitet  Experimentlusta Homogenisering  Diversifiering Globalt  Lokalt

6 Musik, dans & drama Vad är musik?
(Notbilden? Processen? Framträdandet? Improvisation? Komposition?) Hur hör musik, dans och drama ihop? Hur "samspelar" musiker och dansare? Hur upplever vi musik? Hur lyssnar vi? (via våra öron, sinnen, kroppar och rörelser) Kroppen som meningsbärare och symbol – utmana och bekräfta rådande sociala och kulturella normer i samhället – koder ”interpretative moves”

7 Med Indien i fokus Lyssna till musikexemplet:
Vilka associationer får du när du hör musiken? (Bilder/föreställningar) Vad vet ni om indiska musiktraditioner? Om Indien?

8 Den nordindiska konstmusiken:
Karnatak (syd) Hindustani (nord) Melodi, rytm och bordun Likheter? Skillnader? Gharana

9 RAGA Melodimodell - karaktäristiskt tonförråd, skaltyp.
Särskilt viktiga toner framhålls med melodiska vändningar eller utsmyckningar (repertoar av ornament) Affekt innehåll och funktion/tid på dygnet/året Improvisation – komposition Traditionellt regelsystem - olika system för olika ragor Nava Rasa

10 Raga Nat Bhairav Morgonraga Bhairav: Shiva Vishwa Mohan Bhatt
(mona vina) Alap Gat

11 Shiva Nataraja Kathakdans

12 "Akram Khan. Traditionell indisk dans möter modern västerländsk kultur"
Fundera på följande frågor och diskutera sedan med din bordsgranne (5 min) innan återkoppling till storgruppen: Hur beskrivs relationen och samspelet mellan musik och dans i kathak? Rytmiken? Vad är en guru/shagird? Hur beskrivs förhållandet mellan guru och lärling?


Ladda ner ppt "24/11 Hur låter världen? Musik, dans & drama"

Liknande presentationer


Google-annonser